Unia Europejska - Projekty

7 b

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

 plan

Kochani Uczniowie,

wraz z harcerzami chcemy się włączyć w akcję „ List do Powstańca”. Pan Henryk 30 kwietnia będzie obchodził 100 urodziny - umilmy Mu ten dzień! Zróbmy niespodziankę Zacnemu Jubilatowi i wyślijmy mnóstwo pięknych słów ze Skrzyszowa!

 1

Zrób coś bezinteresownie - napisz list/ kartkę/ laurkę/ namaluj obrazek!

Nie musisz nawet fatygować się na pocztę i kupować znaczka. Skrzynka na listy będzie wystawiona w Lewiatanie od czwartku (od godz.12.00) do poniedziałku (do godz. 12.00) - do niej wrzuć to, co chcesz przesłać (niepotrzebna nawet jest koperta, a pisać możesz ręcznie albo na komputerze, ale mile widziana będzie duża czcionka). Pamiętaj tylko, żeby nie zdradzać swoich danych - podpisz się więc imieniem i pierwszą literą nazwiska. W poniedziałek skrzynka z korespondencją zostanie dostarczona do szkoły, a tam Pani Sekretarka (w rękawiczkach) spakuje wszystkie Wasze niespodzianki do jednej koperty (a mamy nadzieję, że będzie potrzebna baaaaaaardzo duża koperta) i wyśle do adresata.

Liczymy na każdego z Was i wierzymy w to, że nas nie zawiedziecie!

 (Jeśli masz jakieś pytania, napisz do swojej polonistki)

Język polski  

Witajcie

24.04.2020 r.

Dzisiaj spotykamy się na lekcji on-line.

Temat: Nastrojowa ballada i zdradzona miłość.

 1. Podczas dzisiejszych zajęć wrócimy do zadań dotyczących znajomości środków poetyckich.
 2. Dowiecie się, jakie cechy wyróżniają balladę spośród innych gatunków literackich.
 3. Wykonamy ćwiczenia, które sprawdzą znajomość utworu Adama Mickiewicza „Świtezianka”.

Do zobaczenia

Witajcie

Przygotowałam dla Was temat, który będzie realizowany podczas dwóch jednostek lekcyjnych.

22.04. 2020 r. (środa) i 23.04.2020 r. (czwartek)

Temat: Utrwalamy wiadomości o środkach poetyckich (stylistycznych).

 1. Wydrukujcie notatkę i wklejcie do zeszytu lub przepiszcie.
  Środki poetyckie (stylistyczne)-nauczcie się na pamięć.
 • EPITET- określenie rzeczownika wyrażone przymiotnikiem lub imiesłowem np. leśne niebo
 • METAFORA (PRZENOŚNIA)- nietypowe zestawienie wyrazów, w którym zyskują one nowe, niedosłowne znaczenie. Metafory nie da się wytłumaczyć w sposób dosłowny np. "Żaglem łez nakryty", "Nie depczcie przeszłości ołtarzy", "Anioła widział w kobiecie, lecz ta mu serce rozdarła".
 • ANIMIZACJA (OŻYWIENIE)- przypisanie przedmiotom, pojęciom lub zjawiskom cech istot żywych np. "Zaświstaj cienko, a pobiegnie rzeka".
 • PERSONIFIKACJA (UOSOBIENIE)- nadanie przedmiotom, pojęciom, roślinom lub zwierzętom cech ludzkich np. 'Wściekłość podaje rękę łagodności".
 • PORÓWNANIE- zestawienie jednego zjawiska z innym za pomocą spójników: jak (jakoby), jakby, niby, niczym np. masz oczy jak gwiazdy, "Wóz nurza się i jak łódka brodzi".
 • ZDROBNIENIE- wyraz pomniejszający wielkość lub znaczenie wyrazu pierwotnego np. zajączek, Zosieńka, trawka.
 • ZGRUBIENIE- wyraz wyolbrzymiający i wzmacniający znaczenie wyrazy pierwotnego np. wąsiska, bucior.
 • SYMBOL- znak (postać, zdarzenie, przedmiot), który poza znaczeniem dosłownym wyraża treści głęboko ukryte; symbol jest wieloznaczny- czyli można go interpretować na wiele sposobów np. ogień- może symbolizować niebezpieczeństwo, zagrożenie, ciepło rodzinne, miłość, namiętność.
 • APOSTROFA- bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata (przedmiotu, osoby, bóstwa) np. "Gościu, siądź pod mym liściem"
 • PYTANIE RETORYCZNE- pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi np. "Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy ?"
 • WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY (ONOMATOPEJA)- wyraz naśladujący swym brzmieniem  rzeczywisty dźwięk    np."I przewrócił się i wpadł na szumiący senny sad".
 1. Wejdźcie na stronę: https://epodreczniki.pl/a/marzenia/D17fFgXUk
 2. Wykonajcie w zeszycie następujące zadania: 1, 4, 8, 9, 11 oraz 12.
 3. W piątek poproszę wybranych uczniów o przeczytanie odpowiedzi.

Przypominam o zadaniu na piątek: zapoznanie się z treścią ballady „Świtezianka” (str.208).

 

Witajcie

Przygotowałam dla Was dwa tematy lekcji.

Pierwszy temat  będzie realizowany podczas dzisiejszej lekcji on-line (o 9.40).

20.04. 2020 r.

Temat: Czy poezja może być świadectwem ? Artystyczne poszukiwania Tadeusza Różewicza.

Dzisiejsza lekcja w dalszym ciągu poświęcona jest poezji T. Różewicza.

Najpierw omówimy zadania, które mieliście wykonać w piątek, a w dalszej części lekcji przygotowałam dla Was  materiały na platformie Teams.

21.04.2020 r.

Temat: Zaduma nad wpływem ojczyzny na nasze życie w wierszu T. Różewicza.

