Unia Europejska - Projekty

6a

Język polski 

Środa, 8.04.

Dzień dobry!

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zbliżacie się do końca zagadnień związanych z Biblią, która, jak dobrze wiecie, jest księgą ponadczasową i uniwersalną. Wiele motywów, które z niej się wywodzi, pojawia się w różnorodnych dziedzinach: muzyce, literaturze, malarstwie, a także w naszym języku. Warto znać przynajmniej te najważniejsze motywy, by dobrze zrozumieć różne wypowiedzi i dzieła. Stąd temat dzisiejszych zajęć, który zapiszcie w zeszytach: Motywy biblijne.

Proszę zapoznać się z rozdziałem w podręczniku - str. 248 - 249, a także z materiałem na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=1rloJfOBjcw (chętnym polecam również film obrazujący historię powstania wyrażenia „wieża Babel” - https://www.cda.pl/video/2182495ca/vfilm). W zeszycie zapisz i wyjaśnij związki frazeologiczne: wieża Babel, anielska cierpliwość, rajskie życie, zakazany owoc, syn marnotrawny, sądny dzień, manna z nieba.

Chętnych zapraszam do wykonania zadania 7 (str. 250) zgodnie ze wskazówkami, które pojawiają się w materiale na temat motywów biblijnych (link jest powyżej). Na wykonanie prezentacji macie czas do 24 kwietnia. Zachęcam. W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu.

Przypominam również o  zadaniach z Władców Słów, a po świętach czeka nas przygoda z „Tajemniczym ogrodem”!

 

06.04.20 (2 lekcje, termin realizacji: 06.04.2020 i 07.04.2020)

Dzień dobry szóstoklasiści!

Witam Was w nowym tygodniu, w którym spotkamy się tu 2 razy ( dziś i w środę), a potem zaczynamy ferie świąteczne. Na dobry początek tego krótkiego tygodnia mam dla Was wiersz M. Rusinka:

 zad

Hawana jest rozchichotana, uśmiechnij się i Ty!!! Na dziś i jutro przygotowałam  dla Was 2 lekcje literatury.  Zapiszcie w zeszycie z literatury  temat z 2 datami : 06.04.2020  i 07.04.2020

 Temat: Co się mieści w przypowieści ? Lekcja o talentach i roztropności.

PONIEDZIAŁEK:

 1. Otwórz podręcznik na str. 254 -255.
 2. Przeczytaj uważnie z podręcznika „ Przypowieść o talentach” i ustnie odpowiedz na pytanie 1 i 3 pod tekstem.
 3. Do zeszytu przepisz dokończone zdania:

Słowo „talent” ma w przypowieści dwa…

W znaczeniu dosłownym oznacza…

Biblijne talenty odnoszą się właściwie do naszych …

Należy je skutecznie wykorzystywać, czyli rozwijać, a nie…

Bezczynność, lenistwo i marnotrawstwo naszych zdolności jest…

 1. Do zeszytu zrób zad. 4/255.
 2. Przeczytaj poniższe zdania, następnie wybierz tylko te, które są prawdziwe ( zgodne z przeczytaną przypowieścią) i przepisz je do zeszytu ( wpisuj je po kolei, nie zapominając wpisać poprzedzającej każde zdanie nadanej przeze mnie literki, np. a,b,c).
 1. Biblijne talenty to wyłącznie pieniądze.
 2. Biblijne talenty to nasze zdolności.
 3. Biblijnych talentów nie należy pomnażać.
 4. Przydzielone dary zależą od naszych możliwości.
 5. Człowiek nie może zostać bierny wobec darów.
 6. Biblijne talenty to wrodzone możliwości człowieka.
 7. Danych talentów nie można zmarnować.
 8. Biblijne talenty możemy sobie kupić.
 9. Każdy człowiek otrzymuje tyle samo talentów.
 10. Człowiek pomnażający talenty otrzyma ich jeszcze więcej.

