Unia Europejska - Projekty

7 a

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

 plan

Kochani Uczniowie,

wraz z harcerzami chcemy się włączyć w akcję „ List do Powstańca”. Pan Henryk 30 kwietnia będzie obchodził 100 urodziny - umilmy Mu ten dzień! Zróbmy niespodziankę Zacnemu Jubilatowi i wyślijmy mnóstwo pięknych słów ze Skrzyszowa!

 1

Zrób coś bezinteresownie - napisz list/ kartkę/ laurkę/ namaluj obrazek!

Nie musisz nawet fatygować się na pocztę i kupować znaczka. Skrzynka na listy będzie wystawiona w Lewiatanie od czwartku (od godz.12.00) do poniedziałku (do godz. 12.00) - do niej wrzuć to, co chcesz przesłać (niepotrzebna nawet jest koperta, a pisać możesz ręcznie albo na komputerze, ale mile widziana będzie duża czcionka). Pamiętaj tylko, żeby nie zdradzać swoich danych - podpisz się więc imieniem i pierwszą literą nazwiska. W poniedziałek skrzynka z korespondencją zostanie dostarczona do szkoły, a tam Pani Sekretarka (w rękawiczkach) spakuje wszystkie Wasze niespodzianki do jednej koperty (a mamy nadzieję, że będzie potrzebna baaaaaaardzo duża koperta) i wyśle do adresata.

Liczymy na każdego z Was i wierzymy w to, że nas nie zawiedziecie!

 (Jeśli masz jakieś pytania, napisz do swojej polonistki)

Język polski 

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Termin realizacji: 23.04.2020 r. i 24.04.2020 r.

Forma i sposób sprawdzenia zadań: Microsoft Teams 

 1. Temat: Jak prowadzić dyskusję?
 2. Zapisz w zeszycie z literatury notatkę:

Dyskusja jest to rodzaj rozmowy, podczas której dochodzi do wymiany poglądów na określony temat. Uczestniczą w niej przynajmniej dwie strony, które prowadzą spór zgodnie z pewnymi regułami. Celem dyskusji jest przekonanie drugiej strony do swojego stanowiska (tezy) za pomocą odpowiednio dobranych argumentów.

 

Podczas dyskusji należy:

* Uważnie słuchać swojego rozmówcy i starać się zrozumieć jego racje.

* Nie traktować swojego stanowiska osobiście- dyskusja to rodzaj gry, a nie bitwa.

* Skoncentrować się na temacie i nie dać się sprowokować.

 1. Przykład dyskusji:

Pan J.: Uważam, że w telewizji jest za dużo przemocy, to ma bardzo zły wpływa na dzieci.
Pan Z.: Nie sądzę, ponieważ takie programy są nadawane późnym wieczorem i mają odpowiednie oznaczenia.

Argumentów używamy po to, by uzasadnić własne stanowisko lub  podważyć cudze twierdzenie.

Przykład
Pan J. : Rodzice nie są w stanie dopilnować dzieci, które po kryjomu oglądają takie filmy.

Pan Z.: To nie wina telewizji, lecz rodziców, którzy nie zajmują się swoimi dziećmi i nie zwracają uwagi na to, co one robią.
Pan Z. użył kontrargumentu- czyli argumentu skierowanego przeciw czyjemuś stanowisku.

 

 1. Przeczytaj nową wiadomość z podręcznika ze strony 281 i 282.
 2. Zrób w ćwiczeniach zadania znajdujące się na str. 106-107.

 

Liczba jednostek lekcyjnych: 1

Termin realizacji: 22.04.2020 r.

Forma i sposób sprawdzenia zadań: Messenger, e-mail

 

 1. Zapisz w zeszycie z gramatyki temat: Przecinek w zdaniu złożonym.
 2. Przeczytaj z podręcznika  wiadomość ze str. 199.
 3. Zapoznaj się z prezentacją:https://view.genial.ly/5e989c42794b240e24b6e262/presentation-przecinek-w-zdaniu-zlozonym?fbclid=IwAR3xf-W_pHFoON7G0P1MGog7Y85529A2-9tnDZxJMgqbn9PPHtGUFyz4cAs .Klikaj na ruszające się elementy i przeczytaj wszystkie ukryte informacje.
 4. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1. ze str. 200 (podręcznik).
 5. Prześlijmi zadanie z podręcznika od razu po wykonaniu (najpóźniej do 18.00). 

 

Liczba jednostek lekcyjnych: 2 

Termin realizacji: 20.04.2020 r. i 21.04.2020 r. 

Forma i sposób sprawdzenia zadań: Microsoft Teams, e-mail

 

 

Temat lekcji: Jak trafnie przekazać informację ?

