Unia Europejska - Projekty

6 C

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Drodzy Uczniowie, w związku z drobnymi zmianami w rozkładzie zajęć proszę zapoznać się z nowym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły (nie sprawdzamy planu w Librusie)! Plan obowiązuje od 11.05.2020.

Od 11.05.2020
- na wniosek Uczniów i Nauczycieli, zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 5-8 będą odbywały się wg następujących zasad: jedno spotkanie na teamsie, trzy spotkania-materiały na stronie szkoły,
- zajęcia z regionalizmu - materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z techniki w klasach 5-6- materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z EDB dla klas 8 - materiały na stronie szkoły.

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

29.05 (piątek)

Temat: Jedna powieść, a tak  wiele gatunków- "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".

27.05 (środa)

Temat: Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

28.05 (czwartek)

Temat: Tworzymy profil internetowy bohaterów lektury „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

25.05 (poniedziałek)

Temat: Omówienie i poprawa kartkówek ze środków poetyckich.

26.05 (wtorek)

Temat: Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

Zadanie domowe

Przygotuj fragmenty opisujące wygląd trójki przyjaciół: Felixa, Neta i Niki.

 

21.05 (piątek)

Temat: Ćwiczenia ortograficzne.

Podręcznik str.312-317

25 V omawiamy lekturę pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

20.05 (środa)

Temat: Kto tworzy muzykę ?

https://www.youtube.com/watch?v=7NSXXttiwHw

To muzyka sprawia, że stajemy się  bardziej pogodni, zyskujemy chęć do działania, wzruszamy się i niejednokrotnie popadamy w zadumę. Większość z nas nie wyobraża sobie bez niej życia. Słuchamy jej w drodze do szkoły lub  pracy, w domu, podczas koncertów.

Kto w takim razie tworzy muzykę ?

Podręcznik str. 198-200

 1. Ludzie muzyki.
 2. Zadanie 1/200 (pisemnie)

 

21.05 (czwartek)

Temat: Jak się odnaleźć w ortograficznej dżungli ?

Zeszyt ćwiczeń str.97-101

18.05 (poniedziałek)

Temat: Czy potrafimy czytać ze zrozumieniem ?

Podręcznik str. 289-290

19.05 (wtorek)

Temat: Kartkówka ze środków poetyckich.

15.05 (piątek)

Temat: „Otwórz ciszę” i… wsłuchaj się w słowa wiersza. Piękno poezji ukryte w opisie krajobrazu.

https://epodreczniki.pl/a/fragment-krajobrazu/Dl8Ap2BWe

Zadanie domowe (na wtorek)

Przygotuj się do kartkówki ze środków poetyckich (stylistycznych).

13.05 (środa)

Temat: Bogactwo środków poetyckich w utworach.

Podręcznik str. 348-349

 1. Porównanie.
 2. Epitet
 3. Wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeje).
 4. Uosobienie (personifikacja).
 5. Pytanie retoryczne.
 6. Ożywienie.
 7. Przenośnia (metafora).

Zadanie domowe

Naucz się czytać fragment „Pana Tadeusza”. Zwróć uwagę na objaśnienia znajdujące się na marginesie (podręcznik str. 201-202).

14.05 (czwartek)

Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt ? „Koncert  Wojskiego” - fragment „ Pana Tadeusza”  Adama  Mickiewicza.

Podręcznik str. 201-203

Zadanie domowe na piątek

Ćw.8/197 (podręcznik)

 

11.05 (poniedziałek)

Temat: Czy potrafimy czytać ze zrozumieniem ?

Zeszyt ćwiczeń str.146- 148

Zadanie domowe

Przeczytaj na jutro tekst pt. „Tam, gdzie mieszka Muzyka” (str. 193-196).

 

12.05 (wtorek)

Temat: Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki ?

Podręcznik str. 193 - 200.

Zadania: 1-6 str. 196

8.05 (piątek)

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie ?

Stanisław Sojka „Tolerancja” (podr. str. 276)

https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y

6.05  (środa)

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.

Podręcznik str. 269-271

Zadanie domowe: ćw.1/137 (zeszyt ćwiczeń)

7.05

Temat: Ćwiczenia kompozycyjne- opowiadanie twórcze.

