Unia Europejska - Projekty

5 C

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Drodzy Uczniowie, w związku z drobnymi zmianami w rozkładzie zajęć proszę zapoznać się z nowym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły (nie sprawdzamy planu w Librusie)! Plan obowiązuje od 11.05.2020.

Od 11.05.2020
- na wniosek Uczniów i Nauczycieli, zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 5-8 będą odbywały się wg następujących zasad: jedno spotkanie na teamsie, trzy spotkania-materiały na stronie szkoły,
- zajęcia z regionalizmu - materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z techniki w klasach 5-6- materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z EDB dla klas 8 - materiały na stronie szkoły.

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

29.05.2020

Gramatyka

Temat: Przydawka - przydaje blasku rzeczownikowi.

 1. Praca na lekcji: ćwiczenia, str.50 - ćw. 5, podręcznik, str.261-ćw. 1, str.263 -ćw. 9 ( pamiętaj, że strzałki skierowane muszą być do góry)

28.05.2020 

Gramatyka

Temat: Przydawka - przydaje blasku rzeczownikowi.

https://epodreczniki.pl/a/przydaje-blasku-rzeczownikowi---przydawka/DWFGJ08BF

 1. Praca na lekcji: ćw. 1, do zeszytu: ZAPAMIĘTAJ i ćw. 3
 2. W domu: ćw. 5 - wybierz 3 zdania, uzupełnij je i podkreśl linią falistą dodane przydawki.

27.05.2020 

Temat: Mama - najpiękniejsza istota na świecie.

 

 1. Praca na lekcji: Sprawdzanie zad. 1 i 2 na karcie pracy, omówienie i ewentualna poprawa błędnych odpowiedzi:

 pol

 1. W domu: Zad.3 ze str.335 do zeszytu.

26.05.2020 

Temat: Mama - najpiękniejsza istota na świecie.

 

 1. Podręcznik - str.335- przeczytaj tekst.
 2. Zrób zadanie 1 i 2 na karcie pracy i wklej ją do zeszytu:

pol

 1. 3 ze str.335 do zeszytu.

25.05.2020 

Temat: Martyna na dachu świata.

Motto: „ Niemożliwe nie istnieje.”

„ Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku.”

 1. Podręcznik - str.304, zad.2
 2. Przepisz do zeszytu uzupełniony tekst:

pol

Dla zainteresowanych: https://martyna.pl/

22.05.2020 

Temat: Martyna na dachu świata.

 1. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=NCh6eqyRLSk i https://www.youtube.com/watch?v=z1cilDmIweA
 2. Przeczytaj z podręcznika tekst ze str. 302- 303
 3. Do zeszytu wpisz zad.1/303 i nową wiadomość.

Dla zainteresowanych: https://martyna.pl/

21.05.2020 

Temat: Pan przecinek przychodzi z wizytą.

Podręcznik str. 220 - 221: przypomnienie i nowa wiadomość.

Ćwiczenia str. 99-100, zad.2, 4, 6

Zadanie dla chętnych na plusa: 5/100 ( zdjęcie na maila do piątku do 8.00).

 

20.05.2020 

Temat: Ludzie prasy.

 1. Wpisz do zeszytu ludzi prasy w 8 punktach ( w słupku) ze str.272-273.
 2. Przeczytaj nową wiadomość ze str.274

 

19.05.2020 

Temat: Omówienie i poprawa kartkówki z wypowiedzeń pojedynczych.

Przepisz do zeszytu wszystkie przykłady, w których udzieliłeś błędnej odpowiedzi, zapisz obok nich odpowiedź poprawną.

