Unia Europejska - Projekty

7 B

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Drodzy Uczniowie, w związku z drobnymi zmianami w rozkładzie zajęć proszę zapoznać się z nowym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły (nie sprawdzamy planu w Librusie)! Plan obowiązuje od 11.05.2020.

Od 11.05.2020
- na wniosek Uczniów i Nauczycieli, zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 5-8 będą odbywały się wg następujących zasad: jedno spotkanie na teamsie, trzy spotkania-materiały na stronie szkoły,
- zajęcia z regionalizmu - materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z techniki w klasach 5-6- materiały tylko na stronie szkoły,
- zajęcia z EDB dla klas 8 - materiały na stronie szkoły,

- z powodu nieobecności p. Joanny Frysz fizyka w klasach 7 a i b odwołana do 18.05.2020 r.

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

29.05 (piątek)

Temat: W świecie postaci komediowych- "Zemsta" A.Fredry.

27.05 (środa)

Temat: Czy uważnie przeczytaliśmy lekturę pt. „Zemsta” ?

28.05 (czwartek)

Temat: Nazwiska bohaterów „Zemsty” wizytówką ich charakterów.

25.05 (poniedziałek)

Temat: Co łączy „Stepy akermańskie” z  utworem  Henryka Sienkiewicza „Latarnik” ?

Zadanie domowe

Proszę zapoznać się z prezentacją dotyczącą „Zemsty”.

https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c&feature=emb_rel_end

26.05 (wtorek)

Temat: Hrabia herbu Bończa, komediopisarz- o Aleksandrze Fredrze.

Podręcznik str.106, 107.

 

22.05 (piątek)

Temat: Romantyczny pamiętnik z podróży- Adam Mickiewicz „Sonety krymskie”.

 1. Budowa sonetu.
 2. Bogactwo środków poetyckich.
 3. Kim jest podmiot liryczny w wierszu ?

26 V omawiamy lekturę pt. „Zemsta”.

20.05 (środa)

Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

Podręcznik str. 238-240

Zeszyt ćwiczeń str.82-83

 

21.05 (czwartek)

Temat: Sentymentalna podróż Adama Mickiewicza na Krym- poznajemy „Stepy akermańskie”.

Podręcznik str. 212-213

18.05 (poniedziałek)

Temat: Rodzaje argumentów.

Podręcznik str. 184-187

19.05 (wtorek)

Temat: Jak można przeciwdziałać złu w świecie ? Praca w grupach metodą projektu.

15.05 (piątek)

Temat: Omówienie kartkówki z ballady „Świtezianka”.

 1. Poprawa najczęściej popełnianych błędów.
 2. Prezentacja najciekawszej pracy- mój wyśniony przyjaciel.

Zadanie domowe (na wtorek)

Praca w grupach- zad. 6/280

13.05 (środa)

Temat: Bajka prawdę ci powie. Analiza i interpretacja utworu I.Krasickiego „Malarze”.

https://epodreczniki.pl/a/czy-artyscie-wolno-klamac/DYzXD21AC

Bajki Ignacego Krasickiego wyróżniają się następującymi cechami:

 • Są pisane wierszem.
 • Mają charakter dydaktyczny (pouczający)- przekazują ważne prawdy życiowe, uczą pewnych zachowań.
 • Ich bohaterami są najczęściej zwierzęta lub ludzie.\
 • Zawierają morał- pouczenie wypowiedziane pośrednio lub wyrażone wprost, na początku lub na końcu utworu (zwykle w formie puenty).
 • Mają charakter alegoryczny- zwierzęta są obdarzone cechami ludzkimi, np. lis jest alegorią pychy.

 

Zadanie domowe

W kilkuzdaniowej wypowiedzi przekonaj swojego rówieśnika, że warto czytać bajki, użyj co najmniej dwóch argumentów (minimum 50 słów).

Usystematyzuj wiedzę dotyczącą znajomości ballady  „Świtezianka” oraz cech gatunkowych tego utworu.

14.05 (czwartek)

Temat: Ballada „Świtezianka”- sprawdzenie wiadomości.

11.05 (poniedziałek)

 Temat: Czy „Świteziankę” można wystawić na scenie ?

 1. Wyszukiwanie argumentów.
 2. Podział ról.

Zadanie domowe

Gdybyś był reżyserem, w jaki sposób podzieliłbyś poszczególne role w balladzie „Świtezianka” ? Uzasadnij swój wybór, podaj imiona i nazwiska uczniów, którzy mieliby się wcielić w danych bohaterów.

12.05 (wtorek)

Temat: Każdy odpowiada za krzywdę na świecie.

Podręcznik str. 278-280

 

8.05 (piątek)

 Temat: Wypowiedź argumentacyjna- ćwiczenia. 

