Unia Europejska - Projekty

7a

Język polski 

27.03

pol

25.03

12

23.03
zad

Język angielski

Grupa Z

25.03 

Temat: Conditionals 0, 1 i 2 - ćwiczenia gramatyczne i ćwiczenia w pisaniu. (2 godziny lekcyjne)

Dzień dobry. Witam was na dzisiejszej lekcji. Obejmuje ona jeden temat, który będziemy realizować na lekcji dzisiejszej i kolejnej. Dzisiaj omówimy sobie całą część teoretyczną i troszkę poćwiczymy, a na lekcji kolejnej będziemy już tylko trenować. W zeszytach zapiszcie do każdego z trybów, kiedy jest używany, wzór i przykład zdania.

Każde zdanie w trybie warunkowym składa się z dwóch części - zdania będącego warunkiem i rezultatu (np. Jeśli nie będzie padać- warunek, to pójdę na spacer- skutek).

Zacznijmy więc od trybu zerowego.  Jest on używany do opisywania warunków stałych, najczęściej praw przyrody i nauki.

np.Jeśli podgrzejesz lód to się roztopi.

W języku angielskim w tym trybie dwukrotnie używamy czas present simple.

Wzór: If + Present Simple, Present Simple lub Present Simple + if + Present Simple

np. If you heat ice, it melts.

Oczywiście strony zdania możemy zamienić, czyli lód roztopi się, jeśli go podgrzejesz.

Tryb warunkowy pierwszy używany jest do mówienia o warunkach realnych dotyczących przyszłości lub teraźniejszości.

np. Jeśli nie będzie padać, pójdę na spacer. W języku angielskim w części wyrażającej warunek ponownie używany jest czas present simple, a w drugiej części czas przyszły (will).

Wzór: If + Present Simple, Future Simple lub Future Simple + if + Present Simple

np. If it doesn’t rain, I will go for a walk. lub I will go for a walk if it doesn’t rain.

I drugi tryb warunkowy, który wyraża warunki nierealne lub mało realne do zrealizowania teraz lub przyszłości. Ja nazywam go "gdybaniem". Np. Gdybym wygrał 1 000 000 $ to kupiłbym sobie prywatną wyspę. Życzę wam wszystkim żeby się spełniło! Choć przyznacie, że jest to mało prawdopodobne. W języku angielskim część wyrażającą warunek w tym trybie zapiszemy w czasie przeszłym (Past Simple) a drugą część wprowadzimy słowem would.

Wzór: If + Past Simple, would lub would + if + Past Simple.

np. If I won $1 million, I would buy my own island or I would buy my own island if I won $1 million.

Polecam też obejrzeć dwa filmy: https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE i https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc

W drugiej części naszej lekcji, czyli w piątek tryby poćwiczymy sobie tryby wymieszane w Waszych ćwiczeniach i na zadaniach internetowych. Na stronie 37 w zadaniach 7,8 musicie zastanowić się, który tryb jest użyty i wstawić odpowiednią formę.

Ponad to proponuję zadania ze stron https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Conditionals/ZERO,_FIRST,_AND_SECOND_CONDITIONALS_kd1447hm i https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/mix2.htm

To zadania internetowe więc możecie sprawdzić ja sami a mnie zapytać o to, co sprawiło Wam trudność.

Wszystkie podane zadania będziemy rozwiązywać w trakcie zajęć na grupie. Po ich wykonaniu, czyli w piątek do godziny 18.00 proszę przesłać mi zdjęcia z wykonaniem tych w ćwiczeniach na adres mailowy  . 

Pozdrawiam serdecznie i miłej pracy życzę. 

W razie pytań- zapraszam przez Librus, e-mail, grupę lub wiadomości prywatne na komunikatorze.

Grupa ŚZ
27.03
 
Temat: Environmental problems - praca z tekstem. 
podręcznik str. 102 - 103  zad. 1,2,3,4,6,7,      zadanie  8   - dla chętnych
ćwiczenia str. 35  zadanie 1,2,3,4 
 
 

25.03

Temat: On thin ice - praca z tekstem.

Przeczytać tekst ze str. 100 - 101 w podręczniku, następnie wypisać słówka z ramki "Check these words" i przetłumaczyć je. Wykonać do zeszytu zadanie 5 i 6 w podręczniku str. 101.  Zrobić zdjęcia notatkom w zeszycie i  wysłać zdjęcie na mój mail:  do piątku 27 marca.

