Unia Europejska - Projekty

6 c

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

 plan

Kochani Uczniowie,

wraz z harcerzami chcemy się włączyć w akcję „ List do Powstańca”. Pan Henryk 30 kwietnia będzie obchodził 100 urodziny - umilmy Mu ten dzień! Zróbmy niespodziankę Zacnemu Jubilatowi i wyślijmy mnóstwo pięknych słów ze Skrzyszowa!

 1

Zrób coś bezinteresownie - napisz list/ kartkę/ laurkę/ namaluj obrazek!

Nie musisz nawet fatygować się na pocztę i kupować znaczka. Skrzynka na listy będzie wystawiona w Lewiatanie od czwartku (od godz.12.00) do poniedziałku (do godz. 12.00) - do niej wrzuć to, co chcesz przesłać (niepotrzebna nawet jest koperta, a pisać możesz ręcznie albo na komputerze, ale mile widziana będzie duża czcionka). Pamiętaj tylko, żeby nie zdradzać swoich danych - podpisz się więc imieniem i pierwszą literą nazwiska. W poniedziałek skrzynka z korespondencją zostanie dostarczona do szkoły, a tam Pani Sekretarka (w rękawiczkach) spakuje wszystkie Wasze niespodzianki do jednej koperty (a mamy nadzieję, że będzie potrzebna baaaaaaardzo duża koperta) i wyśle do adresata.

Liczymy na każdego z Was i wierzymy w to, że nas nie zawiedziecie!

 (Jeśli masz jakieś pytania, napisz do swojej polonistki)

Język polski 

Witajcie

24.04. 2020 r. (piątek)

Skończyliśmy już cykl lekcji poświęconych Biblii, dzisiaj rozpoczynamy przygodę z bogami Olimpu.

Zapiszcie w zeszycie temat: W świecie mitów.

W ramach przypomnienia wiadomości z klasy V przepiszcie do zeszytu notatkę.

 1. MIT- to opowieść fantastyczna dotycząca bardzo odległej przeszłości. Wyraża on wierzenia, wyobrażenia i doświadczenia danej społeczności, na przykład Greków, Rzymian, Słowian i Egipcjan. Mity opowiadają między innymi o:
 • powstaniu świata i człowieka,
 • życiu i czynach bogów oraz bohaterów,
 • walce dobra ze złem,
 • pochodzeniu zjawisk przyrodniczych, takich jak burza, wiatr czy tęcza,
 • źródłach zwyczajów i zachowań (mity tłumaczą na przykład, skąd się wzięła tradycja obchodzenia urodzin).

MITOLOGIA- to zbiór mitów jednego ludu. Mitologie miały ogromny wpływ  na rozwój wielu kultur.

 1. Uzupełnijcie kartę pracy: można wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać.

 

pol

Do zobaczenia w poniedziałek na lekcji on-line.

 

Witajcie

Przygotowałam dla Was dwa tematy lekcji.

Pierwszy temat będzie realizowany podczas dzisiejszej lekcji on-line (o 11.10).

22.04. 2020 r. (środa)

Temat: Lekcja o talentach i roztropności.

Prosiłam Was na ostatniej lekcji on-line o przeczytanie „Przypowieści o talentach”. Przygotowałam materiały na platformie Teams.

Przygotujcie zeszyt oraz podręcznik.

Do zobaczenia.

 

23.04.2020r. (czwartek)

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym - przypomnienie wiadomości.

Otwórzcie podręcznik na str. 232 -233  i ćwiczenia na str. 107- 108.

 1. Przeczytajcie z podręcznika dwa przypomnienia i na ich podstawie wpiszcie do zeszytu notatkę:
 2. a) spójniki, przed którymi stawiamy przecinki:………………..
 3. b) spójniki, przed którymi nie stawiamy przecinków:……………
 4. W zeszycie ćwiczeń zróbcie zadanie 1, 2, 3 i 4.

