Unia Europejska - Projekty

5a

Język polski 

6.04.2020r.

7.04.2020r.

8.04.2020 r.

Liczba jednostek lekcyjnych: 3

Forma i sposób sprawdzenia zadań- e-mail

Witajcie

Dziś przygotowałam  dla Was 3 lekcje, które pozwolą wejść w niezwykły świat mitów.


Temat: Początki świata według Greków.(poniedziałek)

 1. Otwórzcie podręcznik na str. 202-204 i przeczytajcie ze zrozumieniem tekst „Mit o powstaniu świata”.
 2. Teraz zapiszcie w zeszycie definicję wyrazu mit.
 3. MIT- to opowieść fantastyczna dotycząca bardzo odległej przeszłości. Wyraża on wierzenia, wyobrażenia i doświadczenia danej społeczności, na przykład Greków, Rzymian, Słowian i Egipcjan. Mity opowiadają między innymi o:
 • powstaniu świata i człowieka,
 • życiu i czynach bogów oraz bohaterów,
 • walce dobra ze złem,
 • pochodzeniu zjawisk przyrodniczych, takich jak burza, wiatr czy tęcza,
 • źródłach zwyczajów i zachowań (mity tłumaczą na przykład, skąd się wzięła tradycja obchodzenia urodzin).

MITOLOGIA- to zbiór mitów jednego ludu. Mitologie miały ogromny wpływ  na rozwój wielu kultur.

 1. Wykonaj w zeszycie drzewo genealogiczne pierwszej rodziny przedstawionej w opowieści „Mit o powstaniu świata”- ćwiczenie 2. str. 204. Odwróć zeszyt poziomo, przeznacz na to drzewko całą stronę, pracuj starannie.

 

Prześlijcie drzewo genealogiczne od razu po wykonaniu na mój adres:

 

(wtorek, środa)

Temat: Mitologiczne wyobrażenia Greków.

1.Odpowiedzcie w zeszycie pełnymi  zdaniami na pytania dotyczące przeczytanego tekstu pt. „Mit o powstaniu świata”.

 • Czym różni się Arkadia od Tartaru ?
 • W jaki sposób Grecy wyobrażali sobie Gaję i Reę, a w jaki Uranosa i Kronosa?
 1. Narysujcie krzyżówkę, w której hasłem będzie mitologia.
 2. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy napiszcie życzenia i prześlijcie je drogą elektroniczną dla bliskiej osoby- patrz temat lekcji o dedykacji.

     Pozdrawiam i z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzę Wam i Waszym najbliższym przede wszystkim zdrowia i nadziei, ale także wspaniałych, rodzinnych chwil spędzonych w gronie tych, których tak bardzo kochacie.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Pod dzisiejszą lekcją zamieszczam ćwiczenie dla uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego:

 pisanka

 1. Jeśli masz drukarkę, wydrukuj kartę pracy, pokoloruj, wklej ją do zeszytu i wyślij mi zdjęcie na adres: do środy.
 2. Jeśli nie masz drukarki, nic się nie martw - przepisz do zeszytu wszystkie kolory znad pisanki i dopisz do nich wyrazy z pisanki, które byś nimi pokolorował, potem prześlij mi zdjęcie na adres: do środy.
 3. Jeśli nie chodzisz na zajęcia, a masz ochotę pokolorować pisankę, zapraszam do zabawy!

2.04.2020 r.

3.04.2020 r.

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Forma i sposób sprawdzenia zadań- e-mail

Witajcie

Są lekcje, które przebiegają w sposób tradycyjny. Ich nieodłącznym elementem jest książka, która dzisiaj nie będzie nam potrzebna. Chciałabym przybliżyć Wam postać, która na zawsze zapisała się w historii naszej ojczyzny. Data naszej lekcji również nie jest przypadkowa, ponieważ to właśnie dzisiaj przypada 15.rocznica śmierci świętego Jana Pawła II.

Zapiszcie temat lekcji: Święty Jan Paweł II- wzór mądrości.