W ćwiczeniach wykonać zad. 1,3 i 4, zrobić zdjęcie i również przesłać mi do piątku (27 marca).

 

24.03

Temat: Environmental protection.
Dziś zajmiemy się słownictwem związanym z ochroną środowiska.
W podręcznikach na str. 103 zadania 6-8. Korzystając ze słowników z tylu książki lub innych przetłumaczcie nowe słownictwo i wykonajcie te 3 zadania w zeszycie.

Matematyka 

25.05

Witam. Drugi temat jest na 26.03. 2020

12

Dalej powtarzamy i utrwalamy poznany materiał.
Zadania, które przesyłam dotyczą kolejności wykonywania działań.Wykonujecie je w zeszytach.
Dla chętnych przesyłam link do strony e - podręczniki :
https://epodreczniki.pl/a/kolejnosc-wykonywania-dzialan/D18isdYPe Tu wykonujecie ćwiczenia online ,  nie zapisujecie rozwiązań w zeszytach.
 
Jeśli zadania sprawią Wam trudność to służę pomocą przez Librusa.
zad

Biologia

25.03

Powtarzając wiadomości z układu oddechowego proszę wejść na 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV

i w tym temacie przeczytać wiadomości, obejrzeć rysunki i film, wykonać interaktywne ćwiczenia i przeczytać podsumowanie

 

Plakaty, które robiliście sfotografujcie i prześlijcie mi do końca tygodnia.

 

Chemia

25.03

Powtórzenie wiadomości o syntezie.

Będziecie sobie utrwalać reakcje. Zaczniemy od reakcji łączenia. Na stronie:

https://epodreczniki.pl/b/w-jaki-sposob-mozna-opisac-przebieg-reakcji-syntezy/PHw2RtEbK  wprowadzenie ,film, interaktywne ćwiczenia i podsumowanie

Fizyka

25.03 (2h)

Temat:Ruch prostoliniowy zmienny.

Przeczytajcie tekst z podręcznika str 135 - 138 (temat 21)

W zeszytach odpowiedzcie na pytania:

1.Co to jest ruch niejednostajny(zmienny)?

2.Co to jest prędkość średnia i prędkość chwilowa?

3.Co to jest ruch jednostajnie przyspieszony?

4.Co to jest ruch jednostajnie opóźniony?

5.Jak oznaczamy przyspieszenie ciała i jaka jest jednostka przyspieszenia?

 

Zapiszcie wzór na przyspieszenie (str 136 tabelka) oraz wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym (str 137 tabelka).

Temat ten znajduje się również na stronie e-podreczniki :

https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/Df9pgJhuh

Przeanalizujcie podane tam przykłady i doświadczenia.

W zeszytach rozwiążcie zadanie 5.1 i 5.2 właśnie ze strony e-podreczniki.
Oraz przeliczcie wartość prędkości na odpowiednie jednostki: (każdy powinien zrobić już to bezbłędnie)
340m/s=…………...km/h
54km/h……………..m/s
50cm/s=…………..km/h

36m/h= ……………. cm/min

120cm/h= ……………...mm/min

1,6 m/min=..................cm/s

Zdjęcia wykonanych zadań w zeszycie odeślijcie mi na e-maila najpóżniej do piątku do godz.18.00

W razie pytań kontaktujemy się przez Librusa i e-maila.

Pozdrawiam i życzę miłej pracy

Geografia 

Temat lekcji : Gospodarka narodowa.

/ 2h/ Przeczytajcie uważnie tekst podręcznika od str. 134 do str.138 .Odpowiedzcie  w zeszycie według punktów na zagadnienia: Jakie 3 sektory wyróżniamy w gospodarce państwa? Podaj przykłady 5 zawodów zaliczanych do 1,2 i 3 sektora gospodarki. Co to jest PKB i ile wynosi w Polsce. Na podstawie mapy na str.136 podaj przykłady 10 krajów świata ,które znajdują się w podobnej grupie państw co Polska. Na podstawie diagramu kołowego na str.137 napisz jaki jest udział poszczególnych sektorów w tworzeniu PKB w Polsce. Uzupełnijcie tabelkę.