Zeszyt ćwiczeń: str. 137-140

Zadanie domowe: ćw. 7/140 (zeszyt ćwiczeń)

4.05, 5.05  (poniedziałek, wtorek)

Temat: Zanim przeczytam lekturę „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”.

Podręcznik str. 26-27.

Zadanie domowe

Przeczytaj „Atramentowe serce” (str.222-224)

Temat: Gdy książka pochłonie nas bez reszty…

Podręcznik str. ćw. 1, 2, 6 str.224, 225

Zadanie domowe: ćw.7 str. 225

Matematyka

25.05, 27.05

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik: str. 190-191 zad. 1, 3, 5, 8

Ćwiczenia: str. 79-81 zad. 1, 2, 5, 9, 10, 11.

28.05

Temat: Zapisywanie równań.

Podręcznik: str. 194 zad. 1, 3.

Ćwiczenia: str. 82, 83 zad. 1, 3, 4, 5.

29.05

Temat: Liczba spełniająca równanie.

Ćwiczenia: str. 84, 85 zad. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9.

18.05, 20.05

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych - ćwiczenia.

Ćwiczenia: str. 73 -77 zad. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18.

21.05, 22.05

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik: str. 186 zad. 1, 3.

Ćwiczenia: str. 78 zad. 1, 2, 3, 4.

11.05, 13.05

Temat: Liczby dodatnie i ujemne - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Ćwiczenia: str. 71, 72 zad. 1-9.

Wyrażenia algebraiczne i równania.

14.05, 15.05

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik: str. 179, 180 zad. 1, 2, 4, 5, 8, 12.

4.05, 6.05

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych - utrwalenie.

Podręcznik: str. 174 zad, 3, 4

Ćwiczenia: str. 69 zad. 8

Zadanie domowe: podręcznik, str. 251 zad. 98 a, b, c, d, h, i

7.05, 8.05

Temat: Cztery działania na liczbach wymiernych.

Podręcznik: str. 174 zad. 6

Ćwiczenia: str. 70 zad. 9, 10

Zadanie domowe: podręcznik, str. 251 zad. 99

Język angielski

Grupa Z

26, 27.05

Temat: Ćwiczenia w użyciu czasów przeszłych.

materiały w plikach grupy na teams.

19.05, 20.05 i 22.05

Temat: Ćwiczenia w użyciu czasów teraźniejszych.

Materiały na Teams w plikach grupy.

15.05

Temat: Hogmanay: New Year’s Eve in Scotland - Nowy Rok w Szkocji i Polsce.

podr. str. 104

13.05

Temat: Grandparents’ Day - Dzień Babci i Dzień Dziadka w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Polsce.

podr. str. 102.

12.05

Temat: April Fool’s Day - prima aprilis w Wielkiej Brytanii i Polsce.

podr. str. 106

6.05 i 8. 05

Temat: Progress Check 6- powtórzenie.

Podręcznik str. 98-99.

5.05

Temat: The Lord of the Rings - praca z tekstem. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Podręcznik str.97. 

Homework: Przygotuj pracę na temat wybranej postać filmowej lub książkowej. Prześlij na adres mailowy do 19 maja.

Grupa ŚZ
29 maja (1 godz)
Temat: : Present and Past tenses - exercises
TEAMS: 10.00 - 10.30 

27 maja ( 1 godz)

Temat: Past Continuous Tense - exercises.

TEAMS: 8.00 - 8.30 - materiały w PLIKACH - NA OCENĘ!

26 maja (1 godz)

Temat: Past Continuous - revision. 

TEAMS: 9.20 - 9.50 (materiały do lekcji w PLIKACH)  

22 maja ( 1 godz)
Temat: Past Simple Tense - exercises.

TEAMS: 10.00 - 10.30

20 maja ( 1 godz)

Temat: Past Simple Tense - revision.

TEAMS: 8.00 - 8.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

  Dla chętnych: Gra on - line Magic Monkey (British Council) https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/magic-monkey/index.html  

19 maja ( 1 godz)

Temat: Present Simple vs Present Continuous - zadania.

Teams: 9.20 - 9.50 (materiały do lekcji w PLIKACH)

15 maja (1 godz)

Temat: The Present Continuous Tense.  

