Unia Europejska - Projekty

7 A

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Drodzy Uczniowie, w związku z drobnymi zmianami w rozkładzie zajęć proszę zapoznać się z nowym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły (nie sprawdzamy planu w Librusie)! Plan obowiązuje od 11.05.2020.

Od 11.05.2020
- na wniosek Uczniów i Nauczycieli, zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 5-8 będą odbywały się wg następujących zasad: jedno spotkanie na teamsie, trzy spotkania-materiały na stronie szkoły,
- zajęcia z regionalizmu - materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z techniki w klasach 5-6- materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z EDB dla klas 8 - materiały na stronie szkoły,

- z powodu nieobecności p. Joanny Frysz fizyka w klasach 7 a i b odwołana do 18.05.2020 r.

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

28.05.2020 r.
 
Temat: "Skoro bym otarła / Krew z mojej ręki... byłabym szczęśliwa" -  uczucia, przeżycia i działania Balladyny.
Zadanie domowe
Zredaguj opis przeżyć wewnętrznych Balladyny na podstawie omawianego fragmentu lektury.
 
29.05.2020 r.
 
Temat: Droga Balladyny do władzy.
Zadanie domowe (4.06.2020 r.)
„Nie masz zbrodni bez kary” - na podstawie dramatu J. Słowackiego pt. Balladyna oraz innego utworu literackiego omówionego na lekcjach języka polskiego napisz rozprawkę, w której udowodnisz tę tezę.
26.05.2020 r. i 27.05.2020 r.
 
Temat: "Starsza jak śniegi - u tej warkocz cudny..." - charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny.
 
Zadanie domowe:
zeszyt ćwiczeń str. 96 zadanie 3c

25.05.2020 r.

Temat: Rola symboli w "Balladynie".

Zadanie domowe
Otwórz podręcznik na stronie 30. Przyjrzyj się plakatowi i na jego podstawie wskaż co najmniej dwa symbole, wyjaśnij ich sens w kontekście całego utworu.

 
21.05.2020 r., 22.05.2020r.
 
Temat: Niezwykłość świata przedstawionego w "Balladynie" Juliusza Słowackiego.
 
20.05.2020 r.
 
Temat: Twórca i jego czasy - Juliusz Słowacki.
 
Podręcznik str. 22 - 23
 
18.05.2020 r. i 19.05.2020 r.
 
Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone - ćwiczenia utrwalające.
 
Podręcznik str. 232 - 233
Ćwiczenia str. 45
 
14 i 15.05.2020 r.
 
Temat: O wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym.
 
Podręcznik str. 170 - 176
 
13.05.2020 r.
 
Temat: Cechy ballady na podstawie utworu "Świtezianka" Adama Mickiewicza.
 
Podręcznik str. 211
Zadanie domowe:
Czy strzelec zasłużył na karę, która go spotkała? Zredaguj tezę i podaj dwa argumenty na jej uzasadnienie.
 
11.05.2020 r. i 12.05.2020 r.
 
Temat: Nastrojowa ballada i zdradzona miłość.
Podręcznik str. 208 - 212
 
8.05.2020 r. 
T: Czytamy "Świteziankę" A. Mickiewicza.
 
Podręcznik str. 208 - 211
 
7.05.2020 r.
Temat: Samotność w podróży - Adam Mickiewicz "Stepy akermańskie".
 
Podręcznik str. 212 - 213.
Zadanie domowe:
Na jednej ze stron internetowych toczy się dyskusja o tym, czy warto podróżować. Zabierz głos w tej dyskusji. Napisz komentarz, w którym przedstawisz swoje stanowisko i poprzesz je dwoma argumentami.
 
4.05.2020 r., 5.05.2020 r. i 6.05.2020 (poniedziałek, wtorek, środa)
 
Temat: Przypomnienie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich.
 
Temat: Określanie rodzajów i gatunków literackich.
 
Podręcznik str. 333 - 339.