 

KARTKÓWKA ( teamsówka) DLA KLASY V -  WYPOWIEDZENIE POJEDYNCZE

 1. Rozpoznaj zdania i równoważniki zdań
 1. Nie święci garnki lepią. ZDANIE
 2. Mądry Polak po szkodzie. RÓWNOWAŻNIK ZDANIA
 3. Wstęp wzbroniony. RÓWNOWAŻNIK ZDANIA
 4. Trafiła kosa na kamień. ZDANIE
 1. Rozpoznaj zdania pojedyncze nierozwinięte i zdania pojedyncze rozwinięte
 1. Ania uczy się. ZDANIE POJEDYNCZE NIEROZWINIĘTE
 2. Idę do domu. ZDANIE POJEDYNCZE ROZWINIĘTE
 3. Wczoraj padał ulewny deszcz. ZDANIE POJEDYNCZE ROZWINIĘTE
 4. Adam, Bartek, Wojtek i Zenek spóźnili się. ZDANIE POJEDYNCZE NIEROZWINIĘTE
 1. Wypisz z każdego zdania podmiot i orzeczenie:

 a. Arek i Ola odrobili już zadanie domowe z matematyki.

Podmiot - AREK I OLA

Orzeczenie - ODROBILI

b. Moja mama kupiła mi wczoraj prezent.

Podmiot - MAMA

Orzeczenie - KUPIŁA

c. Jedziemy na wycieczkę.

Podmiot - MY ( podmiot domyślny)

Orzeczenie - JEDZIEMY

 

15.05.20

Literatura

Temat: Prasa w naszym życiu

Praca na lekcji: przeczytaj „ Spotkanie z  prasą” ze str.271 i przepisz nową wiadomość do zeszytu. 

14.05.20

Gramatyka

Temat: Wykresy zdań pojedynczych.

W domu:

Przygotuj się na kartkówkę na poniedziałek ( zdanie i równoważnik zdania, zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, podmiot i orzeczenie w zdaniu, wykresy zdań)

 

13.05

Temat: Zbójca o wrażliwym sercu - utwór Adama Mickiewicza "Powrót taty"

 1. Praca na lekcji: Uzupełnij plan wydarzeń, dopisując do każdego punktu tylko 1 właściwy wyraz:
 1. Obawy ... .
 2. Modlitwa ... .
 3. Spotkanie z … .
 4. Napad … .
 5. Opowiadanie … .
 6. Nietypowa … .

 

W domu

 1. Zastanów się, jakie rodzeństwo mogło uczestniczyć w tych wydarzeniach. Wymień co najmniej troje dzieci. Wymyśl, jak miały na imię i ile miały lat ( wpisz do zeszytu).
 2. Zapisz w zeszycie wniosek:

Utwór Adama Mickiewicza pt. „Powrót taty” , pomimo niemiłej przygody na początku,  kończy się szczęśliwie. Okazuje się, że prośbą i miłością można skruszyć serce nawet najbardziej zatwardziałego rozbójnika.

 

12.05.20

Literatura

Temat:  Zbójca o wrażliwym sercu - utwór Adama Mickiewicza "Powrót taty"

 1. posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=95GUNOKCeDU,
 2. obejrzyj z filmu pierwsze 3 minuty i 17s: https://www.youtube.com/watch?v=qNn7mRyyajs
 3. otwórz podręcznik na str. 244-247 i przeczytaj utwór Mickiewicza wraz z objaśnieniami,
 4. do zeszytu zapisz temat : Zbójca o wrażliwym sercu - utwór Adama Mickiewicza "Powrót taty" i zrób zad.1/247 ( w słupku).

11.05.20

Gramatyka

Temat: Wykresy zdań pojedynczych.

Narysuj wykres zdania: Mały kot zaginął wczoraj przy szkole.

 

08.05.20

Gramatyka:

Temat: Wykresy zdań pojedynczych.

Ćwiczenia - str. 45, zad. 9 - przerysuj uzupełnione wykresy do zeszytu.

 

07.05.20

Gramatyka:

Temat: Podmiot i orzeczenie w zdaniu.

Ćwiczenia - str. 47. Zad. 3 i 4

06.05.20

Gramatyka:

Temat: Podmiot i orzeczenie w zdaniu.

Przepisz do zeszytu pierwszą nową wiadomość ze str. 236 i zrób zad. 1.