Link do e-lekcji: https://youtu.be/lI9WLpt5tf4

TEAMS: 10.00 - 10.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

 

13 maja (1 godz)

Temat: The Present Simple Tense.  

TEAMS: 8.00 - 8.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

Link do e-lekcji: https://youtu.be/oQGCjQf9_7c   -   dla chętnych do obejrzenia

12 maja (1 godz)

Temat: April Fool’s Day - reading.  

podręcznik str.106

TEAMS: 9.20 - 9.50 (materiały do lekcji w PLIKACH)

 

8 maja (1 godz)

Temat: Valentine’s Day - reading.  

podręcznik str.105

Link do e-lekcji: https://youtu.be/Q19-7a0Ix5U

Teams: 10.00 - 10.30 (temat + zwroty w PLIKACH)

 

6 maja (1 godz)

Temat: Nowy rok w Szkocji - czytanie ze zrozumieniem. 

podręcznik str.104

Teams - 8.00 - 8.30  - notatka do lekcji Teams/Zespół 6BCŚZ/Pliki/6 maja

 

Klasa 6bcŚZ  - 5 maja (1 godz)

Temat: Christmas Stockings - reading. 

podręcznik str.103

Teams 9.20 - 9.50 - słówka, które będą jutro są już do pobrania w zakładce PLIKI w Zespole 6bcŚZ

Biologia

25.05

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków

notatka do tematu

18.05.

Temat: Ptaki - kręgowce zdolne do lotu

notatka do tematu

11.05.

Temat: Powtórzenie wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych

 04.05.

Temat: Związek budowy z pełnionymi funkcjami - gady

Geografia 

25.05- 29.05

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi;

Podręcznik str.145-151

18.05- 22.05

Temat : Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Podręcznik strona 140 do 144- warto przeczytać przed lekcją online !

Przypominam o przesłaniu zadania kto tego jeszcze nie zrobił !

 zad.3 i 4 ze strony internetowej dotyczące Niemiec  /  patrz  zdalne nauczanie 27.04- 01.05 / i zadanie 1 ze str.135 z podręcznika

 

Temat: Czechy i Słowacja.

Podręcznik - str.138 i 139

Zadanie  które będziemy czytać na oceny na lekcji  -zad.3 i 4 ze strony internetowej dotyczące Niemiec  /  patrz  zdalne nauczanie 27.04- 01.05 / i zadanie 1 ze str.135 z podręcznika

Temat :Zmiany w przemyśle Niemiec.

Podręcznik od str. 131 do str. 137; zadanie :4 ćwiczenia - patrz  zdalne nauczanie27.04- 01.05

Historia

04 - 08.05 Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja ( 2 lekcje), podręcznik str. 169. Do zeszytu wypisujemy reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 Maja. 
11.05 - 15.05 Temat: Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór Polski ( 2 lekcje) str. 174. Do zeszytu wypisujemy przyczyny i skutki powstania kościuszkowskiego. 
18.05 - 22.05 Temat: Rewolucja francuska ( 2 lekcje), podręcznik str. 184 - notatka z podręcznika do zeszytu. 

25.05 - 29.05  Temat: Epoka Napoleona Bonapartego ( 2 lekcje ) Podręcznik str. 194 - 202. Do zeszytu w formie tabelki ( data, miejsce, kto wygrał ) wypisujemy najważniejsze bitwy stoczone przez Napoleona oraz przyczyny i skutki jego wyprawy na Rosję. 

Informatyka

 1. Poniedziałek, 25.05.2020 - 1 lekcja

  Dzień dobry!

  Temat: Zliczamy punkty i określamy warunki zakończenia gry: pingwiny.

  Podręcznik - str. 68 - 69.

  Ćwiczenia:  12/68, 13/69.

  Zadanie domowe: prześlij do studia klasowego: pingwiny stworzoną przez siebie grę o nazwie Pingwiny. Termin wykonania zadania: 29.05.2020.

  Opis kolejnych kroków w tworzeniu programu znajdziecie na filmach (w filmie czwartym zostały przedstawione warunki zakończenia gry):

  1. https://youtu.be/DlYsyzbTu30
  2. https://youtu.be/u3PQckZD-Jg
  3. https://youtu.be/6k6hh3Kw0Zc
  4. https://youtu.be/21tC5D8OCG0

11.05.2020 - 1 lekcja, 18.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Tworzymy dwupoziomową grę dla dwóch graczy - umieszczamy duszki na scenie, zliczamy punkty i określamy warunki zakończenia gry.

