Unia Europejska - Projekty

7a

Język polski 

Liczba jednostek lekcyjnych: 3

Termin realizacji: 6.04.2020 r., 7.04.2020 r. i 8.04.2020 r.

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

  

 1. Zapisz w zeszycie z gramatyki temat: Rodzaje zdań złożonych - ćwiczenia.
 2. W ramach powtórzenia przeczytaj wiadomości z podręcznika ze  str. 195 i 197.
 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 4, 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18 - str.  32 - 39.
 4. Prześlij uzupełnione zadania na mój adres mailowy:   do środy do godziny 16.00.

12

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Termin realizacji: 31.03.2020 r. i 1.04.2020 r.

Forma i sposób sprawdzenia zadań: Messenger, e-mail

 

Wtorek

 1. Zapisz temat w literaturze: Próżny żal po szkodzie - historia małżeńska pana Piotra.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 100 - 104 pt. „Żona modna”. Możesz zapoznać się z treścią, klikając w link: https://www.youtube.com/watch?v=ziuCYVWZ6wQ
 3. Zachęcam do obejrzenia:https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A
 4. Sprawdźcie, czy zrozumieliście lekturę, wykonując ćwiczenie online. Należy dopasować cyfry do odpowiednich treści. Grę znajdziecie tutaj:https://wordwall.net/resource/917724/polski/żona-modna
 5. W formie tabeli wypisz cechy charakteru, którymi odznacza się tytułowa żona modna oraz pan Piotr (do każdej postaci po 10 cech). Skorzystaj z prezentacji: https://prezi.com/s1fxgva1rrcq/pan-piotr-i-jego-zona-przedsatwieni-w-quotkrzywym-zwierciadlequot/

 

Środa

 1. Zapisz temat w literaturze: Cechy satyry na podstawie „Żony modnej”.
 2. Przypomnij sobiecechy epiki, liryki i dramatu - podręcznik str. 333 - 339.
 3. Przepisz notatkę do zeszytu:  

Gatunek

Żona modna

Ignacego Krasickiego jest satyrą i wyróżnia się następującymi cechami:
- ośmiesza i piętnuje wady ludzkie (chciwość i głupotę pana Piotra oraz bezkrytyczne hołdowanie modzie, rozrzutność i egoizm modnej damy),

- ukazuje świat w „krzywym zwierciadle”, w przejaskrawiony sposób - wyolbrzymia, posługuje się karykaturą, ironią drwiną (przesadne ukazanie wad modnej żony m.in. poprzez nagromadzenie zdrobnień),
- służy celom wychowawczym (dydaktycznym) - uczy poprzez krytykę i ośmieszanie negatywnych zjawisk, ale nie proponuje pozytywnych rozwiązań, wzorców,

- jest utworem wierszowanym, zawierającym elementy epiki (występowanie narratora, fabuły - opowieść Piotra o małżonce) i dramatu (obecność dialogu i monologu - rozmowa Piotra z przyjacielem, skarga Piotra na niedawno poślubioną żonę).

Satyra to gatunek mieszany (synkretyczny) - łączy cechy epiki, liryki i dramatu.

 1. Wykonaj zadanie 10. ze str. 104 (do zeszytu). 

Niektórych uczniów poproszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie mi notatki do sprawdzenia. 

 

Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Termin realizacji: 30.03.2020 r.
Forma i sposób sprawdzenia zadań: Messenger 
 1. Do zeszytu z literatury wpisz temat: Twórca i jego czasy - Ignacy Krasicki.
 2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika ze stron 98 - 99.
 3. Zgromadź informacje o epoce, w której żył Ignacy Krasicki, weź pod uwagę: nazwę i czas trwania epoki, ustrój, jaki panował, władzę, sytuację polityczną Polski, ważne wydarzenia historyczne i kulturalne.
 4. Wykorzystując oś czasu i wiadomości z podręcznika, sporządź notatkę biograficzną dotyczącą Ignacego Krasickiego, uwzględnij: datę narodzin, informacje na temat edukacji i pracy, kontakty z ważnymi postaciami, udział w istotnych przedsięwzięciach, twórczość, datę śmierci.
 5. Wypisz z podręcznika pojęcia dotyczące Krasickiego i jego czasów, wyjaśnij ich znaczenie (możesz skorzystać ze strony https://sjp.pwn.pl/ ), np.: oświecenie, racjonalizm, tolerancja, moralizowanie, dydaktyzm, klasycyzm.
   

