Unia Europejska - Projekty

6 A

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Drodzy Uczniowie, w związku z drobnymi zmianami w rozkładzie zajęć proszę zapoznać się z nowym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły (nie sprawdzamy planu w Librusie)! Plan obowiązuje od 11.05.2020.

Od 11.05.2020
- na wniosek Uczniów i Nauczycieli, zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 5-8 będą odbywały się wg następujących zasad: jedno spotkanie na teamsie, trzy spotkania-materiały na stronie szkoły,
- zajęcia z regionalizmu - materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z techniki w klasach 5-6- materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z EDB dla klas 8 - materiały na stronie szkoły.

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

Piątek - 29.05.2020

Temat: Akcent wyrazowy. Intonacja zdania.

Podręcznik str. 310 - 311

Notatka - „Nowa wiadomość” ze str. 310 (na temat akcentu) i 311 (intonacji).

Zadania:

- ustnie - podręcznik: zadanie na rozgrzewkę str. 310, zad. 2/311,

- „Zeszyt ćwiczeń” - ćw. 2 i 3 ze str. 69, 5 i 6 ze str.70.

 

Czwartek - 28.05.2020

Temat: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe?

Podręcznik str. 307 - 310.

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji. Sprawdzenie zadań.

Ćwiczenia interaktywne:

 1. https://learningapps.org/1168986
 2. https://learningapps.org/1111729
 3. https://learningapps.org/1134959?fbclid=IwAR1GKFsfqUWjOHbWWFmssg5yGjm2dG2FrtNNB1wSHnrBe7Wk2ybJaS4nBQ4
 4. https://learningapps.org/2622974

Wtorek, 26.05.2020 - 1 lekcja, środa 27.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe? Funkcja litery „i” - przypomnienie wiadomości.

Podręcznik: str.307-310.

Na zajęciach sprawdzimy zadania domowe.

Notatka: podział głosek na dźwięczne i bezdźwięczne (str. 307) oraz ustne i nosowe (str. 308).

Jak działa nasz narząd mowy: https://www.youtube.com/watch?v=YIUvX7hebBA

Zadania z podręcznika:

- ustnie: na rozgrzewkę (str. 307),  1 i 3 str.308, 5/308

- do zeszytu: 8/309. 9/309.

„Zeszyt ćwiczeń”:

- zadanie 9/68

Zadanie domowe: 2 i 3/66, 4/67, 7 i 8/68.

 Wybrane osoby zostaną poproszone o przesłanie wykonanych zadań na adres: (do czwartku 28.05.2020)

 

Czwartek, 22.05.2020

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie? (ciąg dalszy lekcji poprzedniej).

Podręcznik: str. 276

Piosenka w wykonaniu Stanisława Sojki: https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y

Zadanie 1, 2 i 3 str. 276.

W zeszycie w formie notatki stworzymy schemat: Opisane w piosence zachowania pożądane i niepożądane oraz ich skutki.

Piątek, 23.05.2020 - 1 lekcja, poniedziałek - 24.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach?

Podręcznik: str. 305-307.

Do zeszytu: notatka na temat głosek, liter, sylab, podziału głosek na samogłoski i spółgłoski oraz podziału spółgłosek na miękkie i twarde.

Zadanie wykonane ustnie: 4/307 (podręcznik)

Zadanie do zeszytu: 1/305.

Zadania z „Zeszytu ćwiczeń”: 2, 3, 4 str. 63

Omówienie budowy narządów mowy: https://www.youtube.com/watch?v=-rKsVgrky6M

Zadanie domowe:

Podręcznik: zad. 5/307 (do zeszytu) oraz notatka (do „mądrzejszego zeszytu” na temat funkcji litery „i”.

„Zeszyt ćwiczeń” - zadanie 5 i 6/64,

Zadnie dla chętnych (na plusa) - 7/65.

Wtorek, 19.05.2020

Dzień dobry!

Temat: W ortograficznej dżungli - pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h (ćwiczenia).

Ciąg dalszy tematu.

Podręcznik: str.312-317.

Na zajęciach sprawdzimy zadania domowe oraz poćwiczymy pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h (zadanie 18/318 w podręczniku).

 

Środa, 21.05.2020

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie?

Podręcznik: str. 276

Piosenka w wykonaniu Stanisława Sojki: https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y

Zadanie 1, 2 i 3 str. 276.

W zeszycie w formie notatki stworzymy schemat: Opisane w piosence zachowania pożądane i niepożądane oraz ich skutki.

Poniedziałek, 18.05.2020

Dzień dobry!

Temat: W ortograficznej dżungli - pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.

Ciąg dalszy tematu.

Podręcznik: str.312-317.

Na zajęciach sprawdzimy zadania domowe.

„Zeszyt ćwiczeń”: ćw. 6, 8/99, 10, 12/100, 14/101

Zadanie domowe - „Zeszyt ćwiczeń” - 9/99, 11/100, 13/101, 15/101.

 

Czwartek i  piątek, 14.05.2020, 15.05.2020 - 2 lekcje

Dzień dobry!

Temat: W ortograficznej dżungli - pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.

Podręcznik: str.312-317.

Przeczytajcie uważnie informacje w tabelkach „Przypomnienie”. Jeśli ktoś chce sobie utrwalić wiadomości, może zrobić w zeszycie notatkę na temat stosowania zasad ortograficznych, o których jest mowa w tym rozdziale.