Zad. 3, 4, 5, 7 str. 185, 186

 

6.05 (środa)

 Temat: Czy potrafimy rozpoznawać rodzaje i gatunki literackie ?

Podręcznik str. 333- 339

https://epodreczniki.pl/a/co-nazywamy-epika/DymGyGqMe

 

Zadanie domowe: W atrakcyjny sposób zachęć kogoś do przeczytania:

 • wybranego utworu epickiego,
 • lub wybranego utworu lirycznego.

 

7.05  (czwartek)

Temat: Jak potwierdzić słuszność swojego zdania ?

Podręcznik str. 184-187

 

4.05, 5.05  (poniedziałek, wtorek)

Temat: Opowiadamy ciekawie i barwnie o bohaterach ballady „Świtezianka”.

Podręcznik str. 208-211

Zadanie domowe

Zapoznaj się z biografią L. Staffa (podr. str. 217)

Temat: Na skrzydłach wyobraźni- L. Staff „Prośba o skrzydła”.

Podręcznik str. 217

Zadanie: 1, 2, 3 str. 217

Zadanie domowe: wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych: dodać komuś skrzydeł, podciąć komuś skrzydła.

Matematyka

18.05.2020

T: Sprawdzian wiadomości- równania. 

19-20.05.2020

T: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów

Podr. zad.5-11 str.196-198

21-26.05.2020

T: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów

Podr. zad 1-11 str.201-206

27-28.05.202

T: Średnia arytmetyczna

Podr. zad.1-12.str.209-210

11.05-14.05.2020

11.05.2020 - T: Przekształcanie wzorów- podr. str.187 zad 4 i 5

12.05.2020 - T: Równania - utrwalenie wiadomości podr. str 188-189

13.05-14.05 - T :Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i  diagramów

podr. str.195 zad 1-4

4-5.05. 2020

Temat: Podział proporcjonalny -utrwalenie

Podr. zad 6-8 str 188

zad 9 str 188

 

6-7. 05 2020

Temat Przekształcanie wzorów - ćwiczenia

nadal zadania 1-7 str. 186

Język angielski

Grupa Z

29.05

Temat: Types of films, TV and music - słownictwo. Użycie przyimków in, on, at.

Podr. str. 138-139

27.05

Temat: Sprawdzian z rozdziału 7.

25.05

Temat: Life of Pi - słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

podr. str.136-137

20.05, 22.05

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 7.

podr. str. 131

18.05

Temat: People & their places of interest - rozumienie tekstów pisanych.

Podr. 134-135

15.05

Temat: Summer Camps - rozumienie tekstów pisanych.

podr. 132-133

13.05

Temat: Places of living - ćwiczenia w słuchaniu.

Podręcznik str. 126 zad. 1, 3, str. 132 zad. 2, str. 133 zad. 4

11.05

Temat: Describing flats & neighbourhood - dialogi.

Podręcznik str. 127, ćwiczenia str. 69.

8.05

Temat: Petrified Wood Park - praca z tekstem, słownictwo. 

Podręcznik str. 124-125  

6.05

Temat: Zaimki who, which, whose - ćwiczenia gramatyczne.

Podręcznik str. 121 zad 7, 8, 10, 11 oraz str. 123 zad. 9-10.

4.05

Temat: Appearance, family members - słownictwo.

Podręcznik str.120-121

Grupa ŚZ

29 maja

Temat: Types of films - dialogi. 

podręcznik str.138, ćwiczenia str. 47

TEAMS: 11.00 - 11.30

27 maja (1 godz)

Temat: Life of Pi - reading.

podręcznik str. 136-137 ex. 1,2,4,5,6

25 maja (1 godz)

Temat: Revision 7.

podręcznik str. 131 (cała)

TEAMS: 8.00 - 8.30

22 maja (1 godz)

Temat: Rozumienie tekstów pisanych.

podręcznik str. 134 - 135, ex. 3,4,5

TEAMS: 11.00 - 11.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

20 maja (1 godz)

Temat: Znajomość funkcji I środków językowych.

podręcznik str. 132 - 133, ex. 1,3,5,6,7

TEAMS: 11.40 - 12.10 (materiały do lekcji w PLIKACH)

  Dla chętnych: Gra on - line Magic Monkey (British Council) https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/magic-monkey/index.html  

18 maja (1 godz)

Temat: The Gherkin - reading.

podręcznik str. 130, ex. 2,4,5

TEAMS: 8.00 - 8.30 (materiały w PLIKACH)

15 maja (1 godz)

Temat: A letter about your neighbourhood - writing.

podręcznik str.128-129 ex. 1,2,3,5,6,7

TEAMS: 11.00 - 11.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

13 maja (1 godz)

Temat: Describing flats - dialogi.

podręcznik str.127 ex. 1,5

TEAMS: 11.40 - 12.10 (materiały do lekcji w PLIKACH)

 

11 maja (1 godz)

Temat: Places of living - listening.