Prześlijcie drogą mailową tylko zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń od razu po wykonaniu (najpóźniej do 18.00).

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

 

Witajcie

Przygotowałam dla Was dwa tematy lekcji.

Pierwszy temat będzie realizowany podczas dzisiejszej lekcji on-line (o 9.00).

20.04. 2020 r.

Temat: Jak okazywać dobroć ? Kolejna mądrość ukryta w „Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie”.

Kim jest samarytanin, czy to określenie zarezerwowane jest tylko dla wybranych ?

Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji każdy będzie już znał odpowiedź na powyższe pytania. „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie” (podręcznik str. 252).

Przygotujcie zeszyt oraz podręcznik. Materiały czekają na Was na platformie Teams.

 

21.04.2020r.

Temat: Czego uczy nas „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych” ?

Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest roztropność ?

Podpowiedzi poszukajmy w słowniku języka polskiego PWN

roztropny- to ktoś mądrze postępujący; rozsądny, rozważny.

To słowo stanowi klucz do dzisiejszej przypowieści.

 1. Otwórzcie podręcznik na stronie 255 i uważnie, ze zrozumieniem, przeczytajcie kolejną przypowieść.
 2. W zeszycie udzielcie odpowiedzi na pytanie 1, 2 i 4.

W środę sprawdzę zadanie wybranym przeze mnie uczniom.

Zadanie na środę- przeczytaj „Przypowieść talentach” (str. 254). Podczas lekcji on-line będziemy omawiać ten tekst.

 

17.04

Witajcie

Zapiszcie temat: Ukryte znaczenie przypowieści biblijnych.

 1. Przeczytajcie tekst ze str. 251 pt. „Przypowieść o siewcy" i odpowiedzcie na pytania, odnosząc się do słów wypowiedzianych przez Jezusa:
 • Jaka sytuacja została przedstawiona w przypowieści?
 • Kim naprawdę jest siewca, a czym ziarno?

Zapiszcie w zeszycie: Przypowieść składa się z dwóch warstw:

 1. a) dosłownej: siewca sieje ziarno, które pada na różnego rodzaju grunt i w zależności od tego , na jaki padną, wydają plon lub giną;
 2. b) przenośnej: siewcą jest Bóg, ziarnem słowo Boże.
 3. Przypowieść mówi o trzech nieudanych próbach zasiewu i jednej próbie, która zakończyła się powodzeniem. W jaki sposób można to odnieść do porażek i sukcesów, które spotykają nas w życiu ? Odpowiedź zapiszcie w zeszycie.
 4. Dokończ zdania:
 • Wszyscy ludzie powinni w życiu kierować się…………………………
 • Moim wzorem jest………………….., ponieważ……………………….
 • Drogowskazem w codziennym postępowaniu są dla mnie następujące zasady: ………………………………………………………………………………………

Zapiszcie w zeszycie definicję przypowieści.

Przypowieść to utwór, w którym przedstawiona historia ma, oprócz znaczenia dosłownego, głębszy sens. Służy ona do zilustrowania pewnych, ogólnych zasad ludzkiego postępowania oraz zawiera pouczenie, jak należy się zachowywać. Prezentuje wzory do naśladowania i wskazuje, czego trzeba unikać.

Prześlij notatkę z lekcji na mój adres od razu po wykonaniu (najpóźniej do 17.00)

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy. Do zobaczenie w poniedziałek na platformie Teams.

 

Drodzy Uczniowie- witam Was serdecznie po przerwie świątecznej.

Przygotowałam dla Was dwa tematy lekcji z datą: 15.04 i 16.04.

15.04.2020 r.

Zapiszcie temat lekcji: Zapiski Adama i Ewy.