Zadania z podręcznika:

- ustnie: 2/313, 7/314, 9 i 10/315, 12/316.

- pisemnie w zeszycie 1/312, 6/313, 8/314, 15/316, 17/317

„Zeszyt ćwiczeń”

- 2/97, 3-5/98.

Zadania sprawdzimy na poniedziałkowej lekcji w Microsoft Teams.

Przypominam, że w czwartek ustnie będą odpowiadać osoby z numerami w dzienniku od 1 do 10, a w piątek od 11 do 20. Tematem ustnej odpowiedzi są związki wyrazowe (związek zgody, rządu i przynależności) oraz wyrazy poza związkami.

Wtorek i środa, 12.05.2020, 13.05.2020 - 2 lekcje

Dzień dobry!

Temat: Związki wyrazowe - związek zgody, rządu i przynależności. Wyrazy poza związkami w zdaniu.

Podręcznik: str.229-231.

Notatka do zeszytu na temat związku przynależności (tabelka w podręczniku str. 230).

Notatka uzupełniająca:

Wyrazy poza związkami w zdaniu nie tworzą związków z innymi wyrazami, służą do zaakcentowania pewnych wyrazów, wyrażenia emocji, określenia stosunku, nastawienia osoby mówiącej do tego, o czym mówi.

Wyrazami takimi są:

- wyrazy wtrącone (np. owszem, na pewno, oczywiście)

-wykrzykniki (np. cześć, halo, hej,ach)

- wołacze (np. mamo, Kamilu)

Uwaga! Wyrazy wtrącone wydzielamy przecinkiem lub myślnikiem. Po wykrzyknikach i wołaczach stawiamy przecinek lub wykrzyknik.

Ustnie: ćw. 3 i 4/230, 5 i 7/231.

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 2/53, 3,4/54, 5/55

Dla chętnych (na plusa): 7/55.

 

11.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Prezentujemy nasze makiety tajemniczego ogrodu. Związki wyrazowe - powtórzenie.

Prezentacja makiet dwóch pozostałych grup.

Podręcznik: str.229-230

Ustnie: ćw. 3 i 4/230.

 

Czwartek, 7.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: „Bo w graniu była łowów historyja krótka…” - koncert Wojskiego (fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza).

Ciąg dalszy lekcji ze środy.

Podręcznik: str. 201 - 203;

- zadanie 3/203 - ustnie;

- środki stylistyczne występujące w utworze - wyszukiwanie epitetów, porównań, wyrazów dźwiękonaśladowczych.

Fragment filmu „Pan Tadeusz” w reż. Andrzeja Wajdy - Gra Wojskiego na rogu: https://www.youtube.com/watch?v=35r8qKXjgRA

Fragment utworu do słuchania: https://www.youtube.com/watch?v=A1nVqPwxXNI

Zabawa w poszukiwanie środków stylistycznych (dla chętnych): https://wordwall.net/play/1575/688/309

 

Piątek - 8.05.2020 - 1 lekcja

Temat: Prezentujemy nasze prace - makiety tajemniczego ogrodu. Podsumowanie lektury „Tajemniczy ogród”.

Wtorek, 5.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Świat pełen dźwięków. Ludzie muzyki.

Podręcznik: s. 193 - 200.

Zadania w czasie e-lekcji ustnie: 1-6/196.

Notatka: pisemnie do zeszytu - „nowa wiadomość” o wyrazach dźwiękonaśladowczych oraz dopisać przykłady z zadania 7/196. Wykonać zadanie 1 i 2 str. 200 (na podstawie grafiki ze str.198-199).

Zadanie domowe:

- napisać odpowiedź na pytanie w zadaniu 7/200 - Twoja wypowiedź powinna składać z 5-10 zdań rozwiniętych. Zadanie zostanie ocenione. Proszę zdjęcia notatek i zadań przesłać na adres: do czwartku 7 maja.

- na środę przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” z podręcznika - str. 201 - 202.

 

Środa, 6.05.2020 - 1 lekcja

Temat: „Bo w graniu była łowów historyja krótka…” - koncert Wojskiego (fragment „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza).

Podręcznik: str. 201 - 203.

Wysłuchanie tekstu utworu z mulitmedialnego podręcznika do klasy 6.

- zadania 1 i 2/203 - omówienie kolejnych etapów koncertu Wojskiego;

- ciąg dalszy tematu - na czwartkowej e-lekcji.

Poniedziałek, 4.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Zagadkowa podróż wyobraźni. Czy na pewno wszyscy widzimy to samo?

Podręcznik: s. 191-193.

Zadania: 1-4/191, 1-5/192.

Zadanie domowe:

- wykonać pisemnie do zeszytu zadanie 2/192, 4 i 5/193.

- przeczytać „Tam, gdzie mieszka Muzyka” ze stron 193-196.

Matematyka

28.05.2020

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych - rozwiązywanie zadań.

Podręcznik str. 191 zad. 10, 11, str. 192 zad. 12, 13.

Zadanie domowe ćwiczenia str. 81 zad. 11, 13 i 14.

 

29.05.2020

Temat: Zapisywanie równań.

Podręcznik str. 194, 195 zad. 1 - 4 (wybrane przykłady).

Ćwiczenia str. 83 zad. 5.

Zadanie domowe: ćwiczenia str. 82 zad. 1, 2, 3, str. 83 zad 4.

 

21 - 22. 05.2020r.

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik str. 186 zad. 1, 3, 4, 5, 6 i 8.