ćwiczenia str. 43 zad. 8-11

TEAMS: 8.00 - 8.30 (materiały do lekcji w PLIKACH)

8 maja (1 godz)

Temat: Petrified Wood Park - reading.

podręcznik str.124-125 ex. 3,4,6,7,8, 

Teams: 11.00 - 11.30 (temat + zwroty w PLIKACH)

 

6 maja (1 godz)

Temat: Too/Enough i zaimki osobowe - zadania.

podręcznik str.123 ex. 7,9,10, ćwiczenia str. 42 zad. 3-7

Teams - 12.20 - 12.50 - notatka do lekcji Teams/Zespół 7abŚZ/Pliki/ J. Ang/6 maja

 

4 maja (1 godz)

Temat: Comparative and relative forms - exercises.

podręcznik str.122 ex.1,2, ćwiczenia str. 42 zad. 1,2

Teams - 8.00 - 8.30 

Biologia

25.05

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku

notatka do tematu

 

Temat: Ucho - narząd słuchu i równowagi

notatka do tematu

12.05.

Temat: Choroby i higiena układu nerwowego

Temat:  Budowa układu hormonalnego

 

notatka do każdego tematu

06.05.

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy - zasada działania

Temat: Obwodowy układ nerwowy

Chemia

Temat: Stężenia procentowe - rozwiązywanie zadań

rozwiązywanie zadań

 

Temat: Rozcieńczanie i zagęszczanie roztworów - obliczanie stężeń

rozwiązywanie zadań

12.05.

Temat: Rozpuszczalność substancji

Temat: Rozpuszczalność substancji - odczytywanie z wykresów

 

notatka do każdego tematu

 

6.05.

Temat: Woda jako rozpuszczalnik

Temat: Rodzaje roztworów

Fizyka

Geografia 

25.05- 29.05

Poniedziałek -Temat: Turystyka w Polsce- karta pracy.

Piątek - Temat: Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa.

Podręcznik strona 208-212

18.05- 22.05

Temat: Atrakcje turystyczne Polski / poniedziałek/

Podręcznik strona 189 do 192 warto przeczytać przed lekcją online !

Przypominam o przesłaniu zadania  kto tego jeszcze nie zrobił !   Jest to zadanie o transporcie i łączności  ze strony internetowej /  patrz  zdalne nauczanie geografia 27.04- 01.05/.

Temat: Obiekty Polski na liście UNESCO/ piątek/.

Podręcznik str. 193-196 warto przeczytać przed lekcją online !

 

Poniedziałek:

Temat: Transport i łączność.

Podręcznik - str.182 do 188.

Piątek:

Temat: Atrakcje turystyczne Polski.

Podręcznik - str.189 - 196.

Zadanie  które będziemy czytać na oceny na lekcji  -4 zadania ze strony internetowej /  patrz  zdalne nauczanie geografia 27.04- 01.05/.

Poniedziałek - Temat: Przemysł zaawansowanych technologii.

Podręcznik str. 172 do 176; zadanie 2 i 3 str. 176 podręcznik

Piątek- Temat: Rola usług w gospodarce Polski.

Historia

Temat: Enigma sukces poznańskich matematyków. (26.05.2020)

Proszę, żebyście weszli na ten link: https://www.youtube.com/watch?v=sOcTWaqFF3A 

 

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. (28.05.2020)

podr. 260-263

UCZEŃ:

1.Rozumie pojęcia: „korytarz”; polityka równowagi i Międzymorza;

 1. Identyfikuje postacie: Piłsudskiego i Józefa Becka
 2. Wie, z którymi państwami i kiedy Polska zawarła sojusze i układy w okresie międzywojennym oraz jakie było ich znaczenie; wyjaśnia jakie zagrożenia niosły traktaty z Rapallo i Locarno; charakteryzuje politykę prowadzoną przez Józefa Becka; ocenia pozycję II RP na arenie międzynarodowej.

Notatka:

Podstawę polityki zagranicznej II RP stanowiły zawarte w 1921 r. sojusze z Francją i Rumunią. W okresie międzywojennym państwo polskie realizowało 2 koncepcje w polityce międzynarodowej:

 1. Sojuszu państw środkowoeuropejskich zw. Międzymorzem.
 2. Politykę równowagi i zachowania tzw. „równych odległości” w kontaktach z ZSRS i Niemcami, w myśl której zawarło układ o nieagresji z ZSRS w 1932r. i pakt o niestosowaniu przemocy z III Rzeszą w 1934r.

