Unia Europejska - Projekty

5 B

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Drodzy Uczniowie, w związku z drobnymi zmianami w rozkładzie zajęć proszę zapoznać się z nowym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły (nie sprawdzamy planu w Librusie)! Plan obowiązuje od 11.05.2020.

Od 11.05.2020
- na wniosek Uczniów i Nauczycieli, zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 5-8 będą odbywały się wg następujących zasad: jedno spotkanie na teamsie, trzy spotkania-materiały na stronie szkoły,
- zajęcia z regionalizmu - materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z techniki w klasach 5-6- materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z EDB dla klas 8 - materiały na stronie szkoły.

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

29.05.2020 

Gramatyka

Temat: Przydawka - przydaje blasku rzeczownikowi.

 1. Praca na lekcji: ćwiczenia, str.50 - ćw. 5, podręcznik, str.261-ćw. 1, str.263 -ćw. 9 ( pamiętaj, że strzałki skierowane muszą być do góry)

28.05.2020 

Gramatyka

Temat: Przydawka - przydaje blasku rzeczownikowi.

https://epodreczniki.pl/a/przydaje-blasku-rzeczownikowi---przydawka/DWFGJ08BF

 1. Praca na lekcji: ćw. 1, do zeszytu: ZAPAMIĘTAJ i ćw. 3
 2. W domu: ćw. 5 - wybierz 3 zdania, uzupełnij je i podkreśl linią falistą dodane przydawki.

27.05.2020 

Temat: Mama - najpiękniejsza istota na świecie.

 

 1. Praca na lekcji: Sprawdzanie zad. 1 i 2 na karcie pracy, omówienie i ewentualna poprawa błędnych odpowiedzi:

 pol

 1. W domu: Zad.3 ze str.335 do zeszytu.

26.05.2020 

Temat: Mama - najpiękniejsza istota na świecie.

 

 1. Podręcznik - str.335- przeczytaj tekst.
 2. Zrób zadanie 1 i 2 na karcie pracy i wklej ją do zeszytu:

pol

 1. 3 ze str.335 do zeszytu.

25.05.2020 

Temat: Martyna na dachu świata.

Motto: „ Niemożliwe nie istnieje.”

„ Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku.”

 1. Podręcznik - str.304, zad.2
 2. Przepisz do zeszytu uzupełniony tekst:

pol

Dla zainteresowanych: https://martyna.pl/

22.05.2020 

Temat: Martyna na dachu świata.

 1. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=NCh6eqyRLSk i https://www.youtube.com/watch?v=z1cilDmIweA
 2. Przeczytaj z podręcznika tekst ze str. 302- 303
 3. Do zeszytu wpisz zad.1/303 i nową wiadomość.

Dla zainteresowanych: https://martyna.pl/

21.05.2020 

Temat: Pan przecinek przychodzi z wizytą.

Podręcznik str. 220 - 221: przypomnienie i nowa wiadomość.

Ćwiczenia str. 99-100, zad.2, 4, 6

Zadanie dla chętnych na plusa: 5/100 ( zdjęcie na maila do piątku do 8.00).

 

20.05.2020

Temat: Ludzie prasy.

 1. Wpisz do zeszytu ludzi prasy w 8 punktach ( w słupku) ze str.272-273.
 2. Przeczytaj nową wiadomość ze str.274

 

19.05.2020 

Temat: Omówienie i poprawa kartkówki z wypowiedzeń pojedynczych.

Przepisz do zeszytu wszystkie przykłady, w których udzieliłeś błędnej odpowiedzi, zapisz obok nich odpowiedź poprawną.