Matematyka

18.05.2020

T: Sprawdzian wiadomości- równania. 

19-20.05.2020

T: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

Podr. zad.5-11 str.196-198

21-26.05.2020

T: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

Podr. zad 1-11 str.201-206

27-28.05.202

T: Średnia arytmetyczna

Podr. zad.1-12.str.209-210

11.05-14.05.2020

11.05.2020 - T: Przekształcanie wzorów- podr. str.187 zad 4 i 5

12.05.2020 - T: Równania - utrwalenie wiadomości podr. str 188-189

13.05-14.05 - T :Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

podr. str.195 zad 1-4

4.-5. 05. 2020

Temat: Podział proporcjonalny -utrwalenie

Podr. zad 6-8 str 188

zad 9 str 188

 

6-7. 05 2020

Temat Przekształcanie wzorów - ćwiczenia

nadal zadania 1-7 str. 186

Język angielski

Grupa Z

29.05

Temat: Types of films, TV and music - słownictwo. Użycie przyimków in, on, at.

Podr. str. 138-139

27.05

Temat: Sprawdzian z rozdziału 7.

25.05

Temat: Life of Pi - słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

podr. str.136-137

20.05, 22.05

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 7.

podr. str. 131

18.05

Temat: People & their places of interest - rozumienie tekstów pisanych.

Podr. 134-135

15.05

Temat: Summer Camps - rozumienie tekstów pisanych.

podr. 132-133

13.05

Temat: Places of living - ćwiczenia w słuchaniu.

Podręcznik str. 126 zad. 1, 3, str. 132 zad. 2, str. 133 zad. 4

11.05

Temat: Describing flats & neighbourhood - dialogi.

Podręcznik str. 127, ćwiczenia str. 69.

8.05

Temat: Petrified Wood Park - praca z tekstem, słownictwo. 

Podręcznik str. 124-125  

6.05

Temat: Zaimki who, which, whose - ćwiczenia gramatyczne.

Podręcznik str. 121 zad 7, 8, 10, 11 oraz str. 123 zad. 9-10.

4.05

Temat: Appearance, family members - słownictwo.

Podręcznik str.120-121

Grupa ŚZ

29 maja

Temat: Types of films - dialogi. 

podręcznik str.138, ćwiczenia str. 47

TEAMS: 11.00 - 11.30

27 maja (1 godz)

Temat: Life of Pi - reading.

podręcznik str. 136-137 ex. 1,2,4,5,6

25 maja (1 godz)

Temat: Revision 7.

podręcznik str. 131 (cała)

TEAMS: 8.00 - 8.30

22 maja (1 godz)

Temat: Rozumienie tekstów pisanych.

podręcznik str. 134 - 135, ex. 3,4,5

TEAMS: 11.00 - 11.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

20 maja (1 godz)

Temat: Znajomość funkcji I środków językowych.

podręcznik str. 132 - 133, ex. 1,3,5,6,7

TEAMS: 11.40 - 12.10 (materiały do lekcji w PLIKACH)

  Dla chętnych: Gra on - line Magic Monkey (British Council) https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/magic-monkey/index.html  

18 maja (1 godz)

Temat: The Gherkin - reading.

podręcznik str. 130, ex. 2,4,5

TEAMS: 8.00 - 8.30 (materiały w PLIKACH)

15 maja (1 godz)

Temat: A letter about your neighbourhood - writing.

podręcznik str.128-129 ex. 1,2,3,5,6,7

TEAMS: 11.00 - 11.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

13 maja (1 godz)

Temat: Describing flats - dialogi.

podręcznik str.127 ex. 1,5

TEAMS: 11.40 - 12.10 (materiały do lekcji w PLIKACH)

 

11 maja (1 godz)

Temat: Places of living - listening.