04.05.20

W domu: ćwiczenia - str.42, zad.2 i przygotuj się do odpowiedzi z gramatyki

Matematyka

18.05.2020

T: Utrwalenie wiadomości - figury na płaszczyźnie

Ćwiczenia str.41-44

19-20.05.2020

T: Pole kwadratu i prostokąta

Ćwiczenia str.45-46, podr. str. 184 zad. 6-9

21-22.05.2020

T: Zależności między jednostkami pola.

Podr. zad.1-4 str.187,  ćwiczenia 47-48

11.05-15.05.2020

11.05-T: Trapez - rozwiązywanie zadań - podr. zad3 str. 134 , ćwiczenia str.35 i 36

12.05- T: Czworokąty - podsumowanie -ćwiczenia str.37-38

14.05 - T: Figury przystające - ćwiczenia 39-40

15.50 - T: Podsumowanie wiadomości - figury na płaszczyźnie. str.41-44

5.05.2020

Temat Równoległobok i romb- zadania

Ćwiczenia str 28-31. Zadania omówimy na lekcji

6.05 2020

Temat: Kąty w równoległoboku - zadania

Podr. zad. 1 i 2 str. 130 

Ćwiczenia str. 32

7.05.2020

 Temat:  Trapez i jego własności

Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych to TRAPEZ.

(przerysuj do zeszytu obrazek trapezu z książki z str. 131 z oznaczeniami podstaw i ramion)

Trapez, który ma równe ramiona to trapez rónoramienny (przerysuj z podręcznika str 131 trapez równoramienny)

Trapez, w którym co najmniej jedno ramię jest prostopadłe do podstaw nazywamy prostokątnym .( przerysuj z książki trapez prostokątny)

Podr. str. 132 zad.1i5 str.131/132

Ćwiczenia str 33-35

8.05 2020

T: Miary kątów w trapezie

Podr. str.133 zad.1 str.134 zad.3

Ćwiczenia str 136

Język angielski

28.05

Temat: Kartkówka z be going to i zaimków zwrotnych.

26.05

Temat: Travel with Care - praca z tekstem. 

Podręcznik str. 80

21.05, 25.05

Temat: Ćwiczenia z going to i zaimkami zwrotnymi przed kartkówką.

Zadania w plikach grupy na teams.

18.05 i 19.05

Temat: 5 DIY Mother’s Day Gifts - praca z tekstem.

14.05

Temat: Jak obchodzony jest Dzień Świętego Patryka w USA?

podr. str. 104

12.05

Temat: Ćwiczymy głośne czytanie.

Podr. str. 96.

11.05

Temat: The story behind Thanksgiving in the USA - praca z tekstem.

podręcznik str. 96.

7.05

Temat: Opowiadamy o swoich zamiarach i planach- ćwiczenia.

Wykonamy zadania z ćwiczeń:

 • 1 i 2 str. 36 - słownictwo dot. świąt,
 • 1 i 2 str. 37 - wyrażenia z dialogu,
 • 1 i 2 str. 38 - be going to w przeczeniach.

5.05

Temat: Piszemy wpis na blogu nt. Dessert Festival. ( 1 godzina lekcyjna- teams)

Podręcznik str. 95 zad 5 i 6. Wykonamy je wspólnie na teams.

Homework- Wpis na blogu na temat ulubionego festiwalu lub święta (do 19 maja przesyłamy na adres mailowy).

4.05

Temat: Progress Check 6- powtórzenie materiału. 

Podręcznik str.98-99- sprawdzenie zadania domowego i dokończenie zadań.

Biologia

25.05

Temat: Charakterystyka paprotników

notatka do tematu

18.05.

Temat: Mchy - charakterystyka

notatka do tematu

11.05.

Temat: Liść - budowa i funkcje

notatka do tematu

04.05.

Temat: Budowa i funkcje łodygi

Geografia 

25.05- 29.05

Temat : Krajobraz tajgi tundry.

Podręcznik - 142-148

Zeszyt ćwiczeń  str. 83-86

18.05- 22.05

Temat : Krajobraz śródziemnomorski.