 

WTOREK

 1. Otwórz podręcznik na str. 255 -256.
 2. Przeczytaj uważnie z podręcznika „ Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych” i ustnie odpowiedz na pytanie 1 i 3 pod tekstem.
 3. Do zeszytu zapisz pytanie: Czym jest nieroztropna postawa? Odpowiedzi wybierz spośród podanych przykładów i przepisz do zeszytu.

 zad

 1. Do zeszytu odpowiedz w 5 zdaniach, jak Ty w obecnej sytuacji zachowujesz przezorność.

 

czwartek 2 kwietnia/piątek 3 kwietnia

 1. Zapisz temat: Ukryte znaczenie przypowieści biblijnych.

Część I

 1. Zastanów się i odpowiedz : Czy nauczyciela można nazwać siewcą ?
 2. Przeczytaj tekst ze str. 251 pt. "Przypowieść o siewcy" i odpowiedz, odnosząc się tylko do słów wypowiedzianych przez Jezusa:
 1. Jaka sytuacja została przedstawiona w przypowieści?
 2. Kim naprawdę jest siewca, a czym ziarno?

     4. Jeśli odpowiedziałeś/aś to już wiesz, jak zbudowana jest przypowieść.

Zapisz: Przypowieść składa się z dwóch warstw:

 1. dosłownej: siewca sieje ziarno, które pada na różnego rodzaju grunt i w zależności od tego , na jaki padną, wydają plon lub giną;
 2. przenośnej: siewcą jest Bóg, ziarnem słowo Boże.
 1. Czego uczy nas "Przypowieść o siewcy" ? Wykonaj ćw. 4 ze str. 252, a będziesz wiedział.
 2. W zeszycie na podstawie ćw. 4 zapisz jedno pouczenie, wskazówkę wynikającą z treści przypowieści.

Ludzie powinni ...............................

 1. Podsumowanie: znaczenie dosłowne+ znaczenie przenośne+ pouczenie= - - - - - - - - - - -

Wróć do pytania, od którego zaczęliśmy lekcję: czy nauczyciela można nazwać siewcą? Zapisz swoje przemyślenia w dwóch, trzech zdaniach.

 

Część II

 

 1. Przeczytaj tekst ze str. 252-253
 2. Uzupełnij: Kto mówi? ............................... Do kogo?..................................................

         O czym? ...............................................................

 1. Wyodrębnij zdarzenia przypowieści:
 • Pobicie przez zbójców podróżnego zmierzającego do Jerycha.
 • ................................................................................................
 • ..............................................................................................(minimum 8 punktów)

    4. Zastanów się i odpowiedz w zeszycie tak lub nie :

 1. Opowieść o wędrowcu i Samarytaninie to warstwa dosłowna przypowieści TAK/NIE
 2. Jezus w przypowieści pochwala pomaganie potrzebującym, ale tylko wtedy, gdy są naszymi przyjaciółmi lub rodakami TAK/NIE
 3. Przypowieść uczy nas, że bliźniemu należy pomóc w potrzebie, niezależnie od jego pochodzenia. TAK/NIE
 4. Pouczenie wynikające z przypowieści zawarte jest również w przykazaniu "Miłuj bliźniego swego jak siebie samego" TAK/NIE

     5. Wykonaj ćw. 7 ze str. 253. Skorzystaj z internetowego słownika języka polskiego, np. PWN.

 

Wtorek, 31 marca 2020 r.

Środa, 1 kwietnia 2020 r.

 1. Zapisz temat: Pierwsi ludzie.
 2. Przeczytaj tekst ze str. 242 pt. "Książka na książkami" Anny Kamieńskiej,
 3. W zeszycie uzupełnij tekst:
 4. Bóg stworzył.... i osadził go .... W środku pięknego ogrodu Bóg posadził ........ ,lecz zabronił Adamowi ...................... Adam był smutny, ponieważ ........ Dlatego Bóg stworzył......................Odtąd mężczyzna i kobieta żyli ..........
 5. W zeszycie uzupełnij schemat:

Bóg         JEST JAK          wielki garncarz, ponieważ ulepił z gliny człowieka.

Bóg         JEST JAK          wielki ogrodnik , ponieważ .......................................