zdj

 1. Teraz poproszę Was o uważne przeczytanie fragmentu tekstu dotyczącego życia Karola Wojtyły. („Tygodnik Powszechny”)

KAROL WOJTYŁA - urodził się w 18 maja 1920 roku. Był drugim synem Karola i Emilii Wojtyłów. Został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i otrzymał imiona: Karol Józef. Gdy przyszły Papież ukończył 6 lat, zaczął się uczyć w szkole powszechnej. Był chłopcem wesołym, utalentowanym i każdą wolną chwilę lubił spędzać na powietrzu. Latem grał w piłkę nożną. Kochał też jazdę na sankach. Nieco później zaczął jeździć na nartach. Niedaleko obok kościoła Ofiarowania NMP, przy ulicy Kościelnej, mieszkali państwo Wojtyłowie. Brat Karola był od niego starszy o 14 lat, pobierał nauki w wadowickim gimnazjum, a później studiował medycynę w Krakowie. Matka Emilia zmarła 13 kwietnia 1929 roku, miała 45 lat. Karol o jej śmierci dowiedział się po przyjściu ze szkoły. Dzień po pogrzebie matki Karol z ojcem i bratem udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego  w Kalwarii Zebrzydowskiej. Niedługo później zmarł jego jedyny brat Mundek , który miał zaledwie 26 lat (pracował jako lekarz i zaraził się szkarlatyną). Karol wyróżniał się z grona rówieśników ogromną pobożnością. Codziennie w drodze do szkoły wstępował do Kościoła, modlił się także w ciągu dnia przed i po jedzeniu, a odrabiając lekcje, robił przerwę na modlitwę. Częściej niż inni przystępował do komunii św., był prezesem Kółka Ministranckiego. 14 maja 1938 roku otrzymał celujące świadectwo maturalne. Jesienią rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jako kleryk i kandydat na kapłana otrzymał pozwolenie na pełnienie niektórych posług duszpasterskich np. udzielanie chrztu, namaszczenia chorych czy też prowadzenie niektórych nabożeństw. Po wojnie Wojtyła kończy trzeci i czwarty rok studiów teologicznych. Bardzo zainteresowany na studiach św. Janem od Krzyża sam uczy się hiszpańskiego, by móc czytać jego dzieła w oryginale. Dowcipni koledzy, wyśmiewając się z jego pracowitości i zaangażowania duchowego, któregoś razu przyczepiają mu na drzwiach kartkę: "Karol Wojtyła- przyszły święty". Od kwietnia 1945 r. do sierpnia 1946 r. pracuje na uczelni jako asystent. 1 listopada 1946 r. Kardynał Sapieha osobiście wyświęca Karola Wojtyłę na kapłana. Kilka dni później, po swoich prymicjach, wyjeżdża do Rzymu, by rozpocząć studia na Uniwersytecie Papieskim. Tam w czasie wolnym od nauki zwiedza Wieczne Miasto.

16 października  1978 roku zostaje wybrany Papieżem. Umiera  2 kwietnia (w sobotni wieczór) 2005 roku w Rzymie. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z  ponad 150 państw. Papież Jan Paweł II  został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, natomiast 27 kwietnia 2014 r. miała miejsce Jego kanonizacja- czyli ogłoszenie Świętym.

 1. Uzupełnijcie kartę pracy, wybierając właściwą odpowiedź. Poprawne odpowiedzi zapiszcie w zeszycie pełnymi zdaniami np. Karol Wojtyła urodził się…

zdj

 1. Uzupełnij tekst z luką:

Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy osobę………..Polaka. W życiu każdego człowieka bardzo ważne jest posiadanie kogoś, kogo można nazwać …………………Autorytetem jest …………………….budząca zaufanie, mająca wpływ  na zachowanie i myślenie innych ludzi. Człowiekiem, który z pewnością charakteryzuje się tymi cechami jest święty Jan………II.

(autorytetem, Papieża, Paweł, osoba)

 1. Dokończ zdanie: Za co kochamy Jana Pawła II………………………………..

Pamiętajcie, że:

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.   /Jan Paweł II/

Prześlij zdjęcie zadania 4. na mój adres do piątku, do godziny 14.00

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

31.03.2020 r.

1.04.2020 r.

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Forma i sposób sprawdzenia zadań- e-mail

Witajcie

Na pierwszej lekcji powtórzymy wiadomości o rodzajach wypowiedzeń.

Temat: Zdanie i równoważnik zdania- ćwiczenia. (31.03.2020 r.)

Chciałabym dzisiaj sprawdzić, co zapamiętaliście z ostatniej lekcji,
dlatego czeka nas praca z zeszytem ćwiczeń.

Zad. 1 str. 39- na podstawie notatki z ostatniej lekcji uzupełnijcie
notatkę.

Wykonajcie także ćwiczenia znajdujące się na str. 40 i 41.

Kiedy już skończycie zadania, zróbcie zdjęcie strony 40 i prześlijcie na
mój adres mailowy:  lub 


Temat: Jak napisać dedykację ? ( 1.04.2020r.)

W kontaktach międzyludzkich obowiązują w naszej kulturze określone
zasady podyktowane względami grzecznościowymi. Należy do nich okazywanie
zainteresowania, szacunku i  życzliwości adresatom pisanych przez nas
tekstów. Dzięki temu osoba, do której kierujemy wypowiedź, może poczuć
się doceniona, zauważona i po prostu szczęśliwa.

Co to jest dedykacja?