Temat: Osiągnięcia II Rzeczpospolitej.  (21.05.2020)

podr. 255-259

Notatka:

W okresie międzywojennym rozwijała się polska nauka, szczególne osiągnięcia miała tzw. lwowska szkoła matematyczna . Osiągnięcia polskich matematyków wykorzystywało polskie wojsko (złamanie kodów Enigmy).  W odrodzonej Rzeczpospolitej dużą uwagę przywiązywano do rozwoju techniki, w tym lotnictwa (Żwirko i Wigura) i kolei. Bardzo dynamicznie rozwijała się polska literatura (Żeromski, Reymont, Nałkowska, Dąbrowska, Schulz, Gombrowicz, Tuwim, Lechoń). Dużą popularnością cieszyło się przedwojenne kino.

 

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski.  (19.05.2020)

podr. 251-254

Notatka:

II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, gdzie najliczniejszymi mniejszościami narodowościowymi byli Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i Niemcy. Władze polskie dążyły do asymilacji mniejszości narodowych jednak nie przyniosło to zamierzonych skutków.

 

Temat: Konstytucja marcowa a konstytucja kwietniowa- analiza porównawcza. (12.05)

Dziś na lekcji porównamy dwie przedwojenne konstytucje.

 

Temat: Gospodarka II Rzeczpospolitej  (14.05.2020)

podr. 245-250

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: Polska A i B; COP; reforma walutowa
 2. Identyfikuje postacie W. Grabskiego, E. Kwiatkowskiego
 3. Omawia znaczenie reform II RP; przedstawia problemy gospodarcze państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.

Notatka:

II Rzeczpospolita składał się z ziem, które przez ponad 100 lat należały do różnych państw i znajdowały się na odmiennych poziomach rozwoju. Do najważniejszych osiągnięć II RP zaliczamy:

- reformę walutową Władysława Grabskiego z 1924 r., która wprowadziła nową walutę - złoty polski,

- w latach 20-tych rozpoczęto budowę portu w Gdyni,

- powstała magistrala węglowa łącząca Górny Śląsk z Gdynią,

- w latach 30-tych minister Eugeniusz Kwiatkowski opracował 4 letni plan gospodarczy zakładający budowę COP-u.

 

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji  (7.05.2020)

podr. 240-244

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: zamach majowy, sanacja, autokratyzm, wybory brzeskie, Centrolew, BBWR
 2. Zna daty: zamachu majowego (12.05.1926); uchwalenia konstytucji kwietniowej (23.04.1935);
 3. Identyfikuje postacie: J. Piłsudskiego; S. Wojciechowskiego, W. Sławka; W. Sikorskiego; W. Witosa; I. Mościckiego; E. Rydza-Śmigłego
 4. Omawia przyczyny zamachu majowego, charakteryzuje rządy sanacyjne, przedstawia postanowienia konstytucji kwietniowej, przedstawia politykę władz sanacyjnych wobec opozycji, porównuje konstytucję marcowa i kwietniową

Notatka:

Po kolejnej zmianie rządów w 1926 r. doszło do zamachu majowego, czyli do przewrotu zbrojnego zorganizowanego przez Piłsudskiego. W warszawie wybuchły 3 dniowe walki, w wyniku których zwycięstwo odniosły oddziały wierne Marszałkowi a dotychczasowe władze podały się do dymisji. Nowym prezydentem wybrano Ignacego Mościckiego, ale do śmierci wpływ na najważniejsze kwestie miał Piłsudski. 23 kwietnia 1935 roku uchwalono konstytucję kwietniową, która zmniejszyła uprawnienia parlamentu, poszerzyła zakres władzy prezydenta, czyniąc go odpowiedzialnym „przed Bogiem i historia”.

Sanacja - uzdrowienie życia politycznego w Polsce

1928 - powstanie BBWR na czele z Walerym Sławkiem

1929 - konsolidacja opozycji w ramach Centrolewu

1930 - wybory brzeskie

1936 - powołanie Frontu Morges na czele z Sikorskim.

 

Uczniowie od numeru 1-9 poszukają informacji o konstytucji marcowej, od 10 do końca o konstytucji kwietniowej. Informacji o tym kto sprawował władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, co ile odbywały się wybory, kto miał nadrzędną rolę w państwie.

Temat: Rządy parlamentarne.  (5.05.2020)

podr. 235-240

Uczeń:

1.Zna daty: uchwalenia konstytucji marcowej (17.03.1921); wyboru Narutowicza na prezydenta (9.12.1922)

 1. Identyfikuje postacie: J. Piłsudskiego, G. Narutowicza, S. Wojciechowskiego, W. Witosa, W. Korfantego, W. Grabskiego.
 2. Wyjaśnia znaczenie terminów: Naczelnik Państwa; kontrasygnata, hiperinflacja, wojna celna.
 3. Charakteryzuje i ocenia rządy parlamentarne w Polsce (1919-26); wymienia i omawia postanowienia konstytucji marcowej; charakteryzuje scenę polityczną II RP; charakteryzuje zadania jakie stanęły przed odradzającym się państwem.