 1. Przeczytajcie wiersz znajdujący się w podręczniku na 174. stronie.
 2. Z czym kojarzy Wam się sformułowanie mała ojczyzna ? Zapiszcie kilka skojarzeń.

NOWA WIADOMOŚĆ (zapiszcie w zeszycie)

Wiersz biały- wiersz bez rymów. Występuje zwłaszcza we współczesnej poezji.

Wiersz wolny- wiersz o swobodnym rytmie oraz różnej długości i dowolnym układzie wersów. Budowa takiego utworu nie jest przypadkowa- służy wyeksponowaniu pewnych treści, np. poprzez umieszczenie ich w tym samym wersie.

Czy wiersz T. Różewicza można nazwać wierszem białym i wolnym ? Jeśli tak, uzasadnij swoją wypowiedź. 

 1. W formie kilkuzdaniowej wypowiedzi napisz, jaki obraz wyłania się z pierwszych wersów utworu Tadeusza Różewicza. Co to znaczy, że „ojczyzna/…krwawi/boli” ? Do których wydarzeń z historii Polski mogą odnosić się te czasowniki ?

Zadanie domowe na piątek: przeczytaj balladę „Świtezianka” A. Mickiewicza (str.208), wyszukaj w dowolnych źródłach informacje na temat jeziora Świteź.

Chciałam przypomnieć, że ten utwór należy do listy lektur obowiązkowych.

W piątek i w poniedziałek podczas lekcji  on-line będziemy omawiać tę balladę.

 

17.04.2020 r.

Witajcie

Zapiszcie temat: Czy żyjemy wśród „ludożerców” ? Refleksja inspirowana wierszem Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”.

 p1

Tak często człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego na świecie  tyle zła, cierpienia, przemocy, obojętności. Dlaczego tak często „człowiek człowiekowi wilkiem ‘’? Czy wiersz Tadeusza Różewicza pomoże chociaż w niewielkim stopniu rozwiać nasze wątpliwości ?

Kim jest ludożerca, o którym mowa w wierszu ?

Słownik języka polskiego:

Ludożerca - człowiek zjadający mięso ludzkie; kanibal.

Wikipedia:

Ludojad, ludożerca - drapieżne zwierzę (a także człowiek), zjadające ludzkie mięso.

 

Wikisłownik:

 1. człowiek, który jada ludzkie mięso;
 2. przen. człowiek okrutny, krwiożerczy

Zastanówcie się, czy znacie jakąś nieżyczliwą osobę, jakimi cechami się charakteryzuje ? Napiszcie do niej kilkuzdaniowy apel zachęcający do bycia serdeczną wobec innych.

 1. Zanim przeczytacie wiersz Tadeusza Różewicza, zapoznajcie się z biografią wielkiego poety, zapiszcie ją w zeszycie.

Tadeusz Różewicz (1921-2014), poeta, dramaturg, prozaik. Należał do pokolenia twórców, którzy w swoich dziełach nieustannie powracali do tematów związanych z przeżyciami wojennymi i pokazywali, jakie piętno II wojna światowa odcisnęła na psychice człowieka.

 1. Przeczytajcie „List do ludożerców”.

 

 p2

   Tadeusz Różewicz

List do ludożerców

 

Kochani ludożercy
nie patrzcie wilkiem
na człowieka
który pyta o wolne miejsce
w przedziale kolejowym

zrozumcie
inni ludzie też mają
dwie nogi i siedzenie

Kochani ludożercy
poczekajcie chwilę
nie depczcie słabszych
nie zgrzytajcie zębami

zrozumcie
ludzi jest dużo będzie jeszcze

więcej więc posuńcie się trochę
ustąpcie

 

Kochani ludożercy
nie wykupujcie wszystkich
świec sznurowadeł i makaronu

Nie mówcie odwróceni tyłem:
ja mnie mój moje
mój żołądek mój włos
mój odcisk moje spodnie
moja żona moje dzieci
moje zdanie

Kochani ludożercy
nie zjadajmy się Dobrze
bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę

 

 1. Teraz odwiedźcie stronę:

https://view.genial.ly/5e7f11545ad5150d93c9e4b9/presentation-list-do-ludozercow

Wykonajcie w zeszycie zadania znajdujące się na slajdach: IV, VII, VIII, IX i X.

 1. Wysłuchajcie utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”- slajd XI. Zastanówcie się, czy słowa piosenki mają związek z utworem T. Różewicza. Zapiszcie swoje przemyślenia w zeszycie w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
 2. Uzupełnijcie kartę pracy, wpisując w okienka: P- jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- w przypadku zdania fałszywego.

 

Wiersz Tadeusza Różewicza to utwór liryczny.

 

 

Dominują w nim czasowniki w 1. osobie liczby pojedynczej.

 

 

W wierszu odnajdujemy liczne apostrofy.

 

 

Podmiot liryczny zwraca się z apelem do czytelnika.

 

 

Ideą utworu jest potępienie egoizmu i zalecanie altruizmu.

 

Przesłanie Tadeusza Różewicza jest anachroniczne, nie znajduje zastosowania we współczesnych czasach.

 

W wierszu występują elementy pozwalające stwierdzić, że podmiot liryczny identyfikuje się z adresatami wypowiedzi.

 

 

W utworze odnajdujemy niektóre elementy typowe dla formy listu.

 

List prywatny list i list otwarty to synonimiczne określenie tej samej odmiany listu.

 

 

Do wiersza T. Różewicza wrócimy w poniedziałek  o 9.40 podczas lekcji na platformie Teams, wtedy poproszę kilku uczniów o przeczytanie swoich wypowiedzi. Życzę owocnej pracy i dobrego weekendu.

 

Drodzy Uczniowie- witam Was serdecznie po przerwie świątecznej.

15.04.2020 r.