ćwiczenia str. 43 zad. 8-11

TEAMS: 8.00 - 8.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

8 maja (1 godz)

Temat: Petrified Wood Park - reading.

podręcznik str.124-125 ex. 3,4,6,7,8, 

Teams: 11.00 - 11.30 (temat + zwroty w PLIKACH)

 

6 maja (1 godz)

Temat: Too/Enough i zaimki osobowe - zadania.

podręcznik str.123 ex. 7,9,10, ćwiczenia str. 42 zad. 3-7

Teams - 12.20 - 12.50 - notatka do lekcji Teams/Zespół 7abŚZ/Pliki/ J. Ang/6 maja

 

4 maja (1 godz)

Temat: Comparative and relative forms - exercises.

podręcznik str.122 ex.1,2, ćwiczenia str. 42 zad. 1,2

Teams - 8.00 - 8.30 

Biologia

25.05

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku

notatka do tematu

 

Temat: Ucho - narząd słuchu i równowagi

notatka do tematu

12.05.

Temat: Choroby i higiena układu nerwowego

Temat:  Budowa układu hormonalnego

 

notatka do każdego tematu

06.05.

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy - zasada działania

Temat: Obwodowy układ nerwowy

Chemia

Temat: Tlenki metali i niemetali

notatka: przepisać właściwości podanych w podręczniku tlenków

zadania od 1 do 5/201

 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity

 Wypisać substancje, które przewodzą prąd.

Opisać wymienione na str. 205 wskaźniki (jak zmienia się ich barwa).  

12.05.

Temat: Rozpuszczalność - rozwiązywanie zadań

Temat: Stężenia procentowe roztworów

 

notatka do każdego tematu

6.05.

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie - określanie rodzajów roztworów

 

5.05.

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Fizyka

Geografia 

25.05- 29.05

Poniedziałek -Temat: Turystyka w Polsce- karta pracy.

Piątek - Temat: Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa.

Podręcznik strona 208-212

18.05- 22.05

Temat: Atrakcje turystyczne Polski / poniedziałek/

Podręcznik strona 189 do 192 warto przeczytać przed lekcją online !

Przypominam o przesłaniu zadania  kto tego jeszcze nie zrobił !   Jest to zadanie o transporcie i łączności  ze strony internetowej /  patrz  zdalne nauczanie geografia 27.04- 01.05/.

Temat: Obiekty Polski na liście UNESCO/ piątek/.

Podręcznik str. 193-196 warto przeczytać przed lekcją online !

 

Poniedziałek:

Temat: Transport i łączność.

Podręcznik - str.182 do 188.

Piątek:

Temat: Atrakcje turystyczne Polski.

Podręcznik - str.189 - 196.

Zadanie  które będziemy czytać na oceny na lekcji  -4 zadania ze strony internetowej /  patrz  zdalne nauczanie geografia 27.04- 01.05/.

Poniedziałek - Temat: Przemysł zaawansowanych technologii.

Podręcznik str. 172 do 176; zadanie 2 i 3 str. 176 podręcznik

Piątek- Temat: Rola usług w gospodarce Polski.

Historia

Temat: Osiągnięcia II Rzeczpospolitej.  (28.05.2020)

podr. 255-259

Notatka:

W okresie międzywojennym rozwijała się polska nauka, szczególne osiągnięcia miała tzw. lwowska szkoła matematyczna . Osiągnięcia polskich matematyków wykorzystywało polskie wojsko (złamanie kodów Enigmy).  W odrodzonej Rzeczpospolitej dużą uwagę przywiązywano do rozwoju techniki, w tym lotnictwa (Żwirko i Wigura) i kolei. Bardzo dynamicznie rozwijała się polska literatura (Żeromski, Reymont, Nałkowska, Dąbrowska, Schulz, Gombrowicz, Tuwim, Lechoń). Dużą popularnością cieszyło się przedwojenne kino.