 1. Zapisz w zeszycie:

Wypowiedzi innych osób lub własne możemy przytaczać na dwa różne sposoby: za pomocą mowy niezależnej oraz mowy zależnej.

Mowa niezależna- polega na dosłownym  przytoczeniu czyjejś wypowiedzi. Konstrukcja składa się z dwóch wypowiedzeń:

 •    wypowiedzenia wprowadzającego, zawierającego czasownik oznaczający mówienie,
 •    wypowiedzenia wprowadzanego, będącego czyjąś dosłowną wypowiedzią ( w przykładzie wyróżniono grubszym drukiem).

Pewna dama zapytała kiedyś Heinego, słynnego niemieckiego poetę:

- Drogi panie, czy trudno nauczyć się francuskiego?

- Och ! To łatwe - odpowiedział poeta, a po chwili dodał - po prostu zamiast słów niemieckich trzeba używać francuskich.

Mowa zależna- polega na niedosłownym przytoczeniu czyjejś wypowiedzi.

Pewna dama zapytała kiedyś Heinego, słynnego niemieckiego poetę, czy trudno nauczyć się francuskiego. Poeta odpowiedział, że to łatwe. Po chwili dodał, że trzeba po prostu zamiast słów niemieckich używać francuskich.

UWAGA (nie przepisujemy do zeszytu)!

Mowa niezależna wiernie oddaje cechy języka i stylu osoby, której wypowiedź przytaczamy. Zachowuje wyrazy nacechowane emocjonalnie (wykrzykniki, wołacze).

Mowa zależna ma charakter sprawozdawczy, eliminuje indywidualne cechy przytaczanej wypowiedzi.

 1. Wykonajcie ćwiczenie w zeszycie. Przekształć tekst, zastępując mowę zależną mową niezależną.

Zwierzęta zwołały kiedyś zebranie, żeby omówić różne ważne sprawy. O wyznaczonej godzinie zjawiły się wszystkie oprócz stonogi. Postanowiono na nią zaczekać. Po godzinie przewodniczący oznajmił, że dłużej czekać nie będzie. Kiedy zebranie dobiegło końca, zjawiła się stonoga. Któreś ze zwierząt zapytało, dlaczego się spóźniła. W odpowiedzi oburzona stonoga wrzasnęła z pretensją, że ktoś wywiesił kartkę, aby wycierać nogi.

 1. Przepisz do zeszytu dialog i uzupełnij go odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi - ćw. 3 str. 236 (podręcznik).
 2. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń - str. 46 - 48, zad. 2, 3, 4, 5.

 

Liczba jednostek lekcyjnych: 2
Termin realizacji:16.04.2020 r. i 17.04.2020 r.
Forma i sposób sprawdzenia zadań: Messenger, e - mail
 
1.      Zapisz w zeszycie z literatury temat: Żywot bohatera - postawa romantycznego straceńca.
3.      Zapoznaj się z wykładem: https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI
123
 

Liczba jednostek lekcyjnych: 1

Termin realizacji:15.04.2020 r.

Forma i sposób sprawdzenia zadań: Messenger, e - mail

 

 1. Zapisz w zeszycie z literatury temat: Romantyczny wzór patrioty w czasach powstania listopadowego.
 2. Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/kim-byl-pulkownik/DBPU7W5Jz
 3. Przepisz notatkę do zeszytu.

Adam Mickiewicz napisał "Śmierć Pułkownika"- podobnie jak "Redutę Ordona"- po klęsce powstania listopadowego. Poeta poświęcił swój wiersz postaci autentycznej, litewskiej szlachciance Emilii Plater, która brała udział w walkach powstańczych.

Wiersz jest hołdem złożonym kobiecie- powstańcowi. Emilia nie waha się poświęcić życia w obronie kraju. Poeta nadaje jej cechy heroiczne- ukazuje jako wzór żołnierza, wiernego sprawie do końca. Gloryfikuje jej postawę poprzez porównanie do dawnych rycerzy- bohaterów polskiej historii np. Stefana Czarneckiego.

 1. Następnie wykonaj ćwiczenia, odpowiedzi zapisz w zeszycie.

I Co wiesz o powstaniu listopadowym?

II Wymień kilka postaci historycznych związanych z powstaniem listopadowym.

III  W kilku zdaniach opowiedz historię, która stała się tematem wiersza pt. „Śmierć Pułkownika”.

IV Wymień elementy wojskowego rynsztunku, z którym chciała się pożegnać bohaterka.

V Kto i w jaki sposób reagował na zbliżającą się śmierć Pani Pułkownik, możesz posłużyć się cytatami z tekstu.

VI Wypisz wszystkie określenia, którymi nazwano tytułową bohaterkę.

VII Wyjaśnij, na czym polega wyjątkowość opisywanego wodza.