Temat lekcji: Jak trafnie przekazać informację ?

 1. Zapiszcie w zeszycie: Wypowiedzi innych osób lub własne możemy przytaczać na dwa różne sposoby: za pomocą mowy niezależnej oraz mowy zależnej.

Mowa niezależna- polega na dosłownym  przytoczeniu czyjejś wypowiedzi. Konstrukcja składa się z dwóch wypowiedzeń:

 • Wypowiedzenia wprowadzającego, zawierającego czasownik oznaczający mówienie.
 • Wypowiedzenia wprowadzanego, będącego czyjąś dosłowną wypowiedzią ( w przykładzie wyróżniono grubszym drukiem).

 

Pewna dama zapytała kiedyś Heinego, słynnego niemieckiego poetę:

- Drogi panie, czy trudno nauczyć się francuskiego ?

- Och ! To łatwe- odpowiedział poeta, a po chwili dodał- po prostu zamiast słów niemieckich trzeba używać francuskich.

 

Mowa zależna- polega nie niedosłownym przytoczeniu czyjejś wypowiedzi.

Pewna dama zapytała kiedyś Heinego, słynnego niemieckiego poetę, czy trudno nauczyć się francuskiego. Poeta odpowiedział, że to łatwe. Po chwili dodał, że trzeba po prostu zamiast słów niemieckich używać francuskich.

 

UWAGA (nie przepisujemy do zeszytu)

Mowa niezależna wiernie oddaje cechy języka i stylu osoby, której wypowiedź przytaczamy. Zachowuje wyrazy nacechowane emocjonalnie (wykrzykniki, wołacze). Mowa zależna ma charakter sprawozdawczy, eliminuje indywidualne cechy przytaczanej wypowiedzi.

 1. Wykonajcie ćwiczenie w zeszycie. Przekształć tekst, zastępując mowę zależną mową niezależną.

Zwierzęta zwołały kiedyś zebranie, żeby omówić różne ważne sprawy. O wyznaczonej godzinie zjawiły się wszystkie oprócz stonogi. Postanowiono na nią zaczekać. Po godzinie przewodniczący oznajmił, że dłużej czekać nie będzie. Kiedy zebranie dobiegło końca, zjawiła się stonoga. Któreś ze zwierząt zapytało, dlaczego się spóźniła. W odpowiedzi oburzona stonoga wrzasnęła z pretensją, że ktoś wywiesił kartkę, aby wycierać nogi.

 1. Przepisz do zeszytu dialog i uzupełnij go odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi- ćw. 3 str. 236 (podręcznik).

Proszę przesłać zdjęcia wykonanych zadań- najpóźniej do godziny 17.00

16.04.2020r.

Temat: Mowa zależna i niezależna- ćwiczenia utrwalające.

 1. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń- str. 46-48.
 2. Dopisz dialog w zeszycie do podanej sceny- ćw. 7/237 (podręcznik).
 3. Napisz w zeszycie krótkie opowiadanie na podstawie podanego żartu rysunkowego znajdującego się w podręczniku w zadaniu 8. na stronie 237. Użyj tylko mowy zależnej (prześlij najpóźniej do piątku na mój adres mailowy).

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy

Język angielski

Grupa Z

24.04

Temat: Ćwiczenia gramatyczne do rozdziału 6.

Na spotkaniu w teams wykonamy zaległe ćwiczenia z rozdziału 6 w ćwiczeniach.

Do zobaczenia o 9.00.

 

22.04

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 6.

Podręcznik str. 113

Mam nadzieję, że wszystkie zadania z tej strony zdążymy rozwiązać w czasie spotkania dziś na Teams.

Pozdrawiam.

 

20 kwietnia

Temat: National Recycling Week - e-mail.

 

Dzisiejszy temat to e-mail z proponowanym rozwiązaniem problemu ekologicznego. Temat jest mocno zbliżony do naszego dialogu.

Na str. 110 mamy przykładowy e-mail na temat ratowania zwierząt. Na str. 111 mamy pakiet przydatnych wyrażeń (fioletowa część). Proszę przeanalizować przykład i zwroty (przydatne są wyrażenia z lekcji z dialogu).

Napiszcie podobny e-mail wybierając problem ekologiczny (inny niż wybraliście do dialogu) i w 100-120 słowach zaproponujcie co należy zrobić, aby problem rozwiązać.

Proszę go przesłać do końca tygodnia (26.04.2020) na mój adres mailowy. Proszę go wpisać w treść wiadomości lub jako załącznik w wordzie (lub innym edytorze)- nie jako zdjęcie.

Zadanie to będzie podlegać ocenie.

W czasie najbliższej lekcji online lub w indywidualnych konsultacjach przez Teams, można wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Pozdrawiam.

 

15.04

Temat: Saving water & keeping neighbourhood clean - dialogi.

Witam Was po świętach.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się dialogiem związanym z ekologią oraz sugerowaniem różnych rozwiązań, przyjmowaniem sugestii oraz ich odrzuceniem.

Otwórzcie podręczniki na stronie 109 i przeczytajcie dialog w zadaniu pierwszym (jeśli znajdziecie trudne słownictwo- zapiszcie je w zeszycie).

W zadaniu drugim mamy pakiet przydatnych wyrażeń. Znajdziecie tam zestaw zwrotów używanych by poprosić o sugestię (asking for suggestions), by ją podać (making suggestions), jak się zgodzić (agreeing) i nie zgodzić (disagreeing).

Waszym zadaniem po dzisiejszej lekcji jest połączyć się w pary i utworzyć dialog na temat możliwych rozwiązań dla wybranego przez siebie problemu związanego ze środowiskiem naturalnym (poza oszczędzaniem wody). Przypominam, że tematem tym zajmujemy się całym rozdziale szóstym. Na utworzenie dialogów macie dwa tygodnie (do 29 kwietnia). Po tym czasie będziemy spotykać się na Teams i przedstawiać przygotowane rozmowy na ocenę. Oczywiście tak jak w klasie obowiązują te same zasady dotyczące długości dialogu. Uczymy się go na pamięć.

