Unia Europejska - Projekty

Klasa 5 B

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski 

22.06.2020

Temat: Jeszcze raz o przydawce, dopełnieniu i okoliczniku.

 1. Powtórzenie
 2. Ćwiczenia, str. 54-55, zad. 6, 9, 7.

23.06.2020

Temat: Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?

 1. Notatka:

N = WYRAZ NADRZĘDNY = WYRAZ OKREŚLANY

 ↑                       ↑                                        ↑

P = WYRAZ PODRZĘDNY = WYRAZ OKREŚLAJĄCY ( OKREŚLENIE)

 1. Ćwiczenia, str. 57, zad. 1,2,3.

24.06.2020

Temat: Wielka czy mała litera - zawsze dobrze wybieraj!

 

 1. https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/D1DWZLsc5

ćw.2,3,6

 1. Ćwiczenia, str. 86-89, zad. 2, 8

19.06.2020

TEMAT:  Małpa w internecie - czytanie ze zrozumieniem.

 1. Sprawdzenie i omówienie zadania.
 2. Ćwiczenia - str.143 - 144, zad.11 i 13

15.06

TEMAT:  O beztroskim bohaterze wiersza J. Tuwima „ Ptak”.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=7VIKKf5MHWQ
 2. Ćwiczenia - str.139-140, zad.1, 2, 4, 5, 6

10.06.2020

TEMAT: Wielokropek i inne znaki przestankowe.

Ćwiczenia - str.101, zad. 2

Dla zainteresowanych:

https://epodreczniki.pl/a/zostan-mistrzem-interpunkcji/D3sh7jolH

9.06.2020 

Temat: „ Człowiek, gdy chce, to magiczną siłę ma!”

 1. Podręcznik - str. 286 - 287
 2. 5 do zeszytu.
 3. Zadanie dla chętnych - 8 ze str.287

 

8.06.2020 

Temat: „ Człowiek, gdy chce, to magiczną siłę ma!”

 1. Podręcznik - str. 286 - 287
 2. https://www.youtube.com/watch?v=GIgikiwEH_Y
 3. 3 i 5
 4. Do zeszytu - nowa wiadomość

5.06.2020 

Temat: Okolicznik bada okoliczności czynności.

PIĄTEK

 1. Omówienie pracy domowej.
 2. https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQe - ćw. 1,2,4
 3. Do zeszytu: PRZEPISZ chmurkę „Pamiętaj!” (pytania kolorem) i zrób ćw. 3 - podkreśl okoliczniki ( kreska, kropka)
 4. Zadanie dla chętnych na plusa: ćwiczenia, str.56, zad. 11 ( musi być wszystko zrobione poprawnie)

PONIEDZIAŁEK

 1. Omówienie pracy domowej.
 2. Ćwiczenia, str. 54-55, zad. 6, 9, 7.

4.06.2020 

Temat: Przydawka i  dopełnienie w zdaniu.

 1. Omówienie pracy domowej.
 2. Podręcznik str. 276, zad.7.

3.06.2020 

Temat: Dopełnienie -  dopełnia informacje w zdaniu.

 1. PRACA NA LEKCJI: a) powtórzenie, b) podręcznik str. 276, zad.3.
 2. W DOMU : a) ćwiczenia str. 52 - 53, zad.3 i 4 b) naucz się o przydawce oraz dopełnieniu i utrwal pytania przypadków.

2.06.2020 

Gramatyka

Temat: Dopełnienie -  dopełnia informacje w zdaniu.

 1. Sprawdzenie zadania domowego i powtórzenie o przydawce.
 2. Kliknij w link: https://lekcjewsieci.pl/czesci-zdania-dopelnienie/ i obejrzyj film o dopełnieniu, a następnie sprawdź się w teście, który jest poniżej filmu.
 3. Przepisz do zeszytu informacje ze schematu w 3 punktach ( nie musisz malować obrazków z przykładów, ale możesz).

 pol

 1. Naucz się o dopełnieniu i utrwal pytania przypadków.

Matematyka

15.06

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego - ćwiczenia.