Bóg         JEST JAK          wielki fizyk, ponieważ ............................................

Bóg         JEST JAK          ....................., ponieważ ..........................................

 1. Opisz krótko obraz pt. "Ogród Eden" ze str. 244. wg planu:

1. Wstęp: autor i tytuł obrazu, data powstania.

2. Opis poszczególnych elementów obrazu (skorzystaj ze słownictwa: w centrum obrazu, po lewej stronie obrazu,  w dali, w głębi, bliżej, naprzeciw, w tle, itp. oraz: znajduje się , stoi, artysta umieścił, leży, zwraca uwagę, dostrzegam, widzę, rzuca się w oczy, przyciaga wzrok). W opisie uwzglęnij wszystkie (!) pytania z ćwiczenia 5., ze strony 244.

3. Moja ocena obrazu.

      Niektórych uczniów poproszę o zrobiienie zdjęcia lub skanu i przesłanie mi wypracowania do oceny. Termin: piątek, 3 kwietnia.

XXXX

II

 1. Zapisz temat: Z pamiętnika pierwszych ludzi- Adama i Ewy.
 2. Przeczytaj tekst ze str. 245 "Pamiętniki Adama i Ewy"

a) Uzupełnij w zeszycie odpowiedzi do ćw. 1. i 2. ze str. 246. oraz 3 ze str.247.:

"Pamiętniki Adama i Ewy"nawiązują do Biblii poprzez b _ _ _ _ _ _ _ _ oraz niektóre wydarzenia, np.: .............................................................................

Język, jakim napisane są fragmenty pamiętnika, jest oficjalny/potoczny. Dzięki temy tekst wydaje się mieć osobisty/urzędowy charakter. Jest on bliższy człowiekowi niż  poważny/humorystyczny ton wypowiedzi tekstu biblijnego.

Adam i Ewa te same wydarzenia opisują w odmienny sposób. Na przykład inaczej mówią o tym , jak ............................................................................... . Dzięki temu  czytelnik może wyciągnąć obiektywne/ subiektywne wnioski.

b) Wpisz do tabelki cechy Adama i cechy Ewy (upór, potrzeba opiekowania się drugim człowekiem, gadatliwość, potrzeba dominacji, bezinteresowność, potrzeba towarzystwa, aspołeczny charakter, brak akceptacji odmienności, nieumiejętność przyznania się do porażki, nadmierna opiekuńczość) :

Cechy Adama

Cechy Ewy

 

 

 

c) Wypisz ze str. 247., z "Nowej wiadmości " cechy pamiętnika. Zacznij od:

 • pisany w 1. osobie liczby pojedynczej,
 • przedstawia wydarzenia z życia autora,
 • zawiera ......

 3. Napisz wypracowane na minimum 200 słów pt. "Moje trzy dni w raju - pamiętnik". Wykorzystaj swoją znajomość Biblii i przeczytanych właśnie tesktów. Termin: 8 kwietnia, środa. Forma: plik wysłany jako załącznik na adres: . Zadanie zostanie wydrukowane i ocenione.

Język angielski

8.04

 Welcome before Easter!

Dziś zapraszam do zabawy wielkanocnej. Na zdjęciu gra planszowa z pytaniami o Wielkanoc. Zachęcam do gry z rodziną (jeśli jest English-speaking) albo online z kolegami.

gra

I wish you Happy Easter and see you after the break!

 

2.04 (2 godziny lekcyjne)

Temat: Tryby warunkowe.

Dzień dobry. Witam Was na nowej lekcji. Obejmuje ona jeden temat, który będziemy realizować na lekcji dzisiejszej i kolejnej. Dzisiaj omówimy sobie całą część teoretyczną i troszkę poćwiczymy, a na lekcji kolejnej będziemy już tylko trenować. 

W związku z tym, że temat jest nowy i dość trudny, połączę się z Wami na grupie i po 8 osób (bo to max) będę omawiać. 

 

W zeszytach zapiszcie do każdego z trybów, kiedy jest używany, wzór i przykład zdania.

