Unia Europejska - Projekty

5a

Język polski 

27.03

Liczba jednostek lekcyjnych: 1

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Temat: Nie, nie i jeszcze raz nie- pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

Niektóre części mowy już znamy, więc  dzisiaj pora  na ortograficzne reguły.

1. Proszę zapisać w zeszycie notatkę.

"Nie" piszemy oddzielnie (rozdzielnie) z:

- czasownikami- np. nie choruję, nie lubię,

- przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym- np. nie lepszy, nie najlepszy,

- przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym- np. nie lepiej, nie najlepiej,

- liczebnikami- nie pięć, nie siedem (wyjątek: niejeden- w znaczeniu wielu, np. Niejeden z was o tym wiedział ).

"Nie" piszemy łącznie (razem) z:

- rzeczownikami- np. nieład, niezgoda, nieporządek,

- przymiotnikami w stopniu równym- np. niedobry, nieładny,

- przysłówkami w stopniu równym- np. niedobrze, nieładnie.


2. Wykonajcie w zeszycie następujące ćwiczenia z podręcznika: ćwiczenie na rozgrzewkę str. 280 oraz ćw. 4 str. 281. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie na mój adres: 

3. Teraz pora na zeszyt ćwiczeń- zad. 1, 3, 4 i 6 (pamiętajcie, że antonimy- to wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu np. góra- dół, miłość- nienawiść) str. 82-84

4. Dla dociekliwych proponuję ćw. 5 str. 84 (zrób zdjęcie i wyślij na mój adres: )

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

 

25.03

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Temat: Z wizytą u pana mecenasa- bohatera lektury "Katarynka".

1.Dzisiaj kończymy naszą przygodę z lekturą pt. "Katarynka" i dlatego proszę, abyście w zeszycie odpowiedzieli  na poniższe pytania. Piszcie
starannie, pełnymi zdaniami, pamiętając o znakach interpunkcyjnych i unikając błędów.

- w jaki sposób łączy się życie pana Tomasza z historią niewidomej dziewczynki ?

- w jaki sposób bohater odkrył, że mała sąsiadka jest niewidoma ?

- ile lat miała dziewczynka? Kiedy i dlaczego straciła wzrok ? Jak odbierała świat po chorobie ?

- za co pan Tomasz od lat płacił stróżowi ?

- opisz mieszkanie bohatera. Jak pan Tomasz czuł się w domu przy ulicy Miodowej ? Czy uważasz, że był szczęśliwy ? Uzasadnij swoje zdanie.

- kim były nowe sąsiadki pana Tomasza? W jakich warunkach mieszkały ? Czym się zajmowały ?

- co uświadomiła mi ta lektura ?

Zadanie: Jak mogłyby się potoczyć losy bohaterów utworu Bolesława Prusa? Zaprezentuj swój pomysł w dowolnej formie: np. plakat, list,
opowiadanie. Swoją pracę prześlij na adres:  do 26.03 (do godziny 19.00)

 

23.03
Witajcie
Pamiętacie, że na jednej z ostatnich lekcji języka polskiego poznaliśmy przyimek. Dzisiaj poproszę Was, abyście otwarli podręcznik na stronie
176 i zapoznali się ze spójnikiem.

Temat: Jak tu teraz nie wspomnieć o spójniku ?
1. Zapiszcie notatkę w zeszycie SPÓJNIK- nieodmienna część mowy, której zadaniem jest łączenie wyrazów w zdaniu.
PRZYKŁADY: i, oraz, albo, lub , więc, toteż, dlatego, zatem, ale, lecz, ani, czy, że, bądź, jednak.
2. Następnie wykonajcie  ćwiczenia z podręcznika, odpowiedzi zapiszcie w zeszycie: ćw 5 i 6 str. 176
3. Z zeszytu ćwiczeń wykonajcie następujące zadania: 7 i 10 ze str. 37, 38. Zadanie 10 prześlijcie w formie zdjęcia na adres:

4. Dla chętnych: zad. 8 str. 38 (zeszyt ćwiczeń).
5. Dziękuję za przesłanie ostatniego zadania dla chętnych. Otrzymałam 7 prac.