Zadanie domowe: ćwiczenia str.78 zad. 1, 2, 3, i 4.

 

25 - 27.05.2020r.

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik str. 190 zad. 1 a), g) - i), zad. 2 wybrane przykłady, zad. 3 d) - f), 4 g) - i), 5 e), h), j) - l), zad. 6 wybrane przykłady.

Ćwiczenia str. 79 zad. 5 i 6, str. 80 zad.10.

Zadanie domowe: ćwiczenia str. 79 zad. 1, 2, 3, 4, str. 80 zad. 7, 8, 9.  

18 - 20.05.2020r.

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych - rozwiązywanie zadań.

Podręcznik str. 181, zad. 7, 8, 9, 11, 12 wybrane przykłady.

Ćwiczenia str. 76, zad. 16, str. 77 zad. 20.

Zadanie domowe : ćwiczenia str. 76, zad. 15 i 17, str. 77 zad. 18, 19  i 21.

14 - 15.05.2020r.

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik str. 179. zad. 1 i 2, str. 180 zad. 3, 4, 5, i 6.

Ćwiczenia str. 74 zad. 7, 8, 9, 12, 14.

Zadanie  domowe: str.73 cała, str. 74 zad. 6, str. 75. zad. 10, 11, i 13.

Na rozwiązania zadania domowego czekam do piątku.

11 - 13.05.2020r.

Temat: Liczby dodatnie i liczby ujemne - powtórzenie wiadomości.

Podręcznik str. 175 zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Ćwiczenia str. 71 zad. 1, 4, str. 72 zad. 8, 9.

Zadanie domowe: ćwiczenia str. 71 zad. 2, 3, str. 72 zad. 5, 6, 7.

08.05.2020

Temat: Cztery działania w zbiorze liczb wymiernych.

Podręcznik: str. 251 zad. 98 (c, d, f, g, k, l, m, n), pozostałe przykłady proszę zrobić jako zadanie domowe. Str. 250 zad. 96 b) i d) (a) i c) - zad. dom.)

Realizacja tematu: 07.05.2020r.

Temat: Cztery działania na liczbach wymiernych.

Podręcznik str. 250 zad. 93. b, d, (a, c, e zad. dom.), str.250 zad. 94. e, f, m, n (g, h, o, p  zad. dom.), str.251 zad. 99. c, e, f, (a, b, d zad. dom.).

 

Realizacja tematu: 06.05 2020r.

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych - rozwiązywanie zadań.

Przypomnienie  zasad mnożenia i dzielenia liczb rzeczywistych. Wykorzystanie poznanych reguł w wybranych zadaniach z podręcznika zad.4. str.174. zad.6. a), c), d), h), k), l) (zad. dom. b), f), g), i). j).) Z ćwiczeń str.70. zad.10 c), g), h), (zad. dom. a), b), d), e), f).). Dla chętnych kaktus i superzagadka str. 174. oraz zad. 11 str. 70. ćw.

Życzę owocnej pracy.

Język angielski

27, 28.05

Temat: Ćwiczenia w użyciu czasów przeszłych.

materiały w plikach grupy na teams.

20.05 i 21.05

Temat: Ćwiczenia w użyciu czasów teraźniejszych.

Materiały na Teams w plikach grupy.

Homework: przykłady 1-7 zad 7 str. 3 w ebboku w plikach- Dworok

15.05

Temat: Hogmanay: New Year’s Eve in Scotland - Nowy Rok w Szkocji i Polsce.

podr. str. 104

14.05

Temat: Grandparents’ Day - Dzień Babci i Dzień Dziadka w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Polsce.

podr. str. 102.

13.05

Temat: April Fool’s Day - prima aprilis w Wielkiej Brytanii i Polsce.

podr. str. 106

7.05 i 8. 05

Temat: Progress Check 6- powtórzenie.

Podręcznik str. 98-99.

6.05

Temat: The Lord of the Rings - praca z tekstem. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Podręcznik str.97. 

Homework: Przygotuj pracę na temat wybranej postać filmowej lub książkowej. Prześlij na adres mailowy do 20 maja.

Biologia

25.05

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków

notatka do tematu

18.05.

Temat: Ptaki - kręgowce zdolne do lotu

notatka do tematu

11.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych

 04.05.

Temat: Związek budowy z pełnionymi funkcjami - gady

Geografia 

25.05- 29.05

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi;

Podręcznik str.145-151

 

18.05- 22.05

Temat :  Czechy i Słowacja- wiadomości ogólne..

Podręcznik strona 138 i 139- warto przeczytać przed lekcją online !

Przypominam o przesłaniu zadania kto tego jeszcze nie zrobił !

 zad.3 i 4 ze strony internetowej dotyczące Niemiec  /  patrz  zdalne nauczanie 27.04- 01.05 / i zadanie 1 ze str.135 z podręcznika

 

Temat: Czechy i Słowacja.

Podręcznik - str.138 i 139

Zadanie  które będziemy czytać na oceny na lekcji  -zad.3 i 4 ze strony internetowej dotyczące Niemiec  /  patrz  zdalne nauczanie 27.04- 01.05 / i zadanie 1 ze str.135 z podręcznika

Temat :Zmiany w przemyśle Niemiec.