Język angielski

Grupa Z

8.04

 Welcome before Easter!

Dziś zapraszam do zabawy wielkanocnej. Na zdjęciu gra planszowa z pytaniami o Wielkanoc. Zachęcam do gry z rodziną (jeśli jest English-speaking) albo online z kolegami.

gra

I wish you Happy Easter and see you after the break!

 

6.04.2020

Temat: Saving water- słuchanie. (1 godzina lekcyjna)

Dzień dobry. Dzisiaj naszą lekcję poświęcimy na ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zapraszam was serdecznie o 13:40 na Teamsa. Osoby, które wykonują zadania razem z całą klasą na platformie, nie będą musiały go wysyłać do sprawdzenia. Wszystko omówimy sobie w trakcie lekcji. Jeśli ktoś nie może tam być, to rozwiązuje sam w domu i przesyła odpowiedzi do wtorku do 18 na mój adres mailowy.

Będziemy sobie pracować nad zadaniami 2 i 6 na stronie 108, 2 na str. 114 i 2 na str. 116 w podręczniku.

Pod spodem link do nagrań. W razie trudności ze słownictwem polecam diki.

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/smarttime/smart_time_2_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

Pozdrawiam!

 

1.04

Temat: Future tenses. (2 godziny lekcyjne)

Dzień dobry.

 Dziś i w piątek zajmiemy się podsumowaniem wiadomości o czasach przyszłych. Nie mówię o wprowadzeniu, bo wszystkich tych czasów już się uczyliśmy wcześniej. Także zapiszcie sobie temat lekcji i wyjmijcie naszą kartkę z czasami, podręcznik i ćwiczenia.

O godzinie 11:45 zapraszam was na Teams. Mam nadzieję, że przynajmniej większości udało się tam zalogować. Będę tam tłumaczyć Wam materiał z dzisiejszej lekcji i wspólnie rozwiążemy kilka zadań. Zajmiemy się dziś czasami present continuous, future simple i konstrukcją be going to. Znajdźcie je wszystkie na naszej kartce, a dla tych którzy gdzieś ją posiadali, wrzucam tutaj ściągę z tych trzech czasów.

PRESENT CONTINUOUS-czynności mające miejsce teraz lub zaplanowane na bliską przyszłość (gdy jesteśmy pewni, że coś się wydarzy, bo poczyniliśmy jakieś przygotowania, „arranged future”)

v Podmiot + am/are/is + czasownik z ING

x Podmiot + am not/ aren't/ isn't + czasownik z ING

? (Wyraz pytający)+ am/are/is + Podmiot + czasownik z ING

FUTURE SIMPLE- przewidywanie przyszłości w oparciu o to, co wiemy, obietnice, groźby, decyzje (I think, hope, believe, I’m sure, perhaps, probably itp.)

v Podmiot + will + czasownik

x Podmiot + won't + czasownik

? (Wyraz pytający) +will + podmiot + czasownik

BE GOING TO- zamiary, przewidywanie przyszłości w oparciu o to, co widzimy w danej chwili

v Podmiot +am/are/is + going to + bezokolicznik

x Podmiot + am not/ aren't/ isn't + going to + bezokolicznik

? (Wyraz pytający)+ am/are/is + Podmiot + going to + bezokolicznik

 

Proponuję po lekcji obejrzeć sobie film na YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=B50c1MnfarQ&t=565s

Waszym młodszym kolegom bardzo przypadł do gustu. Pojawia się tu jeszcze Present Simple (dodatkowo).

W ćwiczeniach na stronie trzydziestej szóstej do zrobienia mamy zadania 1, 2, 3, a w podręczniku na stronie 104 ćwiczenie 3. Oczywiście we wszystkich tych zadaniach chodzi o wstawienie właściwego czasu. Zdjęcia tych czterech zadań proszę przesłać mi do piątku do godziny osiemnastej na adres mailowy. Pozdrawiam i miłej pracy życzę.