 

Temat: Enigma sukces poznańskich matematyków. (29.05.2020)

Proszę, żebyście weszli na ten link: https://www.youtube.com/watch?v=sOcTWaqFF3A 

 

Temat: Gospodarka II Rzeczpospolitej  (21.05.2020)

podr. 245-250

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: Polska A i B; COP; reforma walutowa
 2. Identyfikuje postacie W. Grabskiego, E. Kwiatkowskiego
 3. Omawia znaczenie reform II RP; przedstawia problemy gospodarcze państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.

Notatka:

II Rzeczpospolita składał się z ziem, które przez ponad 100 lat należały do różnych państw i znajdowały się na odmiennych poziomach rozwoju. Do najważniejszych osiągnięć II RP zaliczamy:

- reformę walutową Władysława Grabskiego z 1924 r., która wprowadziła nową walutę - złoty polski,

- w latach 20-tych rozpoczęto budowę portu w Gdyni,

- powstała magistrala węglowa łącząca Górny Śląsk z Gdynią,

- w latach 30-tych minister Eugeniusz Kwiatkowski opracował 4 letni plan gospodarczy zakładający budowę COP-u.

 

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski.  (21.05.2020)

podr. 251-254

Notatka:

II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, gdzie najliczniejszymi mniejszościami narodowościowymi byli Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i Niemcy. Władze polskie dążyły do asymilacji mniejszości narodowych jednak nie przyniosło to zamierzonych skutków.

 

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji  (14.05.2020)

podr. 240-244

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: zamach majowy, sanacja, autokratyzm, wybory brzeskie, Centrolew, BBWR
 2. Zna daty: zamachu majowego (12.05.1926); uchwalenia konstytucji kwietniowej (23.04.1935);
 3. Identyfikuje postacie: J. Piłsudskiego; S. Wojciechowskiego, W. Sławka; W. Sikorskiego; W. Witosa; I. Mościckiego; E. Rydza-Śmigłego
 4. Omawia przyczyny zamachu majowego, charakteryzuje rządy sanacyjne, przedstawia postanowienia konstytucji kwietniowej, przedstawia politykę władz sanacyjnych wobec opozycji, porównuje konstytucję marcowa i kwietniową

Notatka:

Po kolejnej zmianie rządów w 1926 r. doszło do zamachu majowego, czyli do przewrotu zbrojnego zorganizowanego przez Piłsudskiego. W warszawie wybuchły 3 dniowe walki, w wyniku których zwycięstwo odniosły oddziały wierne Marszałkowi a dotychczasowe władze podały się do dymisji. Nowym prezydentem wybrano Ignacego Mościckiego, ale do śmierci wpływ na najważniejsze kwestie miał Piłsudski. 23 kwietnia 1935 roku uchwalono konstytucję kwietniową, która zmniejszyła uprawnienia parlamentu, poszerzyła zakres władzy prezydenta, czyniąc go odpowiedzialnym „przed Bogiem i historia”.

Sanacja - uzdrowienie życia politycznego w Polsce

1928 - powstanie BBWR na czele z Walerym Sławkiem

1929 - konsolidacja opozycji w ramach Centrolewu

1930 - wybory brzeskie

1936 - powołanie Frontu Morges na czele z Sikorskim.

 

Uczniowie od numeru 1-10 poszukają informacji o konstytucji marcowej, od 11 do końca o konstytucji kwietniowej. Informacji o tym kto sprawował władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, co ile odbywały się wybory, kto miał nadrzędną rolę w państwie.