Podręcznik od str. 131 do str. 137; zadanie :4 ćwiczenia - patrz  zdalne nauczanie27.04- 01.05

Historia

04 - 08.05 Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja ( 2 lekcje), podręcznik str. 169. Do zeszytu wypisujemy reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 Maja. 
11.05 - 15.05 Temat: Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski ( 2 lekcje) str. 174. Do zeszytu wypisujemy przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego. 
18.05 - 22.05 Temat: Rewolucja francuska ( 2 lekcje), podręcznik str. 184 - notatka z podręcznika do zeszytu. 

25.05 - 29.05  Temat: Epoka Napoleona Bonapartego ( 2 lekcje ) Podręcznik str. 194 - 202. Do zeszytu w formie tabelki ( data, miejsce, kto wygrał ) wypisujemy najważniejsze bitwy stoczone przez Napoleona oraz przyczyny i skutki jego wyprawy na Rosję. 

Informatyka

 1. Poniedziałek, 25.05.2020 - 1 lekcja

  Dzień dobry!

  Temat: Zliczamy punkty i określamy warunki zakończenia gry: pingwiny.

  Podręcznik - str. 68 - 69.

  Ćwiczenia:  12/68, 13/69.

  Zadanie domowe: prześlij do studia klasowego: pingwiny stworzoną przez siebie grę o nazwie Pingwiny. Termin wykonania zadania: 29.05.2020.

  Opis kolejnych kroków w tworzeniu programu znajdziecie na filmach (w filmie czwartym zostały przedstawione warunki zakończenia gry):

  1. https://youtu.be/DlYsyzbTu30
  2. https://youtu.be/u3PQckZD-Jg
  3. https://youtu.be/6k6hh3Kw0Zc
  4. https://youtu.be/21tC5D8OCG0

11.05.2020 - 1 lekcja, 18.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Tworzymy dwupoziomową grę dla dwóch graczy - umieszczamy duszki na scenie, zliczamy punkty i określamy warunki zakończenia gry.

Podręcznik - str. 65 - 69.

Ćwiczenia:  8/65, 9/66, 10/67, 11/67, 12/68, 13/69.

Zadanie domowe: prześlij do studia klasowego: pingwiny stworzoną przez siebie grę o nazwie Pingwiny.

Opis kolejnych kroków w tworzeniu programu znajdziecie na filamch:

 1. https://youtu.be/DlYsyzbTu30
 2. https://youtu.be/u3PQckZD-Jg
 3. https://youtu.be/6k6hh3Kw0Zc

 

Poniedziałek, 4.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Scratch - stosujemy instrukcję warunkową.

Podręcznik - str. 63 - 64.

Ćwiczenia:  6 i 7 ze str. 64.

Zadanie domowe: 1 i 2/73, 3/74.

Wszystkie zadania zapisujemy według informacji podanych w poleceniach.

Link do filmu o instrukcjach warunkowych: https://youtu.be/zPF8rg7KRxo

Link do filmu z poprzedniej lekcji „Jak narysować piramidę”: https://youtu.be/UtKd3gN38sE

Muzyka

Temat: „Cztery pory roku”- Antonio Vivaldi.

 

1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zobacz krótki filmik edukacyjny o kompozytorze.

https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

 1. Poznanie koncertu jako formy muzycznej:

Nazwa „koncert” pochodzi od włoskiego słowa „concertare” i oznacza rywalizację i współzawodnictwo. Składa się z trzech części różniących się między sobą pod względem nastroju i tempa. Budowa koncertu to: 1. część szybka, 2.część-wolna, 3. część- szybka.

 1. „Cztery pory roku” to cykl koncertów. Zapraszam do wysłuchania po jednej części z każdej pory roku: (pomyśl z czym kojarzy Ci się dana część, jakie odczucia wywołuje?)

Wiosna  https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Lato  https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE

Jesień  https://www.youtube.com/watch?v=5jJvvGqdPVk

Zima  https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis

 

Życzę miłego muzykowania!

 

Temat: Instrumenty dęte.

 

1. Zapisz temat do zeszytu.

2. Przeczytaj czytankę z podręcznika i zapoznaj się z podziałem i budową instrumentów dętych:

- drewnianych

- blaszanych

- klawiszowych

muz

2. Posłuchaj odgłosu instrumentów dętych. Zapoznaj się z ich barwą dźwięku 

3. Prześpiewaj piosenkę z poprzedniej lekcji „Zacznij od Bacha”.

4. W dalszym ciągu utrwalaj gamę C-dur oraz „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach.

 

Temat: Warsztat muzyczny.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu.
 2. W tym tygodniu chciałabym przybliżyć Wam osobę Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki był piosenkarzem i multiinstrumentalistom. Grał na skrzypcach, trąbce, fortepianie. Urodził się 6 maja 1950r. W Krakowie lub Łaziskach. Zmarł 22 maja 2017r. W Warszawie. Jest honorowym obywatelem Gminy Godów.
 3. W jego repertuarze jest wiele pięknych utworów. Zapraszam do wysłuchania kilku z nich:

   „Pszczółka Maja”, „Lubię wracać”, „Z Tobą chcę oglądać świat”.

 1. Teraz zapraszam Was do wysłuchania i prześpiewania piosenki Z. Wodeckiego
  pt. „Zacznij od Bacha”- podręcznik str.142 lub skorzystaj z tekstu ze strony internetowej.

Plastyka

Witajcie! W tym tygodniu na  zajęciach plastycznych będziemy robić KOMPOZYCJĘ ABSTRAKCYJNĄ. Proszę sobie przygotować: Kolorowy blok, wycinanki, nożyczki, klej. Możecie wcześniej poszukać inspiracji w internecie.