zad

Zachęcam do zobaczenia lekcji na e.podręczniki.pl trzeba wejść w kształcenie ogólne, szkoła podstawowa, geografia jest tam dobrze opracowana lekcja „ Rozwój usług w Polsce”. Zachęcam do zaglądania na tę stronę. To jest zadanie na ten tydzień. W przyszłym tygodniu  poproszę  o przesłanie zadania / zdjęcia/ do sprawdzenia.
Pozdrawiam. Renata Ucher

Historia 

 

Temat: Świat po I wojnie światowej (27.03.2020)

podr. 188-191

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: Wielka Czwórka, Liga Narodów, kryzys gospodarczy, czarny czwartek, demilitaryzacja, New Deal
 2. Zna daty: podpisania traktatu wersalskiego (28.06.1919); powstania Ligi Narodów (1920); układu w Locarno (1925); czarnego czwartku (24.10.1929)
 3. Wymienia postanowienia traktatu wersalskiego, wyjaśnia cel powstania i charakteryzuje działalność Ligi Narodów; wskazuje przyczyny i skutki wielkiego kryzysu gospodarczego.

Notatka do lekcji:

 1. Skutki wojny:

- ogromne straty ludzkie i gospodarcze,

- zniszczone miasta i państwa,

- epidemia hiszpanki,

- rozwój techniki,

- zmiany polityczne (upadek cesarstw, powstanie nowych państw, narodziny komunizmu),

- zmiany społeczne (bezrobocie, sytuacja kobiet)

 1. Nowy porządek powojenny został wprowadzony przez traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919r. W latach 1919-1920 z Austrią, Węgrami i Turcją podpisano osobne traktaty.
 2. Na mocy traktatu wersalskiego z inicjatywy USA w 1920 roku powstała Liga Narodów - międzynarodowa organizacja, której celem było zapobieganie wojnom.
 3. W 1925 r. w Locarno podpisano układ między Francją, Belgią, Wielką Brytanią i Niemcami gwarantujący nienaruszalność granic 2 pierwszych państw z Niemcami. Strona niemiecka nie podpisała podobnych układów z Polską i Czechosłowacją.
 4. W 1929 roku doszło do krachu na giełdzie nowojorskiej („czarny czwartek” - 24.11.1929), który oznaczał początek wielkiego kryzysu gospodarczego, w wyniku którego spadła produkcja i wzrosło bezrobocie. Sytuacja w gospodarce zaczęła się zmieniać od 1933 roku , kiedy to wprowadzono w USA program reform ekonomiczno-społecznych (New Deal).

 

Wejdźcie na ten linki - zobaczcie film oraz przeróbcie sobie ćwiczenia z e-podręcznika:

https://gwo.pl/zmiany-terytorialne-w-europie-po-i-nbsp-wojnie-swiatowej-p4413

https://epodreczniki.pl/a/skutki-i-wojny-swiatowej/Dw8MEObOJ

 

Załączone ćwiczenia wykonać do następnej lekcji, czyli do 31 marca. I jeszcze jedna prośba podpisujcie swoje prace , wpisujcie temat np., Świat po I wojnie światowej bądź datę 27.03.2020 

 

 1. Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia, zaczynając od najwcześniejszego, wpisując numery od 1 do 6.

____ - czarny czwartek - krach na giełdzie,

____ - podpisanie traktatu wersalskiego ,

____ - ogłoszenie polityki New Deal,

____ - zawarcie traktatu w Locarno,

____ - powstanie Ligi Narodów,

____ - podpisanie traktatu wersalskiego

 1. Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj skutek - wybierz go spośród oznaczonych literami A-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek. Można to zrobić też tak: 1.1. - D; 1.2. - A

 

 

Wydarzenie

Skutek

1.1.

Podpisanie traktatu wersalskiego

A

B

C

D

1.2.

Wybuch wielkiego kryzysu w USA

A

B

C

D

1.3.

Zawarcie układu w Locarno

A

B

C

D

 

 1. Powstanie traktatu wersalskiego
 2. Umocnienie systemów demokratycznych w Europie
 3. Załamanie gospodarcze w Niemczech
 4. Zagwarantowanie nienaruszalności zachodniej granicy Niemiec

Informatyka

Język niemiecki

25.03.2020

Witajcie, kilka ustaleń :)

 • Ilość lekcji: od przyszłego tygodnia będę wysyłać tak jak do tej pory dwie lekcje niemieckiego. Ze względu na to, żeby było Wam łatwiej lekcje będą wysyłane raz w tygodniu.
 • Termin realizaji: lekcje należy przerobić zawsze do piątku.
 • Sprawdzanie zadań:

Należy zrobić zdjęcie:

 1. wykonanych zadań (z podręcznika, ćwiczeń),
 2. przepisanej do zeszytu notatki.