Każde zdanie w trybie warunkowym składa się z dwóch części - zdania będącego warunkiem i rezultatu (np. Jeśli nie będzie padać- warunek, to pójdę na spacer- skutek). W trybach najczęściej używamy słów if- jeśli, when- kiedy, unless- jeśli nie.

Zacznijmy więc od trybu zerowego.  Jest on używany do opisywania warunków stałych, najczęściej praw przyrody i nauki.

np. Jeśli podgrzejesz lód to się roztopi.

W języku angielskim w tym trybie dwukrotnie używamy czas present simple.

Wzór: If + Present Simple, Present Simple lub Present Simple + if + Present Simple

np. If you heat ice, it melts.

Oczywiście strony zdania możemy zamienić, czyli lód roztopi się, jeśli go podgrzejesz.

Tryb warunkowy pierwszy używany jest do mówienia o warunkach realnych dotyczących przyszłości lub teraźniejszości.

np. Jeśli nie będzie padać, pójdę na spacer. W języku angielskim w części wyrażającej warunek ponownie używany jest czas present simple, a w drugiej części czas przyszły (will).

Wzór: If + Present Simple, Future Simple lub Future Simple + if + Present Simple

np. If it doesn’t rain, I will go for a walk. lub I will go for a walk if it doesn’t rain.

Polecam też film https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE&t=3s

 

Zacznijmy od zadań, w których każdy tryb jest ćwiczony oddzielnie.

W podręczniku na str. 88 wykonajcie zad. 3. W zeszytach zapiszcie zdania w trybie 0. np. 1. If you mix red and white, you get pink (jeśli zmieszasz czerwony z białym to otrzymasz różowy (zawsze tak się dzieje, stąd tryb zerowy). Spróbujcie utworzyć pozostałe 5 zdań. Pamiętajcie o czasie Present Simple.

Na str. 89 w zad. 5 mamy to samo tylko w trybie 1. W przykładzie jest If you don't eat breakfast (Present Simple), you will be hungry (Future Simple)- Jeśli nie zjesz śniadana, będziesz głodny- realna przyszłość, stąd tryb pierwszy. Spróbujcie utworzyć pozostałe 4 zdania.

 

Na kolejnej lekcji wykonajcie :

 • w ćwiczeniach na str. 35 zad. 2- dokończcie zdania w trybie zerowym,
 • zad. 3 wstaw tryb 1,
 • zad. 4 wstaw jeden z trybów (patrz na formę czasownika w części wypełnionej, np will wskazuje od razu na tryb 1),
 • zad. 7 na str. 89 w podręczniku. Zastanówcie się, który tryb i wstawcie właściwą formę.

Zdjęcia wszystkich sześciu (!!!) zadań prześlijcie na mój adres mailowy do poiedziałku do godz. 18.00.

Pozdrawiam i służę pomocą!

1.04

Temat: Worth the experience- praca z tekstem. (1 godzina lekcyjna)

Dzień dobry.

Dzisiaj na lekcji zajmiemy się pracą z tekstem i rozwijaniem zasobów Waszego słownictwa. Zapiszcie sobie temat lekcji i otwórzcie podręczniki na stronie 86.

Na początku przeczytajcie sobie tekst z zadania trzeciego. Tłumacząc nowe słownictwo do zeszytu skupcie się na tym zamieszczonym w ramce na górze strony. Jeśli znajdziecie jeszcze inne nieznane wam słówka, sprawdźcie ich znaczenie w słowniku internetowym. Jak widzicie w tekście mamy opis dwóch Rollercoasterów i w ćwiczeniu drugim waszym zadaniem jest zaznaczenie który z nich (A czy B) spełnia podane cztery warunki. Proszę też zerknąć na stronę osiemdziesiątą siódmą i zaznajomić się ze słownictwem z zadania 4 - są to miejsca w których możemy uprawiać różne rodzaje rozrywki. Połączcie je proszę w zdania z typami rozrywki podanymi w ćwiczeniu 5. Przykładowe zdanie macie na końcu ćwiczenia piątego zapisane na niebiesko (You can go on a roller coaster at an amusement park- możesz przejechać się na rollercoasterze w parku rozrywki). Spróbujcie utworzyć pięć tego typu zdań. Odpowiedzi do zadań 2 i 5 ( utworzone zdania ) prześlijcie mi zdjęciem nie później niż w czwartek o godzinie 18.00 ().