Jeśli macie jakieś pytania czy wątpliwości, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

Grupa śZ

24 kwietnia 

Temat: Revision 6.

podręcznik str. 113

Link do e - lekcji: https://youtu.be/H-Nb7apVptE

 

22 kwietnia

Temat: National Recycling Week - writing exercises.

podręcznik str. 116-117

Link do e-lekcji: https://youtu.be/RW9wMM3LnyQ

20 kwietnia 

Temat: Charity work - skills practice.  

podręcznik str. 114-115   zad. 1-6

Link do e - lekcji: https://youtu.be/w3gXUtYWIF0

 

17 kwietnia 

Temat: Precious water - reading. 

podręcznik str. 112   zad. 2-4 + Check these words

Link do e - lekcji: https://youtu.be/r4y06uad6kE

 

15 kwietnia

Temat: Exam skills - practice.

ćwiczenia str. 38 zad. 1-3, str. 39 zad. 1-2

Link do e-lekcji: https://youtu.be/7DIN3MaFkcQ

Matematyka 

22.04 i 23.04 .2020

                                                      Lekcja

Temat:    Proporcja

 

Równość dwóch ilorazów nazywamy proporcją. Jeśli b±0 , d±0 i ilorazy a/b i c/d są równe to zapis

a/b=c/d lub  a:b=c:d oznaczają proporcję.

    a  :   b  =  c  :  d     a,d-to wyrazy skrajne , b i c -to wyrazy środkowe

W proporcji zawsze iloczyn wyrazów skrajnych    jest równy iloczynowi wyrazów środkowych.

                                  a · d = b·c 

Przepisać do zeszytu zasadę ze str. 179 podręcznik. (ostatnia tabelka)

Zad. 1-5 str.180

zad. 6-9 str 181

omówienie tematu i zadań odbędzie się na spotkaniu .

mat

15.04 i 16.04

 Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Zadanie16 str 174 podr. numery z dziennika 1-10

zadanie 17 str 174 podr numery 11-23

zadanie 19 srt 174 podr. wszyscy

zadanie 7 str 62 ćwiczenia

Zadania należy wykonać do  20.04.2020 Powodzenia

Spotkanie tradycyjnie środa, czwartek godz. 10.00

Biologia 

21.04.

Temat: Powtórzenie wiadomości z układu wydalniczego

Temat: Budowa i rola układu nerwowego

 

W tym tygodniu spotykamy się na lekcji. Omówimy wspólnie układ wydalniczy, a na drugiej lekcji w tym tygodniu zrobicie notatkę do tematu z układu nerwowego.

Do zobaczenia!

15.04

Temat: Układ wydalniczy                   będzie realizowany przez 2 lekcje

 

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po odpoczynku czas wracać do pracy.

 Najpierw skupimy się na funkcjach układu wydalniczego. Możecie do tego celu wykorzystać podręcznik z biologii 153 - 156 str. oraz lekcję na  https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DIm57TIjs

W zeszytach zanotujcie skład moczu.

Uczniowie chętni mogą wykonać doświadczenie, którego instrukcję znajdziecie pod wskazanym adresem w punkcie 3- fotografię i wnioski prześlijcie mi na adres (będą za to dodatkowe oceny; zamiast bibuły mogą Wam posłużyć ręczniki papierowe, ale delikatnie przelewajcie płyn, aby ich nie rozerwać).

 

Kolejna lekcja będzie dotyczyła higieny i chorób układu wydalniczego.

Najpierw przeczytajcie temat z podręcznika 157 - 160str. Następnie w zeszytach zanotujcie:

- jakie są choroby

- jak dbać o układ wydalniczy

- co to jest dializa

Po przeczytaniu podsumowania i zrobieniu testu sprawdźcie jak Wam poszło.

Chemia

22.04.

Temat: Prawo zachowania masy

 

Spotykamy się na lekcji, więc wszystko Wam wytłumaczę, ale temat i notatkę (jest na czerwono zaznaczona) już przepiszcie do zeszytów:

 

Masa substratów jest równa masie produktów ( w danej reakcji chemicznej).

Dobrze to obrazuje rysunek z wagą. Obojętnie jak się połączą ich masa jest stała.

Spalanie  to reakcja syntezy ( łączenia).

Zadanie 1

Spalono magnez zużywając 24g tlenu i otrzymano 40 g tlenku magnezu. Ile magnezu spalono?

 

Piszemy sobie reakcję, aby łatwiej to sobie wyobrazić:

   tlen    +    magnez  →   tlenek magnezu

   24g    +     …..         =         40 g

po obu stronach równania ma być ta sama liczba

 

24 g + x = 40 g

x = 40 - 24 = 16 g

Odpowiedź: spalono 16 g magnezu.

 

Zadanie 2

Oblicz ile gramów chloru przereagowało z 2,3 g sodu, jeśli powstało 5, 85 g chlorku sodu.

    Chlor  +  sód     →  chlorek sodu

     x        +   2,3 g   =   5,85 g

     x =  5, 85 g - 2,3 g = 3,55 g

Odpowiedź:  3,55 g chloru przereagowało z sodem.

Przepiszcie następnie treści zadań i ich rozwiązania (przykład 36, 37 i 38 ze stron 149 i 150)

Chętni uczniowie rozwiązują zadania 1-5/150 i przesyłają na mój adres. Za ich rozwiązanie można otrzymać 5.

 

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego

 

W każdym związku chemicznym chemicznym stosunek mas pierwiastków jest stały i charakterystyczny dla danego związku chemicznego.

