Unia Europejska - Projekty

3b

Informacja

Od 25 marca zadania do wykonania z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, informatycznej i plastyczno - technicznej w klasach I - III będą przekazywane poprzez dziennik Librus i pocztę elektroniczną.

Informacja dotycząca zajęć dodatkowych

Zachęcam uczniów klas 1-3 do wykonania pracy plastycznej "Wiosenne bazie". Potrzebne materiały: kolorowa kartka, tektura, plastelina w kolorze brązowym lub czarnym na gałązki, plastelina biała( żółta), waciki, popcorn, pasta do zębów do wykonania kotków. A może macie inne ciekawe pomysły na wykonanie tej pracy?

bazie

Bloki

Edukacja polonistyczna

 (23.03.2020r.)

Aby utrwalić poznane zasady ortograficzne, uzupełnij brakujące litery w wyrazach i przepisz całość do zeszytu z j. polskiego lub na kartkę.

ed pol

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Edukacja plastyczno-techniczna

Edukacja muzyczna

Język angielski

27.03

33

25.03

Temat: Every Monday she eats cake - dni tygodnia i jedzenie. 


Przeczytać i posłuchać piosenki ze strony 57 w podręczniku: https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level3/songs/unit5/song?cc=pl&selLanguage=pl

Następnie wpisać na zielono do zeszytu i przetłumaczyć ze słownikiem z tyłu książki lub innym: 

every - 
eat cake - 
drink tea - 
drink milk - 
eat fish - 
drink juice - 
eat meat - 


Wykonać w ćwiczeniach zadanie 1 na str. 42 (kto go nie ma zrobionego, bonp.  był nieobecny), zadanie 1 na str. 43 (kto go nie ma zrobionego, bo był np. nieobecny), zadanie 1 i 2 na str. 44 (kto go nie ma zrobionego, bo np. był nieobecny), zadanie 1 i 2 na str. 46. oraz zadanie 1,2,3 na stronie 47. 

Wykonać zdjęcia słówek w zeszycie oraz stronki 46 i 47 w ćwiczeniach i przesłać na mój mail:  do 27 marca. 
Mail zatytułować: 3b - imię i nazwisko ucznia.

 
24.03
W ramach przypomnienia nazw dni tygodnia - proszę posłuchać piosenki: 

Religia

Zapraszam w ramach przygotowania do Komunii św. by obejrzeć razem z rodzicami film " Największy z cudów"                                                

Z książki przecztyać ze str. 94 - przepisać temat do zeszytu a pod tematem ze str. 95 - części Mszy św.

Zachęcam dalej do skorzystania z propozycji jezuickiej TV Live " Mocni w Duchu". Codziennie od poniedziałku do piątku w godz.11.00-12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zwierający treści biblijne i ewangelizacyjne.

 

do góry