 Zdjęcia należy wysłać mi na maila - DO PIĄTKU.

W temacie maila napiszice imię, nazwisko, klasę.

Pamiętajcie, żeby zdjęcia były zrobione tak, abym bez problemu mogła przeczytać zadanie.

 • Mail: zdrojewskakucdaria@gmail.com
 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: w razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań.

Przepiszcie do zeszytu.
Temat: Meine Clique - opisywanie czynności czasu wolnego.

Nie piszemy tego :)

Na ostatniej lekcji nauczyłeś się zdań o twojej paczce przyjaciół.

Wyślijcie mi na maila zdjęcie:

•       z zeszytu - opisu przyjaciela, przepisanych zdań o paczce przyjaciół oraz dzisiejszej notatki.

•       z ćwiczeń - zad. 7 i 8 str. 40 oraz zadanie z dzisiejszej lekcji (zad. 10 str.40).

Do zeszytu - przepisz całe zdania wybierając odpowiedzi zgodne z prawdą.

Meine Clique - moja paczka.

 1. In meiner Clique sind wir (2/3/4/...) Leute. W naszej opaczce jest … osób.
 2. Wir kennen uns (schon lange/seit einiger Zeit/seit vielen Jahren). - Znamy się już długo/od pewnego czasu/od wielu lat.
 3. Wir treffen uns (bei mir zu Hause/im Park/in der Schule). - Spotykamy się u mnie w domu/w parku/ w szkole.
 4. Wir haben gemeinsame Hobbys: Wir spielen (FuBball/Volleyball/Computer).

Mamy współne zainteresowania. Gramy w piłę nożną/siatkówkę/na komputerze.

 

Ćwiczenia: zrób zad. 10 str.40

23.03

Witajcie, przepiszcie temat i zdania do zeszytu.

Temat: Meine Clique - moja paczka przyjaciół.

 1. Das ist meine Clique - to jest moja paczka.
 2. Wir sind 6 Leute - jest nasz 6.
 3. Wir kennen uns schon lange - znamy się już długo.
 4. Wir treffen uns im Park/bei mir zu Hause - spotykamy się w parku/u mnie w domu.
 5. Wir spielen zusammen Computerspiele - gramy razem w gry komputerowe.
 6. Wir singen zusammen Lieder - śpiewamy razem piosenki.
 7. Wir machen zusammen Hausaufgaben.
 8. Wir fahren zusammen Rad - jeździmy razem na rowerze.
 9. Wir lernen zusammen Englisch - uczymy się razem angielskiego.

Zrób w ćwiczeniach zadanie 7 i 8 str. 40. Korzystaj ze zdań powyżej. Polecam Wam do nauki ściągnąć aplikacje słownik pons (grupa 2 ma już go na komórkach i jest z niego zadowolona).

Pozdrawiam!

Muzyka 

Plastyka  

Religia

25.03 (4l.)

Temat: Modlitwa w rodzinie i z rodziną.

Każdy z nas niejednokrotnie doświadcza pokus. Kościół proponuje pomoc, jak sobie z nim poradzić. Szczególnie w okresie Wielkiego Postu, kiedy rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa, jesteśmy zachęcani do pracy nad sobą przez podejmowanie różnych praktyk pokutnych.

Uzupełnij tekst z lukami wyrazami z ramki. Zapisz go w zeszycie.

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się obrzędem posypania głów popiołem w ………………… …………………. . Podczas Wielkiego Postu formami pokutnymi są ………………………….., ………………………………………….., ………………………... Osoby od 18. Do 60. Roku życia obowiązuje ……………….. ścisły (czyli jeden posiłek do syta i dwa skromniejsze oraz powstrzymanie się od pokarmów mięsnych) w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Mękę i śmierć Pana Jezusa rozważamy podczas nabożeństw …………………………i …………………………………….