VIII Kiedy pojawia się imię i nazwisko tytułowej bohaterki, w którym momencie? Czemu służy taki zabieg poety?

 1. Zadanie dla chętnych:

Prześlij na mój adres mailowy (patrycja.malura@wp.pl) odpowiedź do zadania 4.III (W kilku zdaniach opowiedz historię, która stała się tematem wiersza pt. „Śmierć Pułkownika”).

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Język angielski

Grupa Z

24.04

Temat: Ćwiczenia gramatyczne do rozdziału 6.

Na spotkaniu w teams wykonamy zaległe ćwiczenia z rozdziału 6 w ćwiczeniach.

Do zobaczenia o 9.00.

 

22.04

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 6.

Podręcznik str. 113

Mam nadzieję, że wszystkie zadania z tej strony zdążymy rozwiązać w czasie spotkania dziś na Teams.

Pozdrawiam.

 

20 kwietnia

Temat: National Recycling Week - e-mail.

 

Dzisiejszy temat to e-mail z proponowanym rozwiązaniem problemu ekologicznego. Temat jest mocno zbliżony do naszego dialogu.

Na str. 110 mamy przykładowy e-mail na temat ratowania zwierząt. Na str. 111 mamy pakiet przydatnych wyrażeń (fioletowa część). Proszę przeanalizować przykład i zwroty (przydatne są wyrażenia z lekcji z dialogu).

Napiszcie podobny e-mail wybierając problem ekologiczny (inny niż wybraliście do dialogu) i w 100-120 słowach zaproponujcie co należy zrobić, aby problem rozwiązać.

Proszę go przesłać do końca tygodnia (26.04.2020) na mój adres mailowy. Proszę go wpisać w treść wiadomości lub jako załącznik w wordzie (lub innym edytorze)- nie jako zdjęcie.

Zadanie to będzie podlegać ocenie.

W czasie najbliższej lekcji online lub w indywidualnych konsultacjach przez Teams, można wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Pozdrawiam.

 

15.04

Temat: Saving water & keeping neighbourhood clean - dialogi.

Witam Was po świętach.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się dialogiem związanym z ekologią oraz sugerowaniem różnych rozwiązań, przyjmowaniem sugestii oraz ich odrzuceniem.

Otwórzcie podręczniki na stronie 109 i przeczytajcie dialog w zadaniu pierwszym (jeśli znajdziecie trudne słownictwo- zapiszcie je w zeszycie).

W zadaniu drugim mamy pakiet przydatnych wyrażeń. Znajdziecie tam zestaw zwrotów używanych by poprosić o sugestię (asking for suggestions), by ją podać (making suggestions), jak się zgodzić (agreeing) i nie zgodzić (disagreeing).

Waszym zadaniem po dzisiejszej lekcji jest połączyć się w pary i utworzyć dialog na temat możliwych rozwiązań dla wybranego przez siebie problemu związanego ze środowiskiem naturalnym (poza oszczędzaniem wody). Przypominam, że tematem tym zajmujemy się całym rozdziale szóstym. Na utworzenie dialogów macie dwa tygodnie (do 29 kwietnia). Po tym czasie będziemy spotykać się na Teams i przedstawiać przygotowane rozmowy na ocenę. Oczywiście tak jak w klasie obowiązują te same zasady dotyczące długości dialogu. Uczymy się go na pamięć.

Jeśli macie jakieś pytania czy wątpliwości, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Grupa śZ

24 kwietnia 

Temat: Revision 6.

podręcznik str. 113

Link do e - lekcji: https://youtu.be/H-Nb7apVptE

 

22 kwietnia

Temat: National Recycling Week - writing exercises.

podręcznik str. 116-117

Link do e-lekcji: https://youtu.be/RW9wMM3LnyQ

20 kwietnia 

Temat: Charity work - skills practice.  

podręcznik str. 114-115   zad. 1-6

Link do e - lekcji: https://youtu.be/w3gXUtYWIF0

17 kwietnia 

Temat: Precious water - reading. 

podręcznik str. 112   zad. 2-4 + Check these words

Link do e - lekcji: https://youtu.be/r4y06uad6kE

 

15 kwietnia

Temat: Exam skills - practice.

ćwiczenia str. 38 zad. 1-3, str. 39 zad. 1-2

Link do e-lekcji: https://youtu.be/7DIN3MaFkcQ

Matematyka  

22.04 i 23.04 .2020

                                                      Lekcja

Temat:    Proporcja

 

Równość dwóch ilorazów nazywamy proporcją. Jeśli b±0 , d±0 i ilorazy a/b i c/d są równe to zapis

a/b=c/d lub  a:b=c:d oznaczają proporcję.

    a  :   b  =  c  :  d     a,d-to wyrazy skrajne , b i c -to wyrazy środkowe

W proporcji zawsze iloczyn wyrazów skrajnych    jest równy iloczynowi wyrazów środkowych.