 

KARTKÓWKA ( teamsówka) DLA KLASY V -  WYPOWIEDZENIE POJEDYNCZE

 1. Rozpoznaj zdania i równoważniki zdań
 1. Nie święci garnki lepią. ZDANIE
 2. Mądry Polak po szkodzie. RÓWNOWAŻNIK ZDANIA
 3. Wstęp wzbroniony. RÓWNOWAŻNIK ZDANIA
 4. Trafiła kosa na kamień. ZDANIE
 1. Rozpoznaj zdania pojedyncze nierozwinięte i zdania pojedyncze rozwinięte
 1. Ania uczy się. ZDANIE POJEDYNCZE NIEROZWINIĘTE
 2. Idę do domu. ZDANIE POJEDYNCZE ROZWINIĘTE
 3. Wczoraj padał ulewny deszcz. ZDANIE POJEDYNCZE ROZWINIĘTE
 4. Adam, Bartek, Wojtek i Zenek spóźnili się. ZDANIE POJEDYNCZE NIEROZWINIĘTE
 1. Wypisz z każdego zdania podmiot i orzeczenie:

 a. Arek i Ola odrobili już zadanie domowe z matematyki.

Podmiot - AREK I OLA

Orzeczenie - ODROBILI

b. Moja mama kupiła mi wczoraj prezent.

Podmiot - MAMA

Orzeczenie - KUPIŁA

c. Jedziemy na wycieczkę.

Podmiot - MY ( podmiot domyślny)

Orzeczenie - JEDZIEMY

 

15.05.20

Literatura

Temat: Prasa w naszym życiu

Praca na lekcji: przeczytaj „ Spotkanie z  prasą” ze str.271 i przepisz nową wiadomość do zeszytu. 

14.05.20

Gramatyka

Temat: Wykresy zdań pojedynczych

W domu:

 1. Narysuj wykres zdania na jutro:

Ola, Ala i Jaś jutro pojadą z rodzicami na wycieczkę.

 1. Przygotuj się na kartkówkę na poniedziałek ( zdanie i równoważnik zdania, zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, podmiot i orzeczenie w zdaniu, wykresy zdań)

 

13.05

Gramatyka

Temat: Wykresy zdań pojedynczych.

 1. Praca na lekcji: str.218-219, zad. 4 i nowa wiadomość ( ustnie ).
 2. W domu: Narysuj wykres zdania: Mały kot zaginął wczoraj przy szkole.

 

12.05.20

Gramatyka

Temat: Wykresy zdań pojedynczych.

Ćwiczenia - str. 45, zad. 9 - przerysuj uzupełnione wykresy do zeszytu.

11.05.20

Gramatyka:

Temat: Podmiot i orzeczenie w zdaniu.

Ćwiczenia - str. 47-48. Zad. 3, 4, 7

08.05.20

Gramatyka

Temat:   Podmiot i orzeczenie w zdaniu.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=e0nia4Lv0LM&feature=youtu.be

​Podręcznik - str. 236, przepisz nową wiadomość ( tę u góry) i zrób zad.1

Przygotuj się do odpowiedzi.

 

07.05.20

Gramatyka

Temat: Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej.

Ćwiczenia - str. 42. Zad. 2

06.05.20

Gramatyka

Temat: Temat: Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej.

 1. Przepisz z podręcznika drugie przypomnienie ze str.217 ( użyj kolorów).

05.05.20

Dopisz drugi numer i dzisiejszą datę do tematu:

Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że…

Przepisz przypomnienie ze str.189 i w ćwiczeniach zrób zad. 6,7,8 ze str. 41

04.05.20

Zapisz temat w gramatyce:

Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że…

 1. Przepisz z podręcznika przypomnienie ze str.188 ( użyj kolorów).
 2. Do zeszytu zrób zad.2 ze str.188 .

Matematyka

25.05, 26.05

Temat: Pole trójkąta.

Podręcznik: str. 195 zad. 1, 4.

Ćwiczenia: str. 53-56 zad. 2a, 4, 6, 8, 9, 10.

27.05, 29.05

Temat: Pole trapezu.

Podręcznik: str. 198 zad. 1

Ćwiczenia: str.57, 58 zad. 1a, 2, 3, 4, 5.

 

Zadania na ocenę (treści zadań nie musisz przepisywać, do zeszytu zapisz tylko rozwiązania). Termin: piątek (22.05), .

mat

18.05

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

Podręcznik: str. 183 zad. 1.

Ćwiczenia: str. 45, 46 zad. 2, 4, 5.

19.05

Temat: Zależności między jednostkami pola.

Ćwiczenia: str. 47, 48 zad. 3, 4, 6, 7.

20.05

Temat: Pole równoległoboku.