W środę przekażę kolejną porcję informacji i zadań.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

Język angielski

26.03

Temat: E-mail z zaproszeniem na przyjęcie. (2 godziny)

Witam was moi drodzy. Dziś tematem naszej lekcji jest email znajdujący się na stronie 86 w waszych podręcznikach. Popracujemy sobie z tym tekstem przez najbliższe 2 lekcji, zajmiemy się nowym słownictwem i wykonamy zadania związane ze zrozumieniem tego tekstu.

Tak więc otwórzcie proszę podręczniki i przeczytajcie sobie obydwa maile - ten od Brendy i odpowiedź na niego napisaną przez Emily.

W drugim kroku wypiszcie sobie słownictwo wskazane w ramce obok tekstu. Słowa, które moim zdaniem niektórym z was mogą sprawić trudność to: invite- zaprosić, excited- podekscytowany, snacks- przekąski, birthday cake- tort urodzinowy, candles- świeczki, anyway- tak czy siak, i zdanie It sounds like we are going to enjoy ourselves a lot at your party- Wygląda na to, że bardzo dobrze będziemy się bawić na imprezie. Jeśli nie rozumiecie jeszcze jakiś wyrazów, to możecie skorzystać ze słowników internetowych lub zwykłego książkowego.

Do wykonania mamy trzy zadania. W zadaniu pierwszym połączcie pocięte zdania tak, aby te które powstaną, były zgodne z przeczytanymi mailami.

Zadanie drugie to typowe zadanie na prawda, fałsz i brak informacji. Jeśli nie rozumiesz zdań to skorzystaj z mojej podpowiedzi w nawiasie (Zdanie pierwsze- Impreza Brendy odbędzie się za dwa tygodnie. Zdanie drugie- Zamierzają zamówić dla niej tort urodzinowy, zdanie trzecie- Jej siostra jest starsza niż ona i zdanie czwarte- Emily zamierza pójść przyjść do domu Brendy przed jedenastą.)

W zadaniu trzecim musimy odpowiedzieć na pytania. Odpowiedzi układamy całymi zdaniami. I znów podpowiedź dla tych z Was, którzy nie rozumieją pytań (1. o której jest impreza Brendy?, 2. Kto zrobi jej tort?, 3.Kiedy zamierzają pograć w gry na imprezie?)

Dziś w trakcie lekcji zrobimy tyle materiału, ile zdążycie. A na kolejnej dokończycie sobie te zadania i we wtorek do godziny 18.00 wyślecie mi zdjęcia z zadaniami 1, 2,3.

Pozdrawiam was serdecznie i życzę owocnej pracy.

W razie pytań zachęcam do kontaktu na grupie lub w innej formie.

25.03

Temat: Uroczystości i święta - słownictwo, ćwiczenia w mówieniu.

Dzień dobry. Zaczniemy sobie dzisiaj rozdział szósty.

Otwórzcie wasze podręczniki na stronie 84. W opisie modułu w lewym górnym rogu znajdują się informacje na temat materiału zawartego w rozdziale 6. Jest to słownictwo z działu święta, festiwale, jedzenie oraz zwroty z do i make. Jeśli chodzi o gramatykę będzie to konstrukcja służąca do wyrażania zamiarów (be going to) oraz zaimki zwrotne (się siebie). Dialog to sugerowanie i reagowanie na sugestie.

Dziś zajmiemy się tylko słownictwem związanym z nazwami świąt. Wypiszcie sobie wszystkie święta, których nazwy znajdują się pod obrazkami (jest ich 8). Ze słowniczkiem z tyłu książki przetłumaczcie je na język polski. Następnie w ćwiczeniach rozwiążcie zadanie 1 na stronie 34. Z rozsypanych liter musicie ułożyć nazwy świąt przedstawionych na obrazkach (i te obrazki podpisać). Zadanie dla chętnych na plusa to przesłanie mi na maila trzech zdań na temat swojego ulubionego święta z tych przedstawionych na zdjęciach. Piszemy które święto lubimy i dlaczego oraz jak je obchodzimy/ co wtedy zwykle robimy. Używamy czasu teraźniejszego (present simple), gdyż mówimy o sytuacji powtarzającej się, typowej.