Technika

6.05

Spotkanie na Microsoft Teams. Temat: Rzuty prostokątne.

Regionalizm

2 LEKCJE ( 29.05. i 05.06)

Temat: Znani Ślązacy.

Motto: „ To ziemia, na której rodzą się diamenty” /św. Jan Paweł II/

Wielu Ślązaków jest znanych w całej Polsce, przynosząc chlubę naszemu regionowi. Są to sportowcy, aktorzy, muzycy, dziennikarze, pisarze, kucharze, youtuberzy i inni, którzy niejednokrotnie podkreślają, iż pochodzą właśnie ze Śląska i są z tego dumni. Znasz ich? Wybierz jedną taką postać żyjącą współcześnie i wpisz do zeszytu 5 najważniejszych informacji o niej ( np. skąd pochodzi, czym się zajmuje, z czego jest znana w całej Polsce, jak się rozwija jej kariera itp.) - do tych informacji możesz dodać zdjęcie np. wycięte z gazety lub wydrukowane. Następnie zrób zdjęcie całego zadania i wyślij na mojego maila do 04.06.20 ( PISZ CZYTELNIE! NIE PISZ O F. PIECZCE, M. DZIĘDZIELU, Z. WODECKIM, W. HUDKU, M.HUDKU, J. MUSIOLE, bo o nich już informacje masz zapisane na innej lekcji regionalizmu). To zadanie nie będzie oceniane, jednak nieprzysłanie go lub wykonanie niezgodnie z poleceniem poskutkuje minusem. Możesz dostać natomiast plus za każdą postać, którą przedstawisz dodatkowo ( maksymalnie 5 postaci oprócz tej obowiązkowej) - warto się postarać, bo już wkrótce będą wystawiane oceny roczne, a niektórym brakuje plusów, żeby mieć wpisaną jakąś dobrą ocenę z aktywności ( liczą się wszystkie plusy z pierwszego i drugiego półrocza).

Nie planuję już żadnych sprawdzianów, kartkówek ani zadań na ocenę, ale można otrzymać ocenę za pracę wykonaną na konkurs szkolny " Powstania śląskie - pamiętamy!" ( ogłoszenie jest na stronie szkoły), jeśli prześle się ją na konkurs, a dodatkowo do mnie na maila: marcolmaryla@gmail.com do 30 maja.

 

Temat: Gwara śląska - jeszcze znana czy już nieznana?

Dziś już ostatnia lekcja związana z gwarą śląską. Oceniłam Wasze zadania i poniżej zamieszczam rekordową liczbę 45 wyrazów o podwójnym znaczeniu - zestawienie, które zrobiły Róża i Patrycja Kałusek z klasy 6c. Proszę przeanalizować wszystkie wyrazy i wpisać do zeszytu 10 takich, których nie mieliście w swoim zadaniu, podając 2 znaczenia.

Zapisz 10 wyrazów, które brzmią  tak samo w języku polskim i w gwarze śląskiej, ale mają różne znaczenia - podaj te 2 znaczenia każdego wyrazu.

 

wyraz

język polski - znaczenie

gwara  śląska - znaczenie

1

ćma

owad

ciemność - motyl nocny

2

gruba

pani z nadwagą

kopalnia 

3

kara

konsekwencja przewinienia

taczka

4

pod

jako przyimek 

umarł, padł

5

lazaret

dawne określenie szpitala wojskowego, zwłaszcza polowego

szpital

6

szykowny

elegancki, gustowny np. ubiór

ktoś ładny

7

gibki

giętki, sprężysty - osoba wygimnastykowana

szybki 

8

szusować

zjeżdżać szusem na nartach

szybko  jechać

9

przodek

krewny np. pradziadek

miejsce urobku węgla

10

szus

szybki zjazd na nartach prosto w dół

ktoś szybki

11

sztof

miara ciał płynnych równa 1/10 wiadra

materiał, dzianina

12

westa

w mitologii rzymskiej: bogini domowego ogniska

kamizelka

13

starość

okres życia następujący po wieku dojrzałym;

mieć problem

14

smolić

potocznie mówimy tak o brudzeniu się

nie interesować się, lekceważyć 

17

strup

sucha pokrywa na ranach i uszkodzeniach ciała,

łobuz, drań

18

weksle

dokument, w którym dłużnik zobowiązuje się zwrócić wierzycielowi określoną sumę pieniędzy w określonym czasie

pokwitanie u kobiety

19

tablet

przenośny komputer osobisty z ekranem dotykowym, wzorowany na notebooku;

taca

20

warzyć

W kontekście procesu technologicznego w określonych branżach: warzyć piwo, warzyć sól

gotować, robić obiad

21

uważać

koncentrować się na czymś, pilnować czegoś lub kogoś

akceptować

22

rada

wskazówka, porada

zadowolona

23

srogi

niemający wyrozumiałości, litości, okrutny, surowy

duży, wielki

24

spodek

talerz niewielkiej średnicy, przeznaczony zazwyczaj jako podstawka pod filiżankę lub szklankę

dolna część czegoś

25

sam

zaimek pełniący wiele funkcji w zdaniu

tutaj

26

sak

sieć na ryby w kształcie worka

siatka, torba - np. na zakupy

27

synek

zdrobniale na syna

chłopiec

28

putnia

naczynie bednarskie do przenoszenia płynów na plecach przy pomocy szelek

pudełko

29

pukiel

pasemko wijących się włosów; lok; kędzior

garb

30

pora

pewien okres, czas trwania czegoś;  stosowny moment, właściwa chwila; termin

kilka

31

płaczka

kobieta, która często unosi się płaczem, zazwyczaj z błahego powodu; beksa (rodzaj żeński);