 1. Otwórzcie podręcznik na str. 245 -247 i przeczytajcie „ Pamiętniki Adama i Ewy”.
 2. Wpiszcie do tabelki w zeszycie cechy Adama i cechy Ewy: nieśmiałość, potrzeba opiekowania się drugim człowiekiem, nadmierna opiekuńczość, gadatliwość, potrzeba dominacji, bezinteresowność, aspołeczny charakter, brak akceptacji odmienności, nieumiejętność przyznania się do porażki, potrzeba przebywania z drugim człowiekiem, okazanie podziwu.
 3. Zapiszcie w zeszycie, czym jest pamiętnik.

Pamiętnik- to osobista relacja ze zdarzeń, w których autor uczestniczył. Obowiązuje w nim narracja pierwszoosobowa. Pamiętnik różni się od dziennika tym, że jest pisany nieregularnie, po jakimś czasie od zakończenia wydarzeń.

 1. W kilkuzdaniowej wypowiedzi napisz, czego świadectwem są ostatnie słowa Adama na temat Ewy: Gdziekolwiek była ona, tam był Raj ? O jakich uczuciach świadczą ?

Proszę przesłać na mój adres mailowy tylko zadanie 4.

 

16.04.2020 r.

Biblia zajmuje bardzo ważne miejsce w kulturze. Świadczy o tym fakt, że pisarze, malarze, rzeźbiarze i muzycy od dawna wykorzystują w swych dziełach motywy wywodzące się z tej Księgi, a język, którym się posługujemy na co dzień, również obfituje w zaczerpnięte z niej sformułowania. Warto poznać motywy biblijne, aby móc zrozumieć dzieła różnych twórców.

Temat: Motywy biblijne w literaturze i sztuce.

 1. Zapoznajcie się z materiałami zawartymi w podręczniku na stronach248-249 oraz

na: https://www.youtube.com/watch?v=1rloJfOBjcw

 1. Zapisz w zeszycie pionowo wyraz Biblia i dopisz do każdej litery wyraz lub wyrazy kojarzące się z zanotowanym słowem

B- np.Bóg

I-

B-

L-

I-

A-

 1. Z Biblii pochodzi wiele związków wyrazowych, które na stałe weszły do naszego języka. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrażeń. W razie trudności skorzystaj ze słownika frazeologicznego:
 • syn marnotrawny-
 • egipskie ciemności-
 • anielska cierpliwość-
 • zakazany owoc-
 • manna z nieba-
 • być w siódmym niebie-
 • judaszowy pocałunek-

Na mój adres mailowy prześlij zadanie 8 ze str. 250. ( do czwartku)

Dla chętnych: zad. 5 str. 250. (do czwartku).

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

Język angielski

Grupa Z

24.04

Temat: Przysłówki, kolejność przymiotników w zdaniu. (1 godzina lekcyjna)

Str. 92 w podręczniku.

Temat zostanie omówiony w czasie spotkania na Teams (dziś).

Do wykonania będą zadania nr 1, 2 i 3 z podręcznika.

Homework to zad. 1 i 2 na str.38 w ćwiczeniach.

Pozdrawiam

 

22.04

Temat: Fun in all weathers- praca z tekstem

Podręcznik str. 94

Czytamy tekst. Nowe słownictwo znajdziecie z tyłu książki lub w słownikach (np. diki.pl).

Do wykonania jest tylko zad. 2- prawda, fałsz czy brak informacji.

Zadanie to sprawdzimy na piątkowym spotkaniu na Teams. Wtedy też naszym głównym tematem zajęć będzie gramatyka (przymiotniki/ przyszłowki).

Pozdrawiam.

 

17.04

Temat: Booking tickets for a performance - dialogi (kupowanie biletu na przedstawienie).- 2 godziny zajęć.

Dziś zajmiemy się dialogiem, w który nauczymy się rezerwować bilet na przedstawienie.

W podręczniku na str. 91 mamy taki właśnie dialog, z którego tradycyjnie wycięto pewne wyrażania. Poniżej mamy ich tłumaczenie (zapiszcie te, które są dla Was nowe w zeszytach)

 1. pozwól, że sprawdzę.
 2. Ile kosztują bilety?
 3. W czy mogę pomóc?
 4. Zapłacisz gotówką czy kartą?
 5. Przykro mi, ale jest wyprzedany (np. spektakl).