Zapiszcie w zeszycie:

1.Dedykacja- jest to krótki wpis skierowany do konkretnej osoby, który
umieszczamy np. w książce lub na zdjęciu. Funkcję dedykacji mogą pełnić
życzenia lub gratulacje.

2.Przykłady dedykacji

                                                      Dla naszej
kochanej Pani

                                              bukiet kwiatów i wyrazy
sympatii

                                                    z okazji Dnia
Nauczyciela

                                                        uczniowie klasy Va

Skrzyszów, 14.10.2019 r.Szanownej Pani Ani

                                 w podziękowaniu za poświęcony czas w
przygotowaniu do egzaminu

                                                      wdzięczna
uczennica- Anna Kowalska


Skrzyszów, 27.06.2019 r.

3. Zapoznajcie się z informacjami znajdującymi się w podręczniku na
stronie 298.

4. Na koniec zróbcie ćwiczenie 2, 3 i 4 ze str. 135, 136 (zeszyt ćwiczeń).

5. Zadanie domowe (na czwartek) poszukajcie w rodzinnym albumie jakiegoś
zdjęcia. Na odwrocie napiszcie krótką dedykację, pamiętając między
innymi o zwrotach  grzecznościowych.

Zróbcie zdjęcie i wyślijcie do mnie.

Pozdrawiam i życzę miłej pracy.

 

30.03

Liczba jednostek lekcyjnych: 1

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Temat: Wiem o wypowiedzeniach, że....Czym różni się zdanie od równoważnika zdania ?

Witajcie

1. Na początek  w celu powtórzenia wiadomości z klasy IV zapiszcie w zeszycie notatkę:

Ze względu na cel wypowiedzi zdania dzielimy na:

-oznajmujące- informuje o czymś i kończy się kropką.

Przykład: Mój pies jest chory.

- pytające- jest pytaniem, na które oczekuje się odpowiedzi. Zdanie pytające kończy się znakiem zapytania.

Przykład: Co się stało z twoim psem ?

- rozkazujące- wyraża życzenie, polecenie, prośbę lub rozkaz. Zwykle na końcu takiego zdania stawiamy wykrzyknik.

Przykład: Musisz koniecznie pójść z psem do weterynarza !

2. Wykonaj w zeszycie następujące zadania z podręcznika : 1,2,3 str. 188

3. Teraz pora na drugą część lekcji- czyli zdanie i równoważnik zdania.

Notatkę również zapiszcie w zeszycie

Zdanie- to wypowiedzenie, w którym występuje orzeczenie (czasownik).

Przykład: Już niebawem będę miała psa.

Równoważnik zdania- to wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia (czasownika). Najczęściej równoważnikami  posługujemy się w mowie potocznej (np. co tam), a także tworząc plan wydarzeń (np. wyjazd w góry)

4. Ćw.5 i 6 wykonaj w zeszycie str. 189, 190

Zadanie domowe: ćw. 7 str. 190 (podręcznik) oraz zaprojektuj własną kartkę z kalendarza (kwiecień), na której pojawią się najważniejsze wydarzenia. Zadanie proszę przesłać na mój adres do wtorku, do 14.00. W zakładce "temat" wpiszcie: swoje imię, nazwisko, klasę.

Pozdrawiam i życzę miłej pracy.

Język angielski

8.04

 Welcome before Easter!

Dziś zapraszam do zabawy wielkanocnej. Na zdjęciu w jajkach są słowa, z których wybieracie po jednym i tworzycie zdania o Wielkanocy. (np. Easter is in April- Wielkanoc jest w kwietniu). Spróbujcie ułożyć pozostałe zdania. Można korzystać ze słowników by sprawdzić znaczenie trudniejszych słów. Nie musicie przesyłać żadnych zdjęć- tym razem zadanie wykonujecie sami w zeszytach. Po świętach sprawdzimy wspólnie jak Wam poszło.

zdj

I wish you Happy Easter and see you after the break!

 

2.04

Temat: I’m going to…- wyrażamy zamiary. (2 godziny lekcyjne)

Dzień dobry. Na naszej dzisiejszej lekcji wprowadzimy sobie nowe zagadnienie gramatyczne. Zapiszcie proszę temat i otwórzcie podręczniki na stronie 88.

Do zeszytu w lekcyjnego zapiszcie notatkę:  

BE GOING TO- zamiary/plany

 1. Zamierzam kupić nowy samochód- I’m going to buy a new car.

v Podmiot +am/are/is + going to + bezokolicznik

x Podmiot + am not/ aren't/ isn't + going to + bezokolicznik

 

Popatrzcie w waszych podręcznika na odmianę tej konstrukcji przez osoby. Mamy formy długie i krótkie. Powinno wam to przypominać odmianę czasownika być z klasy czwartej. Dokładnie tak samo odmieniamy pierwszy element naszej konstrukcji. Można też zerknąć do filmu https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8

Na 1. h lekcyjnej chciałabym żebyście wykonali zadanie 1 i 2 z podręcznika do zeszytu.