Na początku lekcji na ocenę przeczytamy odpowiedzi do zadań w ćwiczeniach z krajobrazu pustyń.

Udostępniłam Wam z e. podręczników tematy: Przyroda w klimacie śródziemnomorskim i Nad Morzem Śródziemnym./ za zadania interaktywne będą  kropki lub plusy z aktywności/. Podręcznik od 136 do 141. Zeszyt ćwiczeń od str.80 i 81.Dla dociekliwych jest zadanie w ćwiczeniach na stronie 82

 

Temat: Krajobraz pustyń lodowych.

Podręcznik od str.130 do str.135

Zadanie  które będziemy czytać  na lekcji na oceny - str.76 i 77 w ćwiczeniach.

 

Temat: Krajobraz pustyni gorącej.

 1. podręczniki udostępnione 2 tematy: Pustynia gorąca, Przyroda pustyni gorącej. Podręcznik od str. 127 do str. 130;zeszyt ćwiczeń zadania str.76 i 77.

Historia

04 - 08.05 - Temat: Testament Bolesława Krzywoustego , podręcznik str. 179 - notatka z podręcznika do zeszytu 
                    Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów , podręcznik str. 183 - notatka z podręcznika  do zeszytu 

11.05 - 15.05 Temat: Polska pierwszych Piastów - powtórzenie wiadomości, str. 190. Zadnia z powtórzenia rozwiązujemy w zeszycie i wysyłamy na maila do sprawdzenia.
                      Temat: Rozbicie dzielnicowe, podręcznik str. 192  do zeszytu wypisujemy przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego. 

18.05 - 22.05  Temat: Zjednoczenie Polski ( 2 lekcje) podręcznik str. 198 - notatka z podręcznika do zeszytu.
25.05- 29.05  - Temat: Czasy panowanie Kazimierz Wielkiego. Podręcznik str. 203. Wypisz do zeszytu reformy i osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w polityce zagranicznej i wewnętrznej. 
                    Temat:  Unia polsko - litewska w Krewie 1385 r. Podręcznik str. 208 Wypisz do zeszytu przyczyny i skutki unii. Dokonaj oceny tego sojuszu. 

Informatyka

Środa, 28.05.2020 - 1 lekcja, 3.06.2020 - 1 lekcja

Temat: Programujemy historyjkę. Tworzymy grę dla jednego gracza i stosujemy zmienne.

Filmy:

- zmiana tła i wprowadzenie duszka, zmiana kostiumu: https://youtu.be/rRxTdQGiUp0

- stosowanie instrukcji warunkowej: https://youtu.be/XWhRWSRs1OQ

- zliczanie punktów: https://youtu.be/Xqqks1aW3Dg

Podręcznik -str. 85 - 92.

Proszę wykonać samodzielnie ćwiczenia 11/89, 12/90, 13/92 (w jednym programie), zapisać pod nazwą: balerina gra i przesłać do klasowego studia: pierwsza gra na stronie: scratch.mit.edu

Środa, 20.05.2020 - 1 lekcja

Temat: Stosujemy  powtarzanie poleceń.

- film: https://youtu.be/wFNsExKc8_o

Podręcznik -str. 83 - 85.

Proszę wykonać samodzielnie ćwiczenia 6 i 7 (w jednym programie), zapisać pod nazwą: kwadraty i przesłać do klasowego studia na stronie: scratch.mit.edu

Wtorek, 12.05.2020 - 1 lekcja

Dodatkowe informacje do lekcji poprzedniej:

- film: https://youtu.be/3exHhwot1WM

Dla chętnych zadanie 2 i 3/93 w podręczniku. Wykonane zadania proszę przesłać do studia klasowego (w Scratchu) do piątku 15.05.2020.

Czwartek, 7.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Programujemy w języku Scratch.

Podręcznik: 80-82

Ćwiczenie 1 i 2/81, 3/82.