Notatka:

Pierwsze lata niepodległości były bardzo trudne bowiem trzeba było scalić ziemie, które przez 123 lata należały do 3 państw zaborczych. W styczniu 1919 r. odbyły się pierwsze wybory do sejmu ustawodawczego, a w lutym uchwalono tzw. małą konstytucję, według której Polska stała się republiką parlamentarną. Józef Piłsudski objął funkcje Naczelnika Państwa. 17 marca 1921 r. sejm uchwalił tzw. konstytucję marcową, wg której najważniejszą rolę miał sprawować sejm. 9 grudnia 1922 r. pierwszym prezydentem II RP został Gabriel Narutowicz, który został po kilku dniach zamordowany. Po jego śmierci prezydentem został Stanisław Wojciechowski. Cechą charakterystyczną rządów parlamentarnych do 1926 r. było rozdrobnienie polityczne i częste zmiany rządów, co wpływało niekorzystnie na pozycję międzynarodową naszego państwa (Locarno, wojna celna z Niemcami).

Informatyka

Czwartek chł, 21.05.2020 - 1 lekcja, piątek dz - 22.05. - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Arkusz kalkulacyjny - ćwiczenia.

Podręcznik: 166-167

Zadania 1, 3 , 4 str. 167.

Filmy instruktażowe do ćwiczeń:

- budowa arkusza kalkulacyjnego: https://youtu.be/2KKt8D6tnCM

- proste obliczenia: https://youtu.be/UgYZ75VoquQ

- Ameryka - zadanie 1 i 3/167: https://youtu.be/PIBuH8Xa1wM

- zadanie 4/167: https://youtu.be/zzAuqtNlTFU

Czwartek, 7.05.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego  - funkcje SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI

Podręcznik: 169-174

Ćwiczenie 2, 3 , 4/170-171, 5/172, 6/173, 7/174, 8/175.

Filmy instruktażowe do poprzednich ćwiczeń:

- budowa arkusza kalkulacyjnego: https://youtu.be/2KKt8D6tnCM

- proste obliczenia: https://youtu.be/UgYZ75VoquQ

- Ameryka - zadanie 1 i 3/167: https://youtu.be/PIBuH8Xa1wM

- zadanie 4/167: https://youtu.be/zzAuqtNlTFU

Język niemiecki

25 maj - poniedziałek

Thema: Mein Lieblingsessen - jedzenie.

Ćwiczenia: 1,2,3,4/58

w domu 7/59

 

27 maj - środa

Thema:  Mein Lieblingsessen - ulubione jedzenie.

Ćwiczenia: zad. 5/58; zad. 6,10/59; zad. 11,12/60

w domu zad. 13/60 (ćwiczenia)

 

Thema: Wiederholung - powtórzenie wiadomości.

Ćwiczenia: 17,18 str. 50

 

Thema: Das esse ich gern - produkty spożywcze.

Ćwiczenia: 22 str. 51

podręcznik słownictwo str. 88 oraz zad. 2A str.87

ćwiczenia: 1,2,3 str. 58

 

11.05.2019

Thema:Grammatik - ćwiczenia gramatyczne.

Na temasie robiliśmy: podręcznik str. 83 zad.8.

 

13.05.2019

Thema: Wiederholung - powtórzenie wiadomości.

podręcznik 1,2 str. 82;

ćwiczenia 21 str. 50 (grupa 2);

ćwiczenie 22,23 str. 51

 

Thema: Das ist ein Buch - rodzajniki w mianowniku.

Podr. Str. 76

ćwiczenia 14,15/49

 

Thema: In der Praxis - ćwiczenia gramatyczne.

Ćwiczenia 19,20,21/50-51 - omówienie

podręcznik zad.8 str. 83

 

Muzyka

Temat: „Cztery pory roku”- Antonio Vivaldi.

 

1.Zapisz temat do zeszytu.

2.Zobacz krótki filmik edukacyjny o kompozytorze.

https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

 1. Poznanie koncertu jako formy muzycznej:

Nazwa „koncert” pochodzi od włoskiego słowa „concertare” i oznacza rywalizację i współzawodnictwo. Składa się z trzech części różniących się między sobą pod względem nastroju i tempa. Budowa koncertu to: 1. część szybka, 2.część-wolna, 3. część- szybka.

 1. „Cztery pory roku” to cykl koncertów. Zapraszam do wysłuchania po jednej części z każdej pory roku: (pomyśl z czym kojarzy Ci się dana część, jakie odczucia wywołuje?)