 • W zadaniu 1 musicie wstawić naszą konstrukcje w odpowiedniej formie. Dla przykładu 1. Susan zamierza pojechać na festiwal. Susan is going to go to a festival. Pamiętajcie w każdym zdaniu wstawić am/ are/ is następnie going to i czasownik bez zmian.
 • W zadaniu drugim patrząc na obrazki stwórzcie zdania opisujące zamiary narysowanych osób. Np. On zamierza upiec ciasto- He’s going to bake a cake.

W drugiej części tematu, czyli na kolejnej lekcji wykonamy sobie ćwiczenia. Jesteśmy na stronie 35 i do wykonania mamy:

 • zadanie 1, polegające na wstawieniu odpowiedniej formy naszej konstrukcji,
 • zadanie 2, w którym należy poukładać wyrazy w odpowiedniej kolejności.
 • Jest też zadanie dla chętnych (!!!) na dodatkową ocenę. Proszę o utworzenie w zeszytach lekcyjnych sześciu zdań opisujących Wasze zamiary czy plany na najbliższe dni a może tygodnie. Możecie (jeśli potraficie) używać też przeczeń. Np. Nie zamierzam nigdzie wychodzić.- I am not going to go anywhere.

Zdjęcia wykonanych zadań (czterech lub pięciu dla ochotników) wyślijcie do wtorku do godziny 18.00 na mój adres mailowy. W razie pytań - służę pomocą. Pozdrawiam

1.04

Temat: ‘Do’ i ‘make’ w różnych wyrażeniach

Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się krótkim tematem ze strony osiemdziesiątej siódmej.

W zadaniu czwartym mamy wyrażenia z czasownikami do i make. Oba te czasowniki znaczą ‘robić’, jednak w różnych wyrażeniach nie używam ich wymiennie. Trzeba pamiętać w jakim wyrażeniu, którego z nich użyć. Na pewno pamiętacie zwrot oznaczający odrabianie zadań domowych. Było to..... ‘do homework’.

Wypiszemy sobie te zwroty do zeszytu w odpowiedniej formie i przetłumaczymy na język polski. Tak więc:

 • make a cake - zrobić ciasto
 • make food - przygotować jedzenie
 • do your hair - uczesać włosy
 • do your nails - zrobić paznokcie
 • do somebody a favour - wyświadczyć komuś przysługę
 • do the shopping - robić zakupy
 • make a list - robić listę
 • make invitations - wykonać zaproszenia

Jak wypiszecie sobie te zwroty w zeszycie, postarajcie się je zapamiętać i później przećwiczyć w ćwiczeniach. Na stronie 34 w zadaniu drugim wstawcie do lub make.

Proszę też o wykonanie zadania 6 na stronie 87 w podręczniku. W podanym przeze mnie linku https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/flash/flash_klasa_5_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio w nagraniu nr 66 znajdziecie sobie słuchankę. Dwukrotnie odtwórzcie nagranie i wybierzcie właściwą odpowiedź. Podpowiedź w nawiasie (1. kiedy on zamierza mieć imprezę, 2. gdzie zamierza ją mieć 3. kto przyniesie jedzenie i 4. co będą robić na imprezie).

Tym razem odpowiedzi nie trzeba przesyłać. Pojawią się z wyjaśnieniem w kolejnej lekcji.

Pozdrawiam was serdecznie i życzę owocnej pracy.

W razie pytań zachęcam do kontaktu na grupie lub w innej formie.

31.03

Kontynuacja lekcji z ubiegłego tygodnia. (email)

Matematyka 

Temat do realizacji na dwóch lekcjach 08 - 15.04. 2020r.

 

Temat: Rodzaje trójkątów.

            Drodzy uczniowie  wykonajcie  Ćw. A z podręcznika na str. 118. Następnie zapiszcie w zeszytach:

„ Ze względu na to, jakie kąty ma trójkąt, możemy nazwać go albo ostrokątnym, albo prostokątnym, albo rozwartokątnym”.

Narysujcie przedstawione w podręczniku trójkąty łącznie z prostokątnym, zanotujcie definicje trójkątów, przyprostokątnej i przeciwprostokątnej. Później na stronie 119 w podręczniku zapoznajemy się z trójkątem równoramiennym i równobocznym. Przerysujcie rysunki, zapiszcie definicje i uwagi. Opiszcie na rysunku ramiona i podstawę trójkąta równoramiennego (patrz podręcznik). Zachęcam w miarę wolnego czasu do przeanalizowania animacji i rozwiązania ćwiczeń zamieszczonych pod adresem:

https://epodreczniki.pl/a/wlasnosci-i-rodzaje-trojkatow/DjMyu5u5t

Dla utrwalenia wiadomości proszę rozwiązać  zad. 1 i 2 ze str. 119, zad. 4,5 i 6 ze str. 120 (podręcznik). W ćwiczeniach str. 17, 18 i 19. Dla chętnych zad. 3 z kaktusem str. 119, superzagadka i zad. 7 str. 120 (podręcznik). Życzę owocnej pracy.