Zadania dodatkowe online (dla chętnych, aby wyćwiczyć ten materiał):

https://engly.pl/tasks/test_choose/367

https://engly.pl/tasks/test_choose/366

https://engly.pl/tasks/text_task/527

https://engly.pl/tasks/text_task/293

https://engly.pl/tasks/text_task/292

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/future.htm

http://testyourenglish.pl/Test/55/future-simple-present-continuous-czy-going-to#.XnDUxqhKhPY

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6874.php

30.03

Temat: El grando- praca z tekstem.

Dzień dobry moi Drodzy.

Dzisiaj zrobimy sobie małą przerwę w gramatyce i zajmiemy się pracą z tekstem i ćwiczeniem rozumienia ze słuchu.

Otwórzcie podręczniki na stronie 106. In the picture you can see El Grando- a dragon made of recycled materials.

Zacznijcie od wypisania sobie nazw przedmiotów i materiałów, z których zostały wykonane, i ich tłumaczenia. Jak zwykle znaczenia nowych słów znaleźć możecie z tyłu podręcznika, w słownikach internetowych lub książkowych. Następnie przeczytajcie sobie tekst o smoku powstałym z przetworzonych materiałów. Na stronie obok tekstu w ramce jak zwykle mamy wypisane słownictwo, na którym należy się skupić i które przetłumaczone jest waszych podręcznikach. Jeśli w tekście znajdziecie jeszcze inne trudne słówka, to również polecam przetłumaczenie ich sobie.

Gdy już będziecie rozumieli cały tekst, to przejdźcie proszę do zadań. Do wykonania mamy:

 1. zadanie 2, w którym w czterech zdaniach wybieracie właściwą odpowiedź zgodną z tekstem;
 2. zadanie 3 w którym dokończyć należy zdania zgodnie z tekstem;
 3. zadanie 5, w którym w luki wstawiamy podane słówka. Jest to słownictwo, z którym wcześniej spotkaliście się w czytance.
 4. zadanie 6, czyli przeczytanie zdań i przetłumaczenie sobie czasowników razowych zgodnie z listą:
  • look for- szukać,
  • put off- przełożyć na później,
  • talk to- rozmawiać z (nie with!!!),
  • arrive in- przyjechać do (nie to !!!),
  • jump over- przeskoczyć nad.
 5. I ostatnie zadanie, które należy wykonać to zadanie 8, czyli słuchanka. Wejdźcie sobie w link https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/smarttime/smart_time_2_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio track 072 i dwukrotnie wysłuchajcie tekstu. W luki wpiszcie brakujące słowa lub zwroty.

Na mój e-mail proszę przesłać zdjęcia zadań nr 2, 3, 5 i 8 nie później niż do wtorku do godziny 18.00. Po zebraniu wszystkich wiadomości tak jak poprzednio otrzymacie omówienie zadań.

W czasie trwania naszej lekcji zapraszam do kontaktu na grupie. Pozdrawiam serdecznie.

Grupa ŚZ

8 kwietnia 

Temat: Clean up day - listening.

Podręcznik str. 109   zad. 1,5

 

6 kwietnia

Temat: Saving water - dialogi.

podręcznik str. 108  zad. 2,5

 

3 kwietnia

Temat: El Grando - praca z tekstem.

Podręcznik str. 106-107  zadanie 2, zad. 3,4,5 w podręczniku - w zeszycie zrobić na ocenę (zdjęcie wysłać do 8 kwietnia do godz. 18.00)

Link do e-lekcji: słówka - FISZKI - https://quizlet.com/pl/301312599/smart-time-2-unit-6d-el-grando-the-recycled-dragon-flash-cards/

1 kwietnia

Temat: Conditionals 0, 1 i 2 - teoria i ćwiczenia.

Podręcznik str. 105  zadanie 8-11                    ćwiczenia str. 36-37  zadanie 4-12

Link do e-lekcji: https://youtu.be/j3QQjVXfqWE      oraz     https://youtu.be/UvsIZ6zfidc

 

 30 marca

Temat: Expressing future time - ćwiczenia gramatyczne.

Podręcznik str. 104  zadanie 2,3                    ćwiczenia str. 36  zadanie 1-3

Link do e-lekcji: https://youtu.be/B50c1MnfarQ

Matematyka 

12

12

Biologia

7.04

Temat: Jak ruch, dobre odżywianie i brak nałogów wpływa na nasze zdrowie?