 Zadanie z ćwiczeń proszę sfotografować i przesłać na mojego maila nie później niż w czwartek do godziny 18.00.

Pozdrawiam was serdecznie i życzę owocnej pracy.

W razie pytań zachęcam do kontaktu na grupie lub w innej formie.

 

24.03

Temat: Past Simple wcale nie taki przeszły!

Witam w nowym tygodniu. Zachęcam do wykonania kolejnej porcji ćwiczeń z czasem przeszły. Myślę, że większość czasowników nieregularnych już nie stanowi dla Was większej trudności. W tym tygodniu utrwalamy 5 części wprowadzonych wcześniej. W kolejnym dołożymy nową porcję. Zachęcam do śpiewania piosenek z zeszłego tygodnia.

Dla tych, którzy nie koniecznie pamiętają co to takiego Past Simple (patrz tył podręcznika, zeszyt lub kartka z czasami), mam dodatkowy film https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck

I zadania - w zeszycie wpisujemy tylko odpowiedzi. W czwartek (przed kolejną lekcją) podam te właściwe.

I. Czasowniki podane w nawiasach wpisz w formie przeszłej.
1. Susan .................. (find) her handbag in the wardrobe.
2. When the parade ................. (begin), we were excited.
3. Tom .................. (think) the party was boring.
4. Sue ................... (fly) to Italy last week.
5. Margaret ................ (make) roast lamb and potatoes yesterday.
6. We ..................... (drive) to Spain last month.
7. John ............. (come) home early this afternoon.
8. They .................... (buy) a new car last month.
9. The children ............... (break) the lamp yesterday.
10. She ................ (give) me a nice present.
11. Tom ............... (tell) me a funny joke.
12. She ................ (write) a letter to her brother yesterday.

II. Uporządkuj wyrazy tak, aby powstały poprawne zadania.
1. we/ the/ go/ didn’t/ to/ park/ yesterday/ .
........................................
2. read/ he/ book/ science-fiction/ a / week/ last/ .
........................................
3. buy/ she/ new/ bicycle/ last/ a / month/ did/ ?
........................................
4. they/ have/ didn’t/ party/ a/ week/ last/ .
........................................
5. did/ bed/ your/ you/ make/ yesterday/ ?

Dla chętnych

https://quizizz.com/admin/quiz/5c2cb4802be238001b71e88e/past-simple

https://quizizz.com/admin/quiz/59f0edc1ea34a5120007a275/past-simple  te zadania wystarczy wykonać online.

Matematyka 

27 - 30.03.2020r. Temat do przerobienia na 2 lekcje 

Temat: Mierzenie kątów

Zachęcam do przeanalizowania przykładów zamieszczonych w linku

https://epodreczniki.pl/a/mierzenie-katow/DDBWYwMN1.  Na filmiku jest przedstawiona dokładnie umiejętność mierzenia kąta o rozwartości 30 stopni (jak przyłożyć kątomierz).  Instrukcja mierzenia kątów jest również zamieszczona na str.110 w podręczniku. Proszę  przerysować do zeszytu  ze str.111 (nad ciekawostką) kąty  wraz z opisem. Rozwiązać do zeszytu zad. 1), 2), 4) str. 112.  W zeszytach  ćwiczeń str. 9 i 10.(całe).  Zadanie do oceny str. 9 (cała) i zad. 3 str.10 ( w ćwiczeniach). Dla chętnych zadanie z kaktusem i superzagadka. Na rozwiązania zadań czekam do wtorku. Proszę je nadsyłać  na adres

 Życzę owocnej pracy.

 

25.03

Temat: Kąty i ich rodzaje.

Uczniowie zapoznają się z  opisem kąta oraz rodzajami kąta  na podstawie krótkich filmików dostępnych  na platformie e- podręczniki https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DIdmZk0gV. Następnie rysują  je w zeszytach podpierając się notatką w podręczniku na str.107. Rozwiązują zad.1 i 2 ze str.109 z podręcznika.  Rozwiązują obowiązkowo zad. ze str. 7 z  zeszytu ćwiczeń.  Dla chętnych str. 8 zeszyt ćwiczeń oraz superzagadka i zadanie z kaktusem. Za zadania dodatkowe możliwość zdobycia oceny. Można je odsyłać do 26.03.2020r.