Inne zwroty z dialogu, które mogą sprawić Wam trudność:

I’d like…- poproszę …

What about …- co powiesz na…?

…four seats left- zostały 4 miejsca

aisle- przejście, alejka

Can I have…?- Czy mogę prosić o…?

Certainly- oczywiście

They’re 40 each- kosztują 40 za jeden

receipt- paragon

enjoy the show- miłego przedstawienia

 

Dziś zajmijcie się słownictwem i wstawienie zwrotów w zdania.

Na kolejnej lekcji połączcie się w pary i przy użyciu dowolnego środka komunikacji (zalecam teams) stwórzcie własny dialog. W przyszłym tygodniu na lekcji online w Teams dokładnie wytłumaczę Wam zasady dialogu i odpytania go przeze mnie po dwóch tygodniach.

W razie pytań- służę pomocą.

 

 15.04

Temat: Areas in a theatre and types of music- słownictwo. (1 godzina lekcyjna)

Witam Was po świętach.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się słownictwem związanym z teatrem i rodzajami muzyki.

Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 90.

W zadaniu 1 mamy słówka związane z różnymi miejscami w teatrze. Wypiszcie je sobie wszystkie i przetłumaczcie ze słownikiem zamieszczonym na końcu książki. Następnie spróbujcie wybrane słówka wstawić w zdania w ćwiczeniu drugim.

W zadaniu trzecim mamy różne typy muzyki. W języku polskim bardzo często brzmią one tak samo jak w języku angielskim. Jeśli jakieś słówko sprawia wam trudność - zapiszcie w zeszycie.

Zadanie czwarte jest zadaniem dla chętnych na plusa. I tylko to zadanie uczniowie chętni przesyłają mi na adres mailowy do czwartku do godziny 18.00. Należy w nim napisać jaki rodzaj muzyki lubimy i dlaczego, a jaki nie. Można używać przymiotników podanych w zadaniu czwartym. Proszę, aby przesłana wypowiedź liczyła co najmniej 25 słów.

Pozdrawiam

Grupa ŚZ

24 kwietnia

Temat: Revision 6.

podręcznik str. 98-99 ex. 1-8 (do zeszytu) - na ocenę sprawdzimy na Teamsie

 

22 kwietnia 

Temat: My favourite film - description.

Link do e - lekcji: https://youtu.be/cn8VdT8r-IA

 

 21 kwietnia

Temat: Film characters - opis postaci.

podręcznik str. 97 

Link do e-lekcji: https://youtu.be/XOEUiNBSmRc

 

17 kwietnia 

Temat: The Lord of the rings - praca z tekstem.

podręcznik str. 96  zad. 1,2

Link do e - lekcji: https://youtu.be/tSwbhAN2dQ4

 

15 kwietnia

Temat: Are you free this Saturday? - listening.

podręcznik str. 95  zad. 4, 5; ćwiczenia str. 39  zad. 1,3

Link do e-lekcji: https://youtu.be/D17Y_fpS_uo

Matematyka 

23.04, 24.04

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych - rozwiązywanie zadań (2h).

1h - 23.04

Dzisiaj spotykamy się na platformie Teams. Proszę przygotować zeszyt oraz ćwiczenia. Będziemy wspólnie rozwiązywać zadania z ćwiczeń.

2h - 24.04

Na dzisiejszej lekcji będziecie utrwalać wiadomości dotyczące dodawania i odejmowania liczb wymiernych. Proszę rozwiązać zadania, które znajdują się poniżej (na ocenę), a następnie przesłać rozwiązania na e - maila (jreclik2@gmail.com), termin: 27.04 (poniedziałek).

1

20.04, 22.04

 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych (2h).

 

1h - 20.04.