Scratch - przypomnienie zasad działania programu, poszczególnych funkcji: https://bit.ly/3cVderT

Muzyka

Temat: „Cztery pory roku”- Antonio Vivaldi.

 

1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zobacz krótki filmik edukacyjny o kompozytorze.

https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

 1. Poznanie koncertu jako formy muzycznej:

Nazwa „koncert” pochodzi od włoskiego słowa „concertare” i oznacza rywalizację i współzawodnictwo. Składa się z trzech części różniących się między sobą pod względem nastroju i tempa. Budowa koncertu to: 1. część szybka, 2.część-wolna, 3. część- szybka.

 1. „Cztery pory roku” to cykl koncertów. Zapraszam do wysłuchania po jednej części z każdej pory roku: (pomyśl z czym kojarzy Ci się dana część, jakie odczucia wywołuje?)

Wiosna  https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Lato  https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE

Jesień  https://www.youtube.com/watch?v=5jJvvGqdPVk

Zima  https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis

 

Życzę miłego muzykowania!

 

Temat: Wartości rytmiczne nut i pauz- warsztat muzyczny.

 

1. Zapisz do zeszytu temat oraz wartości rytmiczne nut i pauz.

muz

Wyklaszcz całą nutę, półnutę, ćwierćnutę, ósemkę i szesnastkę jednocześnie przeliczając do czterech.

3. W dalszym ciągu utrwalaj gamę C-dur oraz „Melodię amerykańska” na flecie lub dzwonkach.

 

Temat: Muzyka i przyroda.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 136-139
 3. Odpowiedz na pytania:

    Co to jest muzyka ilustracyjna?

    Co to jest muzyka programowa?

 1. Posłuchaj przykłady muzyczne znajdujące się w ramkach na str. 138 i 139.

Plastyka

Witajcie! W tym tygodniu na  zajęciach plastycznych będziemy robić ŁAPACZ SNÓW. Proszę sobie przygotować: kawałek tektury lub kartonu (17cm x 17 cm), cyrkiel, nożyczki, włóczkę, koraliki, piórka, klej na gorąco (kto ma), inny klej. 

Technika

W tym tygodniu waszym zadaniem będzie przeczytać, a następnie wykonać notatkę z podręcznika (strony 68 - 70)

 

Zadanie: wysłać na maila krzysztofszew@gmail.com  Piramidę żywienia (według Was), czyli jak powinna ona Waszym zdaniem wyglądać

 

5.05 Spotkanie na Microsoft Teams. Temat: Piramida żywienia.

Religia

Wystawa pt. " Prace dzieci naszej parafii i nie tylko, w Setną Rocznicę Urodzin Karola Wojtyły- Papieża Polaka- Świętego Jana Pawła II."

134572789

Temat: Święta Bernadetta - wybrana przez Maryję.

Zapisz w zeszycie:

Dziś orędzie z Lourdes jest nadal aktualne. Maryja potrzebuje ludzi, zwłaszcza młodych, którzy będą się modlić za siebie i innych.

Zastanów się dlaczego powinieneś się modlić o nawrócenie osób, których nie znasz?

Temat: Święta Teresa z Kalkuty - służyć Jezusowi przebranemu za żebraka.

Zapisz w zeszycie:

Matka Teresa została ogłoszona błogosławioną 19 października 2003 roku, a świętą 4 września 2016 roku.

Matka Teresa dostrzegała problemy ludzi XX w., których nie widzieli współcześnie żyjący. Obecnie Zgromadzenie Misjonarek Miłości prowadzi na całym świecie sierocińce, hospicja dla chorych, domy pomocy dla uchodźców, niewidomych, niepełnosprawnych.

Zastanów się z kim możesz dzielić się swoim uśmiechem i radością.

Temat: Pierwszy pośród Dwunastu - św. Piotr

Święty Piotr miał chwile zwątpienia, Jezus ustanowił go swoim zastępcą na ziemi i uczynił opoką, czyli fundamentem Kościoła. Święty Piotr to pierwszy papież - widzialna głowa Kościoła, zastępca Jezusa. Obecnie następcą św. Piotra jest papież Franciszek.

