Unia Europejska - Projekty

RODO

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie w imieniu, której zarządzającym jest Dyrektor

Adres Administratora: 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
44-348 Skrzyszów, ul. 1 Maja 177
tel. +48 32 472 65 79, 32 472 63 70
email:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • e-mail: 
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu rekrutacji do oddziału szkolnego oraz kształcenia uczniów szkoły;
  2. wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  3. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.docx 14.87KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW.docx
docx KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW.docx 15.39KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW.docx
docx KLAUZULA DLA UCZNIÓW RODZICÓW OPIEKUNÓW.docx 17.26KB pobierz Plik: KLAUZULA DLA UCZNIÓW RODZICÓW OPIEKUNÓW.docx
docx KLAUZULA MONITORING.docx 15.76KB pobierz Plik: KLAUZULA MONITORING.docx
docx REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.docx 17.49KB pobierz Plik: REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.docx
do góry