Dzisiejszą lekcję omówimy na naszym spotkaniu w aplikacji Teams. Temat znajduje się w podręczniku na str. 168. Proszę przygotować podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt. Rozwiążemy razem następujące zadania:

ćwiczenia str. 64,65 zadania 1, 2, 3.

2h - 22.04

W ramach utrwalenia materiału z poprzedniej lekcji proszę rozwiązać:

obowiązkowo: podręcznik str. 170, 171  zadanie 1, 2a-f, 8a

dla chętnych (+): str. 171 zadanie 11 i Superzagadka

Proszę o odesłanie tylko zadań dla chętnych na e-mail: jreclik2@gmail.com (termin: czwartek 23.04). Pozostałe rozwiązania sprawdzimy na następnej lekcji online.

 

15.04,  16.04, 17.04

 

W zeszytach na górze strony albo na marginesie zapisz dział:

Liczby dodatnie i liczby ujemne.

 

Temat: Porównywanie liczb (3h).

 

W zeszytach wykonaj notatkę:

 1. Liczby 0,1,2,3,4,5,itd - to liczby naturalne
 2. Liczby 0,1,-1,2,-2,, 3,-3 itd. - to liczby całkowite
 3. Liczba 0 nie jest ani dodatnia, ani ujemna.
 4. Liczby 3 i -3 to liczby przeciwne.

          Liczby przeciwne znajdują się ma osi liczbowej w tej samej odległości od zera po przeciwnych stronach.

 1. Liczbą przeciwną do -3,2  jest  3,2

          Liczbą przeciwną do  3,2  jest -3,2

          Liczbą przeciwną do 0 jest liczba 0

 1. Wartość bezwzględna z liczby to jej odległość od zera na osi liczbowej

          Wartość bezwzględna liczby -5 wynosi 5

          Wartość bezwzględna liczby 5 wynosi 5

          Zapis wartości bezwzględnej:

          I -5 I =5         I5I =5

 1. Wartość bezwzględna liczby nieujemnej jest równa tej liczbie.

          Wartość bezwzględna liczby ujemnej to liczba do niej przeciwna.

Przesyłam Wam film, który przybliży Wam pojęcie wartości bezwzględnej.

https://www.youtube.com/watch?v=WhsZ1oAWmi0

 

Wracamy do zielonych ćwiczeń i w nich rozwiązujemy zadania 1, 3, 6, 11, 12, 13, 14 ze stron 61-63.

Dla chętnych (+) podr. str.167, zad. 7

 

Rozwiązania prześlij w jednym mailu, do piątku (17.04), na adres: jreclik2@gmail.com. Jako temat wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów służę pomocą (Librus lub jreclik2@gmail.com).

Biologia 

21.04.   

Temat: Charakterystyka gadów

 

W tym tygodniu będziemy się spotykać na lekcji biologii. Wystarczy nam czasu żeby temat omówić, ale nie zdążycie zapisać notatki.

Będziecie sami wymieniali w zeszytach cechy gadów, czyli te cechy budowy, które odróżniają tą grupę zwierząt od ryb czy ptaków.

 

15.04.

Temat: Przegląd i znaczenie płazów               Jest to temat na 1 lekcję.

 

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie!

Po odpoczynku zaczynamy pracę.

Przeczytajcie temat z podręcznika od 97 do 102 str. Następnie w zeszytach zanotujcie:

wpisując na środku słowo płazy  narysujcie  3 strzałki w dół (bo dzielą się na 3 grupy). Pod każdą z grup wypiszcie przykłady. Następnie zanotujcie jakie jest znaczenie płazów.

Geografia 

Temat: Gospodarka Europy - podsumowanie - 1h/ lekcja online/.

1/ Przeczytać tekst podręcznika od  str.125 do 128. 2/ Rozwiązać  poniższy test:

12345

Drodzy uczniowie!
1,Temat: Gospodarka Europy - podsumowanie działu. /1h / termin wykonania - kolejna lekcja geografii/.2/Przeczytajcie z podręcznika podsumowanie działu  od str. 120 do 121.  3/ Rozwiążcie zadania dotyczące gospodarki Europy /od 1 do 9 / w zeszycie. 4/ Przyjemnej pracy i dobrego tygodnia. Pozdrawiam. Renata Ucher.