Podręcznik - str. 65 - 69.

Ćwiczenia:  8/65, 9/66, 10/67, 11/67, 12/68, 13/69.

Zadanie domowe: prześlij do studia klasowego: pingwiny stworzoną przez siebie grę o nazwie Pingwiny.

Opis kolejnych kroków w tworzeniu programu znajdziecie na filamch:

 1. https://youtu.be/DlYsyzbTu30
 2. https://youtu.be/u3PQckZD-Jg
 3. https://youtu.be/6k6hh3Kw0Zc

 

Poniedziałek, 4.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Scratch - stosujemy instrukcję warunkową.

Podręcznik - str. 63 - 64.

Ćwiczenia:  6 i 7 ze str. 64.

Zadanie domowe: 1 i 2/73, 3/74.

Wszystkie zadania zapisujemy według informacji podanych w poleceniach.

Link do filmu o instrukcjach warunkowych: https://youtu.be/zPF8rg7KRxo

Link do filmu z poprzedniej lekcji „Jak narysować piramidę”: https://youtu.be/UtKd3gN38sE

Muzyka

Temat: „Cztery pory roku”- Antonio Vivaldi.

 

1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zobacz krótki filmik edukacyjny o kompozytorze.

https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

 1. Poznanie koncertu jako formy muzycznej:

Nazwa „koncert” pochodzi od włoskiego słowa „concertare” i oznacza rywalizację i współzawodnictwo. Składa się z trzech części różniących się między sobą pod względem nastroju i tempa. Budowa koncertu to: 1. część szybka, 2.część-wolna, 3. część- szybka.

 1. „Cztery pory roku” to cykl koncertów. Zapraszam do wysłuchania po jednej części z każdej pory roku: (pomyśl z czym kojarzy Ci się dana część, jakie odczucia wywołuje?)

Wiosna  https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Lato  https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE

Jesień  https://www.youtube.com/watch?v=5jJvvGqdPVk

Zima  https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis

 

Życzę miłego muzykowania!

 

Temat: Instrumenty dęte.

 

1. Zapisz temat do zeszytu.

2. Przeczytaj czytankę z podręcznika i zapoznaj się z podziałem i budową instrumentów dętych:

- drewnianych

- blaszanych

- klawiszowych

muz

2. Posłuchaj odgłosu instrumentów dętych. Zapoznaj się z ich barwą dźwięku 

3. Prześpiewaj piosenkę z poprzedniej lekcji „Zacznij od Bacha”.

4. W dalszym ciągu utrwalaj gamę C-dur oraz „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach.

 

Temat: Warsztat muzyczny.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu.
 2. W tym tygodniu chciałabym przybliżyć Wam osobę Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki był piosenkarzem i multiinstrumentalistom. Grał na skrzypcach, trąbce, fortepianie. Urodził się 6 maja 1950r. W Krakowie lub Łaziskach. Zmarł 22 maja 2017r. W Warszawie. Jest honorowym obywatelem Gminy Godów.
 3. W jego repertuarze jest wiele pięknych utworów. Zapraszam do wysłuchania kilku z nich:

   „Pszczółka Maja”, „Lubię wracać”, „Z Tobą chcę oglądać świat”.

 1. Teraz zapraszam Was do wysłuchania i prześpiewania piosenki Z. Wodeckiego
  pt. „Zacznij od Bacha”- podręcznik str.142 lub skorzystaj z tekstu ze strony internetowej.

Plastyka

Witajcie! W tym tygodniu na  zajęciach plastycznych będziemy robić KOMPOZYCJĘ ABSTRAKCYJNĄ. Proszę sobie przygotować: Kolorowy blok, wycinanki, nożyczki, klej. Możecie wcześniej poszukać inspiracji w internecie.

Technika

8.05 Spotkanie na Microsoft Teams. Temat: Rzuty prostokątne.

Regionalizm

2 LEKCJE ( 29.05. i 05.06)

Temat: Znani Ślązacy.