 

Temat przeznaczony na dwie lekcje 03 - 06. 04. 2020r.

Temat : Wielokaty.

 

            Proszę  przeanalizowaĆ  rysunek  wielokąta przedstawionego na str. 116 w podręczniku.

 Zapisujemy w zeszytach:

 Każdy wielokąt ma po tyle samo boków, wierzchołków i katów.

Nazwa wielokąta zależy od ilości boków, wierzchołków i kątów, które posiada.

Wielokąty, które mają trzy kąty  nazywamy trójkątami, wielokąty z czterema kątami to czworokąty itd.

Następnie rozwiązujemy  Ćw. B - rysujemy dowolny 5 - kąt  i wykonujemy podane polecenie. Pamiętajcie, że w nazwie kąta  np. ABC - B jest jego wierzchołkiem.

Rozwiązujemy  Ćw. C  - pamiętajcie o zamianie  decymetrów na centymetry.

Wykonujemy Ćw. D - narysowane odcinki, to przekątne.

Kolorem zapiszcie  definicję przekątnej ze str. 116 w podręczniku.

            Zachęcam zanim przystąpicie do rozwiązywania zadań do utrwalenia wiadomości przy pomocy filmiku znajdującego się pod adresem:

https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-ich-wlasnosci-i-rodzaje/DjenOsrxn

            Obowiązkowo proszę rozwiąza Ć  zad. 1). 3). i 5) z podręcznika. W Ćwiczeniach  str. 13 - cała, str. 14 - zad. 4) 6)  - obowiązkowo, zad. 5) dla chętnych, str.15 - zad. 7 - obowiązkowo , zad. 8).9).  -  dla chętnych, str.16 - zad. 10). 11). 12) - obowiązkowo, zad. 13) - dla chętnych. Na plusa zad. 2). i 7). z kaktusem oraz superzagadka str.116/117 w podręczniku.  

Życzę owocnej pracy i dużo zdrówka.

 

 

Temat przeznaczony na dwie lekcje 01 - 02. 04. 2020r.

Temat : Kąty przyległe, wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste.

 

            Proszę o zapoznanie się z kątami przyległymi i wierzchołkowymi na podstawie filmiku umieszczonego w poniższym linku. Narysujcie dane kąty, zapiszcie ich definicje i własności. W miarę wolnego czasu możecie porozwiązywaĆ sobie  zawarte tam Ćwiczenia.  Są do nich odpowiedzi. Zagadnienia te znajdziecie również  w podręczniku na str. 113.

https://epodreczniki.pl/a/katy-przylegle-i-wierzcholkowe/DEN2B9yX8

            Następnie  proszę o zapoznanie się z kątami  odpowiadającymi i naprzemianległymi (link poniżej - przykład 1 i 2).

https://epodreczniki.pl/a/katy-utworzone-przez-dwie-proste-przeciete-trzecia-prosta/Dve5bVHmh

Przerysujcie  kąty odpowiadające z podręcznika (str. 113) . Zaznaczcie innym kolorem jeszcze trzy pary katów odpowiadających.         

Przerysujcie  kąty naprzemianległe z podręcznika (str. 114) . Zaznaczcie innym kolorem jeszcze trzy pary katów naprzemianległych.

Proszę utrwalić poznane kąty w zad. 1, 4 i 5, str.115 podręcznik oraz w Ćwiczeniach str. 11 i 12.

Na plusa można wykonać  superzagadkę oraz zadanie z kaktusem. 

 Życzę dużo zdrowia i owocnej pracy.

Biologia

7.04

Uczcie się nadal rozpoznawać podane wcześniej drzewa i krzewy. Teraz wychodząc na spacer baczniej obserwujcie przyrodę i dostrzegajcie jej najmniejsze nawet piękno. Niedługo pojawią się liście, a wcześniej kwiaty dotąd przez Was nie zauważane. Myślę, że już odkryliście ogromne zalety posiadanego podwórka. Cieszmy się pięknem natury. Nawet wyglądając przez okno możemy się zachwycić.

 Na nadchodzące święta życzę Wam: zdrowia, pogody ducha oraz doświadczania miłości w gronie rodzinnym!

30.03

Witam serdecznie wszystkich moich uczniów.