łza

32

pazury

zgrubiały wytwór skórny na końcach palców

palce, ręce

33

pantofle

lekkie obuwie bez cholewek;

drewniaki

34

padać

mówimy, że deszcz pada

mówić

35

pachoł

słupek na pokładzie statku lub nabrzeżu, na który zakłada się cum

smarkacz, wyrostek

36

ostuda

przebarwienie skóry koloru brązowego

kłótnia

37

nabity

twardy, jędrny; ściśle wypełniony (np. nabite ciało, nabita widownia)

pijany

38

myśliwiec

pilot samolotu myśliwskiego

leśniczy

39

motyka

ręczne narzędzie rolnicze lub ogrodnicze w postaci kawałka metalowej płytki osadzonej na długiej rączce, służące do spulchniania ziemi, obsypywania roślin, usuwania chwastów itp.

zła kobieta

40

motek

pewna liczba kolisto namotanych pasm nici, przędzy itp. zwiniętych luźno w podłużny pęczek

młotek

41

makron

cząstka substancji o średnicy powyżej 0,1 mm

kokosanka

42

lebioda

ruderalna roślina zielna, pospolity chwast pól i ogrodów; jej młodych pędów liściowych używano dawniej na jarzynę, a z nasion wypiekano tzw. chleb głodowy; komosa biała

chory, leniwy

43

kukać

o kukułce: wydawać charakterystyczny dla niej głos

zaglądać

44

kucać

przysiadać na zgiętych nogach; przysiadać w pozycji skulonej

kaszleć

45

korba

część mechanizmu dźwigniowego, ramię służące do wykonywania obrotu wokół osi;

ktoś pomysłowy

45

komora

Część serca

spiżarnia

       

13.05.20

 

Temat: Pisane po śląsku. Tworzenie słowników polsko - skrzyszowskich.

W listopadzie 2018 r. w naszej szkole powstał projekt: „100 ŚLĄSKICH SŁÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” - poniżej zamieszczam te słowa podzielone przez gimnazjalistki na 6 rozdziałów. Przeanalizuj je, a następnie z każdego rozdziału wybierz 3 dowolne słowa i wpisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniem ( nie zapomnij o tytułach rozdziałów - możesz je zapisać kolorem).

Uczniów, którzy jeszcze nie przysłali zadania z ostatniej lekcji regionalizmu, proszę o wysłanie go dziś ( termin już minął, ale pozwalam na małe spóźnienie, jednak nieprzysłanie zadania będzie skutkowało oceną niedostateczną).

1

2

3

4

5

6

7

06.05.20

Zapisz 10 wyrazów, które brzmią  tak samo w języku polskim i w gwarze śląskiej, ale mają różne znaczenia - podaj te 2 znaczenia każdego wyrazu.( Za każde dodatkowe 3 wyrazy możesz otrzymać plus, a za 10 dodatkowych - 6)

Wyślij to zadanie jako załącznik na mój adres mailowy.

 

Religia

Wystawa pt. " Prace dzieci naszej parafii i nie tylko, w Setną Rocznicę Urodzin Karola Wojtyły- Papieża Polaka- Świętego Jana Pawła II."

134572789

Temat: Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim - rzeczy ostateczne.

Zapisz w zeszycie:

Nasze codzienne decyzje i wybory zostaną ocenione podczas sądu Bożego, którego symbolem jest waga. Uczciwe wykonywanie swoich obowiązków, prostota i skromność to droga do nieba. Taki przykład daje nam wielu świętych.

Temat: Wokół historii zbawienia - rok liturgiczny

Przepisz do zeszytu:

Każdego roku przeżywamy wydarzenia z życia Jezusa. Z roku na rok powinniśmy je przeżywać w głębszy sposób. Inaczej przeżywamy Adwent czy Wielki Post, mając sześć lat, a inaczej będziecie go przeżywać będąc dorosłymi.

Pomyśl jak się przygotowujesz do przeżywania najważniejszych wydarzeń z życia Pana Jezusa?

Temat: Życie oddane za Boga i Ojczyznę.

Miłość do Boga jest ściśle związana z miłością do Ojczyzny. Polskie symbole narodowe są wspólne dla wszystkich, których Ojczyzną jest Rzeczpospolita Polska. Ojczyzna to miejsce, w którym dorastamy, uczymy się żyć, poznajemy świat, ludzi i Boga. Nasze korzenie to jej historia, kultura, wartości i wyznawana w niej religia.

- Zastanów się jak wypełniasz obowiązki względem Ojczyzny.

Temat: Maj - miesiąc poświęcony Matce Bożej.

Podczas nabożeństw majowych modlimy się Litanię Loretańską (wezwania do Trójcy Świętej i Matki Bożej)

Wyszukaj w skarbczyku Litanię Loretańską na lekcję katechezy.

Wysłuchaj ze szkolnej strony internetowej jak w naszej szkole online przebiegła czwarta edycja czytania Biblii.