 

 

Temat: Konstytucja marcowa a konstytucja kwietniowa - analiza porównawcza. (15.05.2020)

 

Wykonujemy tabelkę : Przedwojenne konstytucje - analiza porównawcza

 

    KONSTYTUCJA MARCOWA                                                                  KONSTYTUCJA KWIETNIOWA

Temat: Rządy parlamentarne.  (8.05.2020)

podr. 235-240

Uczeń:

1.Zna daty: uchwalenia konstytucji marcowej (17.03.1921); wyboru Narutowicza na prezydenta (9.12.1922)

 1. Identyfikuje postacie: J. Piłsudskiego, G. Narutowicza, S. Wojciechowskiego, W. Witosa, W. Korfantego, W. Grabskiego.
 2. Wyjaśnia znaczenie terminów: Naczelnik Państwa; kontrasygnata, hiperinflacja, wojna celna.
 3. Charakteryzuje i ocenia rządy parlamentarne w Polsce (1919-26); wymienia i omawia postanowienia konstytucji marcowej; charakteryzuje scenę polityczną II RP; charakteryzuje zadania jakie stanęły przed odradzającym się państwem.

Notatka:

Pierwsze lata niepodległości były bardzo trudne bowiem trzeba było scalić ziemie, które przez 123 lata należały do 3 państw zaborczych. W styczniu 1919 r. odbyły się pierwsze wybory do sejmu ustawodawczego, a w lutym uchwalono tzw. małą konstytucję, według której Polska stała się republiką parlamentarną. Józef Piłsudski objął funkcje Naczelnika Państwa. 17 marca 1921 r. sejm uchwalił tzw. konstytucję marcową, wg której najważniejszą rolę miał sprawować sejm. 9 grudnia 1922 r. pierwszym prezydentem II RP został Gabriel Narutowicz, który został po kilku dniach zamordowany. Po jego śmierci prezydentem został Stanisław Wojciechowski. Cechą charakterystyczną rządów parlamentarnych do 1926 r. było rozdrobnienie polityczne i częste zmiany rządów, co wpływało niekorzystnie na pozycję międzynarodową naszego państwa (Locarno, wojna celna z Niemcami).

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.  (5.05.2020)

podr. 230-234

Uczeń:

 1. Zna daty wybuchu: powstania wielkopolskiego (27.12.1918); plebiscytu na Warmii, Mazurach (11.07.1920) i Śląsku (20.03.1921); daty powstań śląskich 08.1919; 08.1920 i 2/3.05.1921;
 2. Identyfikuje postacie: Hallera, Paderewskiego; Korfantego i Józefa Dowbor-Muśnickiego
 3. Rozumie termin: plebiscyt
 4. Przedstawia proces kształtowania się granicy zachodniej i południowej

Notatka:

 1. Przybycie 26 XII 1918 r. I.J. Paderewskiego do Poznania przyczyniło się do wybuchu powstania wielkopolskiego. W wyniku walk Polacy opanowali większość Wielkopolski, która wróciła do Polski na mocy traktatu wersalskiego.
 2. Podczas konferencji wersalskiej zdecydowano o przyznaniu Polsce Pomorza Gdańskiego bez Gdańska, Elbląga i Malborka. Gdańsk z okolicami został ogłoszony Wolnym Miastem Gdańsk pod opieką Ligi Narodów.
 3. Zgodnie z decyzją aliantów na Warmii, Mazurach i Powiślu 11 lipca 1920 r. odbył się plebiscyt, w wyniku którego tylko kilka miejscowości przyłączono do Polski.
 4. O przynależności Górnego Śląska miał również zdecydować 20 III 1921 r. plebiscyt, jednak napięte relacje polsko-niemieckie na tym terenie doprowadziły do wybuchu 3 powstań śląskich w latach 1919-1921. Ostateczne decyzje dotyczące tego terenu zapadły w październiku 1921 r. - Polsce przyznano 1/3 spornego obszaru, ale na terenie znajdowało się większość hut, kopalń i przemysłu.
 5. Spór o Śląsk Cieszyński między Polską a Czechosłowacją rozstrzygnęła w 1920 r. Rada Ambasadorów, która podzieliła region w sposób niekorzystny dla Polski.

Informatyka

Czwartek, 21.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia.

Podręcznik: 166-167

Zadania 1, 3 , 4 str. 167.