Jak zwykle- zapraszam do kontaktu w razie trudności.

Pozdrawiam serdecznie.

Matematyka 

3.04, 6.04 i 8.04

 

(3h) Temat: Figury przestrzenne - zadania utrwalające .

 

Za nami cały dział: ”Figury przestrzenne". Wiadomości możecie utrwalić czytając treści z podręcznika str. 212-233.

Przesyłam również kilka filmów, przy pomocy których przypomnicie i utrwalicie sobie wiadomości dotyczące brył przestrzennych.

Miłego oglądania!

https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g

https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI

https://www.youtube.com/watch?v=SAC3K9zJXc0

https://www.youtube.com/watch?v=gLXkCCmoNDQ

https://www.youtube.com/watch?v=n9mjsWAmbQM

 

Następnie rozwiążcie zadania z ćwiczeń:

obowiązkowo str. 46, 47 zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6

dla chętnych (+) zadanie 8 str. 235 (podręcznik)

 

Zadania odsyłacie do mnie na e-maila (fryszjoanna@gmail.com) do środy 08.04.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów służę pomocą (Librus ,email,    grupa)

Pozdrawiam:)

12

Biologia

7.04.

Temat: Charakterystyka płazów

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy poznawać kolejną grupę zwierząt kręgowych. Otwórzcie podręczniki na stronie 93 i zacznijcie czytać tekst do strony 96. Zwróćcie też uwagę na zamieszczone tam fotografie. Chciałabym, abyście zrobili notatkę w zeszycie. Wypiszcie w punktach (krótko) jakie płazy mają cechy budowy. Ta notatka Wam ma pomóc, odróżnić płaza od gada. Jestem pewna, że płazów nie mylicie z rybami! Zwróćcie również uwagę na rozmnażanie płazów. Lekcja, którą sami przerobicie pomoże Wam przygotować się do naszego spotkania poprzez nowy program. Będziemy wtedy omawiać płazy. Owocnej pracy Wam życzę!

Z okazji nadchodzących świąt życzę Wam zdrowia, pogody ducha i spędzania czasu w atmosferze miłości i wzajemnej życzliwości!

Mam pytanie

Drodzy uczniowie przysyłacie mi tak piękne plakaty, że chciałabym, aby wszyscy mogli je obejrzeć i zapoznać się z wieloma  informacjami. Potrzebuję do tego Waszej zgody. Uczniowie, którzy nie wysłali jeszcze swoich prac do galerii zamieszczonej na stronie naszej szkoły proszę, aby mi przysłali informację jeśli się zgadzają. W kolejnym miejscu - Interesujące gatunki - zamieszczę Wasze dzieła. Proszę jednak uzbroić się w cierpliwość, bo niektórzy jeszcze nadsyłają, gdy jest coś niewyraźne lub nie mogę otworzyć.

31.03

Temat: Powtórzenie wiadomości o rybach.

Witam wszystkich bardzo serdecznie.

Dzisiejszy temat kolejny raz pozwala Wam zastanowić się jak budowa zwierzęcia wpływa na wykonywanie czynności życiowych.

Wejdźcie na https://epodreczniki.pl/a/ryby/DCKeM83lx

https://epodreczniki.pl/a/ryby---zwierzeta-wodne/D4faPlcAr

to kolejna próba omówienia już znanych Wam zagadnień oraz zapoznanie Was z ciekawostkami. Piękne fotografie oraz zamieszczone filmy urozmaicą Wam przekaz. Na koniec możecie rozwiązać zadania i od razu dowiedzieć się jak Wam poszło.

Wiele Waszych prac już sprawdziłam i dostaliście ode mnie informację o zdobytej ocenie oraz komentarz. Na kilka prac jeszcze czekam. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i chociaż nie zawsze wszystko działa sprawnie to mamy cierpliwość, aby przetrwać niedogodności.