Technika

27.05

Domowe urządzenia elektryczne

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

20.05

abc współczesnej techniki

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

13.05

Rzuty prostokątne

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

06.05

Rzuty prostokątne

Notatka do zeszytu

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

25.05-29.05

Witam Was serdecznie. W najbliższym tygodniu zachęcam Was do potańczenia- a raczej do popracowania nad koordynacją nóg i ramion. Poniższe trzy filmiki pozwolą Wam nauczyć się krótkiego układu tanecznego - należy skupić się na prawidłowej pracy ramion.

Osoby , które do piątku są chętne zapraszam do odesłania filmików z trzech układów . Życzę powodzenia i trzymam kciuki.

https://ewf.h1.pl/student/?token=HfVFk1cky67ovUx9bJY649qYJRM90QqmxGtEb63zUR7UTQbETR

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ja5shPOZXCvUHxNBo9qFqUYYq7zikdVb5ItulQx7KZghnI11E9

https://ewf.h1.pl/student/?token=gVNTRnoXuczREVMHFZ6IsF5bqVBD6I0saZn3Mf19h0DqGyYGOO

dla chętnych krótki układ do wyboru:

https://www.youtube.com/watch?v=lcWtiFL904s

https://www.youtube.com/watch?v=mro6end5Xms

Jeżeli , któraś jest chętna i odeśle mi do piątku filmik z nagranym układem oczywiście dostaje ocenę.

18.05-22.05

W tym tygodniu jak obiecałam przygotowałam Wam lekcje z lekkoatletyki. Skupimy się na próbie rzutu piłeczką palantową i skoku w dal. Filmiki , które Wam przesyłam obrazują prawidłowo technicznie wykonanie tych prób. Zobaczcie filmiki i po kolei zwróćcie uwagę na poszczególne etapy ćwiczeń. Mam nadzieję , że we wrześniu będziemy mogły wykonać próby w szkole.

Dziękuję, za wszystkie filmiki z Waszymi aktywnościami, bardzo pomysłowymi torami przeszkód.

Trzymam kciuki za Wszystkie dziewczyny, które jeszcze nie odesłały filmików. Czekam na kolejne Wasze rewelacyjne pomysły.

https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ- RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

https://ewf.h1.pl/student/?token=jw1LxJv6oCGcssZmrE7hfn6yllmqQSgP2Q0ukwQjS56W4IypR2- SKOK W DAL

https://ewf.h1.pl/student/?token=dxNrATeYf2Eat9NZ8Zfqg13NREgnyTeh1QtyBBEVMJOHnpu3gb-ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCEPO KAŻDEYM ĆWICZENIU

PAMIĘTAJCIE!!! ĆWICZYMY TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ

Powodzenia!!!

11.05-15.05

Witam Was dziewczyny serdecznie w kolejnym tygodniu. Serdecznie dziękuję za wszystkie filmiki, które dotychczas do mnie dotarły. Cieszy mnie bardzo Wasza aktywność na świeżym powietrzu. Pamiętajcie ruszajcie się każdego dnia.

W tym tygodniu przygotowałam Wam lekcje z biegów.

Lekkoatletyka dla dzieci - bieganie

Biegi lekkoatletyczne dzielą się na krótkie (sprinty), średnie i długie. Do popularnych konkurencji należą też sztafety i biegi przez płotki. Podczas treningów nacisk kładzie się przede wszystkim na rozwijanie prędkości i wytrzymałości. Co więcej dzieci, które regularnie biegają, mogą pochwalić się dobrą kondycją i koordynacją ruchową. Wśród najważniejszych zalet biegania dla rozwoju motorycznego dzieci znajdują się również:

 • szybszy i sprawniejszy refleks
 • zwiększenie siły, prędkości i zwinności
 • polepszenie zmysłu orientacji w przestrzeni, równowagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Trening biegowy dla dzieci jest zazwyczaj zróżnicowany i dostosowany do wieku. Kilkulatki ćwiczą przede wszystkim koordynację ruchową i zwinność. Najmłodsi atleci uczą się schematów ruchowych poprzez zabawę w berka lub ganianego, a także próbują swoich sił na dłuższych i krótszych dystansach z regularnymi przerwami oraz ćwiczeniami urozmaicającymi trening. W wieku ok. 10-12 lat przychodzi natomiast czas na kolejny cel treningowy - zwiększenie siły i wytrzymałości. Starsze dzieci i nastolatki dodatkowo wykonują ćwiczenia siłowe, które stanowią ważne uzupełnienie dotychczasowego planu treningowego. Długość i stopień trudności pokonywanych dystansów, a także wysokość ewentualnych przeszkód w biegu przez płotki stopniowo wzrastają wraz z wiekiem zawodników. Dzięki temu twoja pociecha uczy się stawiania sobie coraz to nowych wyzwań i odczuwa satysfakcję z własnych postępów.

 

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy pod nadzorem osób dorosłych.

Pierwsze ćwiczenie dotyczy doskonalenie startu niskiego- stosowany przy biegach krótkich.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Im2d1EutLFN1b57MPvqlmqDLPHyAvnIvv60KKlFAwGkVyDzIt0

Drugie pozwoli doskonalić start wysoki-  stosowany przy biegach długodystansowych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=mrkmbipb6zB6mkdSH39UyNsRCWkuOcRyDRQTTs18qIsYZpoBRB

Trzecia umiejętność, to przekazanie pałeczki podczas biegu sztafetowego.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Fr3EwgaVc5BWVXRyfYtOXF0JM4sUALD9gMgoNb0ood94ef2RlQ

Cały czas czekam na Wasze filmiki z Waszej aktywności.