23.03

Dalej powtarzamy i utrwalamy poznany materiał.
Zadania, które przesyłam dotyczą kolejności wykonywania działań.Wykonujecie je w zeszytach.
Dla chętnych przesyłam link do strony e - podręczniki :
https://epodreczniki.pl/a/kolejnosc-wykonywania-dzialan/D18isdYPe Tu wykonujecie ćwiczenia online ,  nie zapisujecie rozwiązań w zeszytach.
 
Jeśli zadania sprawią Wam trudność to służę pomocą przez Librusa.
zad

Biologia

Temat: Rozpoznawanie roślin nagonasiennych.

Rośliny nagonasienne to nasze powszechnie występujące iglaki- drzewa i krzewy.

Dzisiejsza lekcja to nie tylko przypomnienie sobie tych roślin, które często spotykamy, ale próba nauczenia się rozpoznawania ich. W Waszym podręczniku jest wymienionych 6 gatunków. Ponieważ wiele jest gatunków sosen czy świerków, to proponuję abyście skupili się po prostu na rodzajach.

Trzeba zapamiętać i umieć odróżnić:

- sosnę

- jodłę

- świerk

- cis

- jałowiec

- modrzew

O ile sobie przypominacie 5 rodzajów roślin nagonasiennych występuje przy naszej szkole.

 Do nauki najbardziej przydają się dobre fotografie lub rysunki schematyczne.

Jeśli wejdziecie na epodreczniki.pl  szkoła podstawowa biologia nagonasienne to w rozdziale 5. Krajowe rośliny nagonasienne   są umieszczone po 2 zdjęcia: świerk, jodła, modrzew, cis, sosna (kosodrzewina)

https://opracowania.pl/opracowania/biologia/rosliny-nasienne,oid,1311,rosliny-nagonasienne na tej stronie są ciekawe rysunki i krótki opis.

Wpisując w Google pojedyncze hasło np. świerk itp. obejrzycie wiele zdjęć.

Ucząc się rozpoznawać zwróćcie uwagę na to:

czy igły są długie czy krótkie; czy są kłujące czy nie; czy rosną bezpośrednio na gałęzi czy są zebrane w krótkie pędy (np. sosna ma zawsze po 2 igły); szyszki są długie czy bardziej okrągłe; wreszcie czy te długie szyszki zwisają w dół czy siedzą na gałęzi?

Wykorzystanie do tego tematu Waszego podręcznika i zeszytu ćwiczeń już Wam bardzo pomoże, ale gdy jeszcze obejrzycie piękne zdjęcia drzew i krzewów możecie mile spędzić czas.

Po powrocie do szkoły zobaczycie jeszcze zasuszone w zielnikach wymienione dziś okazy.

Geografia 

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe. /1h/.

Wejdźcie w men.gov/zdalnelekcje Wybierzcie klasa 5, przedmioty , geografia , jest tam temat : Przegląd stref krajobrazowych świata. Przeczytajcie ten ciekawy moim zdaniem materiał. Na końcu są 3 bardzo ciekawe zadania. Wykonajcie je, system sprawdzi czy  zrobiliście je  dobrze. Przeczytajcie również z podręcznika temat od strony 108 do 112. Rozwiążcie zadania w zeszycie ćwiczeń od strony 65 do 67.To jest zadanie na ten tydzień, w poniedziałek poproszę  o przesłanie zadań z zeszytu ćwiczeń/ zdjęć/ do sprawdzenia.
Pozdrawiam. Renata Ucher

Historia 

25.03

Temat: Mieszko I i początki Polski.

Przeczytaj uważnie temat z podręcznika. Przepisz do zeszytu punkt 2 i 3 ze str. 169 ( TO JUŻ WIEM). Następnie zapoznaj się z materiałami ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i---poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7

Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 online. W zeszycie wykonaj tabelkę - „Przyczyny i skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I”. Skorzystaj nie tylko z podręcznika, ale też Internetu. To zadanie będzie oceniane. Proszę zdjęcia tego zadania oraz podsumowania z rozdziału V przesłać najpóźniej do 01.04. na adres

Zadanie dla chętnych - Napisz, jakie informacje zawiera dokument Dagome iudex ?