34567

Historia 

Temat: Pierwszy rozbiór Polski - 2 godziny lekcyjne.

Przeczytaj uważnie temat lekcji str. 158 - 162

Pisemne do zeszytu odpowiedz na poniższe pytania:

 1. Wymień reformy, które zostały przeprowadzone w Polce w pierwszych latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 2. Dlaczego szlachta zawiązała konfederację barską
 3. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do I rozbioru Polski.
 4. Dla chętnych - poszukaj informacji na temat trzech absolwentów Szkoły Rycerskiej.

 9

Przygotuj się do odpowiedzi z ostatnich lekcji ( Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Rzeczpospolita pod rządami Wettinów)

Informatyka

Dzień dobry!

Tematem zajęć w tym tygodniu jest aplikacja, z której będziemy korzystać: Microsoft Teams - netykieta, umiejętność obsługi aplikacji. Wykorzystanie możliwości dysku Google. (lekcja w MTeams). Dowiecie się, jak dołączać do spotkania, jak włączać i wyłączać kamerę oraz mikrofon, do czego służy czat. Poznacie również funkcje zakładek: ogłoszeń, plików, notesu zajęć. Ważna informacja: korzystając z tego samego loginu i hasła, których używacie, logując się do Microsoft Teams, możecie zalogować się również na stronę: office 365 (https://www.office.com/?omkt=pl-pl), na której można skorzystać z darmowego pakietu Office (uproszczonej wersji Worda, Excela, PowerPointa). Jeśli ktoś ma konto Google (gmail), również ma dostęp do swojego wirtualnego dysku, w którym również może tworzyć dokumenty, arkusze, prezentacje. Jest to ważna informacja dla tych z Was, którzy mają problem z oprogramowaniem - korzystanie z jednego z tych dwóch źródeł może rozwiązać część problemów. Jeśli pojawią się jakieś pytania lub problemy, zapraszam do kontaktu przez FB, Librus, Microsoft Teams oraz

Do zobaczenia!

1234

Przydatne linki:

Strona, z której należy pobrać aplikację Microsoft Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software

Drugi sposób instalacji aplikacji przedstawiony jest na filmie  https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ISQePLcezEZws2uZgoypqC6EvHVvz6Uv8VF6zUgwMKvx35bxJoSK5ipg&app=desktop

Aplikację Teams można też zainstalować na wszelkiego typu urządzeniach mobilnych (np. smartfon, tablet). Należy zainstalować aplikację tak jak wszystkie inne w urządzeniu i zalogować się danymi podanymi w Librusie.

Po zalogowaniu się warto zobaczyć film, który przedstawia podstawowe możliwości aplikacji Teams https://www.youtube.com/watch?v=lCLK2w5kIrA

Można również zapoznać się z poradnikiem dla uczniów: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

 

Zachęcam do samodzielnego zalogowania się. Jeśli pojawią się problemy, proszę o kontakt najlepiej za pośrednictwem Facebooka lub Librusa - postaram się pomóc.

Mirella Markowska

Muzyka 

Temat lekcji: Z dziejów muzyki- barok. Jan Sebastian Bach.   Instrumenty dęte.

 

 1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika- Jan Sebastian Bach oraz Instrumenty dęte.
 3. Zrób w zeszycie krótką notatkę o kompozytorze oraz o podziale instrumentów dętych.
 4. Zobacz krótki filmik- 20 faktów o Bachu https://www.youtube.com/watch?v=L3xEnzQs58U

oraz o instrumentach dętych https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw

 1. Przypomnij sobie gamę C-dur oraz „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach.

Plastyka  

15.04.2020

Temat: Rzeźba jako dziedzina sztuki.