Chłopcy

Materiał 25.05 - 29.05

 

W tym tygodniu chciałem wam zaproponować kilka filmików, które pokażą wam ćwiczenia doskonalące elementy techniczne potrzebne w grach zespołowych.

Rozpoczniemy od koszykówki.

Na filmie którego link znajduje się poniżej znajdziecie ćwiczenia doskonalące kozłowanie piłki w miejscu. Jeśli będziecie próbować wykonywać te ćwiczenia rozpocznijcie wolno, dokładnie,a potem stopniowo możecie przyspieszyć kozłowanie. Pamiętajcie aby kozłować zarówno prawą jak i lewą ręką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSZDX_gH-SQ - kozłowanie

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Były ćwiczenia z wykożystaniem łóżka, tym razem potrzebne będzie krzesło. Wykonajcie 10 ćwiczeń z użyciem krzesła. Każde ćwiczenie powtórzcie 10 razy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 - ćw. z krzesłem

 

Drugą grą zespołową  jest piłka nożna. Na filmikach znajdziecie ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki i panowanie nad piłką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTUPw1hYvWA - prowadzenie piłki (p. Nożna)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Msn8HYMN12I - panowanie nad piłką (p. Nożna)

 

Pamiętajcie, przed wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia należy się porządnie rozgrzać !

Ćwiczcie zawsze w bezpiecznym miejscu !

Powodzenia.

Jeśli ktoś chce wysłać do mnie jakieś zaległości to proszę wysłać na adres:

 

Pozdrawiam

 

Materiał 18.05 - 22.05

 

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Do konkurencji lekkoatletycznych oprócz różnego rodzaju rzutów i skoków, należą również biegi.

Zobaczcie na filmikach biegi na różnych dystansach jakie rozgrywane są podczas zawodów lekkoatletycznych. Zapamiętajcie ogólny podział biegów. Zwróccie uwagę na to, jaki rodzaj startu stosujemy dla danego biegu, kiedy biegniemy po torach, a kiedy nie jest to wymagane.

Zobaczycie też biegi, podczas których trzeba pokonywać jakieś przeszkody. Zwóćcie uwagę na rodzaj tych przeszkód i dystanse biegów.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDjEFR6q8ss

https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860cQ

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

 

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie nóg. Przed wykonywaniem ćwiczeń pamiętajcie o solidnej rozgrzewce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-t2-fg2wrQg

 

Kto nie wykonał  ćwiczeń z wykożystaniem łóżka, które wzmacniają różne partie mięśniowe, ma okazję się poprawić. Link poniżej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

 

Na zakończenie filmiki pokazujące naukę podstawowych ćwiczeń gimnastycznych jakimi są przewrót w przód i przewrót w tył. Nie wykonujcie tych ćwiczeń w warunkach domowych bo łatwo  o kontuzję. Zobaczcie jednak dokładnie filmy, zwróćcie uwagę na najczęściej występujące błędy podczas ich wykonywania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rx0-yEXz_jQ

https://www.youtube.com/watch?v=c6650m7Xd80

 

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę.  

Kto ma zaległości może wysyłać je na adres:   

Pozdrawiam

 

11.05 - 15.05

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Jak zauważyliście nastapiła zmiana w sposobie naszych kontaktów w zdalnym nauczaniu.

Raz w tygodniu spotykamy się na teamsie, a pozostałe materiały przesyłam wam na stronę szkoły.

Piękna pogoda za oknem więc skupiamy się na lekkiej atletyce.

Przesyłam wam materiał związany ze startem niskim i biegami sprinterskimi. Przeanalizujcie sposób w jaki startowano dawniej i dziś. Zwróćcie uwagę na dystanse jakie biegamy wykonując start niski.

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

Teraz sami spróbujcie wykonać kilka startów niskich na poszczególne komendy.

Lekka atletyka to także rzuty. Zobaczcie na filmikach jakie rzuty i pchnięcia wykonujemy podczas zawodów. Celowo nie ma filmiku z jednym rzutem. Zastanówcie się jakim.

https://www.youtube.com/watch?v=spbRkD23wyg

https://www.youtube.com/watch?v=tYkX2rm2MGo

https://www.youtube.com/watch?v=COKrdQvSVuw

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie brzucha.

https://www.youtube.com/watch?v=olwRr8lnE_k

A tu ćwiczenia z wykożystaniem łóżka wzmacniające różne partie mięśniowe.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

Pamiętajcie o tym, aby przed wykonywaniem ćwiczeń dobrze się rozgrzać.

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę. Wpisuję oceny za odbicia górne i dolne oraz za pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Przesyłajcie kto jeszcze nie wysłał na adres: leszek.oshin@interia.pl

Pozdrawiam

Zadanie do wykonania do dnia 08.05.2020 r. (piątek)

 

Podaj 5 pozycji wyjściowych do ćwiczeń, które poznałeś na lekcji.

Do każdej pozycji wyjściowej dopisz jedno ćwiczenie, które można wykonać rozpoczynając go      z tej pozycji.

Przykład:

Pozycja wyjściowa - przysiad podparty; ćwiczenie - przewrót w przód

 

Na ocenę celującą podaj pozycję wyjściową, której nie było na lekcji i dopasuj do niej ćwiczenie.

Zadanie obowiązkowe dla wszystkich, przesyłajcie na maila

Czekam do piątku.

Pozdrawiam

Leszek Micał

do góry