 

Geografia 

Drodzy uczniowie!
1,Temat: Energetyka w Europie. /1h, , termin wykonania - kolejna lekcja geografii/.2/Przeczytajcie z podręcznika ten temat od str. 114 do 119.3/Opracujcie w zeszycie zagadnienia :a/Podajcie przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródel energii; b/ Czym różnią się od siebie te źródła energii? c/Podaj przykłady krajów europejskich w których w wytwarzaniu energii dominują: elektrownie cieple, wodne, geotermalne, wiatrowe i słoneczne; d/Na podstawie mapy na str.116 wymień rodzaje elektrowni ,które przeważają w Alpach i na Półwyspie Krymskim, podaj przyczyny wyboru poszczególnych rodzajów elektrowni; e/Opisz jak w ostatnich latach zmienia się wykorzystanie źródeł energii elektrycznej w Europie; f/Przedstaw argumenty przemawiające  za wykorzystaniem energii jądrowej oraz przeciw jej wykorzystaniu; g/Napisz swoją opinię na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce.; h/Dla dociekliwych: Możecie zrobić krzyżówkę z ciekawym hasłem o energetyce w Polsce. 4/ Pamiętajcie sprawdzić w wiadomościach ,kto przesyła  zadania z poprzedniego tygodnia do sprawdzenia/ zasady przesyłania opisałam w wiadomościach w librusie ale jeszcze raz zamieszczam poniżej. Pozdrawiam. Renata Ucher

Drodzy uczniowie!
Od poniedziałku będę  prosić o przesyłanie zadań do kontroli na skrzynkę sps.ucher@gmail.com    Według planu lekcji, czyli w:
- poniedziałki - klasy 5b, 7a i 7b
- środy -8a i 8b, 5a, 6c
- piątki - 6a, 6b i 5c
Przysyłają tylko te osoby z  klasy, do których napiszę we wskazane dni na librusie. / nie wszyscy !!! / Pozdrawiam. Renata Ucher

Historia 

Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

Temat realizowany na dwóch lekcjach.

Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku str. 152- 157

oraz z lekcją online https://epodreczniki.pl/a/czasy-saskie---rzeczpospolita-wettynow/DlZZoARLw

 

Notatka do zeszytu:

 1. Do dat dopisz wydarzenia:

1697 r. -

1717 r.  -

 1. Stwórz tabelkę na temat przyczyny i skutków unii polsko- saksońskiej.

( zwróć uwagę także na pozytywne skutki)

 1. Krótko opisz, w jakich okolicznościach szlachta dwukrotnie powołała Stanisława Leszczyńskiego na tron polski.
 2. Wyjaśnij dlaczego za panowania Augusta III nie przeprowadzono żadnych istotnych reform w Rzeczypospolitej.
 3. Wykonaj poniższe zadania ( można wydrukować i wkleić do zeszytu)

45

 1. Wykonaj poniższe zadania - podsumowanie rozdziału IV

6

7

Wszystko proszę wysłać do końca przyszłego tygodnia na mojego maila.

W razie pytań/ problemów służę pomocą.

Informatyka

Muzyka 

Witam Was drodzy uczniowie!

Dziękuję Wam za przesłane zadania. Bardzo dobrze sobie poradziliście! Czekam jeszcze na osoby, które nie dosłały prezentacji lub krzyżówki o Fryderyku Chopinie.

 

Temat lekcji: „Z muzyką w tle. Funkcja muzyki w filmie i reklamie.”- warsztat muzyczny.   (2 godziny)

 1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika.
 3. Przepisz do zeszytu:

   Muzyka filmowa - jeden z gatunków muzyki. Komponowana specjalnie na potrzeby dzieła filmowego, dla jego ilustracji. Muzyka filmowa może być ilustracją, albo też kontrapunktem obrazu - czyli warstwą dopełniającą, charakteryzującą postaci, nastrój, przeżycia psychiczne bohaterów.