Motto: „ To ziemia, na której rodzą się diamenty” /św. Jan Paweł II/

Wielu Ślązaków jest znanych w całej Polsce, przynosząc chlubę naszemu regionowi. Są to sportowcy, aktorzy, muzycy, dziennikarze, pisarze, kucharze, youtuberzy i inni, którzy niejednokrotnie podkreślają, iż pochodzą właśnie ze Śląska i są z tego dumni. Znasz ich? Wybierz jedną taką postać żyjącą współcześnie i wpisz do zeszytu 5 najważniejszych informacji o niej ( np. skąd pochodzi, czym się zajmuje, z czego jest znana w całej Polsce, jak się rozwija jej kariera itp.) - do tych informacji możesz dodać zdjęcie np. wycięte z gazety lub wydrukowane. Następnie zrób zdjęcie całego zadania i wyślij na mojego maila do 04.06.20 ( PISZ CZYTELNIE! NIE PISZ O F. PIECZCE, M. DZIĘDZIELU, Z. WODECKIM, W. HUDKU, M.HUDKU, J. MUSIOLE, bo o nich już informacje masz zapisane na innej lekcji regionalizmu). To zadanie nie będzie oceniane, jednak nieprzysłanie go lub wykonanie niezgodnie z poleceniem poskutkuje minusem. Możesz dostać natomiast plus za każdą postać, którą przedstawisz dodatkowo ( maksymalnie 5 postaci oprócz tej obowiązkowej) - warto się postarać, bo już wkrótce będą wystawiane oceny roczne, a niektórym brakuje plusów, żeby mieć wpisaną jakąś dobrą ocenę z aktywności ( liczą się wszystkie plusy z pierwszego i drugiego półrocza).

Nie planuję już żadnych sprawdzianów, kartkówek ani zadań na ocenę, ale można otrzymać ocenę za pracę wykonaną na konkurs szkolny " Powstania śląskie - pamiętamy!" ( ogłoszenie jest na stronie szkoły), jeśli prześle się ją na konkurs, a dodatkowo do mnie na maila: marcolmaryla@gmail.com do 30 maja.

 

Temat: Gwara śląska - jeszcze znana czy już nieznana?

Dziś już ostatnia lekcja związana z gwarą śląską. Oceniłam Wasze zadania i poniżej zamieszczam rekordową liczbę 45 wyrazów o podwójnym znaczeniu - zestawienie, które zrobiły Róża i Patrycja Kałusek z klasy 6c. Proszę przeanalizować wszystkie wyrazy i wpisać do zeszytu 10 takich, których nie mieliście w swoim zadaniu, podając 2 znaczenia.

Zapisz 10 wyrazów, które brzmią  tak samo w języku polskim i w gwarze śląskiej, ale mają różne znaczenia - podaj te 2 znaczenia każdego wyrazu.

 

wyraz

język polski - znaczenie

gwara  śląska - znaczenie

1

ćma

owad

ciemność - motyl nocny

2

gruba

pani z nadwagą

kopalnia 

3

kara

konsekwencja przewinienia

taczka

4

pod

jako przyimek 

umarł, padł

5

lazaret

dawne określenie szpitala wojskowego, zwłaszcza polowego

szpital

6

szykowny

elegancki, gustowny np. ubiór

ktoś ładny

7

gibki

giętki, sprężysty - osoba wygimnastykowana

szybki 

8

szusować

zjeżdżać szusem na nartach

szybko  jechać

9

przodek

krewny np. pradziadek

miejsce urobku węgla

10

szus

szybki zjazd na nartach prosto w dół

ktoś szybki

11

sztof

miara ciał płynnych równa 1/10 wiadra

materiał, dzianina

12

westa

w mitologii rzymskiej: bogini domowego ogniska

kamizelka

13

starość

okres życia następujący po wieku dojrzałym;

mieć problem

14

smolić

potocznie mówimy tak o brudzeniu się

nie interesować się, lekceważyć 

17

strup

sucha pokrywa na ranach i uszkodzeniach ciała,

łobuz, drań

18

weksle

dokument, w którym dłużnik zobowiązuje się zwrócić wierzycielowi określoną sumę pieniędzy w określonym czasie

pokwitanie u kobiety

19

tablet

przenośny komputer osobisty z ekranem dotykowym, wzorowany na notebooku;