-Proszę przypomnij sobie wiadomości o św. Piotrze, które poznałeś na lekcjach.

 

Temat: „Dobry pasterz” - św. Stanisław ze Szczepanowa

Święty Stanisław oddał życie, bo pragnął, aby w Polsce panowały sprawiedliwość i pokój. W ten sposób dbał o dobro całego państwa. 8 maja 1954 roku trumna z ciałem św. Stanisława została złożona w katedrze wawelskiej, a ołtarz gdzie spoczywają jego doczesne szczątki, nazwano Ołtarzem Ojczyzny.

-Zastanów się jak często prosisz Boga o odwagę w wyznawaniu wiary?

 

Wysłuchaj ze szkolnej strony internetowej jak w naszej szkole online przebiegła czwarta edycja czytania Biblii.

Technika

26.05

Cenny surowiec - drewno

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

19.05

ABC zdrowego żywienia

Tworzymy zasady zdrowego odżywiania I układamy jadłospis do 1800kcal

12.05

Świat tworzyw sztucznych

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

05.05

Piramida żywienia

Uczniowie wykonują swoją piramidę żywienia i wysyłają na maila

 

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

25.05-29.05

Witam Was serdecznie. W najbliższym tygodniu zachęcam Was do potańczenia- a raczej do popracowania nad koordynacją nóg i ramion. Poniższe trzy filmiki pozwolą Wam nauczyć się krótkiego układu tanecznego - należy skupić się na prawidłowej pracy ramion.

Osoby , które do piątku są chętne zapraszam do odesłania filmików z trzech układów . Życzę powodzenia i trzymam kciuki.

https://ewf.h1.pl/student/?token=HfVFk1cky67ovUx9bJY649qYJRM90QqmxGtEb63zUR7UTQbETR

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ja5shPOZXCvUHxNBo9qFqUYYq7zikdVb5ItulQx7KZghnI11E9

https://ewf.h1.pl/student/?token=gVNTRnoXuczREVMHFZ6IsF5bqVBD6I0saZn3Mf19h0DqGyYGOO

Dla chętnych krótki układ taneczny. Osoby , które nauczą się do piątku czekam na filmiki.

https://www.youtube.com/watch?v=44oyeh93bbk

18.05-22.05

W tym tygodniu jak obiecałam przygotowałam Wam lekcje z lekkoatletyki. Skupimy się na próbie rzutu piłeczką palantową i skoku w dal. Filmiki , które Wam przesyłam obrazują prawidłowo technicznie wykonanie tych prób. Zobaczcie filmiki i po kolei zwróćcie uwagę na poszczególne etapy ćwiczeń. Mam nadzieję , że we wrześniu będziemy mogły wykonać próby w szkole.

Dziękuję, za wszystkie filmiki z Waszymi aktywnościami, bardzo pomysłowymi torami przeszkód.

Trzymam kciuki za Wszystkie dziewczyny, które jeszcze nie odesłały filmików. Czekam na kolejne Wasze rewelacyjne pomysły.

https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ- RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

https://ewf.h1.pl/student/?token=jw1LxJv6oCGcssZmrE7hfn6yllmqQSgP2Q0ukwQjS56W4IypR2- SKOK W DAL

https://ewf.h1.pl/student/?token=dxNrATeYf2Eat9NZ8Zfqg13NREgnyTeh1QtyBBEVMJOHnpu3gb-ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCEPO KAŻDEYM ĆWICZENIU

PAMIĘTAJCIE!!! ĆWICZYMY TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ

Powodzenia!!!

11.05-15.05

Witam Was dziewczyny serdecznie w kolejnym tygodniu. Serdecznie dziękuję za wszystkie filmiki, które dotychczas do mnie dotarły. Cieszy mnie bardzo Wasza aktywność na świeżym powietrzu. Pamiętajcie ruszajcie się każdego dnia.

W tym tygodniu przygotowałam Wam lekcje z biegów.