Sakrament pokuty i ………………………… przywraca nam więź z Chrystusem utraconą przez grzech

Czasem pokuty są również wszystkie ………………….. w ciągu roku. Każdego, kto ukończył 14. rok życia obowiązuje wówczas wstrzemięźliwość …………………………. Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje w czasie………………………………………..

*pojednania*Środę Popielcową*modlitwa, post, jałmużna*drogi krzyżowej*gorzkich żali*post*od pokarmów mięsnych*piątki*Wielkiego Postu*

 

Proszę o nadesłanie prac do końca przyszłego tygodnia na adres: mdurczok27@gmail.com

Zachęcam was do udziału w czwartek we Mszy szkolnej i bezpośrednio po niej w Drodze Krzyżowej drogą on-line. www.skrzyszowparafia.pl.

Technika 

WDŻ

W-F

 DZIEWCZYNY 

25-30.03

 1. Narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (BMI, ISF), wykonanie próby szybkości i skoku w dal - Indeks Sprawności Fizycznej
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem, wykonanie próby gibkości i siły mm brzucha- Indeks Sprawności Fizycznej
 3. Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na zdrowie, wykonanie próby wytrzymałości i siły RR -Indeks Sprawności Fizycznej.

Podaje link do rozgrzewki z dużym zakresem ćwiczeń rozciągających 

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

 1. Wykonuje próby sprawnościowe zgodne z ISF Zuchory : próba gibkości, próba szybkości, próba m. brzucha oraz próba  skok w dal z miejsca,wytrzymałości i siły RR i zapisuje je w Dzienniku aktywności .

Przez 3 lekcje będziemy przygotowywać się do wykonania kolejnych prób testu sprawności. 

Na 4 lekcji wykonamy wszystkie próby wpisując swoje wyniki w tabeli , wystawiając ocenę ,zgodnie z tabelą. W miarę możliwości można wysłać do nauczyciela gotową tabelę na e-mail msichswitala@gmail.com.(  Gdy ktoś ma problem może wysłać zdjęcie na messegera.)

Na dole strony znajdziecie pdf z testem.

Pozdrawiam życząc zdrowia i wytrwałości.

 

 Zadania na kolejny tydzien 23.03-24.03

Dziewczyny każda ćwiczy na miarę swoich możliwości i posiadanych umiejętności.

Rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

 

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 (jak ktoś nie ma piłki pomija ćwiczenia).

Pamiętajcie aby odejść od komputera , telefonu i zrobić coś dla zdrowia - ruszajcie się !

CHŁOPCY
27.03.2020r.; 7a chł
Temat: Doskonalenie umiejętności chwytów i podań piłki sprzed klatki piersiowej w biegu w koszykówce.
 
Zapoznajcie się z filmem:
W miarę możliwości wykonujemy ćwiczenia.
 
Proszę pamiętać o uzupełnieniu testu do piątku do 15.00:
 
26.03.2020r.; 7a chł
Temat: Doskonalenie techniki kozłowania piłką w koszykówce.
 
Dzisiaj zobaczcie film:
W miarę możliwości można wykonać ćwiczenia.
Pamiętajcie o uzupełnieniu testu do piątku.
 
Pozdrawiam Was!
Mateusz Woźnica
 
25.03.2020r.; klasa 7a chł
T: Doskonalenie techniki kozłowania piłką w koszykówce.
Chciałbym żebyście przez ten trudny czas poznali prawidłową technikę wykonania poszczególnych elementów technicznych. Poznacie nowe ćwiczenia, które w miarę możliwości możecie sprobować wykonywać.
Dzisiaj zobaczcie filmik:
Proszę Was o kliknięcie w link i odpowiedzenie na 6 pytań. 
Macie czas do piątku do 15.00. Oceny pojawią się w poniedziałek.
Odpowiadajcie krótko na poszczególne pytania.
Test pod linkiem: 
Pozdrawiam Was!
Mateusz Woźnica

 

Zadania na kolejny tydzien 23.03-24.03

Każdy ćwiczy na miarę swoich możliwości i posiadanych umiejętności.

Rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

 

Ćwiczenia dla dzieci - prawidłowa postawa

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 (jak ktoś nie ma piłki pomija ćwiczenia).

Pamiętajcie aby odejść od komputera , telefonu i zrobić coś dla zdrowia - ruszajcie się !

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf 111.73KB pobierz Plik: Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf
do góry