Ćwiczenia: str. 49 - 51 zad. 1, 3, 6, 7.

22.05

Temat: Pole rombu.

Podręcznik: str. 192 zad. 1, 2.

Ćwiczenia: str. 50 zad.1, 2, 3.

 

11.05

Temat: Miary kątów w trapezach.

Podręcznik: str. 133 zad. 1.

Ćwiczenia: str. 36 zad. 1, 2.

12.05

Temat: Czworokąty - podsumowanie.

Podręcznik: str. 135 zad. 1.

Ćwiczenia: str. 38 zad. 3, 4, 5, 6.

13.05

Temat: Figury przystające.

Ćwiczenia: str. 39, 40 zad. 3, 4, 5, 6.

15.05

Temat: Figury na płaszczyźnie - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Ćwiczenia: str. 41-44 zad. 1, 3, 4, 10, 14.

4.05

Temat: Równoległoboki i romby oraz ich własności.

Ćwiczenia str. 28-31 zad. 1, 2, 3, 4, 12.

Zadanie domowe: podręcznik, str. 129 zad. 1

5.05

Temat: Miary kątów w równoległobokach.

Podręcznik str. 130 zadanie 1

Ćwiczenia str. 33 zad. 1, 2

6.05, 8.05

Temat: Trapezy - rodzaje i własności.

Podręcznik str. 131,132 zad. 1, 5

Ćwiczenia str. 34, 35 zad. 6, 7, 8, 9

Zadanie domowe: ćwiczenia, str. 33 zad. 1, 2

Język angielski

28.05

Temat: Kartkówka z be going to i zaimków zwrotnych.

26.05

Temat: Travel with Care - praca z tekstem. 

Podręcznik str. 80

21.05, 25.05

Temat: Ćwiczenia z going to i zaimkami zwrotnymi przed kartkówką.

Zadania w plikach grupy na teams.

18.05 i 19.05

Temat: 5 DIY Mother’s Day Gifts - praca z tekstem.

14.05

Temat: Jak obchodzony jest Dzień Świętego Patryka w USA?

podr. str. 104

12.05

Temat: Ćwiczymy głośne czytanie.

Podr. str. 96.

11.05

Temat: The story behind Thanksgiving in the USA - praca z tekstem.

podręcznik str. 96.

7.05

Temat: Opowiadamy o swoich zamiarach i planach- ćwiczenia.

Wykonamy zadania z ćwiczeń:

 • 1 i 2 str. 36 - słownictwo dot. świąt,
 • 1 i 2 str. 37 - wyrażenia z dialogu,
 • 1 i 2 str. 38 - be going to w przeczeniach.

4.05 i 5.05

Temat: Progress Check 6 - powtórzenie i utrwalenie materiału z modułu 6.

Podręcznik str. 98 i 99

Biologia

25.05

Temat: Charakterystyka paprotników

notatka do tematu

18.05.

Temat: Mchy - charakterystyka

notatka do tematu

11.05.

Temat: Liść - budowa i funkcje

notatka do tematu 

04.05.

Temat: Budowa i funkcje łodygi

Geografia 

25.05- 29.05

Temat : Krajobraz tajgi tundry.

Podręcznik - 142-148

Zeszyt ćwiczeń  str. 83-86

18.05- 22.05

Temat : Krajobraz tajgi i tundry.

Na początku lekcji na ocenę przeczytamy odpowiedzi do zadań w ćwiczeniach z krajobrazu śródziemnomorskiego.

 Udostępniłam Wam z e. podręczników tematy o tajdze i tundrze / za zadania interaktywne będą wpisane kropki lub plusy z aktywności/. Podręcznik  od str.142 do 148. Zeszyt ćwiczeń  str.83 do 85.Dla dociekliwych  w ćwiczeniach  strona 86.

 

Temat: Krajobraz śródziemnomorski.

Podręcznik od str.136 do str.141

Zadanie  które będziemy czytać  na lekcji na oceny - str.78 i 79 w ćwiczeniach.

 

Temat : Krajobraz pustyni lodowej.

 1. podręczniki udostępnione 2 tematy: Pustynia lodowa, Przyroda wokół bieguna. Podręcznik od str. 131 do str. 135 ;zeszyt ćwiczeń zadania str.78 i dla dociekliwych str.79.