                                  a · d = b·c 

Przepisać do zeszytu zasadę ze str. 179 podręcznik. (ostatnia tabelka)

Zad. 1-5 str.180

zad. 6-9 str 181

omówienie tematu i zadań odbędzie się na spotkaniu .

mat

15.04 i 16.04

 Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Zadanie16 str 174 podr. numery z dziennika 1-10

zadanie 17 str 174 podr numery 11-23

zadanie 19 srt 174 podr. wszyscy

zadanie 7 str 62 ćwiczenia

Zadania należy wykonać do  20.04.2020 Powodzenia

Spotkanie tradycyjnie środa, czwartek godz. 10.00

Biologia 

21.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z układu wydalniczego 

Temat: Budowa i rola układu nerwowego

 

W tym tygodniu spotykamy się na lekcji. Omówimy wspólnie układ wydalniczy, a na drugiej lekcji w tym tygodniu zrobicie notatkę do tematu z układu nerwowego.

Do zobaczenia!

 

15.04

Temat: Układ wydalniczy                   będzie realizowany przez 2 lekcje

 

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po odpoczynku czas wracać do pracy.

 Najpierw skupimy się na funkcjach układu wydalniczego. Możecie do tego celu wykorzystać podręcznik z biologii 153 - 156 str. oraz lekcję na  https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DIm57TIjs

W zeszytach zanotujcie skład moczu.

Uczniowie chętni mogą wykonać doświadczenie, którego instrukcję znajdziecie pod wskazanym adresem w punkcie 3- fotografię i wnioski prześlijcie mi na adres (będą za to dodatkowe oceny; zamiast bibuły mogą Wam posłużyć ręczniki papierowe, ale delikatnie przelewajcie płyn, aby ich nie rozerwać).

 

Kolejna lekcja będzie dotyczyła higieny i chorób układu wydalniczego.

Najpierw przeczytajcie temat z podręcznika 157 - 160str. Następnie w zeszytach zanotujcie:

- jakie są choroby

- jak dbać o układ wydalniczy

- co to jest dializa

Po przeczytaniu podsumowania i zrobieniu testu sprawdźcie jak Wam poszło.

Chemia

34

16.04.

Temat: Woda - właściwości i rola w przyrodzie                 2 lekcje

 

Witam Was bardzo serdecznie.

Otwórzcie podręczniki na stronie 160 i przeczytajcie temat opisany do 164 strony.

W zeszycie zanotujcie:

- właściwości wody

- kiedy woda ma najmniejszą gęstość

- kiedy woda zwiększa objętość

- woda występuje w : ….

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/D1GXRbHQl

 

Na kolejnej lekcji zajmiecie się gospodarowaniem wodą.

Zrobicie notatkę: jak racjonalnie gospodarować wodą?

Myślę, że obserwując świat oraz oglądając programy naukowe wiecie, że mamy na świecie problem z czystą wodą. Wasze zadanie ma Was nakłonić do przemyślenia spraw związanych z jej zużywaniem oraz oszczędnym gospodarowaniem. Chciałabym, aby Wasze odpowiedzi były wypunktowane (krótko, zwięźle). Im więcej kwestii poruszycie tym wyższa ocena. Na Wasze prace czekam do 19.04.   figiel.biolchem@interia.pl

 

Fizyka 

(2h)Temat:Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Bezwładność.

 

W klasie siódmej omawialiśmy już zagadnienie dotyczące siły wypadkowej, sił równoważących się.( temat 6 str 35 ). Składaliśmy już siły o tym samym kierunku tym samym i przeciwnym zwrocie.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika st.162-165

W zeszytach odpowiedz na pytania:

1.Co to jest bezwładność ciała?

2.Co jest miarą bezwładności ciała?

3.Napisz kolorem I zasadę dynamiki Newtona.

 

W zeszytach wykonaj zadanie 2 str.168 podręcznik (pamiętaj, że ciało porusza się ruchem jednostajnym wtedy gdy wypadkowa sił działających na ciało wynosi zero)

 

Zdjęcie zadań odeślij  do wtorku 21.04 na

 W temacie podaj swoje imię i nazwisko.

W razie pytań kontaktujemy się poprzez Librus i email.

Geografia  

 Temat : Przemysł energetyczny w Polsce / lekcja online/.

1/Przeczytać tekst  podręcznika od  str. 161 do 165. 2/ Wykonać zadania 1,2,3,4 na str.165.3/ Rozwiązać zadania:

 Temat: Okręgi przemysłowe w Polsce.