Filmy instruktażowe do ćwiczeń:

- budowa arkusza kalkulacyjnego: https://youtu.be/2KKt8D6tnCM

- proste obliczenia: https://youtu.be/UgYZ75VoquQ

- Ameryka - zadanie 1 i 3/167: https://youtu.be/PIBuH8Xa1wM

- zadanie 4/167: https://youtu.be/zzAuqtNlTFU

Czwartek, 7.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego  - funkcje SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI

Podręcznik: 169-174

Ćwiczenie 2, 3 , 4/170-171, 5/172, 6/173, 7/174, 8/175.

Filmy instruktażowe do poprzednich ćwiczeń:

- budowa arkusza kalkulacyjnego: https://youtu.be/2KKt8D6tnCM

- proste obliczenia: https://youtu.be/UgYZ75VoquQ

- Ameryka - zadanie 1 i 3/167: https://youtu.be/PIBuH8Xa1wM

- zadanie 4/167: https://youtu.be/zzAuqtNlTFU

Język niemiecki

25 maj - poniedziałek

Thema: Mein Lieblingsessen - jedzenie.

Ćwiczenia: 1,2,3,4/58

w domu 7/59

 

27 maj - środa

Thema:  Mein Lieblingsessen - ulubione jedzenie.

Ćwiczenia: zad. 5/58; zad. 6,10/59; zad. 11,12/60

w domu zad. 13/60 (ćwiczenia)

 

Thema: Wiederholung - powtórzenie wiadomości.

Ćwiczenia: 17,18 str. 50

 

Thema: Das esse ich gern - produkty spożywcze.

Ćwiczenia: 22 str. 51

podręcznik słownictwo str. 88 oraz zad. 2A str.87

ćwiczenia: 1,2,3 str. 58

 

11.05.2019

Thema:Grammatik - ćwiczenia gramatyczne.

Na temasie robiliśmy: podręcznik str. 83 zad.8.

 

13.05.2019

Thema: Wiederholung - powtórzenie wiadomości.

podręcznik 1,2 str. 82;

ćwiczenia 21 str. 50 (grupa 2);

ćwiczenie 22,23 str. 51

 

Thema: Das ist ein Buch - rodzajniki w mianowniku.

Podr. Str. 76

ćwiczenia 14,15/49

 

Thema: In der Praxis - ćwiczenia gramatyczne.

Ćwiczenia 19,20,21/50-51 - omówienie

podręcznik zad.8 str. 83

 

Muzyka

Temat: „Cztery pory roku”- Antonio Vivaldi.

 

1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zobacz krótki filmik edukacyjny o kompozytorze.

https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

 1. Poznanie koncertu jako formy muzycznej:

Nazwa „koncert” pochodzi od włoskiego słowa „concertare” i oznacza rywalizację i współzawodnictwo. Składa się z trzech części różniących się między sobą pod względem nastroju i tempa. Budowa koncertu to: 1. część szybka, 2.część-wolna, 3. część- szybka.

 1. „Cztery pory roku” to cykl koncertów. Zapraszam do wysłuchania po jednej części z każdej pory roku: (pomyśl z czym kojarzy Ci się dana część, jakie odczucia wywołuje?)

Wiosna  https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Lato  https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE

Jesień  https://www.youtube.com/watch?v=5jJvvGqdPVk

Zima  https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis

 

Życzę miłego muzykowania!

 

Temat: Balet i taniec klasyczny.

 

1. Zapisz temat do zeszytu.

2. Przeczytaj czytankę z podręcznika.

3. Przypomnij sobie cechy muzyki awangardowej XX wieku oraz osobę Krzysztofa Pendereckiego:

muz

 1. Wysłuchaj utworów K. Pendereckiego. Przeanalizuj jakie instrumenty słyszysz oraz jaki nastrój wywołuje w Tobie dany utwór:

- „Anaklasis”- K. Penderecki

- „Fluorescencje”- K. Penderecki

 1. W dalszym ciągu utrwalaj gamę C-dur oraz „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach.

 