Ćwiczenia: str. 71, 72 zad. 1, 4, 5, 6.

19.05

Temat: Objętość figury. Jednostki objętości.

Podręcznik: str. 234, 235 zad. 1, 4.

Ćwiczenia: str. 73, 74 zad. 1, 2, 4.

22.06

Temat: Objętość prostopadłościanu.

Ćwiczenia: str. 75, 76 zad. 1, 2, 3, 4, 6.

23.06

Temat: Objętość graniastosłupa prostego.

Ćwiczenia: str. 77, 78 zad. 1, 2, 3, 4.

24.06

Temat: Litry i mililitry.

Ćwiczenia: str. 79 - 82 zad. 2, 6, 8, 9, 10, 12.

8.06

Temat: Przykłady graniastosłupów prostych.

Ćwiczenia: str. 66-68 zad. 1, 2, 4, 5, 6, 7.

9.06

Temat: Siatki graniastosłupów prostych.

Ćwiczenia: str. 69, 70 zad. 1, 2, 3.

10.06

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego.

Podręcznik: str. 232 zad. 1, 3, 4.

2.06, 3.06

Temat: Pola wielokątów - utrwalenie.

Ćwiczenia: str. 59 - 61 zad. 1, 3.

Ćwiczenia: str. 63 - 64 zad. 1, 2, 3, 7, 8.

GRANIASTOSŁUPY

5.06

Temat: Prostopadłościany i sześciany.

Ćwiczenia: str. 65 zad. 1, 2, 3.

Podręcznik: str. 225 zad. 1.

Język angielski 

23 czerwca 

Temat: Let's summarise that year- podsumowanie roku szkolnego.

22 czerwca

Temat: Summer travels- gry i zabawy.

9 i 15 czerwca

Temat: Gry i zabawy z czasem przeszłym.

4 i 8 czerwca

Temat: Mówimy o tym, co już się zdarzyło.

Materiały w plikach grupy na Teams.

 2 czerwca

Temat: Omówienie testu z be going to i zaimków zwrotnych.

Biologia 

 22.06.

Temat: Okrytonasienne

notatka do lekcji

Temat: Nagonasienne - budowa, funkcjonowanie i znaczenie

notatka do lekcji

Geografia 

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów / podręcznik str.149/.

Historia

Temat: Monarchia stanowa w Polsce. Początki demokracji szlacheckiej. (2 lekcje)

podr. 222-226.

UCZEŃ:

 1. Rozumie pojęcia: przywilej, sejm walny, szlachta, izba poselska, senat, monarchia patrymonialna, monarchia stanowa, pańszczyzna, konstytucja sejmowa,
 2. Przedstawia sejm walny oraz jego skład, wyjaśnia, w jaki sposób szlachta uzyskała wpływ na sprawowanie rządów w Polsce, przedstawia najważniejsze przywileje szlacheckie, wyjaśnia znaczenie konstytucji Nihil novi, tłumaczy różnice między monarchią patrymonialną a stanową, ocenia, jakie szanse i jakie zagrożenie niosło za sobą zwiększenie wpływu szlachty na władzę
 3. Zna daty: 1374 r., 1505 r.

Notatka:

W czasach pierwszych Piastów istniała monarchia patrymonialna, tzn. całe państwo było uważane za prywatną własność panującego, który miał nieograniczoną władzę. Na przełomie XIII i XIV wieku wykształciły się stany (duchowieństwo, rycerstwo, mieszczanie, chłopi), czyli określone grupy ludzi różniące się prawami i obowiązkami. Za panowania Kazimierza Wielkiego ukształtowała się monarchia stanowa. Na przełomie XIV/XV w. rycerze stali się posiadaczami ziemskimi i przekształcili się w szlachtę. Królowie polscy począwszy od czasów Ludwika Węgierskiego chcąc uzyskać poparcie szlachty nadawali jej przywileje (specjalne uprawnienia). Niestety miało to negatywny wpływ na losy państwa, ponieważ z biegiem czasu to szlachta miała decydujący wpływ na rządy w państwie.