W takich zadaniach będziemy musieli obliczać masy cząsteczkowe (macie to już wyćwiczone).

 

Zadanie 1

Oblicz stosunek masowy tlenu do w tlenku glinu.

Najpierw ustalamy prawidłowy wzór związku chemicznego                      Al2 IIIO3 II

Następnie odczytujemy z układu okresowego masy glinu i tlenu

i obliczamy:    masa glinu 27 u ˟ 2 = 54 u

                      masa tlenu 16 u ˟ 3  = 48 u

stosunek podajemy jak wynik meczu

stosunek masowy glinu do tlenu   -        Al : O

wynosi 54 do 48 a zapisujemy               54 : 48

obie liczby możemy skrócić przez 6       9 :  8

Odpowiedź: stosunek masowy glinu do tlenu w tlenku glinu wynosi 9 do 8.

(gdyby pytanie brzmiało   O : Al       to odpowiedź   8 : 9)

Następnie przepiszcie przykład 27 i 28/139.

Zadanie 4

Oblicz skład procentowy glinu w tlenku glinu.

Musimy zapisać prawidłowy wzór związku chemicznego i obliczyć jego masę cząsteczkową ( masy pierwiastków szukamy w układzie okresowym).

Al2 O3      masa cząsteczkowa= (27 u ˟ 2) + (16 u ˟ 3 )= 54 + 48= 102 u

masa samego glinu w tym związku chemicznym to  27 u ˟ 2= 54 u

102 u to całość czyli 100%, a szukana % masowy glinu to niewiadoma czyli x.

Układamy proporcję

102 u    -      100%

 54 u     -       x

obliczając mnożymy na krzyż:

x ˟  102 u  =  54 u ˟  100%

x =54 u ˟  100% dzielone przez 102 u

jeśli w liczniku i mianowniku mamy jednostkę u - to możemy ją skrócić, a wynik wyjdzie w procentach

x= 52,9%

Odpowiedź: glin stanowi 52,9% tlenku glinu.

 

Chętni uczniowie rozwiązują zadania 1-6/141 i przesyłają na mój adres. Za ich rozwiązanie można otrzymać 6.

 

16.04.

Temat: Woda - właściwości i rola w przyrodzie                 2 lekcje

 

Witam Was bardzo serdecznie.

Otwórzcie podręczniki na stronie 160 i przeczytajcie temat opisany do 164 strony.

W zeszycie zanotujcie:

- właściwości wody

- kiedy woda ma najmniejszą gęstość

- kiedy woda zwiększa objętość

- woda występuje w : ….

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/D1GXRbHQl

 

Na kolejnej lekcji zajmiecie się gospodarowaniem wodą.

Zrobicie notatkę: jak racjonalnie gospodarować wodą?

Myślę, że obserwując świat oraz oglądając programy naukowe wiecie, że mamy na świecie problem z czystą wodą. Wasze zadanie ma Was nakłonić do przemyślenia spraw związanych z jej zużywaniem oraz oszczędnym gospodarowaniem. Chciałabym, aby Wasze odpowiedzi były wypunktowane (krótko, zwięźle). Im więcej kwestii poruszycie tym wyższa ocena. Na Wasze prace czekam do 19.04.   figiel.biolchem@interia.pl

Fizyka 

(2h)Temat:Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Bezwładność.

 

W klasie siódmej omawialiśmy już zagadnienie dotyczące siły wypadkowej, sił równoważących się.( temat 6 str 35 ). Składaliśmy już siły o tym samym kierunku tym samym i przeciwnym zwrocie.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika st.162-165

W zeszytach odpowiedz na pytania:

1.Co to jest bezwładność ciała?

2.Co jest miarą bezwładności ciała?

3.Napisz kolorem I zasadę dynamiki Newtona.

 

W zeszytach wykonaj zadanie 2 str.168 podręcznik (pamiętaj, że ciało porusza się ruchem jednostajnym wtedy gdy wypadkowa sił działających na ciało wynosi zero)

 

Zdjęcie zadań odeślij  do wtorku 21.04 na

 W temacie podaj swoje imię i nazwisko.

W razie pytań kontaktujemy się poprzez Librus i email.

Geografia 

 Temat : Przemysł energetyczny w Polsce / lekcja online/.

1/Przeczytać tekst  podręcznika od  str. 161 do 165. 2/ Wykonać zadania 1,2,3,4 na str.165.3/ Rozwiązać zadania:

 Temat: Okręgi przemysłowe w Polsce.

1/Przeczytać tekst podręcznika od str.166- 171. 2/ Uzupełnić informacje o największych  okręgach przemysłowych Polski / przepisać do zeszytu/.

678

17.04.20

Drodzy uczniowie! 1/  Dzisiejszy temat: Przemysł i jego funkcje. / 1h/ , termin wykonania - kolejna lekcja geografii/.2/Przeczytajcie z podręcznika ten temat od str. 157 do 160.3/Opracujcie w zeszycie zagadnienia :a/ Na jakie rodzaje działalności dzielimy przemysł? b/ Jakie są funkcje przemysłu? c/ Wykonajcie zadanie 1 ze str.160 w podręczniku d/ Wymieńcie czynniki lokalizacji przemysłu e/ Wykonajcie zadanie 2 ze str. 160 z podręcznika 3/ Przerysujcie i uzupełnijcie poniższą tabelkę. .4/  Pamiętajcie sprawdzić w librusie , kto przesyła zadania z poprzedniego tygodnia do sprawdzenia. Moja skrzynka sps.ucher@gmail.com   Przyjemnej pracy. 5/ Pozdrawiam. Renata Ucher.

g4

Historia 

Temat: Walka o granicę wschodnią.  (23.04.2020)

podr. 222-227

Uczeń:

 1. Zna daty: bitwy warszawskiej (15.08.1920); pokoju ryskiego (18.03.1921); buntu Żeligowskiego (X.1920)
 2. Wyjaśnia znaczenie terminów: koncepcja inkorporacyjna i federacyjna; linia Curzona, „bunt Żeligowskiego”; „Orlęta” lwowskie, „cud na Wisłą”
 3. Identyfikuje postacie: Piłsudskiego, Dmowskiego; Witosa; W. Sikorskiego; L. Żeligowskiego; S. Petlury; T. Rozwadowskiego.
 4. Omawia przebieg wojny polsko-rosyjskiej; okoliczności przyłączenia ziemi wileńskiej do Polski; postanowienia pokoju ryskiego.