 1. Wysłuchaj muzyczne przykłady:

   https://www.youtube.com/watch?v=_T-4ndCZwWc   muzyka filmowa

   https://www.youtube.com/watch?v=fLl-JGSQ-T8  najpopularniejsze piosenki z filmów Disneya

 1. Przypomnij sobie w ramach rozgrzewki gamę C-dur na flecie:

    film instruktażowy- gama  https://www.youtube.com/watch?v=xBeDz12pCf4 

 1. Naucz się grać na flecie „Melodię amerykańską”:

    Na początek osłuchaj się z melodią kilka razy!

    filmik instruktażowy- melodia    https://www.youtube.com/watch?v=mE9KSRYAfvk  

    zapis nutowy z podpisanymi chwytami (trochę się różni od nut z filmiku, napisałam wam 

    łatwiejszą wersję.

1

UWAGA!

Dla osób, które grają na dzwonkach przesyłam inną wersję:

film instruktażowy- dzwonki melodia  http://www.kursnamuzyke.pl/using-joomla/camtown-races 

zapis nutowy z nazwami literowymi:

2

 Ps. W ramach odskoczni od różnych szkolnych obowiązków posłuchajcie swoich ulubionych przebojów i dołączcie się do śpiewania.
Życzę miłego muzykowania!!! Pozdrawiam.

Plastyka  

30.03.2020

Temat: Malarstwo- zimowy pejzaż. (2 godziny)

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Witajcie! Dziś tematem naszej lekcji jest MALARSTWO-ZIMOWY PEJZAŻ. Uczniowie malują zimowy pejzaż farbami na kartce o formacie A4. CAŁA PŁASZCZYZNA MA BYĆ POKRYTA FARBĄ! Zdjęcie proszę podpisać w komentarzu i wysyłać  na adres mailowy 

Termin do 10.04.2020

Malarstwo- w malarstwie najważniejsza jest barwa- obraz powstaje przez namalowanie plam barwnych na płaszczyźnie. Obrazy malarskie mogą przedstawiać różne tematy, najważniejsze z nich to pejzaż, martwa natura, auto-portret, portret, portret zbiorowy, malarstwo rodzajowe, religijne, historyczne, mitologiczne.

Pejzaż ukazuje krajobraz: przyrodę (lasy, łąki, góry, morze) lub architekturę (domy, miasta).

Regionalizm

07.04.20

Dzień dobry szóstoklasiści

Przypominam, że 8 kwietnia upływa termin opracowania  prezentacji „Śląsk w 7 dni”. Proszę przesłać gotowe prezentacje do 9 kwietnia na adres mailowy: ( bardzo dziękuję uczniom, którzy już przesłali swoje prezentacje!) .

Pozdrawiam i na nadchodzące święta Wielkiej Nocy życzę Wam i Waszym Rodzinom dużo zdrowia i nieustającej nadziei oraz radości ze wspólnie  spędzanego czasu.

1 lekcja

Witam Was na lekcji regionalizmu

W pierwszym tygodniu nauczania zdalnego prosiłam Was, żebyście zaczęli przygotowywać prezentację: Śląsk w 7 dni. Przypominam treść tego zadania:

Śląsk w 7 dni - wpisz do zeszytu 7 miejsc/atrakcji turystycznych z woj. śląskiego, które chciałbyś pokazać swojemu rówieśnikowi mieszkającemu w innym regionie Polski. Zacznij przygotowywać prezentację ( zgodnie z tym, czego się nauczyłeś na informatyce) o tych 7 miejscach, aby przedstawić ją na lekcji regionalizmu.

W związku z tym, że jeszcze nie wróciliśmy do szkoły i nie ma możliwości przedstawienia tych prezentacji na lekcji, zdecydowałam, że gotowe prezentacje prześlecie mi do oceny. Na ich dokończenie macie jeszcze tydzień - czyli do 8 kwietnia. Liczę na Waszą pomysłowość i inwencję twórczą. O tym, czy prezentacje przesyłać będziecie na adres mailowy, czy na uruchamianą właśnie platformę, poinformuję Was we wtorek.