 

Informatyka

Środa, 10.06. i 24.06.

Dzień dobry!

Temat: Wady i zalety nauczania zdalnego - nasze opinie i refleksje o pracy w chmurze. Bezpieczni w sieci.

Na zajęciach porozmawiamy o tym, jakie są Wasze doświadczenia na temat zdalnego nauczania, jakie dostrzegacie plusy i minusy tego rodzaju nauki. Zobaczycie również filmy Fundacji Uniwersytet Dzieci na temat bezpieczeństwa w sieci:

 1. Jakie ślady zostawiamy w internecie: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kAvjCdoqPD0&feature=emb_logo
 2. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci: https://www.youtube.com/watch?v=U6iPiVV5fPA&feature=emb_logo
 3. Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych: https://www.youtube.com/watch?v=xWkCkwsLA10&feature=emb_logo

W czasie wakacji odpocznijcie od komputera, laptopa, telefonu, internetu. Spędzajcie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

Bezpiecznych i udanych wakacji!

Czwartek, 29.05.2020 - 1 lekcja, 4.06.2020 - 1 lekcja

Temat: Programujemy historyjkę. Tworzymy grę dla jednego gracza i stosujemy zmienne.

Filmy:

- zmiana tła i wprowadzenie duszka, zmiana kostiumu: https://youtu.be/rRxTdQGiUp0

- stosowanie instrukcji warunkowej: https://youtu.be/XWhRWSRs1OQ

- zliczanie punktów: https://youtu.be/Xqqks1aW3Dg

Podręcznik -str. 85 - 92.

Proszę wykonać samodzielnie ćwiczenia 11/89, 12/90, 13/92 (w jednym programie), zapisać pod nazwą: balerina gra i przesłać do klasowego studia: pierwsza gra na stronie: scratch.mit.edu

Muzyka

Temat: Przy ognisku, czyli o akompaniamencie. Wakacje!

Podręcznik str. 148-155.

 

Temat: Stanisław Moniuszko i polska opera narodowa.

https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU filmik edukacyjny

 

Temat: O rodzinie w rytmie rock and rolla.

Podręcznik str.144-147

Plastyka

Stop nałogom- plakat.

Technika

25.06

Powtórzenie wiadomości

04.06

Wszystko o papierze

Notatka z podręcznika

 

Religia

02.06 - 05.06.

-  Św. Teresa z Lisieux - mała siostra od wielkich spraw

- Utrwalenie wiadomości

08.06 - 10.06.

- Duch Święty - Przewodnik, Pocieszyciel, Obrońca

- Boże Ciało - utrwalenie wiadomości

15.06. - 19.06.

- Troskliwa Królowa - św. Jadwiga

- Nieugięty przewodnik narodu - kardynał Stefan Wyszyński

22.06 - 24.06.

- Nauczyciel - przewodnik w drodze

- Ci, co wskazują drogę - czas odpoczynku z kochającym Bogiem

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

8-12 czerwiec 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

 2-5 czerwiec 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy 15 minutowy STRETCHING dla każdego:

https://www.youtube.com/watch?v=b8ix5dkGNis

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

Chłopcy

Materiał 22.06 - 24.06

 

Witajcie.

Na ostatni tydzień szkoły przygotowałem wam 2 zestawy ćwiczeń kształtujących.

Jest to kolejna propozycja ćwiczeń, którą możecie wykonać w wolnym czasie, aby wzmocnić swoje mięśnie.

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2 - trening stabilizacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=b8ix5dkGNis - stretching

Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich spodobają się wam.

Zbliżają się wakacje. Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą czy w górach.