Historia

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów. (2 lekcje)

podr. 216-221.

 1. Rozumie pojęcia: Związek Pruski, wojna trzynastoletnia, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, wojska zaciężne, żołd.
 2. Zna daty: 1444 r., 1454 r., 1466 r.
 3. Wie kim byli: Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Zbigniew Oleśnicki, Jan Długosz
 4. Wskazuje na mapie: Węgry, Warnę, Prusy Królewskie, Prusy Zakonne, państwa rządzone przez Jagiellonów w drugiej połowie XV w
 5. Opisuje okoliczności śmierci Władysława Warneńczyka, wyjaśnia, dlaczego dla Polski ważne stało się odzyskanie dostępu do morza, charakteryzuje rządy Kazimierza Jagiellończyka, opisuje przebieg wojny trzynastoletniej, przedstawia postanowienia II pokoju toruńskiego, wyjaśnia, dlaczego doszło do zawiązania Związku Pruskiego, porównuje postanowienia I i II pokoju toruńskiego, uzasadnia twierdzenie, że odzyskanie dostępu do morza miało przełomowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.

Notatka:

Po śmierci Władysława Jagiełły królem został jego syn - Władysław,  nazwany później Warneńczykiem. Po kilku latach został również królem Węgier. Jednak w 1444 roku zaledwie 20- letni król zginął w bitwie z Turkami pod Warną. Następcą Władysława został jego brat - Kazimierz Jagiellończyk. Panowanie tego władcy to bardzo pomyślny czas w dziejach Polski, okres rozwoju gospodarczego i kulturalnego. To również czas, gdy przyszło Polsce toczyć w latach 1454-1466 kolejną wojnę z Zakonem Krzyżackim. Przeszła do historii jako wojna 13-letnia i zakończyła się podpisaniem II pokoju w Toruniu, na mocy którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie z Malborkiem, ziemię chełmińską i michałowską. Ziemie te określono jako Prusy Królewskie. Z  pozostałej części państwa zakonnego utworzono Prusy Zakonne ze stolicą w Królewcu (lenno Polski). Na przełomie XV i XVI wieku dynastia Jagiellonów rządziła w czterech państwach: Polsce, Litwie, Czechach i Węgrzech.

Temat : Początki panowania dynastii Jagiellonów. (27.05.2020)

podr. 208-213.

Notatka:

Po śmierci Jadwigi Władysław Jagiełło pozostał na polskim tronie i dał początek dynastii Jagiellonów. Zwycięstwo nad Krzyżakami zakończyło się podpisaniem w 1411 roku Pokoju w Toruniu, na mocy którego Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, a Litwa Żmudź. Ten sukces przyczynił się również do zawarcia nowej unii między Polską a Litwą, którą ogłoszono w 1413 roku w Horodle.

 

Temat : Największy sukces polskiego średniowiecznego rycerstwa. (21.05.2020)

podr. 208-213.

 

15 lipca 1410 - zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem Władysława Jagiełły nad Krzyżakami pod Grunwaldem

Zróbcie tabelkę (podzieloną na 2)

BITWA POD GRUNWALDEM

WOJSKA POLSKIE

WOJSKA KRZYŻACKIE

 

 

 

Temat : Unia polsko-litewska. (20.05.2020)

podr. 208-213.

Uczeń:

 1. Rozumie pojęcia: unia, unia personalna, sobór, Andegawenowie, Jagiellonowie.
 2. Zna daty: 1385, 1409-1411; 15.07.1410; 1413
 3. Wie kim byli: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Witold, Paweł Włodkowic, Ulrich von Jungingen
 4. Wskazuje na mapie: Krewo, Wielkie Księstwo Litewskie, Grunwald, Toruń
 5. Wyjaśnia przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej, wymienia postanowienia unii,  opisuje przyczyny i przebieg wielkiej wojny z zakonem krzyżackim; przedstawia okoliczności objęcia tronu przez Jadwigę, charakteryzuje stanowisko polskiej delegacji na soborze w Konstancji;  wyjaśnia, dlaczego Akademia Krakowska została przemianowana na Uniwersytet Jagielloński

Notatka:

W 1370 roku umiera Kazimierz Wielki, ostatni władca z dynastii Piastów i tron po nim w myśl układu o sukcesji tronu obejmuje jego siostrzeniec Ludwik Węgierski, a następnie jego córka - Jadwiga.