Temat lekcji, który będziecie realizować 2 tygodnie brzmi :

          Rozpoznawanie pospolitych drzew liściastych

W ubiegłym tygodniu zajmowaliście się takimi roślinami, których liście zostały przekształcone w igły. Na dzisiejszej lekcji będziecie wyszukiwać sobie drzewa o różnym kształcie liści.

Na wiosnę rozpoczyna się okres rozmnażania drzew i krzewów, część z nich pięknie kwitnie, niektóre pachną. Może ktoś ze swojego okna obserwuje kwitnące właśnie forsycje (mają żółty kolor), a niebawem zaczną kwitnąć na biało lub różowo drzewa owocowe. Zwróćcie  uwagę, że drzewa te mają kwiaty zanim pojawią się liście. Jednak nie wszystkie kwiaty czy grupy kwiatów (kwiatostany) są dobrze widoczne i pachnące. Część drzew posiada niepozorne kwiaty, a potem niewielkie owoce (np. drobne orzechy ze skrzydełkami). W tym roku mogliście zwrócić uwagę na bazie (na których w miarę wzrostu pojawiły się pręciki lub szyjki) - to kwiaty wierzby. Oznacza to, że jedno drzewo jest rodzaju męskiego drugie żeńskiego. Podobnie jest z kwiatami topoli, albo męskie, albo żeńskie. Przechodząc czasem pod bezlistnymi drzewami topoli widzieliście na ziemi coś co z nich spadło i wyglądało jak szare gąsienice. To były kwiatostany topoli. Pozostałe kwiatostany drzew, które zadam, abyście nauczyli się rozpoznawać też będą niepozorne, ale już będą miały narządy rozrodcze męskie i żeńskie co oznacza że są obojnacze.

Rodzi się pytanie podstawowe jak rozpoznawać drzewa. Otóż najlepiej poczekać, aż urosną im liście. One mają różne kształty, brzegi i wielkość, dlatego najłatwiej nauczyć się rozpoznawać patrząc na liść. Co prawda stolarz pozna po korze, biolog po kwiatach, owocach, sylwetce, ale to są już bardziej szczegółowe informacje.

Myślę, że będziecie mieli dużo przyjemności z obserwacji naszych popularnych drzew.

Możecie wykorzystać przeglądarki lub atlasy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wystarczy, że rozpoznacie rodzaj (niektóre mają wiele gatunków).

Trzeba rozpoznać:

 • wierzbę
 • topolę
 • klon
 • dąb
 • lipę
 • olszę
 • buk
 • brzozę
 • wiąz

Wpiszcie te rodzaje do zeszytu.

Nie zadaję Wam żadnej pracy pisemnej. Uczycie się rozpoznawać. Po powrocie do szkoły jeszcze obejrzycie okazy z zielnika. Potem ustalimy termin, w którym Was zapytam z rozpoznawania. Każdy uczeń dostanie losowo wybrane 5 rodzajów (iglaste i liściaste - razem 15 do nauki). Za 5 rozpoznanych ocena 6, za 4 piątka itd.

Uczniowie chętni mogą uczyć się więcej, aby później kiedy będą się zgłaszać przy klasie uzyskiwać za aktywność więcej plusów.

Życzę Wam owocnej pracy. Radzę sobie ją podzielić i np. codziennie jeden rodzaj nauczyć się rozpoznawać, ale sprawdzać, czy dobrze rozpoznajecie te, których uczyliście się wcześniej. Mam wielką nadzieję, że będę „zmuszona” stawiać same szóstki!

 Mój adres jest na stronie szkoły ponieważ poczta w Librusie często się zawiesza to w razie pytań piszcie       figiel.biolchem@interia.pl

Geografia 

Drodzy uczniowie!
1/Dzisiaj druga część tematu o lasach. Temat: W  lesie strefy umiarkowanej./1h/, termin wykonania - kolejna lekcja geografii/.2/ Zalogujcie się na platformie e.podręczniki https://moje.epodreczniki.pl/my?page=1 , udostępniłam Wam dzisiaj  temat :  Lasy liściaste.3/. Osoby , które będą zalogowane i rozwiążą zadania otrzymają   kropeczkę z aktywności za  rozwiązanie 6 zadań interaktywnych.3/ Przeczytajcie tekst podręcznika dotyczący lasów strefy umiarkowanej  czyli od str.116 do str.119. 4/ Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń  na str.70 i 71. 5/Pracujcie, oglądajcie te piękne zdjęcia i pamiętajcie sprawdzić w wiadomościach ,kto przesyła  zadania z poprzedniego tygodnia do sprawdzenia. Moja skrzynka sps.ucher@gmail.com    Zdjęcia zadania przesyłają tylko  osoby, do których napiszę  na librusie, w dniu gdy jest geografia / nie wszyscy !/.  Pozdrawiam i życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Renata Ucher.