Lekkoatletyka dla dzieci - bieganie

Biegi lekkoatletyczne dzielą się na krótkie (sprinty), średnie i długie. Do popularnych konkurencji należą też sztafety i biegi przez płotki. Podczas treningów nacisk kładzie się przede wszystkim na rozwijanie prędkości i wytrzymałości. Co więcej dzieci, które regularnie biegają, mogą pochwalić się dobrą kondycją i koordynacją ruchową. Wśród najważniejszych zalet biegania dla rozwoju motorycznego dzieci znajdują się również:

 • szybszy i sprawniejszy refleks
 • zwiększenie siły, prędkości i zwinności
 • polepszenie zmysłu orientacji w przestrzeni, równowagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Trening biegowy dla dzieci jest zazwyczaj zróżnicowany i dostosowany do wieku. Kilkulatki ćwiczą przede wszystkim koordynację ruchową i zwinność. Najmłodsi atleci uczą się schematów ruchowych poprzez zabawę w berka lub ganianego, a także próbują swoich sił na dłuższych i krótszych dystansach z regularnymi przerwami oraz ćwiczeniami urozmaicającymi trening. W wieku ok. 10-12 lat przychodzi natomiast czas na kolejny cel treningowy - zwiększenie siły i wytrzymałości. Starsze dzieci i nastolatki dodatkowo wykonują ćwiczenia siłowe, które stanowią ważne uzupełnienie dotychczasowego planu treningowego. Długość i stopień trudności pokonywanych dystansów, a także wysokość ewentualnych przeszkód w biegu przez płotki stopniowo wzrastają wraz z wiekiem zawodników. Dzięki temu twoja pociecha uczy się stawiania sobie coraz to nowych wyzwań i odczuwa satysfakcję z własnych postępów.

 

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy pod nadzorem osób dorosłych.

Pierwsze ćwiczenie dotyczy doskonalenie startu niskiego- stosowany przy biegach krótkich.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Im2d1EutLFN1b57MPvqlmqDLPHyAvnIvv60KKlFAwGkVyDzIt0

Drugie pozwoli doskonalić start wysoki-  stosowany przy biegach długodystansowych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=mrkmbipb6zB6mkdSH39UyNsRCWkuOcRyDRQTTs18qIsYZpoBRB

Trzecia umiejętność, to przekazanie pałeczki podczas biegu sztafetowego.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Fr3EwgaVc5BWVXRyfYtOXF0JM4sUALD9gMgoNb0ood94ef2RlQ

Cały czas czekam na Wasze filmiki z Waszej aktywności.

Chłopcy

Materiał 25.05 - 29.05

 

W tym tygodniu chciałem wam zaproponować kilka filmików, które pokażą wam ćwiczenia doskonalące elementy techniczne potrzebne w grach zespołowych.

Rozpoczniemy od koszykówki.

Na filmie którego link znajduje się poniżej znajdziecie ćwiczenia doskonalące kozłowanie piłki w miejscu. Jeśli będziecie próbować wykonywać te ćwiczenia rozpocznijcie wolno, dokładnie,a potem stopniowo możecie przyspieszyć kozłowanie. Pamiętajcie aby kozłować zarówno prawą jak i lewą ręką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSZDX_gH-SQ - kozłowanie

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Były ćwiczenia z wykożystaniem łóżka, tym razem potrzebne będzie krzesło. Wykonajcie 10 ćwiczeń z użyciem krzesła. Każde ćwiczenie powtórzcie 10 razy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 - ćw. z krzesłem

 

Drugą grą zespołową  jest piłka nożna. Na filmikach znajdziecie ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki i panowanie nad piłką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTUPw1hYvWA - prowadzenie piłki (p. Nożna)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Msn8HYMN12I - panowanie nad piłką (p. Nożna)

 

Pamiętajcie, przed wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia należy się porządnie rozgrzać !

Ćwiczcie zawsze w bezpiecznym miejscu !

Powodzenia.