 

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie po zapisanym temacie macie jeszcze jedną szansę na powtórkę.

https://epodreczniki.pl/a/aktywnosc-fizyczna-a-zdrowie/DGUW2rObe

bardzo dobrze opracowany temat jak prawidłowo siedzieć, chodzić itp. Zacznijmy dostrzegać te pozornie małe rzeczy. Obecna sytuacja głównie zmusza nas do myślenia o zdrowiu. Dostrzegajcie jak wciąż ogromny wpływ na nasze zdrowie mamy my sami!

 

Zbliżające się święta to nie tylko czas odpoczynku, ale przeżywania serdeczności i miłości w najbliższym gronie. Zdrowych i pogodnych świąt Wam życzę!

Mam pytanie

Drodzy uczniowie przysyłacie mi tak piękne plakaty, że chciałabym, aby wszyscy mogli je obejrzeć i zapoznać się z cennymi wskazówkami. Potrzebuję do tego Waszej zgody. Uczniowie, którzy nie wysłali jeszcze swoich prac do galerii zamieszczonej na stronie naszej szkoły proszę, aby mi przysłali informację jeśli się zgadzają. W kolejnym miejscu - Dbam o siebie - zamieszczę Wasze dzieła. Proszę jednak uzbroić się w cierpliwość, bo niektórzy jeszcze nadsyłają, gdy jest coś niewyraźne lub nie mogę otworzyć.

Temat: Powtórzenie wiadomości o układzie odpornościowym

Serdecznie witam na lekcji biologii. W czasie pandemii koronawirusa skłoniłam Was w ubiegłym tygodniu do ponownego prześledzenia dróg oddechowych, bo to drogi zakażenia. Dziś robimy krok następny analizujemy raz jeszcze sprawy związane z odpornością. To bardzo pocieszające, że nasz organizm walczy i nie poddaje się łatwo. My musimy robić wszystko, aby mu w tym pomóc. Zalew informacji na temat pandemii powoduje, że macie coraz większą wiedzę, oby w ślad za tym szedł rozsądek!

Zapoznajcie się z tematem, zróbcie test, który od razu macie sprawdzony. Jeśli nie wyszło za pierwszym razem próbujcie dalej. Powtarzanie to jedna z metod nauki. 

https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-uklad-odpornosciowy/D11aOFOxw

Wasze ciekawe plakaty dotyczące starania o swoje zdrowie w ogromnej większości dotarły do mnie. Część uczniów już otrzymała ode mnie komentarz z oceną. Oceny trafiają do edziennika. Myślę, że ta właśnie praca w tym czasie spowodowała, że bierzecie dużo większą odpowiedzialność za swoje i innych zdrowie. Tak dojrzałe i przemyślane stwierdzenia napawają mnie dumą. Ciszę się z Waszej dojrzałej postawy. Wielka to radość pracować z Wami, otrzymywać od Was informacje. Jesteście dzielni to pewne, życzę Wam cierpliwości w znoszeniu niedogodności.

Chemia

7.04.

 

Temat: Reakcje wymiany - powtórzenie

Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna powtórka. Mam nadzieję, że szlifujecie umiejętności zapisywania i odczytywania reakcji. Pomoże Wam

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-wymiany/DAxvSYC8A

Po pracy należy się odpoczynek.

 Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam zdrowych i pogodnych chwil spędzonych w gronie najbliższych!

Temat: Powtórzenie wiadomości - reakcje analizy

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie po zapisanym temacie, kolejny raz pochylamy się nad reakcjami, aby je powtórzyć, utrwalić i wyćwiczyć. Mam nadzieję, że te ciekawe lekcje jakie znajdziecie pod wskazanym adresem pomogą Wam. Ćwiczcie do skutku, bo macie możliwość natychmiastowego sprawdzenia.

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-syntezy-i-analizy/D13d87Oh7

życzę Wam owocnej pracy, a po powrocie do szkoły poprawcie słabsze oceny z ostatniego sprawdzianu.

 

Fizyka 

(1h) temat: Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy  - utrwalenie wiadomości.

Ostatnie tematy dotyczyły ruchu i wszystkich wielkości z nim zawiązanych. Dzisiaj nie będę Wam zadawała  zadań do rozwiązania. Przed Wami odpoczynek i przerwa świąteczna !!!