 

Drodzy uczniowie!
1/ Temat: W wilgotnym lesie równikowym./1h, termin wykonania - kolejna lekcja geografii/.2/Zauważcie ,że podzieliłam ten temat na 2 części , bo jest do niego dużo świetnych materiałów na e. podręczniki https://moje.epodreczniki.pl/my?page=1 ,które chciałabym żebyście przeczytali i rozwiązali zadania interaktywne.3/ Zalogujcie się na e. podręczniki, udostępniłam Wam dzisiaj 2 tematy : Lasy równikowe i Rośliny i zwierzęta lasów równikowych.4/ Osoby , które będą zalogowane i rozwiążą zadania otrzymają po 1 kropeczce za 1 planszę / można  więc dostać 2 kropeczki/, jest tam razem 9 zadań.5/ Przeczytajcie tekst podręcznika dotyczący lasów równikowych czyli połowa tematu od 113 do 116.
6/ Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń zadania / też połowa/ str.68 i69. 7/Pracujcie, oglądajcie te piękne zdjęcia i pamiętajcie sprawdzić w wiadomościach ,kto przesyła  zadania z poprzedniego tygodnia do sprawdzenia/ zasady przesyłania opisałam w wiadomościach w librusie ale jeszcze raz zamieszczam poniżej.8Naszym lasem liściastym strefy umiarkowanej zajmiemy się za tydzień.9/

Drodzy uczniowie!
Od poniedziałku będę  prosić o przesyłanie zadań do kontroli na skrzynkę sps.ucher@gmail.com    Według planu lekcji, czyli w:
- poniedziałki - klasy 5b, 7a i 7b
- środy -8a i 8b, 5a, 6c
- piątki - 6a, 6b i 5c
Przysyłają tylko te osoby z  klasy, do których napiszę we wskazane dni na librusie / nie wszyscy !!! /   Pozdrawiam. Renata Ucher

Historia 

Temat: Polska Bolesława Chrobrego - temat realizowany na dwóch lekcjach.

 

Przeczytaj temat w podręczniku na str. 170 - 174.

Zapoznaj się z lekcją online  i wykonaj  ćwiczenia do tej lekcji.

https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/Dx1Usn8MO

Notatka do zeszytu:

 1. Do dat dopisz wydarzenia:

997 r. -

1000 r. -

1018 r. -

1025 r. -

 1. Wyjaśnij pojęcia: chrobry, relikwia, drzwi gnieźnieńskie, arcybiskupstwo.
 2. Stwórz tabelkę: przyczyny i skutki zjazdu w Gnieźnie.
 3. Wypisz jakie ziemie przyłączył do Polski Bolesław Chrobry.
 4. Zadanie dla chętnych - w formie tabelki przedstaw sukcesy i porażki panowania Bolesław Chrobrego.

 

Wykonaj poniższe zadania - posumowanie z rozdziału V. Można wydrukować i wkleić do zeszytu. 

1

2

Wszystko proszę wysłać do końca przyszłego tygodnia na mojego maila.

W razie pytań/ problemów służę pomocą.

Informatyka

Muzyka 

Witam Was drodzy uczniowie!

Dziękuję Wam za przesłane zadania. Bardzo dobrze sobie poradziliście! Czekam jeszcze na osoby, które nie dosłały prezentacji lub krzyżówki o Fryderyku Chopinie.

 

Temat lekcji: „Śpiewajmy razem- chór”- warsztat muzyczny.   (2 godziny)

 1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika.
 3. Przepisz do zeszytu:

    Chór - zespół muzyczny składający się z wokalistów wykonujący utwór jedno- lub  

    wielogłosowy, a cappella bądź z akompaniamentem. Najczęściej prowadzony przez dyrygenta.

 1. Wysłuchaj muzycznych przykładów:

    ttps://www.youtube.com/watch?v=ituPjpbmJ9A   chór

    https://www.youtube.com/watch?v=haFHrfmfHbc  chór- wersja nowoczesna 

 1. Przypomnij sobie w ramach rozgrzewki gamę C-dur na flecie:

    film instruktażowy- gama  https://www.youtube.com/watch?v=xBeDz12pCf4 

 1. Naucz się grać na flecie „Melodię amerykańską”:

    Na początek osłuchaj się z melodią kilka razy!

    filmik instruktażowy- melodia    https://www.youtube.com/watch?v=mE9KSRYAfvk  

    zapis nutowy z podpisanymi chwytami (trochę się różni od nut z filmiku, napisałam wam łatwiejszą wersję.

1

UWAGA!

Dla osób, które grają na dzwonkach przesyłam inną wersję:

film instruktażowy- dzwonki melodia  http://www.kursnamuzyke.pl/using-joomla/camtown-races 

zapis nutowy z nazwami literowymi:

2

 Ps. W ramach odskoczni od różnych szkolnych obowiązków posłuchajcie swoich ulubionych przebojów i dołączcie się do śpiewania.
Życzę miłego muzykowania!!! Pozdrawiam!