1/Przeczytać tekst podręcznika od str.166- 171. 2/ Uzupełnić informacje o największych  okręgach przemysłowych Polski / przepisać do zeszytu/.

678

17.04.20

Drodzy uczniowie! 1/  Dzisiejszy temat: Przemysł i jego funkcje. / 1h/ , termin wykonania - kolejna lekcja geografii/.2/Przeczytajcie z podręcznika ten temat od str. 157 do 160.3/Opracujcie w zeszycie zagadnienia :a/ Na jakie rodzaje działalności dzielimy przemysł? b/ Jakie są funkcje przemysłu? c/ Wykonajcie zadanie 1 ze str.160 w podręczniku d/ Wymieńcie czynniki lokalizacji przemysłu e/ Wykonajcie zadanie 2 ze str. 160 z podręcznika 3/ Przerysujcie i uzupełnijcie poniższą tabelkę. .4/  Pamiętajcie sprawdzić w librusie , kto przesyła zadania z poprzedniego tygodnia do sprawdzenia. Moja skrzynka sps.ucher@gmail.com   Przyjemnej pracy. 5/ Pozdrawiam. Renata Ucher.

g4

Historia  

Temat: Odrodzenie Rzeczpospolitej.  (24.04.2020)

podr. 218-221

Uczeń:

 1. Zna datę przekazania władzy Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną - 11.11.1918
 2. Identyfikuje postacie: Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Daszyńskiego, Moraczewskiego
 3. Wymienia pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich, przedstawia sytuację międzynarodową jesienią 1918 r. wyjaśnia, w jaki sposób sytuacja międzynarodowa, która zaistniała pod koniec 1918 r., wpłynęła na odzyskanie niepodległości przez Polskę; ocenia rolę jaką odegrał Piłsudski w momencie odzyskania niepodległości.

Notatka:

Sytuacja na frontach I wojny światowej w 1918 roku i wewnętrzne problemy państw zaborczych spowodowały, że wzrosły szanse Polaków na odzyskanie niepodległości . Jesienią 1918 r. zaczęły powstawać polskie ośrodki władzy państwowej:

 1. W Cieszynie Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego - 19.10.1918
 2. W Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego - 28.10.1918
 3. W Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego - 7.11.1918.

Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy spowodował przekazanie mu władzy wojskowej przez Radę Regencyjną - 11.11.1918 r., a 14.11.1918 cywilnej, później został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Pierwszym premierem w listopadzie został Jędrzej Moraczewski, a w styczniu 1919 r. utworzono uznawany przez aliantów rząd z Ignacym Janem Paderewskim na czele.

 

Temat: Odrodzenie Rzeczpospolitej.  (24.04.2020)

podr. 218-221

Uczeń:

 1. Zna datę przekazania władzy Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną - 11.11.1918
 2. Identyfikuje postacie: Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Daszyńskiego, Moraczewskiego
 3. Wymienia pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich, przedstawia sytuację międzynarodową jesienią 1918 r. wyjaśnia, w jaki sposób sytuacja międzynarodowa, która zaistniała pod koniec 1918 r., wpłynęła na odzyskanie niepodległości przez Polskę; ocenia rolę jaką odegrał Piłsudski w momencie odzyskania niepodległości.

Notatka:

Sytuacja na frontach I wojny światowej w 1918 roku i wewnętrzne problemy państw zaborczych spowodowały, że wzrosły szanse Polaków na odzyskanie niepodległości . Jesienią 1918 r. zaczęły powstawać polskie ośrodki władzy państwowej:

 1. W Cieszynie Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego - 19.10.1918
 2. W Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego - 28.10.1918
 3. W Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego - 7.11.1918.

Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy spowodował przekazanie mu władzy wojskowej przez Radę Regencyjną - 11.11.1918 r., a 14.11.1918 cywilnej, później został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Pierwszym premierem w listopadzie został Jędrzej Moraczewski, a w styczniu 1919 r. utworzono uznawany przez aliantów rząd z Ignacym Janem Paderewskim na czele.

 

Temat: Świat w okresie międzywojennym - powtórzenie.  (21.04.2020)

Dział 6.