Wiosna  https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Lato  https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE

Jesień  https://www.youtube.com/watch?v=5jJvvGqdPVk

Zima  https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis

 

Życzę miłego muzykowania!

 

Temat: Balet i taniec klasyczny.

 

1. Zapisz temat do zeszytu.

2. Przeczytaj czytankę z podręcznika.

3. Przypomnij sobie cechy muzyki awangardowej XX wieku oraz osobę Krzysztofa Pendereckiego:

muz

 1. Wysłuchaj utworów K. Pendereckiego. Przeanalizuj jakie instrumenty słyszysz oraz jaki nastrój wywołuje w Tobie dany utwór:

- „Anaklasis”- K. Penderecki

- „Fluorescencje”- K. Penderecki

 1. W dalszym ciągu utrwalaj gamę C-dur oraz „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach.

 

Temat: Warsztat muzyczny.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu.
 2. W tym tygodniu chciałabym przybliżyć Wam osobę Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki był piosenkarzem i multiinstrumentalistom. Grał na skrzypcach, trąbce, fortepianie. Urodził się 6 maja 1950r. W Krakowie lub Łaziskach. Zmarł 22 maja 2017r. W Warszawie. Jest honorowym obywatelem Gminy Godów.
 3. W jego repertuarze jest wiele pięknych utworów. Zapraszam do wysłuchania kilku z nich:

   „Pszczółka Maja”, „Lubię wracać”, „Z Tobą chcę oglądać świat”.

 1. Teraz zapraszam Was do wysłuchania i prześpiewania piosenki Z. Wodeckiego
  pt. „Zacznij od Bacha”- podręcznik str.142 lub skorzystaj z tekstu ze strony internetowej.

Plastyka

Witajcie! W tym tygodniu na  zajęciach plastycznych będziemy malować MARTWĄ NATURĘ farbami. Proszę sobie przygotować: farby, pędzle, kubek na wodę, blok, ołówek i gumkę do gumowania. Możecie wcześniej poszukać inspiracji w internecie.

Religia

Wystawa pt. " Prace dzieci naszej parafii i nie tylko, w Setną Rocznicę Urodzin Karola Wojtyły- Papieża Polaka- Świętego Jana Pawła II."

134572789

Temat: Kult współczesnych świętych Polaków

Zapisz w zeszycie:

Mogę szukać pomocy u św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Lata życia Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki przypadły na bardzo trudny okres dla Polski.

Zastanów się jak rozumiesz słowa: „Zło dobrem zwyciężaj”.

Temat: Tradycja, która niesie wiarę.

Zapisz w zeszycie:

Warto pielęgnować tradycje. Wiem, że polskie tradycje uczą wiary. Życie duchowe nie ogranicza się tylko do liturgii. Przenika do tradycji rodzinnych i społecznych. Liturgię i tradycję łączy zadanie głoszenia Ewangelii i pogłębiania wiary.

Zastanów się dlaczego warto pielęgnować polskie tradycje?

Temat: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne

C.K. Norwid sławił imię Polski w świecie podobnie jak wielu innych Polaków. Wśród nich był kard. Stefan Wyszyński - prymas Polski. Kościół prowadzony przez kardynała Wyszyńskiego w okresie komunizmu:

- podtrzymywał Polaków na duchu,

- prezentował niezafałszowany obraz historii Polski,

- pomagał osobom więzionym, prześladowanym przez władzę oraz ich rodzinom,

- wspierał robotników, którzy walczyli o swoje podstawowe prawa,

- organizował nauczanie religii  w salkach przy kościołach lub prywatnych domach

Pomyśl, jak rozumiesz słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. (Będziemy o tym rozmawiać na lekcji online)

Temat: Maj - miesiąc poświęcony Matce Bożej.

Podczas nabożeństw majowych modlimy się Litanię Loretańską (wezwania do Trójcy Świętej i Matki Bożej)

Wyszukaj w skarbczyku Litanię Loretańską na lekcję katechezy.

Wysłuchaj ze szkolnej strony internetowej jak w naszej szkole online przebiegła czwarta edycja czytania Biblii.

 

WDŻ

4.05 - 08.05  Temat: Dojrzewanie. Rozwój fizyczny. ( dziewczyny) (chłopcy) 

10.05 - 15.05 Temat: Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania ( dziewczyny) ( chłopcy) 

18.05 - 22.05  Temat: Przekazywanie życia.  ( dziewczyny ) (chłopcy) 

25.05 - 29.05 Temat: Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy ( dziewczyny ) (chłopcy) 

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

25.05-29.05

W tym tygodniu przygotowałam dla Was dwie lekcje z lekkoatletyki - dokładnie skoku w dal. Kolejne dwie dotyczą piłki nożnej- dokładnie prawidłowego strzału na bramkę.