Temat: Warsztat muzyczny.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu.
 2. W tym tygodniu chciałabym przybliżyć Wam osobę Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki był piosenkarzem i multiinstrumentalistom. Grał na skrzypcach, trąbce, fortepianie. Urodził się 6 maja 1950r. W Krakowie lub Łaziskach. Zmarł 22 maja 2017r. W Warszawie. Jest honorowym obywatelem Gminy Godów.
 3. W jego repertuarze jest wiele pięknych utworów. Zapraszam do wysłuchania kilku z nich:

   „Pszczółka Maja”, „Lubię wracać”, „Z Tobą chcę oglądać świat”.

 1. Teraz zapraszam Was do wysłuchania i prześpiewania piosenki Z. Wodeckiego
  pt. „Zacznij od Bacha”- podręcznik str.142 lub skorzystaj z tekstu ze strony internetowej.

Plastyka

Witajcie! W tym tygodniu na  zajęciach plastycznych będziemy malować MARTWĄ NATURĘ farbami. Proszę sobie przygotować: farby, pędzle, kubek na wodę, blok, ołówek i gumkę do gumowania. Możecie wcześniej poszukać inspiracji w internecie.

Religia

Wystawa pt. " Prace dzieci naszej parafii i nie tylko, w Setną Rocznicę Urodzin Karola Wojtyły- Papieża Polaka- Świętego Jana Pawła II."

134572789

Temat: Kult współczesnych świętych Polaków

Zapisz w zeszycie:

Mogę szukać pomocy u św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Lata życia Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki przypadły na bardzo trudny okres dla Polski.

Zastanów się jak rozumiesz słowa: „Zło dobrem zwyciężaj”.

Temat: Tradycja, która niesie wiarę.

Zapisz w zeszycie:

Warto pielęgnować tradycje. Wiem, że polskie tradycje uczą wiary. Życie duchowe nie ogranicza się tylko do liturgii. Przenika do tradycji rodzinnych i społecznych. Liturgię i tradycję łączy zadanie głoszenia Ewangelii i pogłębiania wiary.

Zastanów się dlaczego warto pielęgnować polskie tradycje?

Temat: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne

C.K. Norwid sławił imię Polski w świecie podobnie jak wielu innych Polaków. Wśród nich był kard. Stefan Wyszyński - prymas Polski. Kościół prowadzony przez kardynała Wyszyńskiego w okresie komunizmu:

- podtrzymywał Polaków na duchu,

- prezentował niezafałszowany obraz historii Polski,

- pomagał osobom więzionym, prześladowanym przez władzę oraz ich rodzinom,

- wspierał robotników, którzy walczyli o swoje podstawowe prawa,

- organizował nauczanie religii  w salkach przy kościołach lub prywatnych domach

Pomyśl, jak rozumiesz słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. (Będziemy o tym rozmawiać na lekcji online)

Temat: Maj - miesiąc poświęcony Matce Bożej.

Podczas nabożeństw majowych modlimy się Litanię Loretańską (wezwania do Trójcy Świętej i Matki Bożej)

Wyszukaj w skarbczyku Litanię Loretańską na lekcję katechezy.

Wysłuchaj ze szkolnej strony internetowej jak w naszej szkole online przebiegła czwarta edycja czytania Biblii.

 

WDŻ

4.05 - 08.05  Temat: Dojrzewanie. Rozwój fizyczny. ( dziewczyny) (chłopcy) 

10.05 - 15.05 Temat: Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania ( dziewczyny) ( chłopcy) 

18.05 - 22.05  Temat: Przekazywanie życia.  ( dziewczyny ) (chłopcy) 

25.05 - 29.05 Temat: Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy ( dziewczyny ) (chłopcy) 

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

25.05-29.05

W tym tygodniu przygotowałam dla Was dwie lekcje z lekkoatletyki - dokładnie skoku w dal. Kolejne dwie dotyczą piłki nożnej- dokładnie prawidłowego strzału na bramkę.