 1. Świat po wojnie.
 2. ZSRS i III Rzesza jako przykłady totalitaryzmów.
 3. Kultura I połowy XX wieku.
 4. Świat na drodze ku wojnie.
 5. Daty, pojęcia, postacie
 6. 06.1919; 1922; 1925; 1929; 1933; 1936-39; 1938
 7. Liga Narodów; „czarny czwartek”; „noc długich noży”; ustawy norymberskie; „noc kryształowa”; wielka czystka;
 8. Stalin, Mussolini, Hitler, Roosevelt,

 

Do końca kwietnia proszę na ocenę wykonać krzyżówkę do hasła międzywojnie, używając np. takich pojęć jak: Liga Narodów; totalitaryzm;  „czarny czwartek”; „noc długich noży”; ustawy norymberskie; „noc kryształowa”; wielka czystka; New Deal; kołchoz, sowchoz, łagier, antysemityzm, faszyzm, stalinizm, Roosevelt, Picasso, S. Dali, dadaizm, kubizm, futuryzm, surrealizm, demilitaryzacja; Locarno; Rapallo

Krzyżówkę proszę przesłać na e-mail: ibrudny72@gmail.com

 

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.  (17.04.2020)

podr. 210-213

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: Anschluss, oś Berlin-Rzym-Tokio, appeasement, marionetkowe cesarstwo
 2. Zna daty Anschlussu Austrii (1938); remilitaryzacji Nadrenii (1936), wojny domowej w Hiszpanii (1936-39); konferencji w Monachium (wrzesień 1938)
 3. Identyfikuje postacie: Hitlera, Mussoliniego, gen,. Franco, Chamberlaina i Daladiera

Przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii; wymienia cele jakie przyświecały państwom totalitarnym w polityce zagranicznej; wymienia postanowienia konferencji w Monachium; wyjaśnia przyczyny i skutki ekspansji Japonii; charakteryzuje sytuacje w Europie w latach 30 tych

Notatka:

 1. Hitler po przejęciu władzy rozpoczął przygotowania do wojny, zawierając m.in. sojusz z Włochami i Japonią, przywracając powszechną służbę wojskową, rozbudowując siły zbrojne czy remilitaryzując Nadrenię. W marcu 1938 roku wojska niemieckie wkroczyły do Austrii (Anschluss) i przyłączyły ją do III Rzeszy. We wrześniu tegoż roku na konferencji w Monachium zdecydowano o włączeniu części Czechosłowacji do Niemiec (Sudety). W marcu 1939 r. jednym z ostatnich bezbolesnych podbojów Hitlera było utworzenie zależnego  Protektoratu Czech i Moraw. 
 2. W 1936 r. w Hiszpanii wybuchła wojna domowa między republikanami popieranymi m.in. przez ZSRS a zwolennikami gen Franco wspieranymi przez III Rzeszę i Włochy. Konflikt zakończył się w 1939 r. zdobyciem Madrytu przez oddziały gen. Franco.
 3. W latach 30. Rozpoczęła się ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie, a jej głównym celem były Chiny.

 

Proszę spokojnie przeczytać tekst z podręcznika, „widzimy” się w poniedziałek na Teamsie

Informatyka

Dzień dobry!

Tematem zajęć w tym tygodniu jest aplikacja, z której będziemy korzystać: Microsoft Teams - netykieta, umiejętność obsługi aplikacji. Wykorzystanie możliwości dysku Google. (lekcja w MTeams). Dowiecie się, jak dołączać do spotkania, jak włączać i wyłączać kamerę oraz mikrofon, do czego służy czat. Poznacie również funkcje zakładek: ogłoszeń, plików, notesu zajęć. Ważna informacja: korzystając z tego samego loginu i hasła, których używacie, logując się do Microsoft Teams, możecie zalogować się również na stronę: office 365 (https://www.office.com/?omkt=pl-pl), na której można skorzystać z darmowego pakietu Office (uproszczonej wersji Worda, Excela, PowerPointa). Jeśli ktoś ma konto Google (gmail), również ma dostęp do swojego wirtualnego dysku, w którym również może tworzyć dokumenty, arkusze, prezentacje. Jest to ważna informacja dla tych z Was, którzy mają problem z oprogramowaniem - korzystanie z jednego z tych dwóch źródeł może rozwiązać część problemów. Jeśli pojawią się jakieś pytania lub problemy, zapraszam do kontaktu przez FB, Librus, Microsoft Teams oraz

Do zobaczenia!

1234

Przydatne linki:

Strona, z której należy pobrać aplikację Microsoft Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software

Drugi sposób instalacji aplikacji przedstawiony jest na filmie  https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ISQePLcezEZws2uZgoypqC6EvHVvz6Uv8VF6zUgwMKvx35bxJoSK5ipg&app=desktop

Aplikację Teams można też zainstalować na wszelkiego typu urządzeniach mobilnych (np. smartfon, tablet). Należy zainstalować aplikację tak jak wszystkie inne w urządzeniu i zalogować się danymi podanymi w Librusie.

Po zalogowaniu się warto zobaczyć film, który przedstawia podstawowe możliwości aplikacji Teams https://www.youtube.com/watch?v=lCLK2w5kIrA

Można również zapoznać się z poradnikiem dla uczniów: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

 

Zachęcam do samodzielnego zalogowania się. Jeśli pojawią się problemy, proszę o kontakt najlepiej za pośrednictwem Facebooka lub Librusa - postaram się pomóc.