taca

20

warzyć

W kontekście procesu technologicznego w określonych branżach: warzyć piwo, warzyć sól

gotować, robić obiad

21

uważać

koncentrować się na czymś, pilnować czegoś lub kogoś

akceptować

22

rada

wskazówka, porada

zadowolona

23

srogi

niemający wyrozumiałości, litości, okrutny, surowy

duży, wielki

24

spodek

talerz niewielkiej średnicy, przeznaczony zazwyczaj jako podstawka pod filiżankę lub szklankę

dolna część czegoś

25

sam

zaimek pełniący wiele funkcji w zdaniu

tutaj

26

sak

sieć na ryby w kształcie worka

siatka, torba - np. na zakupy

27

synek

zdrobniale na syna

chłopiec

28

putnia

naczynie bednarskie do przenoszenia płynów na plecach przy pomocy szelek

pudełko

29

pukiel

pasemko wijących się włosów; lok; kędzior

garb

30

pora

pewien okres, czas trwania czegoś;  stosowny moment, właściwa chwila; termin

kilka

31

płaczka

kobieta, która często unosi się płaczem, zazwyczaj z błahego powodu; beksa (rodzaj żeński);

łza

32

pazury

zgrubiały wytwór skórny na końcach palców

palce, ręce

33

pantofle

lekkie obuwie bez cholewek;

drewniaki

34

padać

mówimy, że deszcz pada

mówić

35

pachoł

słupek na pokładzie statku lub nabrzeżu, na który zakłada się cum

smarkacz, wyrostek

36

ostuda

przebarwienie skóry koloru brązowego

kłótnia

37

nabity

twardy, jędrny; ściśle wypełniony (np. nabite ciało, nabita widownia)

pijany

38

myśliwiec

pilot samolotu myśliwskiego

leśniczy

39

motyka

ręczne narzędzie rolnicze lub ogrodnicze w postaci kawałka metalowej płytki osadzonej na długiej rączce, służące do spulchniania ziemi, obsypywania roślin, usuwania chwastów itp.

zła kobieta

40

motek

pewna liczba kolisto namotanych pasm nici, przędzy itp. zwiniętych luźno w podłużny pęczek

młotek

41

makron

cząstka substancji o średnicy powyżej 0,1 mm

kokosanka

42

lebioda

ruderalna roślina zielna, pospolity chwast pól i ogrodów; jej młodych pędów liściowych używano dawniej na jarzynę, a z nasion wypiekano tzw. chleb głodowy; komosa biała

chory, leniwy

43

kukać

o kukułce: wydawać charakterystyczny dla niej głos

zaglądać

44

kucać

przysiadać na zgiętych nogach; przysiadać w pozycji skulonej

kaszleć

45

korba

część mechanizmu dźwigniowego, ramię służące do wykonywania obrotu wokół osi;

ktoś pomysłowy

45

komora

Część serca

spiżarnia

       

13.05.20

Temat: Pisane po śląsku. Tworzenie słowników polsko - skrzyszowskich.

W listopadzie 2018 r. w naszej szkole powstał projekt: „100 ŚLĄSKICH SŁÓW NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” - poniżej zamieszczam te słowa podzielone przez gimnazjalistki na 6 rozdziałów. Przeanalizuj je, a następnie z każdego rozdziału wybierz 3 dowolne słowa i wpisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniem ( nie zapomnij o tytułach rozdziałów - możesz je zapisać kolorem).

Uczniów, którzy jeszcze nie przysłali zadania z ostatniej lekcji regionalizmu, proszę o wysłanie go dziś ( termin już minął, ale pozwalam na małe spóźnienie, jednak nieprzysłanie zadania będzie skutkowało oceną niedostateczną).

1

2

3

4

5

6

7

06.05.20

Zapisz 10 wyrazów, które brzmią  tak samo w języku polskim i w gwarze śląskiej, ale mają różne znaczenia - podaj te 2 znaczenia każdego wyrazu.( Za każde dodatkowe 3 wyrazy możesz otrzymać plus, a za 10 dodatkowych - 6)

Wyślij to zadanie jako załącznik na mój adres mailowy

Religia

Wystawa pt. " Prace dzieci naszej parafii i nie tylko, w Setną Rocznicę Urodzin Karola Wojtyły- Papieża Polaka- Świętego Jana Pawła II."