Plastyka  

30.03.2020

Temat: Walor i światło- martwa natura. (2 godziny)

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Witajcie! Dziś tematem naszej lekcji jest WALOR I ŚWIATŁO-MARTWA NATURA. Uczniowie malują martwą naturę kredkami na kartce o formacie A4. Praca plastyczna może przedstawiać owoce, warzywa, przedmioty itd. CAŁA PŁASZCZYZNA KARTKI MA BYĆ POKRYTA KREDKĄ, wyjątkiem są tylko te małe fragmenty pracy na które pada światło (te miejsca mogą zostać białe lub tylko lekko zaznaczone kolorem). Zdjęcie proszę podpisać w komentarzu i wysyłać  na adres mailowy 

Termin do 10.04.2020

Światłocień- w zależności od tego, jak światło i cień rozkładają się na powierzchni przedmiotu, zauważamy miejsca jasne i ciemnie. Tak powstaje światłocień. Aby pokazać światłocień na przedmiotach, używa się jasnych i ciemnych plam walorowych. Można za ich pomocą oddać dokładny kształt przedmiotów.

Zanim zaczniemy rysować, musimy ustalić, skąd pada światło. Najjaśniejsza część przedmiotu jest skierowana do światła. Najciemniejsza część przedmiotu jest najbardziej oddalona od światła.

Religia

Technika 

W-F

 DZIEWCZYNY 

1.04-2.04 - Dziękuję wszystkim , które przysłały wypełniony test sprawnościowy . W środę wieczorem wpiszę wszystkie oceny.

W środę i czwartek zapraszam Was do wykonania ćwiczeń na zdrowy kręgosłup.

https://www.facebook.com/treningrehabilitacyjny/videos/1687794248137461/?v=1687794248137461

Jak, któraś ma ochotę może nagrać filmik jak ćwiczy , niekoniecznie posyłane przeze mnie propozycje. Każde nagrane filmiki jak ćwiczycie są mile widziane

( e-mail:msichswitala@gmail.com).

A oto propozycja ćwiczeń rozciągających:

https://www.youtube.com/watch?v=AlyqBfDqp94&fbclid=IwAR200HTBi-PzC5xdUDDkNaJ6CxhqH_ml6nrjKFZb2UvJ6LM4tEKtUQm0_y4

6.04-7.04 Zachęcam do wykonania ćwiczeń na prawidłową postawę ciała.

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

 

8.04

Dla chętnych poćwiczyć https://www.facebook.com/170825296330614/videos/816270145547769/UzpfSTEwMDAwMTY1OTA2MDc1MjoyODg4MTAyOTkxMjg2Njk0/

Pamiętajcie ,każda ćwiczy na miarę swoich możliwości!

30.03 - 31.03

Przypominam iż dzisiaj ostatnie przygotowanie do Indeksu Sprawności Fizycznej.  We wtorek wykonujecie cały test, wpisując swoje wyniki w przesłanej tabelce w zeszłym tygodniu. Czekam do środy wieczora na przesłane tabelki z Waszymi wynikami. Przypominam e-mail .

Pozdrawiam Was gorąco i proszę nie zapominajcie                   o aktywności ruchowe.

 Dla chętnych wrzucam filmik z ćwiczeniami piramidowymi          ( dla Was ilość powtórzeń 10).

https://www.facebook.com/fitandfun.rajskaszkola/videos/546731525976421/?v=546731525976421

CHŁOPCY

01.04.2020  - 08.04.2020

Przesyłam wam propozycję ćwiczeń na najbliższy tydzień.

Są to ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, brzucha, ramion i grzbietu oraz ćwiczenia rozciągające.

Codziennie wykonajcie 5 ćwiczeń wzmacniających (pierwsze koło) i 5 ćwiczeń rozciągających (drugie koło). Pamiętajcie o rozgrzewce przed wykonywaniem ćwiczeń. Zajmie wam to około 15 - 20 minut. Myślę, że będzie to fajny przerywnik pomiędzy odrabianiem lekcji z poszczególnych przedmiotów.

kolo 2

kolo1

Do piątku czekam na wyniki testu sprawności fizycznej. Kto jeszcze ich nie wysłał to niech prześle je na adres:

Pozdrawiam i życzę dużo satysfakcji z wykonywania ćwiczeń.

SKS

6.04.2020r.

Temat: Hetman.

Zapoznajcie się z kolejnym ciekawym tematem:

https://www.youtube.com/watch?v=yNZDZ7QzTSI&t=11s

Zajęcia rekreacyjno- sportowe klasa 5a
 
Wykorzystujemy wiadomości w praktyce, gramy w rodzinnym gronie.

 

do góry