Mirella Markowska

J.niemiecki

 • Termin realizacji: do piątku 24.04.2020.
 • Ilość lekcji: 2
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

      W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librusa.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: Wie sieht dein Stundenplan aus? - mój plan lekcji

 

Przepisz zdania do zeszytu:)

 1. Was hast du am Montag? - co masz w poniedziałek?

       Am Montag habe ich Bio, Deutsch, Sport - w poniedziałek mam biologię, niemiecki, w-f.

 1. Wann hast du Mathe? - kiedy masz matmę?

       Am Dienstag habe ich Mathe - we wtorek mam matmę.

 1. Wie viele Stunden hast du am Mittwoch? - ile lekcji masz w środę?

       Am Mittwich habe ich 6 Stunden - w środę mam 6 lekcji.

 

Ćwiczenia zad.10,11 str.48 - dni tygodnia i przedmioty szkolne potrzebne do zrobienia tych zadań są w podręczniku na stronie 73. Przedmioty, które mogą być po niemiecku niezrozumiałe to:

Geschichte - historia,

Erdkunde - geografia,

Kunst - plastyka.

 

Resztę zadań zrobimy razem na teamsie :)

Przepisane zdania i zróbcie proszę zadania w ćwiczeniach.

Wyślijcie maila, ale dopiero jak zrobicie lekcję poniżej (żeby wszystkie załączniki były w jednym mailu).

 

Zapiszcie w zeszycie drugi temat lekcji:

In der Schule lernt Klara - plan lekcji Klary.

 

Przepisz do zeszytu:

 1. Was hat Klara am Donnerstag? - co Klara ma w czwartek?

       Am Donnerstag hat sie Inforamtik, Chemie und Musik. - W czwartek ma ….

 1. Wann hat Klara Erdkunde? - Kiedy Klara ma geografię?

       Am Freitag hat sie Erdkunde. - W piątek ma geografię.

 1. Wie viele Stunden hat sie am Montag? - ile lekcji ma w poniedziałek?

       Am Montag hat sie 5 Stunden - w poniedziałek ma 5 lekcji.

 

Teraz otwórz podręcznik na stronie 73.

Jest tam jak widzicie plan lekcji Klary.

Na podstawie tego planu lekcji PEŁNYM ZDANIEM zapiszcie w zeszycie odpowiedzi na moje pytania. Pomocne będą zdania, które przed chwilą przepisaliście.

Przepiszcie te pytania, a pod nimi zapiszcie odpowiedź.

 1. Was hat Klara am Dienstag? - co Klara ma we wtorek?
 2. Wann hat Klara Geschichte? - Kiedy Klara ma historię?
 3. Wie viele Stunden hat Klara am Mittwoch? - Ile lekcji Klara ma w środę?

 

Resztę zrobimy razem na teamsie. Pamiętajcie o wysłaniu do piątku przepisanych lekcji i zadań.

 

Powodzenia!

Widzimy się za niedługo. W razie pytań piszcie na librusa,

pozdrawiam,

Daria Zdrojewska-Kuc

 

 • Termin realizacji: do wtorku 21.04.2020.
 • Ilość lekcji: 1
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

      W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librusa.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: In der Schule - czytanie ze zrozumieniem.

 

Przepiszcie wyrazy do zeszytu:

 • die Stadt - miasto
 • in der Nähe - w pobliżu
 • Hier gibt es - tutaj jest
 • die Schülerinnen - uczennice
 • die Schüler - uczniowie
 • besuchen - uczęszczać/odwiedzać
 • insgesamt - razem/ogółem
 • unterrichten - nauczać
 • die Lehrer - nauczyciele
 • Unterricht - lekcje
 • jeden Tag - każdego dnia
 • am Nachmittag - po południu
 • dann - potem
 • manchmal - czasami
 • modern - nowoczesny
 • der Informatikraum - sala do informatyki
 • die Schwimmhalle - basen
 • die Mensa - stołówka
 • natürlich - oczywiście
 • auch - też/również
 • essen - jeść
 • zu Mittag essen - jeść obiad
 • kosten - kosztować

 

 • Otwórzcie podręcznik na stronie 71 i przeczytajcie tekst. Przy czytaniu starajcie się ustnie przetłumaczyć każde zdanie. Pomocne będą wyrazy, które właśnie przepisaliście do zeszytu.
 • Po tekstem znajduje się tabelka. Ułóżcie zdania i zapiszcie je w zeszycie.
 1. Szkoła jest bardzo nowoczesna.
 2. 1066 uczennic i uczniów uczęszcza do gimnazujm.
 3. Uczennice i uczniowie są między 10, a 18 rokiem życia.
 4. Szkoła leży w Walldorf.
 5. W szkole naucza 92 nauczycieli.
 6. W szkole jest (gibt es) biblioteka.
 7. Uczennice i uczniowie jedzą na stołówce.