W 1385 r. Polska i Litwa zawarły w Krewie unię.

UNIA -  związek dwóch lub więcej państw.

Przyczyny unii:

- szukanie męża dla Jadwigi,

- wspólny wróg - Krzyżacy,

- chęć przyjęcia chrześcijaństwa przez Litwę,

- olbrzymie tereny dla kolonizacji dla polskiego rycerstwa.

Postanowienia unii:

- Jagiełło zostaje mężem Jadwigi i królem Polski,

- chrystianizacja Litwy,

- zachowanie odrębności obu państw ale ścisła współpraca,

- odzyskanie przez Jagiełłę utraconych ziem polskich.

Temat : Czasy Kazimierza Wielkiego.  Dyplomacja zamiast wojen. (2 lekcje)

podr. 203-207.

Uczeń:

 1. Rozumie pojęcia: uniwersytet, Akademia Krakowska.
 2. Zna daty: 1333, 1343, 1364
 3. Wie kim byli: Kazimierz Wielki, Mikołaj Wierzynek , .
 4. Wyjaśnia znaczenie słów, że Kazimierz Wielki: zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną;charakteryzuje reformy Kazimierza Wielkiego; wyjaśnia, w jaki sposób Kazimierz dbał o obronność państwa; tłumaczy, jakie znaczenie miało założenie Akademii Krakowskiej; wyjaśnia znaczenie uczty u Wierzynka; przedstawia cele oraz konsekwencje układu dynastycznego zawartego przez Kazimierza
 5. Wskazuje na mapie: granice państwa polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego i ziemie włączone przez tego władcę.

Notatka:

W 1333 roku na tronie zasiadł ostatni władca z dynastii Piastów, Kazimierz zwany Wielkim. Jest to jedyny w naszej historii król, który otrzymał taki przydomek.

 

Temat : Zjednoczenie Polski przez Władysława Łokietka (6.05.2020)

podr. 198-202.

Uczeń:

 1. Rozumie pojęcia: starosta, Szczerbiec.
 2. Zna daty: 1295, 1309, 1320,1331.
 3. Wie kim byli: Przemysł II, arbp Jakub Świnka, Wacław II, Władysław Łokietek, .
 4. Przedstawia próby zjednoczenia Polski przez książąt śląskich oraz Przemysła II, opisuje, w jakich okolicznościach Władysław Łokietek utracił Pomorze Gdańskie; przedstawia działania Władysława Łokietka na rzecz zjednoczenia kraju; wyjaśnia, jaką rolę w zjednoczeniu kraju odegrał Kościół katolicki; przedstawia wyobrażenie na temat świętego Stanisława jako patrona zjednoczenia kraju
 5. Wskazuje na mapie: granice państwa polskiego za panowania Władysława Łokietka, ziemie utracone na rzecz Krzyżaków.

Notatka:

W XIII wieku miało miejsce kilka nieudanych prób zjednoczenia Polski. Rzecznikiem zjednoczenia był Kościół katolicki. Próbę scalenia ziem podjął również książę wielkopolski, Przemysł II, który w 1295 roku koronował na króla. Jednak po kilku miesiącach został zamordowany. Po jego śmierci walkę o koronę stoczyli m.in. książę Władysław Łokietek i król czeski Wacław II, który koronował się w Gnieźnie w 1300 r.  Za symboliczny koniec rozbicia dzielnicowego uważana jest jednak dopiero koronacja Władysław Łokietka w 1320 r. w Krakowie. Tak naprawdę państwo Łokietka składało się głównie z dwóch dzielnic: Wielkopolski i Małopolski, ponieważ w 1309 roku Krzyżacy podstępem zajęli Pomorze Gdańskie.  

Informatyka

Czwartek, 29.05.2020 - 1 lekcja, 4.06.2020 - 1 lekcja

Temat: Programujemy historyjkę. Tworzymy grę dla jednego gracza i stosujemy zmienne.