Przesyłam link do filmu - lekcji. Ukazane w nim są bardzo proste doświadczenia z tematów które przerobiliśmy w szkole. Osoby chętne mogą samodzielnie powtórzyć te eksperymenty . Tym razem nic nie odsyłacie. Czekam na zaległe zadania z zeszłego tygodnia.

 Życzę  wszystkim radosnych świąt i pozdrawiam!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Ha9I4Hbf7TY

(2h) Temat: Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego.

Przeczytajcie temat (22) z podręcznika str 141-144.Przeanalizujcie doświadczenie, pomiary, wnioski zapisane w podręczniku.

W zeszytach pod tematem lekcji zapiszcie regułkę , która znajduje się na stronie 144 w pomarańczowej ramce.

Posyłam Wam filmiki dotyczące ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego w celu utrwalenia wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=15boXWQ-fFE

https://www.youtube.com/watch?v=ZaOTfkXVCnY&t=60s

Przeczytajcie jeszcze raz i powtórzcie sobie wiadomości z podręcznika str 135-139.

Następnie z e -ćwiczeń ,które Wam przesyłam rozwiązujecie zadania ze str 66 i 67. Obowiązkowo do zrobienia są zadania 1,2,3. Natomiast zadania 3i 4 są dla chętnych na ++. Nie robicie doświadczenia ukrytego pod kodem QR. Wykonujecie je w zeszytach . Nie zapomnijcie wpisać numeru zadania. Możecie jeżeli się da wydrukować strony i wkleić do zeszytu.

Plik pdf dostępny jest na samym dole strony (pod wszystkimi przedmiotami).

Zadania odsyłacie na emeila  ( w jednym pliku podpisane imieniem i nazwiskiem do poniedziałku 06.04 do godz 18.00). W razie pytań kontaktujemy się przez Librusa lub emeila.

Pozdrawiam

 

Geografia 

Drodzy uczniowie!

Temat: Gospodarka morska /2h/. Są święta , odpocznijcie  termin wykonania  to dopiero  poniedziałek 20.04.1/ Przeczytajcie tekst podręcznika od str.152 do 156.  2/ Odpowiedzcie w zeszycie na zagadnienia: a/ Na jakie trzy sektory dzielimy gospodarkę morską ? b/Jakie miasta pełnią funkcje najważniejszych portów morskich? c/Co to są terminale kontenerowe? d/ Wyjaśnij pojęcie infrastruktura portowa; e/ Wymień rodzaje towarów , które przeładowuje się w największych polskich portach morskich; f/Główne zadania polskich stoczni; g/ Podaj przykłady głównych gatunków ryb poławianych w M. Bałtyckim; h/ Przedstaw perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. 3/Przepiszcie do zeszytu i uzupełnijcie zadania od 1 do 4. Proszę sprawdzić w wiadomościach w librusie  kto dzisiaj przesyła zadania z poprzedniego tygodnia do sprawdzenia. 4/ Moja skrzynka sps.ucher@gmail.com    Zdjęcia zadania przesyłają tylko  osoby, do których napiszę  na librusie, w dniu gdy jest geografia / nie wszyscy !/.  Pozdrawiam i życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Renata Ucher.

1

Temat: Uprawa roślin i chow zwierząt w Polsce/2h/.

1/ Przeczytajcie tekst podręcznika od str.147 do 151. 2/ Odpowiedzcie w zeszycie na zagadnienia: a/ Dlaczego w Polsce nie prowadzi się na dużą skalę  chowu owiec i kóz? b/  Opiszcie zalety i wady żywności produkowanej w Polsce. 3/ Proszę przepisać/ przerysować tabelki i na podstawie podręcznika i internetu   wykonać zadania od 1 do 6 .  3/Proszę sprawdzić w wiadomościach w librusie kto dzisiaj przesyła zadania z poprzedniego tygodnia do sprawdzenia. 4/Pozdrawiam. Renata Ucher

geo

Drodzy uczniowie!
Od poniedziałku będę  prosić o przesyłanie zadań do kontroli na skrzynkę     Według planu lekcji, czyli w:
- poniedziałki - klasy 5b, 7a i 7b
- środy -8a i 8b, 5a, 6c
- piątki - 6a, 6b i 5c
Przysyłają tylko te osoby z  klasy, do których napiszę we wskazane dni / nie wszyscy/ na librusie.  Pozdrawiam. Renata Ucher