 

 • Ćwiczenia zad. 1,2 str. 46

 

Powodzenia!

W razie pytań piszcie na librusa,

pozdrawiam,

Daria Zdrojewska-Kuc

Muzyka 

Temat lekcji: Z dziejów muzyki- muzyka XX wieku. Folk i country.

 

 1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika- Z dziejów muzyki- muzyka XX wieku oraz Folk i country.
 3. Zrób w zeszycie krótką notatkę o muzyce XX wieku oraz folk i country.
 4. Zobacz krótki filmik o muzyce awangardowej XX wieku. Jej reprezentantem był polski kompozytor Krzysztof Penderecki, który niestety zmarł w zeszłym miesiącu- 29 marca 2020r. https://www.youtube.com/watch?v=tykOb5qcMus

      Zobacz także -Folk i country https://www.youtube.com/watch?v=NJND7nIzoSI

 1. Przypomnij sobie gamę C-dur oraz „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach.

Plastyka  

Religia

Temat: Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość.

 1. Przepisz notatkę do zeszytu:

Spotkaliście się wielokrotnie z hasłem: BÓG - HONOR - OJCZYZNA. Najczęściej występuje na chorągwiach wojskowych, szkół i różnego rodzaju organizacji. Słowa te są dewizą Wojska Polskiego od 1993 roku, lecz w literaturze spotykane są już od XVI w. Dla tych wartości Polacy poświęcali swoje umiejętności, majątki, niejednokrotnie nawet życie. Miłość ku ojczyźnie łączyła się z miłością do Boga, prośbami zanoszonymi do Niego. Wyrazem tego może być śpiewany podczas różnorodnych uroczystości hymn „Boże, coś Polskę”.

Kim jest patriota? Przerysuj poniższy schemat do zeszytu

r5

Przesyłam link do hymnu „Boże, coś Polskę”. Przypomnij sobie pierwszą zwrotkę.

https://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=435&fbclid=IwAR02YtwqROTL9VXO0fAU_h5GA1FtNrYhFH9aO5VVnX1VP2j1Ic7rwelz6Xc

Technika 

WDŻ

20.04 - 25.04 Temat: Pierwsze uczucia. 

12

W-F

 DZIEWCZYNY 

20.04-25.04

Witam Was w kolejnym tygodniu. Na ten tydzień zaplanowałam dla Was doskonalenie techniki rzutów do kosza. Pamiętajcie zwróćcie uwagę na poprawnie wykonany rzut, nieważne jaką wykorzystacie piłkę-dowolną , którą posiadacie. Mile widziane zdjęcia z Waszej aktywności lub filmiki na mój e-mail:msichswitala@gmail.com

https://padlet.com/msichswitala/ugm36447ltay8o8d

15.04-16.04

Witam Was bardzo serdecznie po przerwie świątecznej. Zachęcam Was do poruszania się każdego dnia. Nie musicie ćwiczyć całą godzinę , wystarczy chociażby 15minut- dziennie .

Przesyłam Wam filmiki , z których możecie skorzystać i zachęcam do wysyłania na mój e-mail zdjęć , filmów z Waszej aktywności.

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno 

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

Miłej zabawy.

CHŁOPCY

21.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności kształtowania wytrzymałości.

Oglądamy filmik na temat kształtowania wytrzymałości:

https://www.youtube.com/watch?v=c7_6nWylI98

 

22.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozgrzewki lekkoatletycznej 

Zapoznajcie się z przykładowymi ćwiczeniami:

https://www.youtube.com/watch?v=tiStyE8svmE

Chętni mogą wysłać swoją propozycję ćwiczeń:

mateusz_woznica_nauczanie@wp.pl

 

23.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności przekazywania pałeczki sztafetowej w strefie zmian.

https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8

 

24.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności wykonania skoku w dal techniką naturalną.

Proszę zobaczyć krótki filmik instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=WU-tnDHoX3A&t=192s

15.04.2020r.

Doskonalenie techniki indywidualnej w pchnięciu kulą

Oglądamy filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=S_M095VhCMk

Proszę wykonywać w domu „pompki”, pchnięcie kulą wykonamy po powrocie do szkoły.

 

16.04.2020r.

Doskonalenie techniki indywidualnej w skoku wzwyż

Oglądamy filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=HzUr1HguuXM

 

17.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności wykonania skoku w dal po rozbiegu z odbiciem z belki

Oglądamy filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=WU-tnDHoX3A

SKS
do góry