Witam serdecznie po przerwie świątecznej. Dziś tematem naszej lekcji jest: Rzeźba jako dziedzina sztuki.

 1. Otwórzcie podręcznik na str. 50- 60 i przeczytajcie rozdział 7. RZEŹBA.
 2. W zeszycie napiszcie dzisiejszy temat lekcji i odpowiedzcie na pytanie, czym się różni rzeźba wolno stojąca od płaskorzeźby.

Regionalizm

24.04.20 ( lekcja na Teams)

 

TEMAT: " Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" -plan wycieczki po Górnym Śląsku.

Religia

Temat: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego w Kościele Katolickim to uroczystość liturgiczna obchodzona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ustanowione przez św. Jana Pawła II w 2000 roku.

Jak odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego…

r4

 1. Przeczytaj krótką biografię Siostry Faustyny Kowalskiej. Przesyłam link:

https://swfaustyna.eu/zyciorys-sw-faustyny-kowalskiej-od-najswietszego-sakramentu/

W najbliższą niedzielę (19.04.2020) pomódl się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych prosząc o szybki powrót do zdrowia.

Technika 

23.04

Temat: ABC współczesnej techniki (zrobić notatkę ze stron 54 - 63)

WDŻ

20.04 - 25.04 Temat: Media wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.

11121314

W-F

 DZIEWCZYNY 

20.04-25.04

W kolejnym tygodniu mam dla Was zaplanowanych parę ćwiczeń z kozłowania piłki. Pamiętajcie iż każde ćwiczenie możecie wykonać wykorzystując dowolną piłkę , którą macie w domu. Wykonujecie tylko te ćwiczenia , które jesteście  wstanie wykonać. Mile widziane zdjęcia z Waszej aktywności lub filmiki na mój e-mail:msichswitala@gmail.com

https://padlet.com/msichswitala/t3z5wk6bvhdquvo5

15.04-17.04

Witam Was bardzo serdecznie po przerwie świątecznej. Zachęcam Was do poruszania się każdego dnia. Nie musicie ćwiczyć całą godzinę , wystarczy chociażby 15minut- dziennie .

Przesyłam Wam filmiki , z których możecie skorzystać i zachęcam do wysyłania na mój e-mail zdjęć , filmów z Waszej aktywności.

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

Miłej zabawy.

CHŁOPCY

20.04.2020r.

Nauka umiejętności doboru ćwiczeń do tworzenia lekkoatletycznych torów przeszkód.

Stwórz własny lekkoatletyczny tor przeszkód. Chętni mogą wysłać pracę na: mateusz_woznica_nauczanie.pl

21.04.2020r.

Nauka umiejętności pchnięcia kulą

Oglądamy filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=S_M095VhCMk&t=668s

22.04.2020r.

Nauka umiejętności przekazywania pałeczki sztafetowej

https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8

 

23.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad czystej gry w wybranej grze rekreacyjnej.

Oglądamy reportaż:

https://www.youtube.com/watch?v=r0B0v9x-XCs&t=161s

 

15.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności rozbiegu do rzutu piłeczką palantową

Proszę poczytać o technice wykonania rzutu:

http://www.zsi1.internetdsl.pl/o_szkole/kadra_pedag/publikacje/wf/lekka_6.htm

 

16.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności rzutu piłeczką palantową

http://www.zsi1.internetdsl.pl/o_szkole/kadra_pedag/publikacje/wf/lekka_6.htm

Nauczyć się krótko opisać technikę wykonania rzutu.

SKS

20.04.2020r.

Oglądamy kolejny filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=r0B0v9x-XCs&t=161s

 

Ćwiczymy w praktyce czyli w miarę możliwości gramy z rodziną.

 

W tym tygodniu proponuję Wam wykonanie ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zachęcam do wykorzystania w tym celu znanej gry planszowej „Chińczyk” troszkę w innej formie. Zapraszam do wspólnej zabawy i przesyłania zdjęć  lub filmików z Waszej aktywności.

chinczyk

do góry