Notatka:

 1. W odrodzonej Polsce istniały 2 koncepcje kształtu granic. Zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej był Roman Dmowski, a federacyjnej Józef Piłsudski.
 2. Na przełomie października i listopada 1918 roku w Galicji wschodniej wybuchł konflikt z Ukraińcami, którzy ogłosili utworzenie swojego państwa. Polakom po zaciętych walkach („Orlęta” lwowskie)udało się wyprzeć wojska ukraińskie rzekę Zbrucz.
 3. Wiosną 1919 r. Józef Piłsudski podjął ofensywę na wschód, wstrzymaną jesienią tegoż roku. Wiosną 1920 r. wspólna ofensywa polsko-ukraińska zakończyła się zajęciem Kijowa. Jednak Armia Czerwona przeszła do kontrofensywy i już w lipcu znalazła się na ziemiach polskich. Od 13-15 sierpnia 1920 r. rozegrała się bitwa warszawska („cud nad Wisłą”), która w znaczącym stopniu zdecydowała o dalszych losach wojny, zakończonej podpisaniem 18 marca 1921 r. pokoju w Rydze.
 4. W październiku 1920 r. gen. Lucjan Żeligowski na zlecenie Piłsudskiego upozorował bunt i zajął Wileńszczyznę, która w 1922 r. została włączona w granice II RP.

Temat: Odrodzenie Rzeczpospolitej.  (21.04.2020)

podr. 218-221

Uczeń:

 1. Zna datę przekazania władzy Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną - 11.11.1918
 2. Identyfikuje postacie: Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Daszyńskiego, Moraczewskiego
 3. Wymienia pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich, przedstawia sytuację międzynarodową jesienią 1918 r. wyjaśnia, w jaki sposób sytuacja międzynarodowa, która zaistniała pod koniec 1918 r., wpłynęła na odzyskanie niepodległości przez Polskę; ocenia rolę jaką odegrał Piłsudski w momencie odzyskania niepodległości.

Notatka:

Sytuacja na frontach I wojny światowej w 1918 roku i wewnętrzne problemy państw zaborczych spowodowały, że wzrosły szanse Polaków na odzyskanie niepodległości . Jesienią 1918 r. zaczęły powstawać polskie ośrodki władzy państwowej:

 1. W Cieszynie Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego - 19.10.1918
 2. W Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego - 28.10.1918
 3. W Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego - 7.11.1918.

Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy spowodował przekazanie mu władzy wojskowej przez Radę Regencyjną - 11.11.1918 r., a 14.11.1918 cywilnej, później został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Pierwszym premierem w listopadzie został Jędrzej Moraczewski, a w styczniu 1919 r. utworzono uznawany przez aliantów rząd z Ignacym Janem Paderewskim na czele.

 

Temat: Świat w okresie międzywojennym - powtórzenie.  (16.04.2020)

Dział 6.

 1. Świat po wojnie.
 2. ZSRS i III Rzesza jako przykłady totalitaryzmów.
 3. Kultura I połowy XX wieku.
 4. Świat na drodze ku wojnie.
 5. Daty, pojęcia, postacie
 6. 06.1919; 1922; 1925; 1929; 1933; 1936-39; 1938
 7. Liga Narodów; „czarny czwartek”; „noc długich noży”; ustawy norymberskie; „noc kryształowa”; wielka czystka;
 8. Stalin, Mussolini, Hitler, Roosevelt,

 

Do końca kwietnia proszę na ocenę wykonać krzyżówkę do hasła totalitaryzm, używając np. takich pojęć jak: Liga Narodów; „czarny czwartek”; „noc długich noży”; ustawy norymberskie; „noc kryształowa”; wielka czystka; New Deal; kołchoz, sowchoz, łagier, antysemityzm, faszyzm, stalinizm, Roosevelt, Picasso, S. Dali, dadaizm, kubizm, futuryzm, surrealizm, demilitaryzacja; Locarno; Rapallo

Krzyżówkę proszę przesłać na e-mail: ibrudny72@gmail.com

 

Informatyka

Dzień dobry!

Tematem zajęć w tym tygodniu jest aplikacja, z której będziemy korzystać: Microsoft Teams - netykieta, umiejętność obsługi aplikacji. Wykorzystanie możliwości dysku Google. (lekcja w MTeams). Dowiecie się, jak dołączać do spotkania, jak włączać i wyłączać kamerę oraz mikrofon, do czego służy czat. Poznacie również funkcje zakładek: ogłoszeń, plików, notesu zajęć. Ważna informacja: korzystając z tego samego loginu i hasła, których używacie, logując się do Microsoft Teams, możecie zalogować się również na stronę: office 365 (https://www.office.com/?omkt=pl-pl), na której można skorzystać z darmowego pakietu Office (uproszczonej wersji Worda, Excela, PowerPointa). Jeśli ktoś ma konto Google (gmail), również ma dostęp do swojego wirtualnego dysku, w którym również może tworzyć dokumenty, arkusze, prezentacje. Jest to ważna informacja dla tych z Was, którzy mają problem z oprogramowaniem - korzystanie z jednego z tych dwóch źródeł może rozwiązać część problemów. Jeśli pojawią się jakieś pytania lub problemy, zapraszam do kontaktu przez FB, Librus, Microsoft Teams oraz

Do zobaczenia!