Waszym zadaniem jest zobaczenie filmików prawidłowej techniki skoku w dal , pamiętając o prawidłowym rozbiegu-odbiciu-locie-lądowaniu. Mam nadzieję , że to tylko przypomnienie gdyż prawidłowa technika jest Wam dobrze znana. Jeżeli uda nam się wrócić do szkoły ,rozpoczniemy od prób lekkoatletycznych, dlatego warto sobie przypomnieć.

Aktualny rekord świata należy do Mike'a Powella 8,95 m, choć Iván Pedroso skoczył 8,96 m, lecz podczas zawodów wystąpiły wątpliwości do pomiaru siły wiatru, zatem tego rezultatu nie można było uznać za rekord świata.

https://ewf.h1.pl/student/?token=jw1LxJv6oCGcssZmrE7hfn6yllmqQSgP2Q0ukwQjS56W4IypR2

https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA

 

Kolejne filmiki dotyczą prawidłowego strzału na bramkę prostym, wewnętrznym podbiciem. Pierwszy filmik obrazuje nam prawidłowe prowadzenie piłki prostym podbiciem - dla przypomnienia. Jeżeli macie w domu piłki zapraszam do spróbowania na podwórku najlepiej o ścianę budynku chyba ,że ktoś ma bramkę. Miłej zabawy życzę.

https://ewf.h1.pl/student/?token=sxea06JfbIC4sm7GwgJ0ovnaJfAq5PTLZuT4dNU4OBOZlpGAZE

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=z2Mc5nvVnzYclrUx5bCRYi2l6lJlQjOvgbjcX8Lyq8OZMjwJjX

https://ewf.h1.pl/student/?token=9ECSsMq28AAJTdUkIT3KZ3VNZqdMab9EaO7M6UmAXmsCWXHOW2

18.05-22.05

 

W tym tygodniu przygotowałam Wam lekcje z piramid gimnastycznych i zasad gry w badmintona.

Przesyłam Wam do zobaczenia filmiki z propozycjami piramid . Jak wrócimy do szkoły będziecie w parach tworzyć własne piramidy , możecie oczywiście bazować na tych posłanych. Filmiki podsyłam do zobaczenia- nie wykonujcie w domu. Waszym zadaniem na najbliższy tydzień jest narysować propozycję trzech piramid dwójkowych - dla chętnych i odesłanie do mnie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNZZajHf9Jc

https://www.youtube.com/watch?v=zZzyywIU3dI

Kolejnym zadaniem jest przeglądnięcie zasad i przepisów gry w badmintona i w miarę możliwości zaproszenie do gry rodzinnej w badmintona domowników.

https://www.badmintomania.pl/badminton-zasady-gry

Jeżeli nikt nie będzie chciał z Wami zagrać propozycja paru ćwiczeń w domu indywidualnie.

Powodzenia!!!

Pamiętajcie . Wykonujcie tylko ćwiczenia pod nadzorem osoby dorosłej w domu.

11.05-15.05

Witam Was dziewczyny serdecznie w kolejnym tygodniu. Serdecznie dziękuję za wszystkie filmiki, które dotychczas do mnie dotarły. Cieszy mnie bardzo Wasza aktywność na świeżym powietrzu. Pamiętajcie ruszajcie się każdego dnia.

W tym tygodniu przygotowałam  dla Was wyzwanie sportowe. Wiem ,że dacie sobie radę.

Powodzenia

https://padlet.com/msichswitala/xqkd2oc3oc6m9unu

Chłopcy

Materiał 25.05 - 29.05

 

W tym tygodniu chciałem wam zaproponować kilka filmików, które pokażą wam ćwiczenia doskonalące elementy techniczne potrzebne w grach zespołowych.

Rozpoczniemy od koszykówki.

Na filmie którego link znajduje się poniżej znajdziecie ćwiczenia doskonalące kozłowanie piłki w miejscu. Jeśli będziecie próbować wykonywać te ćwiczenia rozpocznijcie wolno, dokładnie,a potem stopniowo możecie przyspieszyć kozłowanie. Pamiętajcie aby kozłować zarówno prawą jak i lewą ręką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSZDX_gH-SQ - kozłowanie

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Były ćwiczenia z wykożystaniem łóżka, tym razem potrzebne będzie krzesło. Wykonajcie 10 ćwiczeń z użyciem krzesła. Każde ćwiczenie powtórzcie 10 razy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 - ćw. z krzesłem

 

Drugą grą zespołową  jest piłka nożna. Na filmikach znajdziecie ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki i panowanie nad piłką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTUPw1hYvWA - prowadzenie piłki (p. Nożna)

 

https://www.youtube.com/watch?v=Msn8HYMN12I - panowanie nad piłką (p. Nożna)

 

Pamiętajcie, przed wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia należy się porządnie rozgrzać !