Zachęcam do kontaktu.

 

Informatyka

Muzyka 

Plastyka  

Religia

27.03. (4 l.)

Temat: Wizerunek Mistrza - św. Weronika

Każdy z nas ma taką chustę Weroniki. Są nią zdolności, którymi zostaliśmy obdarzeni przez Boga. Niektórym z nas wydaje się, że nie otrzymał żadnych, bo nie potrafi pięknie malować, śpiewać, w sporcie też mu nie idzie, ale każdy otrzymał czas oraz wolność działania. To jest właśnie nasza chusta, którą możemy służyć innym ludziom. Tylko wtedy, gdy bezinteresownie pomożemy innym, w naszych sercach, jak na chuście Weroniki, realizujemy przykazania miłości bliźniego.

 

Wypisz dobre uczynki, które udało Ci się zrobić w Wielkim Poście (pamiętaj, że w Twoim sercu tworzą „chustę Weroniki”).

Proszę o nadesłanie prac do końca przyszłego tygodnia na adres: mdurczok27@gmail.com

Zachęcam was do udziału w czwartek we Mszy szkolnej i bezpośrednio po niej w Drodze Krzyżowej drogą on-line. www.skrzyszowparafia.pl.

Technika 

25.03

Liczba jednostek lekcyjnych: 1

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Temat: Wydzieranka wiosenna

Uczniowie wykonują wydzierankę o tematyce wiosennej i zdjęcie wysyłają na adres mailowy krzysztofszew@gmail.com

Termin: do 1.04

WDŻ

W-F

 DZIEWCZYNY 

25.03-31.03

  1. Przygotowanie do próby gibkości i szybkości ISF Zuchory Podaje link do rozgrzewki z dużym zakresem ćwiczeń rozciągających https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

  Dodatkowo: Bieg w miejscu 4x20 sek. z przerwą 30 sek.

  1. Przygotowanie do próby  skoku w dal i próby siły mm.brzucha ISF Zuchory Wykonujemy przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami
  • Uczeń wykonuje kolejno 20 przeskoków z nogi na nogę w bok.
  • 20 przeskoków w przód i w tył
  • 10 przeskoków przód i tył jedną nogą i 10 przeskoków drugą nogą.

   Dla odpoczynku może wykonać jedno ćwiczenie rozciągające w siadzie.

  • 20 przeskoków obunóż bokiem
  • 20 przeskoków obunóż przód tył
  • Na koniec wykonuje skok w dal z miejsca 3x i mierzy swoją stopą.

   Próbę skoczności najlepiej wykonać na boso bez skarpetek lub w butach które się nie ślizgają.

  Uczeń skacze obunóż w przód, a następnie odwraca się i mierzy odległość własną stopą.

  Wynik sprawdza w tabeli i zapisuje do dziennika.

  3.Przygotowanie do testu m. brzucha

  • Na początku wykonujemy 3 serie po 20 sek. nożyc poziomych z przerwą 1-2min.
  • W kolejnej przerwie między odrabianiem lekcji można przy ścianie wykonać
  • 3 serie prostych brzuszków do 30 powtórzeń także z przerwą 1-2 min.
  • Na koniec wykonuje próbę prawidłową z testu Zuchory.
  1. Wykonuje próby sprawnościowe zgodne z ISF Zuchory : próba gibkości, próba szybkości, próba m. brzucha oraz próba  skok w dal z miejsca,wytrzymałości i siły RR i zapisuje je w Dzienniku aktywności .

  Przez 3 lekcje będziemy przygotowywać się do wykonania kolejnych prób testu sprawności.

  Na 4 lekcji wykonamy wszystkie próby wpisując swoje wyniki w tabeli , wystawiając ocenę ,zgodnie z tabelą. W miarę możliwości można wysłać do nauczyciela gotową tabelę na e-mail .(  Gdy ktoś ma problem może wysłać zdjęcie na messegera. )

   

  Na samym dole strony znajduje się pdf z tym testem.
 1. Pozdrawiam życząc zdrowia i wytrwałości.