Filmy:

- zmiana tła i wprowadzenie duszka, zmiana kostiumu: https://youtu.be/rRxTdQGiUp0

- stosowanie instrukcji warunkowej: https://youtu.be/XWhRWSRs1OQ

- zliczanie punktów: https://youtu.be/Xqqks1aW3Dg

Podręcznik -str. 85 - 92.

Proszę wykonać samodzielnie ćwiczenia 11/89, 12/90, 13/92 (w jednym programie), zapisać pod nazwą: balerina gra i przesłać do klasowego studia: pierwsza gra na stronie: scratch.mit.edu

Czwartek, 21.05.2020 - 1 lekcja

Temat: Stosujemy  powtarzanie poleceń.

- film: https://youtu.be/wFNsExKc8_o

Podręcznik -str. 83 - 85.

Proszę wykonać samodzielnie ćwiczenia 6 i 7 (w jednym programie), zapisać pod nazwą: kwadraty i przesłać do klasowego studia na stronie: scratch.mit.edu

Wtorek, 12.05.2020 - 1 lekcja

Dodatkowe informacje do lekcji poprzedniej:

- film: https://youtu.be/3exHhwot1WM

Dla chętnych zadanie 2 i 3/93 w podręczniku. Wykonane zadania proszę przesłać do studia klasowego (w Scratchu) do piątku 15.05.2020.

Czwartek, 7.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Programujemy w języku Scratch.

Podręcznik: 80-82

Ćwiczenie 1 i 2/81, 3/82.

Scratch - przypomnienie zasad działania programu, poszczególnych funkcji: https://bit.ly/3cVderT

Muzyka

Temat: „Cztery pory roku”- Antonio Vivaldi.

 

1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zobacz krótki filmik edukacyjny o kompozytorze.

https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

 1. Poznanie koncertu jako formy muzycznej:

Nazwa „koncert” pochodzi od włoskiego słowa „concertare” i oznacza rywalizację i współzawodnictwo. Składa się z trzech części różniących się między sobą pod względem nastroju i tempa. Budowa koncertu to: 1. część szybka, 2.część-wolna, 3. część- szybka.

 1. „Cztery pory roku” to cykl koncertów. Zapraszam do wysłuchania po jednej części z każdej pory roku: (pomyśl z czym kojarzy Ci się dana część, jakie odczucia wywołuje?)

Wiosna  https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Lato  https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE

Jesień  https://www.youtube.com/watch?v=5jJvvGqdPVk

Zima  https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis

 

Życzę miłego muzykowania!

 

Temat: Wartości rytmiczne nut i pauz- warsztat muzyczny.

 

1. Zapisz do zeszytu temat oraz wartości rytmiczne nut i pauz.

muz

Wyklaszcz całą nutę, półnutę, ćwierćnutę, ósemkę i szesnastkę jednocześnie przeliczając do czterech.

3. W dalszym ciągu utrwalaj gamę C-dur oraz „Melodię amerykańska” na flecie lub dzwonkach.

 

Temat: Muzyka i przyroda.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 136-139
 3. Odpowiedz na pytania:

    Co to jest muzyka ilustracyjna?

    Co to jest muzyka programowa?

 1. Posłuchaj przykłady muzyczne znajdujące się w ramkach na str. 138 i 139.

Plastyka

Witajcie! W tym tygodniu na  zajęciach plastycznych będziemy robić ŁAPACZ SNÓW. Proszę sobie przygotować: kawałek tektury lub kartonu (17cm x 17 cm), cyrkiel, nożyczki, włóczkę, koraliki, piórka, klej na gorąco (kto ma), inny klej. 

Technika

W tym tygodniu waszym zadaniem będzie przeczytać, a następnie wykonać notatkę z podręcznika (strony 68 - 70)

 

Zadanie: wysłać na maila krzysztofszew@gmail.com  Piramidę żywienia (według Was), czyli jak powinna ona Waszym zdaniem wyglądać

7.05

Spotkanie na Microsoft Teams. Temat: Piramida żywienia.

 

Religia

Wystawa pt. " Prace dzieci naszej parafii i nie tylko, w Setną Rocznicę Urodzin Karola Wojtyły- Papieża Polaka- Świętego Jana Pawła II."