Waszym zadaniem jest zobaczenie filmików prawidłowej techniki skoku w dal , pamiętając o prawidłowym rozbiegu-odbiciu-locie-lądowaniu. Mam nadzieję , że to tylko przypomnienie gdyż prawidłowa technika jest Wam dobrze znana. Jeżeli uda nam się wrócić do szkoły ,rozpoczniemy od prób lekkoatletycznych, dlatego warto sobie przypomnieć.

Aktualny rekord świata należy do Mike'a Powella 8,95 m, choć Iván Pedroso skoczył 8,96 m, lecz podczas zawodów wystąpiły wątpliwości do pomiaru siły wiatru, zatem tego rezultatu nie można było uznać za rekord świata.

https://ewf.h1.pl/student/?token=jw1LxJv6oCGcssZmrE7hfn6yllmqQSgP2Q0ukwQjS56W4IypR2

https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA

 

Kolejne filmiki dotyczą prawidłowego strzału na bramkę prostym, wewnętrznym podbiciem. Pierwszy filmik obrazuje nam prawidłowe prowadzenie piłki prostym podbiciem - dla przypomnienia. Jeżeli macie w domu piłki zapraszam do spróbowania na podwórku najlepiej o ścianę budynku chyba ,że ktoś ma bramkę. Miłej zabawy życzę.

https://ewf.h1.pl/student/?token=sxea06JfbIC4sm7GwgJ0ovnaJfAq5PTLZuT4dNU4OBOZlpGAZE

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=z2Mc5nvVnzYclrUx5bCRYi2l6lJlQjOvgbjcX8Lyq8OZMjwJjX

https://ewf.h1.pl/student/?token=9ECSsMq28AAJTdUkIT3KZ3VNZqdMab9EaO7M6UmAXmsCWXHOW2

18.05-22.05

 

W tym tygodniu przygotowałam Wam lekcje z piramid gimnastycznych i zasad gry w badmintona.

Przesyłam Wam do zobaczenia filmiki z propozycjami piramid . Jak wrócimy do szkoły będziecie w parach tworzyć własne piramidy , możecie oczywiście bazować na tych posłanych. Filmiki podsyłam do zobaczenia- nie wykonujcie w domu. Waszym zadaniem na najbliższy tydzień jest narysować propozycję trzech piramid dwójkowych - dla chętnych i odesłanie do mnie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNZZajHf9Jc

https://www.youtube.com/watch?v=zZzyywIU3dI

Kolejnym zadaniem jest przeglądnięcie zasad i przepisów gry w badmintona i w miarę możliwości zaproszenie do gry rodzinnej w badmintona domowników.

https://www.badmintomania.pl/badminton-zasady-gry

Jeżeli nikt nie będzie chciał z Wami zagrać propozycja paru ćwiczeń w domu indywidualnie.

Powodzenia!!!

Pamiętajcie . Wykonujcie tylko ćwiczenia pod nadzorem osoby dorosłej w domu.

11.05-15.05

Witam Was dziewczyny serdecznie w kolejnym tygodniu. Serdecznie dziękuję za wszystkie filmiki, które dotychczas do mnie dotarły. Cieszy mnie bardzo Wasza aktywność na świeżym powietrzu. Pamiętajcie ruszajcie się każdego dnia.

W tym tygodniu przygotowałam  dla Was wyzwanie sportowe. Wiem ,że dacie sobie radę.

Powodzenia

https://padlet.com/msichswitala/xqkd2oc3oc6m9unu

Chłopcy

25-29 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy 15 minutowy STRETCHING dla każdego:

https://www.youtube.com/watch?v=b8ix5dkGNis

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

18-22 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

11-15 maj 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

5.05.2020r.

Nauka umiejętności posługiwania się mapą podczas biegów w terenie

6.05.2020r.

Sprawdzamy swoją wytrzymałość biegową - test Coopera

7.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

8.05.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

do góry