Historia 

Temat: ZSRS - imperium komunistyczne (7.04.2020)

podr. 200-204

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: kult jednostki, Nowa Ekonomiczna Polityka, kolektywizacja, łagier, NKWD, wielka czystka, komunizm wojenny, kołchoz, sowchoz, Gułag
 2. Identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Lwa Trockiego, Mołotowa, Ribbentropa

Wymienia cechy charakterystyczne państwa stalinowskiego, opisuje metody stosowane przez Stalina w celu umocnienia wpływów, wymienia zbrodnie komunistyczne do 1939 r., omawia reformy gospodarcze Stalina, wyjaśnia dlaczego system stalinowski nazywany jest jako zbrodniczy

 

Notatka do zeszytu:

Po zwycięstwie w wojnie domowej w Rosji komuniści rozpoczęli odzyskiwanie terytoriów i próbowali kontynuować ekspansję w Europie. Po objęciu władzy Józef Stalin wprowadził kult jednostki, społeczeństwo poddał całkowitej kontroli, stosował bezwzględne metody walki ze swoimi przeciwnikami (wielka czystka 1936-1938). W ZSRS upaństwowiono większość gospodarki, wprowadzono kolektywizację rolnictwa (sowchozy, kołchozy). Przeciwnicy nowego porządku byli prześladowani i zsyłani do obozów pracy.

1921 - ogłoszono NEP

1922 - traktat między ZSRS a Republiką Weimarską w Rapallo

Wejdźcie na link do epodręcznika

https://epodreczniki.pl/a/system-totalitarny-w-zsrr/Dovn9GLhX

Dla osób chętnych, chcących poprawić oceny można wykonać prezentację na temat Totalitaryzmy I połowy XX wieku (na przykładzie ZSRS i III Rzeszy). W prezentacji należy wyjaśnić czym jest totalitaryzm, omówić jak to funkcjonowało w ZSRS  i III Rzeszy, podać podobieństwa i różnice między komunizmem a faszyzmem. Myślę, że 15  slajdów wystarczy. Termin do końca kwietnia.

Proszę o spokojne przeczytanie tekstu. „Widzimy się” po świętach. Wam oraz Waszym rodzicom życzę Zdrowych i Spokojnych Świąt.

 

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. (3.04.2020)

podr. 205-209

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: mass media, indoktrynacja, modernizm, propaganda, funkcjonalizm, dadaizm, surrealizm, futuryzm.
 2. Wymienia nowe nurty w architekturze i sztuce, wyjaśnia jakie cele przyświecały nowym trendom w architekturze i sztuce, ocenia wpływ mass mediów na kształtowanie opinii publicznej, ocenia zmiany jakie zaszły w społeczeństwie po zakończeniu wojny.

Notatka do zeszytu:

Po I wojnie światowej na skutek m.in. rozwoju radia, kina i prasy zaczęło się kształtować społeczeństwo masowe, które starało się oddziaływać na opinię publiczną. Nastąpił również rozwój komunikacji. W sztuce pojawiły się nowe kierunki artystyczne: dadaizm, surrealizm czy futuryzm. W  architekturze rozwijały się modernizm i funkcjonalizm. I wojna światowa przyspieszyła proces emancypacji kobiet.

Do 8 kwietnia proszę wyjaśnić takie pojęcia jak: modernizm, dadaizm, futuryzm, surrealizm, kubizm i funkcjonalizm. Proszę również podać przedstawicieli danego gatunku. Zobaczcie sobie w Internecie dzieła tych twórców.

 

Temat: Narodziny faszyzmu (26.03.2020)

podr. 192-197                     

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: marsz na Rzym, narodowy socjalizm (nazizm); furer; czarne koszule, antysemityzm, noc długich noży, ustawy norymberskie, noc kryształowa, autorytaryzm, pucz
 2. Zna daty marszu na Rzym (1922), puczu monachijskiego (1923); przejęcia władzy przez Hitlera (1933)
 3. Identyfikuje postaci: Mussoliniego, Hitlera, Goebbelsa, Piusa XI i Rosenberga.
 4. Podaje przykłady państw totalitarnych, demokratycznych i autorytarnych w Europie.
 5. Charakteryzuje ideologię faszystowską i nazistowską, politykę nazistów wobec ludności żydowskiej, przedstawia sytuację Włoch i Niemiec po zakończeniu I wojny św.