134572789

Temat: Święta Bernadetta - wybrana przez Maryję.

Zapisz w zeszycie:

Dziś orędzie z Lourdes jest nadal aktualne. Maryja potrzebuje ludzi, zwłaszcza młodych, którzy będą się modlić za siebie i innych.

Zastanów się dlaczego powinieneś się modlić o nawrócenie osób, których nie znasz?

Temat: Święta Teresa z Kalkuty - służyć Jezusowi przebranemu za żebraka.

Zapisz w zeszycie:

Matka Teresa została ogłoszona błogosławioną 19 października 2003 roku, a świętą 4 września 2016 roku.

Matka Teresa dostrzegała problemy ludzi XX w., których nie widzieli współcześnie żyjący. Obecnie Zgromadzenie Misjonarek Miłości prowadzi na całym świecie sierocińce, hospicja dla chorych, domy pomocy dla uchodźców, niewidomych, niepełnosprawnych.

Zastanów się z kim możesz dzielić się swoim uśmiechem i radością.

Temat: Pierwszy pośród Dwunastu - św. Piotr

Święty Piotr miał chwile zwątpienia, Jezus ustanowił go swoim zastępcą na ziemi i uczynił opoką, czyli fundamentem Kościoła. Święty Piotr to pierwszy papież - widzialna głowa Kościoła, zastępca Jezusa. Obecnie następcą św. Piotra jest papież Franciszek.

-Proszę przypomnij sobie wiadomości o św. Piotrze, które poznałeś na lekcjach.

 

Temat: „Dobry pasterz” - św. Stanisław ze Szczepanowa

Święty Stanisław oddał życie, bo pragnął, aby w Polsce panowały sprawiedliwość i pokój. W ten sposób dbał o dobro całego państwa. 8 maja 1954 roku trumna z ciałem św. Stanisława została złożona w katedrze wawelskiej, a ołtarz gdzie spoczywają jego doczesne szczątki, nazwano Ołtarzem Ojczyzny.

-Zastanów się jak często prosisz Boga o odwagę w wyznawaniu wiary?

 

Wysłuchaj ze szkolnej strony internetowej jak w naszej szkole online przebiegła czwarta edycja czytania Biblii.

Technika

28.05

Cenny surowiec - drewno

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

21.05

ABC zdrowego żywienia

Tworzymy zasady zdrowego odżywiania I układamy jadłospis do 1800kcal

14.05

Świat tworzyw sztucznych

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

07.05

Piramida żywienia

Uczniowie wykonują swoją piramidę żywienia i wysyłają na maila

 

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

25-29 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy 15 minutowy STRETCHING dla każdego:

https://www.youtube.com/watch?v=b8ix5dkGNis

Widzimy się na lekcji online.

 

Pozdrawiam Was!

18-22 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

11-15 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

4.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

5.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

6.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

7.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

Chłopcy

Materiał 25.05 - 29.05

 

W tym tygodniu chciałem wam zaproponować kilka filmików, które pokażą wam ćwiczenia doskonalące elementy techniczne potrzebne w grach zespołowych.

Rozpoczniemy od koszykówki.

Na filmie którego link znajduje się poniżej znajdziecie ćwiczenia doskonalące kozłowanie piłki w miejscu. Jeśli będziecie próbować wykonywać te ćwiczenia rozpocznijcie wolno, dokładnie,a potem stopniowo możecie przyspieszyć kozłowanie. Pamiętajcie aby kozłować zarówno prawą jak i lewą ręką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSZDX_gH-SQ - kozłowanie

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Były ćwiczenia z wykożystaniem łóżka, tym razem potrzebne będzie krzesło. Wykonajcie 10 ćwiczeń z użyciem krzesła. Każde ćwiczenie powtórzcie 10 razy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 - ćw. z krzesłem

 

Drugą grą zespołową  jest piłka nożna. Na filmikach znajdziecie ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki i panowanie nad piłką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTUPw1hYvWA - prowadzenie piłki (p. Nożna)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Msn8HYMN12I - panowanie nad piłką (p. Nożna)

 

Pamiętajcie, przed wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia należy się porządnie rozgrzać !