Religia

Technika 

W-F

 DZIEWCZYNY 

1.04-2.04 - Dziękuję wszystkim , które przysłały wypełniony test sprawnościowy . W środę wieczorem wpiszę wszystkie oceny.

W środę i czwartek zapraszam Was do wykonania ćwiczeń na zdrowy kręgosłup.

https://www.facebook.com/treningrehabilitacyjny/videos/1687794248137461/?v=1687794248137461

Jak, któraś ma ochotę może nagrać filmik jak ćwiczy , niekoniecznie posyłane przeze mnie propozycje. Każde nagrane filmiki jak ćwiczycie są mile widziane ( e-mail:msichswitala@gmail.com).

A oto propozycja ćwiczeń rozciągających:

https://www.youtube.com/watch?v=AlyqBfDqp94&fbclid=IwAR200HTBi-PzC5xdUDDkNaJ6CxhqH_ml6nrjKFZb2UvJ6LM4tEKtUQm0_y4

6.04-7.04 Zachęcam do wykonania ćwiczeń na prawidłową postawę ciała.

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

 

8.04

Dla chętnych poćwiczyć

 https://www.facebook.com/170825296330614/videos/816270145547769/UzpfSTEwMDAwMTY1OTA2MDc1MjoyODg4MTAyOTkxMjg2Njk0/

 

Pamiętajcie , każda ćwiczy na miarę swoich możliwości!

30.03

Dzisiaj wykonujemy Indeks Sprawności Fizycznej, przesyłając wyniki w zamieszczonych tabelkach . Ostateczny termin przesłania tabelek - środa 1.04. Adres , na który przesyłamy wyniki .

Pozdrawiam Was  gorąco i proszę nie zapominajcie                     o aktywności fizycznej.

Dla osób chętnych ,które chcą poruszać się trochę więcej zachęcam do treningu piramidowego

( dla Was ilość powtórzeń 15).

https://www.facebook.com/fitandfun.rajskaszkola/videos/546731525976421/?v=546731525976421

CHŁOPCY

 

01.04.2020  - 08.04.2020

Przesyłam wam propozycję ćwiczeń na najbliższy tydzień.

Są to ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg, brzucha, ramion i grzbietu oraz ćwiczenia rozciągające.

Codziennie wykonajcie 5 ćwiczeń wzmacniających (pierwsze koło) i 5 ćwiczeń rozciągających (drugie koło). Pamiętajcie o rozgrzewce przed wykonywaniem ćwiczeń. Zajmie wam to około 15 - 20 minut. Myślę, że będzie to fajny przerywnik pomiędzy odrabianiem lekcji z poszczególnych przedmiotów.

kolo 2

kolo1

Do piątku czekam na wyniki testu sprawności fizycznej. Kto jeszcze ich nie wysłał to niech prześle je na adres:

Pozdrawiam i życzę dużo satysfakcji z wykonywania ćwiczeń.

SKS Dziewczyny i chłopcy

7.04.2020

Klasa VI a zajęcia rekreacyjno-sportowe

Mam nadzieję, że choć niektórzy zrobili w zeszłym tygodniu ćwiczenia ze skakanką. Dzisiaj proponuję Wam coś spokojniejszego - poćwiczcie proszę swoją koordynację, prawidłową postawę ciała , poćwiczcie między odrabianiem zadań domowych. Poniżej link do filmiku na dzisiaj.

Pozdrawiam Was serdecznie, pamiętajcie ruch jest bardzo wskazany, nie wychodzimy z domu ale możemy poćwiczyć. Powodzenia

 

https://www.facebook.com/gimnastykajogasmyka/videos/589685758301823/

31.03

Witam Was bardzo serdecznie. Wiem ,że macie ogrom nauki i obowiązków ale gdyby , ktoś znalazła czas i nie wiedział jak go zagospodarować zachęcam do wykonania prostych ćwiczeń ze skakanką. Pozdrawiam gorąco . Trzymajcie się!

https://www.youtube.com/watch?v=iWjLIKmkvNI

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf czasy teoria.pdf 62.14KB pobierz Plik: czasy teoria.pdf
do góry