1234

Przydatne linki:

Strona, z której należy pobrać aplikację Microsoft Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software

Drugi sposób instalacji aplikacji przedstawiony jest na filmie  https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ISQePLcezEZws2uZgoypqC6EvHVvz6Uv8VF6zUgwMKvx35bxJoSK5ipg&app=desktop

Aplikację Teams można też zainstalować na wszelkiego typu urządzeniach mobilnych (np. smartfon, tablet). Należy zainstalować aplikację tak jak wszystkie inne w urządzeniu i zalogować się danymi podanymi w Librusie.

Po zalogowaniu się warto zobaczyć film, który przedstawia podstawowe możliwości aplikacji Teams https://www.youtube.com/watch?v=lCLK2w5kIrA

Można również zapoznać się z poradnikiem dla uczniów: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

 

Zachęcam do samodzielnego zalogowania się. Jeśli pojawią się problemy, proszę o kontakt najlepiej za pośrednictwem Facebooka lub Librusa - postaram się pomóc.

Mirella Markowska

Język niemiecki 

 • Termin realizacji: do piątku 24.04.2020.
 • Ilość lekcji: 2
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

      W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librusa.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: Wie sieht dein Stundenplan aus? - mój plan lekcji

 

Przepisz zdania do zeszytu:)

 1. Was hast du am Montag? - co masz w poniedziałek?

       Am Montag habe ich Bio, Deutsch, Sport - w poniedziałek mam biologię, niemiecki, w-f.

 1. Wann hast du Mathe? - kiedy masz matmę?

       Am Dienstag habe ich Mathe - we wtorek mam matmę.

 1. Wie viele Stunden hast du am Mittwoch? - ile lekcji masz w środę?

       Am Mittwich habe ich 6 Stunden - w środę mam 6 lekcji.

 

Ćwiczenia zad.10,11 str.48 - dni tygodnia i przedmioty szkolne potrzebne do zrobienia tych zadań są w podręczniku na stronie 73. Przedmioty, które mogą być po niemiecku niezrozumiałe to:

Geschichte - historia,

Erdkunde - geografia,

Kunst - plastyka.

 

Resztę zadań zrobimy razem na teamsie :)

Przepisane zdania i zróbcie proszę zadania w ćwiczeniach.

Wyślijcie maila, ale dopiero jak zrobicie lekcję poniżej (żeby wszystkie załączniki były w jednym mailu).

 

Zapiszcie w zeszycie drugi temat lekcji:

In der Schule lernt Klara - plan lekcji Klary.

 

Przepisz do zeszytu:

 1. Was hat Klara am Donnerstag? - co Klara ma w czwartek?

       Am Donnerstag hat sie Inforamtik, Chemie und Musik. - W czwartek ma ….

 1. Wann hat Klara Erdkunde? - Kiedy Klara ma geografię?

       Am Freitag hat sie Erdkunde. - W piątek ma geografię.

 1. Wie viele Stunden hat sie am Montag? - ile lekcji ma w poniedziałek?

       Am Montag hat sie 5 Stunden - w poniedziałek ma 5 lekcji.

 

Teraz otwórz podręcznik na stronie 73.

Jest tam jak widzicie plan lekcji Klary.

Na podstawie tego planu lekcji PEŁNYM ZDANIEM zapiszcie w zeszycie odpowiedzi na moje pytania. Pomocne będą zdania, które przed chwilą przepisaliście.

Przepiszcie te pytania, a pod nimi zapiszcie odpowiedź.

 1. Was hat Klara am Dienstag? - co Klara ma we wtorek?
 2. Wann hat Klara Geschichte? - Kiedy Klara ma historię?
 3. Wie viele Stunden hat Klara am Mittwoch? - Ile lekcji Klara ma w środę?

 

Resztę zrobimy razem na teamsie. Pamiętajcie o wysłaniu do piątku przepisanych lekcji i zadań.

 

Powodzenia!

Widzimy się za niedługo. W razie pytań piszcie na librusa,

pozdrawiam,

Daria Zdrojewska-Kuc

 

 • Termin realizacji: do wtorku 21.04.2020.
 • Ilość lekcji: 1
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

      W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librusa.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: In der Schule - czytanie ze zrozumieniem.

 

Przepiszcie wyrazy do zeszytu:

 • die Stadt - miasto
 • in der Nähe - w pobliżu
 • Hier gibt es - tutaj jest
 • die Schülerinnen - uczennice
 • die Schüler - uczniowie
 • besuchen - uczęszczać/odwiedzać
 • insgesamt - razem/ogółem
 • unterrichten - nauczać
 • die Lehrer - nauczyciele
 • Unterricht - lekcje
 • jeden Tag - każdego dnia
 • am Nachmittag - po południu
 • dann - potem
 • manchmal - czasami
 • modern - nowoczesny
 • der Informatikraum - sala do informatyki
 • die Schwimmhalle - basen
 • die Mensa - stołówka
 • natürlich - oczywiście
 • auch - też/również
 • essen - jeść
 • zu Mittag essen - jeść obiad
 • kosten - kosztować

 

 • Otwórzcie podręcznik na stronie 71 i przeczytajcie tekst. Przy czytaniu starajcie się ustnie przetłumaczyć każde zdanie. Pomocne będą wyrazy, które właśnie przepisaliście do zeszytu.
 • Po tekstem znajduje się tabelka. Ułóżcie zdania i zapiszcie je w zeszycie.
 1. Szkoła jest bardzo nowoczesna.
 2. 1066 uczennic i uczniów uczęszcza do gimnazujm.
 3. Uczennice i uczniowie są między 10, a 18 rokiem życia.
 4. Szkoła leży w Walldorf.
 5. W szkole naucza 92 nauczycieli.
 6. W szkole jest (gibt es) biblioteka.
 7. Uczennice i uczniowie jedzą na stołówce.