 

Notatka do zeszytu:

 1. Po I wojnie światowej we Włoszech rosło niezadowolenie wynikające m.in. z postanowień traktatu wersalskiego. Panujące nastroje wykorzystali faszyści na czele z Benito Mussolinim, którzy w 1922 roku przejęli władzę we Włoszech („marsz na Rzym”).
 2. Po przegranej wojnie Niemcy pogrążyły się w kryzysie gospodarczym i politycznym. Na popularności bardzo szybko zyskali naziści. Jednak zorganizowany przez nich w 1923 roku „pucz monachijski” zakończył się klęską. W 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem i zaczął wprowadzać swoje rządy w Niemczech.
 3. Cechy ideologii nazistowskiej:

- kontrolowanie wszystkich dziedzin życia,

- pozbywanie się przeciwników politycznych („noc długich noży”; podpalenie Reichstagu),

- antysemityzm (wrogość wobec Żydów) - ustawy norymberskie, „noc kryształowa”,

- powstanie obozów koncentracyjnych i policji politycznej (gestapo)

Wejdźcie na ten link i zobaczcie film

https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607

https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/D1CKFAAT

 

Załączone ćwiczenie wykonać do następnej lekcji, czyli do 31 marca. Wystarczy, że wpiszecie tylko odpowiedzi np.

3.1. A;

3.2. C   itd

I jeszcze jedna prośba podpisujcie swoje prace , wpisujcie temat np., Narodziny faszyzmu bądź datę 26.03.2020 

 

faszyzm

 

 

Informatyka

Język niemiecki 

 • Termin realizacji: do piątku 17.04.2020.
 • Ilość lekcji: 2.
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

      W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librusa.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

 

Dzień dobry,

wysyłam Wam dwie lekcje. Możecie je zrobić dziś, jutro, albo po świętach - do piątku tj. 17 kwietnia.

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: Grammatik - ćwiczenia gramatyczne.

Na poprzednich lekcjach tłumaczyłam kiedy się używa rodzajnika określonego (der, die, das) w bierniku, a kiedy w celowniku.

Przypomnijcie sobie teraz dwie poprzednie lekcje.

Na dzisiejszej lekcji będziemy to utrwalać.

Otwieramy teraz podręcznik na stronie 66 i robimy zadanie 1. Wyrazy, których znaczenia nie znacie poszukajcie w słonikach. Polecałam Wam słownik PONS - najlepiej ściągnąć sobie aplikacje na komórkę. Słownik jest z wymową, więc  możecie sobie poćwiczyć. Jeśli nie wiecie jakiego rodzaju jest dany rzeczownik to zachęcam do korzystania ze słowniczka z tyły książki, lub na końcu rozdziału.

 

Podręcznik str. 66 zad. 1

Proszę żebyście przepisywali do zeszytu CAŁE ZDANIA, a nie tylko luki.

W zdaniach z tego ćwiczenia czasownik wyraża ruch (gehen - chodzić, iść), dlatego używacie rodzajnika w bierniku. Trzeba wstawić więc:

 • den - jeśli rzeczownik jest rodzaju męskiego,
 • die - jeśli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego,
 • das - jeśli rzeczownik jest rodzaju nijakiego.

Myślę, że dobrze sobie poradziliście z tym zadaniem, jeśli nie to napiszcie wątpliwości na librusa.

Teraz robimy zadanie 3 z tej samej strony.

Podręcznik str. 66 zad. 3

Proszę żebyście przepisywali CAŁE ZDANIA, a nie tylko luki.

W zdaniach z tego ćwiczenia czasownik NIE wyraża ruchu. Dla przypomnienia czasownik „sind” oznacza „są lub jesteśmy”. Skoro nie mamy tu ruchu, bo ktoś już jest w danym miejscu to używacie rodzajnika w celowniku. Trzeba wstawić więc:

 • dem - jeśli rzeczownik jest rodzaju męskiego lub nijakiego,
 • der - jeśli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego.

Gratulacje wykonania zadań. Zróbcie teraz zdjęcia tych zadań, ale wyślijcie mi je na maila RAZEM z lekcją poniżej. Jeszcze raz Was proszę, aby wysyłać mi JEDNEGO maila z załącznikami.