 

 Zadania na kolejny tydzien 23.03-24.03

Dziewczyny każda ćwiczy na miarę swoich możliwości i posiadanych umiejętności.

Rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

 

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 (jak ktoś nie ma piłki pomija ćwiczenia).

Pamiętajcie aby odejść od komputera , telefonu i zrobić coś dla zdrowia - ruszajcie się !

CHŁOPCY

25.03-31.03

  1. Przygotowanie do próby gibkości i szybkości ISF Zuchory Podaje link do rozgrzewki z dużym zakresem ćwiczeń rozciągających https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

  Dodatkowo: Bieg w miejscu 4x20 sek. z przerwą 30 sek.

  1. Przygotowanie do próby  skoku w dal i próby siły mm.brzucha ISF Zuchory Wykonujemy przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami
  • Uczeń wykonuje kolejno 20 przeskoków z nogi na nogę w bok.
  • 20 przeskoków w przód i w tył
  • 10 przeskoków przód i tył jedną nogą i 10 przeskoków drugą nogą.

   Dla odpoczynku może wykonać jedno ćwiczenie rozciągające w siadzie.

  • 20 przeskoków obunóż bokiem
  • 20 przeskoków obunóż przód tył
  • Na koniec wykonuje skok w dal z miejsca 3x i mierzy swoją stopą.

   Próbę skoczności najlepiej wykonać na boso bez skarpetek lub w butach które się nie ślizgają.

  Uczeń skacze obunóż w przód, a następnie odwraca się i mierzy odległość własną stopą.

  Wynik sprawdza w tabeli i zapisuje do dziennika.

  3.Przygotowanie do testu m. brzucha

  • Na początku wykonujemy 3 serie po 20 sek. nożyc poziomych z przerwą 1-2min.
  • W kolejnej przerwie między odrabianiem lekcji można przy ścianie wykonać
  • 3 serie prostych brzuszków do 30 powtórzeń także z przerwą 1-2 min.
  • Na koniec wykonuje próbę prawidłową z testu Zuchory.
  1. Wykonuje próby sprawnościowe zgodne z ISF Zuchory : próba gibkości, próba szybkości, próba m. brzucha oraz próba  skok w dal z miejsca,wytrzymałości i siły RR i zapisuje je w Dzienniku aktywności .

  Przez 3 lekcje będziemy przygotowywać się do wykonania kolejnych prób testu sprawności.

  Na 4 lekcji wykonamy wszystkie próby wpisując swoje wyniki w tabeli , wystawiając ocenę ,zgodnie z tabelą. W miarę możliwości można wysłać do nauczyciela gotową tabelę na e-mail leszek.oshin@interia.pl

   

  Na samym dole strony znajduje się pdf z tym testem.
 1. Pozdrawiam życząc zdrowia i wytrwałości.

 Zadania na kolejny tydzien 23.03-24.03

Każdy ćwiczy na miarę swoich możliwości i posiadanych umiejętności.

Rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

 

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 (jak ktoś nie ma piłki pomija ćwiczenia).

Pamiętajcie aby odejść od komputera , telefonu i zrobić coś dla zdrowia - ruszajcie się !

 

Zajęcia dodatkowe

Dla uczniów biorących udział w zajęciach SKS

W związku z bardzo ograniczoną możliwością przeprowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych mam dla was w tym tygodniu (25.03. - 31.03.) trochę nietypowe zadanie.

Temat zajęć: Ćwiczenia ogólnorozwojowe podczas wykonywania prac domowych.

Zadanie:

Gruntownie wysprzątaj swój pokój lub dowolne pomieszczenie w domu.

Ćwiczenia:

- skłony tułowia w przód - podczas odkurzania, mycia podłóg,

- wspięcia na palcach - ścieranie kurzu na wysokich meblach,

- ćwiczenia siły mięśni ramion - podczas trzepania dywanów,

- celność rzutów - wrzucanie śmieci do kosza

Na koniec fajna wiadomość - nie trzeba robić rozgrzewki.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf 111.73KB pobierz Plik: Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf
do góry