 

 • Ćwiczenia zad. 1,2 str. 46

 

Powodzenia!

W razie pytań piszcie na librusa,

pozdrawiam,

Daria Zdrojewska-Kuc

Muzyka 

Temat lekcji: Z dziejów muzyki- muzyka XX wieku. Folk i country.

 

 1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika- Z dziejów muzyki- muzyka XX wieku oraz Folk i country.
 3. Zrób w zeszycie krótką notatkę o muzyce XX wieku oraz folk i country.
 4. Zobacz krótki filmik o muzyce awangardowej XX wieku. Jej reprezentantem był polski kompozytor Krzysztof Penderecki, który niestety zmarł w zeszłym miesiącu- 29 marca 2020r. https://www.youtube.com/watch?v=tykOb5qcMus

      Zobacz także -Folk i country https://www.youtube.com/watch?v=NJND7nIzoSI

 1. Przypomnij sobie gamę C-dur oraz „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach.

Plastyka 

Religia

Temat: Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość.

 1. Przepisz notatkę do zeszytu:

Spotkaliście się wielokrotnie z hasłem: BÓG - HONOR - OJCZYZNA. Najczęściej występuje na chorągwiach wojskowych, szkół i różnego rodzaju organizacji. Słowa te są dewizą Wojska Polskiego od 1993 roku, lecz w literaturze spotykane są już od XVI w. Dla tych wartości Polacy poświęcali swoje umiejętności, majątki, niejednokrotnie nawet życie. Miłość ku ojczyźnie łączyła się z miłością do Boga, prośbami zanoszonymi do Niego. Wyrazem tego może być śpiewany podczas różnorodnych uroczystości hymn „Boże, coś Polskę”.

Kim jest patriota? Przerysuj poniższy schemat do zeszytu

r5

Przesyłam link do hymnu „Boże, coś Polskę”. Przypomnij sobie pierwszą zwrotkę.

https://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=435&fbclid=IwAR02YtwqROTL9VXO0fAU_h5GA1FtNrYhFH9aO5VVnX1VP2j1Ic7rwelz6Xc

WDŻ

20.04 - 25.04 Temat: Pierwsze uczucia. 

12

W-F

 DZIEWCZYNY 

20.04-25.04

Witam Was w kolejnym tygodniu. Na ten tydzień zaplanowałam dla Was doskonalenie techniki rzutów do kosza. Pamiętajcie zwróćcie uwagę na poprawnie wykonany rzut, nieważne jaką wykorzystacie piłkę-dowolną , którą posiadacie. Mile widziane zdjęcia z Waszej aktywności lub filmiki na mój e-mail:msichswitala@gmail.com

https://padlet.com/msichswitala/ugm36447ltay8o8d

15.04-16.04

Witam Was bardzo serdecznie po przerwie świątecznej. Zachęcam Was do poruszania się każdego dnia. Nie musicie ćwiczyć całą godzinę , wystarczy chociażby 15minut- dziennie .

Przesyłam Wam filmiki , z których możecie skorzystać i zachęcam do wysyłania na mój e-mail zdjęć , filmów z Waszej aktywności.

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno 

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

Miłej zabawy.

CHŁOPCY

20.04. -24.04

 

W tym tygodniu przesyłam wam ćwiczenia doskonalące podstawowe elementy techniczne z piłki koszykowej i piłki siatkowej.

Jeśli macie piłkę do siatkówki lub koszykówki i kawałek miejsca koło domu to wyjdźcie i poćwiczcie. Pamiętajcie o rozgrzewce !

Na ocenę w tym tygodniu przesyłacie mi krótkie filmiki z odbiciami piłki sposobem górnym nad głowę.

Staracie się jak największą ilość razy odbijać piłkę nad sobą przynajmniej metr nad głowę.

Życzę powodzenia. Na wasze filmiki czekam do piątku 24.04.2020 r.

Wysyłacie je na adres: leszek.oshin@interia.pl

Nie wychodźcie na boiska, ćwiczcie koło domu. Jeśli ktoś nie ma warunków na poćwiczenie na świeżym powietrzu to możecie popróbować ćwiczeń z filmików w pokoju. Uważajcie na lampy.

Pozdrawiam. Dbajcie o siebie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE

https://www.youtube.com/watch?v=7RQc5g3cXIY

https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2gSIATA

15.04. - 17.04. 2020 r.

Witajcie po świętach.

Dzisiaj przesyłam wam filmiki z ćwiczeniami, które możecie sami wykonać w domu.

Pamiętajcie, ćwiczycie na miarę swoich możliwości.

Jeśli jest jakieś ćwiczenie które sprawia ci trudność to go pomiń. Nie rób nic na siłę.

Ilość powtórzeń danego ćwiczenia i przerwy pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami dopasuj do swoich możliwości.

Pamiętaj o bezpieczeństwie !

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

 

Dla chętnych, którzy chcą dostać dobrą ocenę z wychowania fizycznego !!!

Rozpisz w punktach jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka lekkoatletyczna.

Piszecie nazwę ćwiczenia, ilość powtórzeń, które należy wykonać lub czas jego wykonania.

Na wasze propozycje czekam do piątku - 17.04. Wyślijcie je na adres leszek.oshin@interia.pl

Powodzenia.

SKS

16.04. - 24.04.

Witam.

W ramach zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego przesyłam wam filmik z ćwiczeniami na mięśnie brzucha. Wiem, że macie dużo zajęć z innych przedmiotów ale myślę, że warto poświęcić 20 minut aby wzmocnić tę partię mięśni.

Ćwiczenia oczywiście dla chętnych.

Powodzenia i pozdrawiam.

https://www.youtube.com/watch?v=_6UF5ZfpAQA

do góry