Ćwiczcie zawsze w bezpiecznym miejscu !

Powodzenia.

Jeśli ktoś chce wysłać do mnie jakieś zaległości to proszę wysłać na adres:

 

Pozdrawiam

 

Materiał 18.05 - 22.05

 

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Do konkurencji lekkoatletycznych oprócz różnego rodzaju rzutów i skoków, należą również biegi.

Zobaczcie na filmikach biegi na różnych dystansach jakie rozgrywane są podczas zawodów lekkoatletycznych. Zapamiętajcie ogólny podział biegów. Zwróccie uwagę na to, jaki rodzaj startu stosujemy dla danego biegu, kiedy biegniemy po torach, a kiedy nie jest to wymagane.

Zobaczycie też biegi, podczas których trzeba pokonywać jakieś przeszkody. Zwóćcie uwagę na rodzaj tych przeszkód i dystanse biegów.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDjEFR6q8ss

https://www.youtube.com/watch?v=s_NL4L860cQ

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

 

 

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie nóg. Przed wykonywaniem ćwiczeń pamiętajcie o solidnej rozgrzewce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-t2-fg2wrQg

 

Kto nie wykonał  ćwiczeń z wykożystaniem łóżka, które wzmacniają różne partie mięśniowe, ma okazję się poprawić. Link poniżej.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

 

Na zakończenie filmiki pokazujące naukę podstawowych ćwiczeń gimnastycznych jakimi są przewrót w przód i przewrót w tył. Nie wykonujcie tych ćwiczeń w warunkach domowych bo łatwo  o kontuzję. Zobaczcie jednak dokładnie filmy, zwróćcie uwagę na najczęściej występujące błędy podczas ich wykonywania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rx0-yEXz_jQ

https://www.youtube.com/watch?v=c6650m7Xd80

 

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę.  

Kto ma zaległości może wysyłać je na adres:   

Pozdrawiam

 

11.05 - 15.05

Witam was wszystkich w nowym tygodniu.

Jak zauważyliście nastapiła zmiana w sposobie naszych kontaktów w zdalnym nauczaniu.

Raz w tygodniu spotykamy się na teamsie, a pozostałe materiały przesyłam wam na stronę szkoły.

Piękna pogoda za oknem więc skupiamy się na lekkiej atletyce.

Przesyłam wam materiał związany ze startem niskim i biegami sprinterskimi. Przeanalizujcie sposób w jaki startowano dawniej i dziś. Zwróćcie uwagę na dystanse jakie biegamy wykonując start niski.

https://www.youtube.com/watch?v=xwNHnCC-fAM

Teraz sami spróbujcie wykonać kilka startów niskich na poszczególne komendy.

Lekka atletyka to także rzuty. Zobaczcie na filmikach jakie rzuty i pchnięcia wykonujemy podczas zawodów. Celowo nie ma filmiku z jednym rzutem. Zastanówcie się jakim.

https://www.youtube.com/watch?v=spbRkD23wyg

https://www.youtube.com/watch?v=tYkX2rm2MGo

https://www.youtube.com/watch?v=COKrdQvSVuw

Pamiętajcie o ciągłym wzmacnianiu swoich mięśni. Tutaj fajne ćwiczenia na mięśnie brzucha.

https://www.youtube.com/watch?v=olwRr8lnE_k

A tu ćwiczenia z wykożystaniem łóżka wzmacniające różne partie mięśniowe.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWAWc_Pc1uY

Pamiętajcie o tym, aby przed wykonywaniem ćwiczeń dobrze się rozgrzać.

W tym tygodniu nie macie nic do zrobienia na ocenę. Wpisuję oceny za odbicia górne i dolne oraz za pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Przesyłajcie kto jeszcze nie wysłał na adres: leszek.oshin@interia.pl

Pozdrawiam

 

Zadanie do wykonania do dnia 08.05.2020 r. (piątek)

 

Podaj 5 pozycji wyjściowych do ćwiczeń, które poznałeś na lekcji.

Do każdej pozycji wyjściowej dopisz jedno ćwiczenie, które można wykonać rozpoczynając go      z tej pozycji.

Przykład:

Pozycja wyjściowa - przysiad podparty; ćwiczenie - przewrót w przód

 

Na ocenę celującą podaj pozycję wyjściową, której nie było na lekcji i dopasuj do niej ćwiczenie.

Zadanie obowiązkowe dla wszystkich, przesyłajcie na maila

Czekam do piątku.

Pozdrawiam

Leszek Micał

do góry