134572789

Temat: Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim - rzeczy ostateczne.

Zapisz w zeszycie:

Nasze codzienne decyzje i wybory zostaną ocenione podczas sądu Bożego, którego symbolem jest waga. Uczciwe wykonywanie swoich obowiązków, prostota i skromność to droga do nieba. Taki przykład daje nam wielu świętych.

Temat: Wokół historii zbawienia - rok liturgiczny

Przepisz do zeszytu:

Każdego roku przeżywamy wydarzenia z życia Jezusa. Z roku na rok powinniśmy je przeżywać w głębszy sposób. Inaczej przeżywamy Adwent czy Wielki Post, mając sześć lat, a inaczej będziecie go przeżywać będąc dorosłymi.

Pomyśl jak się przygotowujesz do przeżywania najważniejszych wydarzeń z życia Pana Jezusa?

Temat: Życie oddane za Boga i Ojczyznę.

Miłość do Boga jest ściśle związana z miłością do Ojczyzny. Polskie symbole narodowe są wspólne dla wszystkich, których Ojczyzną jest Rzeczpospolita Polska. Ojczyzna to miejsce, w którym dorastamy, uczymy się żyć, poznajemy świat, ludzi i Boga. Nasze korzenie to jej historia, kultura, wartości i wyznawana w niej religia.

- Zastanów się jak wypełniasz obowiązki względem Ojczyzny.

Temat: Maj - miesiąc poświęcony Matce Bożej.

Podczas nabożeństw majowych modlimy się Litanię Loretańską (wezwania do Trójcy Świętej i Matki Bożej)

Wyszukaj w skarbczyku Litanię Loretańską na lekcję katechezy.

Wysłuchaj ze szkolnej strony internetowej jak w naszej szkole online przebiegła czwarta edycja czytania Biblii.

Technika

29.05

Domowe urządzenia elektryczne

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

22.05

abc współczesnej techniki

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

15.05

Rzuty prostokątne

Uczniowie wykonują notatkę z podręcznika do zeszytu

08.05

Rzuty prostokątne

Notatka do zeszytu

WDŻ

04.05 - 08.05  Temat: Dojrzewam do kobiecości. ( dziewczyny) 

10.05 - 15.05 Temat: Zarządzanie sobą. ( chłopcy) 

18.05 - 22.05  Temat: Zarządzanie sobą. ( dziewczyny ) 

25.05 - 29.05 Temat: Cyperprzemoc .( chłopcy ) Temat:  Mam swoją godność (dziewczyny)  

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

25.05-29.05

Witam Was serdecznie. W najbliższym tygodniu zachęcam Was do potańczenia- a raczej do popracowania nad koordynacją nóg i ramion. Poniższe trzy filmiki pozwolą Wam nauczyć się krótkiego układu tanecznego - należy skupić się na prawidłowej pracy ramion.

Osoby , które do piątku są chętne zapraszam do odesłania filmików z trzech układów . Życzę powodzenia i trzymam kciuki.

https://ewf.h1.pl/student/?token=HfVFk1cky67ovUx9bJY649qYJRM90QqmxGtEb63zUR7UTQbETR

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ja5shPOZXCvUHxNBo9qFqUYYq7zikdVb5ItulQx7KZghnI11E9

https://ewf.h1.pl/student/?token=gVNTRnoXuczREVMHFZ6IsF5bqVBD6I0saZn3Mf19h0DqGyYGOO

dla chętnych krótki układ do wyboru:

https://www.youtube.com/watch?v=lcWtiFL904s

https://www.youtube.com/watch?v=mro6end5Xms

Jeżeli , któraś jest chętna i odeśle mi do piątku filmik z nagranym układem oczywiście dostaje ocenę.

18.05-22.05

W tym tygodniu jak obiecałam przygotowałam Wam lekcje z lekkoatletyki. Skupimy się na próbie rzutu piłeczką palantową i skoku w dal. Filmiki , które Wam przesyłam obrazują prawidłowo technicznie wykonanie tych prób. Zobaczcie filmiki i po kolei zwróćcie uwagę na poszczególne etapy ćwiczeń. Mam nadzieję , że we wrześniu będziemy mogły wykonać próby w szkole.