Życzę wam udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu w szkole (przynajmniej mam taką nadzieję).

Pozdrawiam.

Leszek Micał

 

Materiał 15.06 - 19.06

 

Witajcie.

W tym tygodniu w dniach 16,17,18 czerwca przeprowadzony zostanie egzamin ośmioklasisty. Są to dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych. Przesyłam więc wam materiały na 15 i 19 czerwca.

Zbliżają się wakacje więc pora omówić jeden ze sportów, które łatwo uprawiać na swoim podwórku. Tym sportem jest badminton.

Zobaczcie na filmikach podstawowe przepisy gry oraz grę zawodników na najwyższym poziomie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc - badminton

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFGLXYcKD2M - badminton

 

Kolejnym tańcem towarzyskim, który wam pokażę jest walc angielski. Zobaczcie na filmie kroki podstawowe tego tańca. Poćwiczcie i sprubójcie zatańczyć z mamą,tatą, siostrą, bratem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMZ4OvUugnw - walc angielski

 

Pozdrawiam.

08.06 - 10.06

Witajcie.

W tym tygodniu przesyłam wam materiał dotyczący kolejnego elementu technicznego koszykówki, a mianowicie rzutu do kosza z biegu, czyli popularnego dwutaktu.

Zobaczcie dokładnie ten filmik. Zwróćcie uwagę na pracę nóg oraz poprawne wyprowadzenie rzutu. Jeśli macie możliwość popróbujcie wykonać poprawny dwutakt na podwórku.

Pamiętajcie o rozgrzewce i bezpieczeństwie podczas ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=UelsnCzUI8k - koszykówka, rzut z biegu.

W naszym programie nauczania mamy również taniec. Na filmikach zobaczycie dwa układy zumby, oraz podstawowe kroki tańca towarzyskiego jakim jest cha cha. Może któryś się wam spodoba.

https://www.youtube.com/watch?v=vdbJSFVmxrc - zumba

https://www.youtube.com/watch?v=lcWtiFL904s - zumba

https://www.youtube.com/watch?v=juAWft7ndN4 - taniec cha cha

 

Życzę wam miłego tygodnia.

Pozdrawiam.

Materiał 02.06 - 05.06

W tym tygodniu skupiamy się nad następnym elementem technicznym koszykówki jakim jest poprawna technika rzutu z miejsca. Zobaczcie filmik znajdujący sie poniżej i zaobserwujcie jak powinien wyglądac poprawny  rzut do kosza z miejsca. Zwróćcie uwagę na prawidłowe ułożenie nóg w czasie rzutu. Popatrzcie na pracę ręki rzucającej i wspomagającej.

https://www.youtube.com/watch?v=kT5ZYVr_3H8 - p.k. technika rzutu

Jeśli juz wiecie jak wygląda poprawny rzut z miejsca, teraz sam wykonaj na podwórku takie rzuty. Za kosz może służyć kubeł na śmieci lub inny przedmiot. Wszystko zależy od twojej pomysłowości.

Nadal wzmacniamy swoje mięśnie. Po ćwiczeniach z krzesłem zróbcie ćwiczenia wzmacniające mięśnie całego ciała, które znajdziecie na filmiku poniżej. Ilość powtórzeń i czas przerw dawkujecie według swoich możliwości.

https://www.youtube.com/watch?v=Eso66q7XLDM - ćw. wzmacniające całe ciało

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 - ćw. z krzesłem

 

W tym tygodniu elementem technicznym z piłki nożnej jest żonglerka piłką.

Element ten wykonujecie na ocenę. Kręcicie krótki filmik pokazujący jak żonglujecie piłką i przesyłacie na adres: . Na wasze filmiki czekam do piątku (05.06.)

Pamiętajcie, przed wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia należy się porządnie rozgrzać !

Ćwiczcie zawsze w bezpiecznym miejscu !

Powodzenia.

 

Pozdrawiam

Leszek Micał

do góry