Jeśli ktoś chce wysłać do mnie jakieś zaległości to proszę wysłać na adres:

 

Pozdrawiam

 

Materiał 18.05 - 22.05

 

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Do konkurencji lekkoatletycznych oprócz różnego rodzaju rzutów i skoków, należą również biegi.

Zobaczcie na filmikach biegi na różnych dystansach jakie rozgrywane są podczas zawodów lekkoatletycznych. Zapamiętajcie ogólny podział biegów. Zwróccie uwagę na to, jaki rodzaj startu stosujemy dla danego biegu, kiedy biegniemy po torach, a kiedy nie jest to wymagane.

Zobaczycie też biegi, podczas których trzeba pokonywać jakieś przeszkody. Zwóćcie uwagę na rodzaj tych przeszkód i dystanse biegów.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDjEFR6q8ss

https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860cQ

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

 

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie nóg. Przed wykonywaniem ćwiczeń pamiętajcie o solidnej rozgrzewce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-t2-fg2wrQg

 

Kto nie wykonał  ćwiczeń z wykożystaniem łóżka, które wzmacniają różne partie mięśniowe, ma okazję się poprawić. Link poniżej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

 

Na zakończenie filmiki pokazujące naukę podstawowych ćwiczeń gimnastycznych jakimi są przewrót w przód i przewrót w tył. Nie wykonujcie tych ćwiczeń w warunkach domowych bo łatwo  o kontuzję. Zobaczcie jednak dokładnie filmy, zwróćcie uwagę na najczęściej występujące błędy podczas ich wykonywania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rx0-yEXz_jQ

https://www.youtube.com/watch?v=c6650m7Xd80

 

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę.  

Kto ma zaległości może wysyłać je na adres:   

Pozdrawiam

 

11.05 - 15.05

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Jak zauważyliście nastapiła zmiana w sposobie naszych kontaktów w zdalnym nauczaniu.

Raz w tygodniu spotykamy się na teamsie, a pozostałe materiały przesyłam wam na stronę szkoły.

Piękna pogoda za oknem więc skupiamy się na lekkiej atletyce.

Przesyłam wam materiał związany ze startem niskim i biegami sprinterskimi. Przeanalizujcie sposób w jaki startowano dawniej i dziś. Zwróćcie uwagę na dystanse jakie biegamy wykonując start niski.

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

Teraz sami spróbujcie wykonać kilka startów niskich na poszczególne komendy.

Lekka atletyka to także rzuty. Zobaczcie na filmikach jakie rzuty i pchnięcia wykonujemy podczas zawodów. Celowo nie ma filmiku z jednym rzutem. Zastanówcie się jakim.

https://www.youtube.com/watch?v=spbRkD23wyg

https://www.youtube.com/watch?v=tYkX2rm2MGo

https://www.youtube.com/watch?v=COKrdQvSVuw

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie brzucha.

https://www.youtube.com/watch?v=olwRr8lnE_k

A tu ćwiczenia z wykożystaniem łóżka wzmacniające różne partie mięśniowe.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

Pamiętajcie o tym, aby przed wykonywaniem ćwiczeń dobrze się rozgrzać.

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę. Wpisuję oceny za odbicia górne i dolne oraz za pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Przesyłajcie kto jeszcze nie wysłał na adres: leszek.oshin@interia.pl

Pozdrawiam

 

Zadanie do wykonania do dnia 08.05.2020 r. (piątek)

 

Podaj 5 pozycji wyjściowych do ćwiczeń, które poznałeś na lekcji.

Do każdej pozycji wyjściowej dopisz jedno ćwiczenie, które można wykonać rozpoczynając go      z tej pozycji.

Przykład:

Pozycja wyjściowa - przysiad podparty; ćwiczenie - przewrót w przód

 

Na ocenę celującą podaj pozycję wyjściową, której nie było na lekcji i dopasuj do niej ćwiczenie.

Zadanie obowiązkowe dla wszystkich, przesyłajcie na maila

Czekam do piątku.

Pozdrawiam

Leszek Micał

do góry