Dziękuję, za wszystkie filmiki z Waszymi aktywnościami, bardzo pomysłowymi torami przeszkód.

Trzymam kciuki za Wszystkie dziewczyny, które jeszcze nie odesłały filmików. Czekam na kolejne Wasze rewelacyjne pomysły.

https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ- RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

https://ewf.h1.pl/student/?token=jw1LxJv6oCGcssZmrE7hfn6yllmqQSgP2Q0ukwQjS56W4IypR2- SKOK W DAL

https://ewf.h1.pl/student/?token=dxNrATeYf2Eat9NZ8Zfqg13NREgnyTeh1QtyBBEVMJOHnpu3gb-ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCEPO KAŻDEYM ĆWICZENIU

PAMIĘTAJCIE!!! ĆWICZYMY TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ

Powodzenia!!!

11.05-15.05

Witam Was dziewczyny serdecznie w kolejnym tygodniu. Serdecznie dziękuję za wszystkie filmiki, które dotychczas do mnie dotarły. Cieszy mnie bardzo Wasza aktywność na świeżym powietrzu. Pamiętajcie ruszajcie się każdego dnia.

W tym tygodniu przygotowałam Wam lekcje z biegów.

Lekkoatletyka dla dzieci - bieganie

Biegi lekkoatletyczne dzielą się na krótkie (sprinty), średnie i długie. Do popularnych konkurencji należą też sztafety i biegi przez płotki. Podczas treningów nacisk kładzie się przede wszystkim na rozwijanie prędkości i wytrzymałości. Co więcej dzieci, które regularnie biegają, mogą pochwalić się dobrą kondycją i koordynacją ruchową. Wśród najważniejszych zalet biegania dla rozwoju motorycznego dzieci znajdują się również:

 • szybszy i sprawniejszy refleks
 • zwiększenie siły, prędkości i zwinności
 • polepszenie zmysłu orientacji w przestrzeni, równowagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Trening biegowy dla dzieci jest zazwyczaj zróżnicowany i dostosowany do wieku. Kilkulatki ćwiczą przede wszystkim koordynację ruchową i zwinność. Najmłodsi atleci uczą się schematów ruchowych poprzez zabawę w berka lub ganianego, a także próbują swoich sił na dłuższych i krótszych dystansach z regularnymi przerwami oraz ćwiczeniami urozmaicającymi trening. W wieku ok. 10-12 lat przychodzi natomiast czas na kolejny cel treningowy - zwiększenie siły i wytrzymałości. Starsze dzieci i nastolatki dodatkowo wykonują ćwiczenia siłowe, które stanowią ważne uzupełnienie dotychczasowego planu treningowego. Długość i stopień trudności pokonywanych dystansów, a także wysokość ewentualnych przeszkód w biegu przez płotki stopniowo wzrastają wraz z wiekiem zawodników. Dzięki temu twoja pociecha uczy się stawiania sobie coraz to nowych wyzwań i odczuwa satysfakcję z własnych postępów.

 

Wszystkie ćwiczenia wykonujemy pod nadzorem osób dorosłych.

Pierwsze ćwiczenie dotyczy doskonalenie startu niskiego- stosowany przy biegach krótkich.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Im2d1EutLFN1b57MPvqlmqDLPHyAvnIvv60KKlFAwGkVyDzIt0

Drugie pozwoli doskonalić start wysoki-  stosowany przy biegach długodystansowych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=mrkmbipb6zB6mkdSH39UyNsRCWkuOcRyDRQTTs18qIsYZpoBRB

Trzecia umiejętność, to przekazanie pałeczki podczas biegu sztafetowego.

https://ewf.h1.pl/student/?token=Fr3EwgaVc5BWVXRyfYtOXF0JM4sUALD9gMgoNb0ood94ef2RlQ

Cały czas czekam na Wasze filmiki z Waszej aktywności.

Chłopcy

25-29 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy 15 minutowy STRETCHING dla każdego:

https://www.youtube.com/watch?v=b8ix5dkGNis

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

 

18-22 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

11-15 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

4.05.2020r.

Nauka umiejętności obrony strefą w minikoszykówce

5.05.2020r.

Nauka umiejętności podań i chwytów w ataku

6.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej 

7.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

do góry