Ćwiczcie zawsze w bezpiecznym miejscu !

Powodzenia.

Jeśli ktoś chce wysłać do mnie jakieś zaległości to proszę wysłać na adres:

 

Pozdrawiam

 

Materiał 18.05 - 22.05

 

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Do konkurencji lekkoatletycznych oprócz różnego rodzaju rzutów i skoków, należą również biegi.

Zobaczcie na filmikach biegi na różnych dystansach jakie rozgrywane są podczas zawodów lekkoatletycznych. Zapamiętajcie ogólny podział biegów. Zwróccie uwagę na to, jaki rodzaj startu stosujemy dla danego biegu, kiedy biegniemy po torach, a kiedy nie jest to wymagane.

Zobaczycie też biegi, podczas których trzeba pokonywać jakieś przeszkody. Zwóćcie uwagę na rodzaj tych przeszkód i dystanse biegów.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDjEFR6q8ss

https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860cQ

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

 

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie nóg. Przed wykonywaniem ćwiczeń pamiętajcie o solidnej rozgrzewce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-t2-fg2wrQg

 

Kto nie wykonał  ćwiczeń z wykożystaniem łóżka, które wzmacniają różne partie mięśniowe, ma okazję się poprawić. Link poniżej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

 

Na zakończenie filmiki pokazujące naukę podstawowych ćwiczeń gimnastycznych jakimi są przewrót w przód i przewrót w tył. Nie wykonujcie tych ćwiczeń w warunkach domowych bo łatwo  o kontuzję. Zobaczcie jednak dokładnie filmy, zwróćcie uwagę na najczęściej występujące błędy podczas ich wykonywania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rx0-yEXz_jQ

https://www.youtube.com/watch?v=c6650m7Xd80

 

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę.  

Kto ma zaległości może wysyłać je na adres:   

Pozdrawiam

 

11.05 - 15.05

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Jak zauważyliście nastapiła zmiana w sposobie naszych kontaktów w zdalnym nauczaniu.

Raz w tygodniu spotykamy się na teamsie, a pozostałe materiały przesyłam wam na stronę szkoły.

Piękna pogoda za oknem więc skupiamy się na lekkiej atletyce.

Przesyłam wam materiał związany ze startem niskim i biegami sprinterskimi. Przeanalizujcie sposób w jaki startowano dawniej i dziś. Zwróćcie uwagę na dystanse jakie biegamy wykonując start niski.

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

Teraz sami spróbujcie wykonać kilka startów niskich na poszczególne komendy.

Lekka atletyka to także rzuty. Zobaczcie na filmikach jakie rzuty i pchnięcia wykonujemy podczas zawodów. Celowo nie ma filmiku z jednym rzutem. Zastanówcie się jakim.

https://www.youtube.com/watch?v=spbRkD23wyg

https://www.youtube.com/watch?v=tYkX2rm2MGo

https://www.youtube.com/watch?v=COKrdQvSVuw

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie brzucha.

https://www.youtube.com/watch?v=olwRr8lnE_k

A tu ćwiczenia z wykożystaniem łóżka wzmacniające różne partie mięśniowe.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

Pamiętajcie o tym, aby przed wykonywaniem ćwiczeń dobrze się rozgrzać.

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę. Wpisuję oceny za odbicia górne i dolne oraz za pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Przesyłajcie kto jeszcze nie wysłał na adres: leszek.oshin@interia.pl

Pozdrawiam

Zadanie do wykonania do dnia 08.05.2020 r. (piątek)

 

Podaj 5 pozycji wyjściowych do ćwiczeń, które poznałeś na lekcji.

Do każdej pozycji wyjściowej dopisz jedno ćwiczenie, które można wykonać rozpoczynając go      z tej pozycji.

Przykład:

Pozycja wyjściowa - przysiad podparty; ćwiczenie - przewrót w przód

 

Na ocenę celującą podaj pozycję wyjściową, której nie było na lekcji i dopasuj do niej ćwiczenie.

Zadanie obowiązkowe dla wszystkich, przesyłajcie na maila

Czekam do piątku.

Pozdrawiam

Leszek Micał

do góry