 

Zapisz temat kolejnej lekcji:

Thema: Wiederholung - powtórzenie wiadomości z rozdziału 4.

Przepiszcie do zeszytu tabelkę z odmianą czasowników (podręcznik str. 65):

 • spielen - grać,
 • gehen - iść,
 • sprechen - mówić,
 • treffen - spotykać,
 • lesen - czytać

3 ostatnie czasowniki są nieregularne (zobacz niebieskie literki).

Przypomnę Wam co oznaczają te osoby:

 • wir - my,
 • ihr - wy
 • sie - oni

Otwórzcie teraz podręcznik na stronie 67.

Podręcznik str. 67 zadanie 5.

Przepisz CAŁY tekst i wstaw odpowiednio odmieniony czasownik. Pomocna będzie tabelka, którą przed chwilą przepisałeś. Pamiętaj, aby ODMIENIĆ czasownik.

Zrób w ćwiczeniach zadania:

 • zad. 20 str. 43 - trzeba użyć rodzajnika w celowniku lub w bierniku,
 • zad. 21 str. 43 - pomocne do zrobienia tego zadania będą zdania o paczce przyjaciół.

Powodzenia i życzę Wam przede wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt!

Daria Zdrojewska-Kuc

 • Termin realizacji: do wtorku.
 • Ilość lekcji: 2.
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librus.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

Przepisz do zeszytu.
Thema: Treffpunkte - proponowanie miejsca spotkań.

 • Ćwiczenia str. 41 zad.14 (dopasuj czynności do miejsc).
 • Przepisz do zeszytu: Jeśli w zdaniu jest czasownik oznaczający ruch, np. gehen - iść, fahren - jechać, rzeczowniki występują w bierniku.

 W bierniku die, das - zostaje, a der zmieniamy na den. Przykładowe zdania.

 1. Ich gehe in den Park.
 2. Meine Mutter geht in das (ins) Kino.
 3. Du gehst in die Apotheke.
 • Zrób ćwiczenia str. 42 zad. 17 (Jeśli nie znasz rodzaju rzeczownika sprawdź w słowniku).

Przepisz do zeszytu: celownika natomiast używamy, gdy zdanie nie wyraża ruchu. Są to zdania z czasownikami np. być, spotykać się.

W celowniku:

 • der i das zamieniamy na dem
 • die na der, np.
 1. Ich bin in dem (im Park) - (der Park zmieniliśmy na dem)
 2. Meine Mutter ist in dem (im Kino) - (das Kino zmieniliśmy na dem)
 3. Du bist in der Apotheke - (die Apotheke zmieniliśmy na der).
 • Zrób z ćwiczeń zad. 16 str. 42. Omówię przykład 1:

Wir treffen uns vor ..…dem…… Kino (Spotykamy się przed kinem). Czasownik w tym zdaniu nie wyraża ruchu, więc trzeba użyć celownika. Kino ma rodzajnik das, który zamieniamy na dem.

Pamiętajcie o zdjęciach notatki, zadań z zeszytu i z ćwiczeń.

Przepisz wszystko do zeszytu:

Thema: Agnes geht ins Kino, Steffi ist im Kino - przyimki z biernikiem i celownikiem.

Biernik - ruch:

 1. der zmieniamy na den
 2. die i das zostaje

Celownik - spoczynek:

 1. der, das zmieniamy na dem
 2. die zmieniamy na der

Podręcznik str. 62 zad. 10. Przeczytaj przykład i go przepisz:

 • Treffen wir uns in der Eisdiele (Spotykamy się w lodziarni?).

Czsownik treffen (spotykać) nie oznacza ruchu, więc użyliśmy tu celownika.

 Die Eisdiele zamieniliśmy na der.

 • Nein, nicht in der Eisdiele (Nie nie w lodziarni).

Lieber vor dem Kino (Lepiej przed kinem). - Das Kino zamieniliśmy w celowniku na dem.

Waszym zadaniem jest ułożenie w zeszycie 3 dialogów. Zamiast lodziarni i kina wybieracie inne miejsca z tabelki. (Podręcznik str. 62 zad. 10).

 

Podręcznik str. 63 zad. 11. Przeczytaj przykład i go przepisz:

 • Gehen wir in das (ins) Schwimmbad? (idziemy na basen?).

 Czasownik gehen (iść) wyraża ruch, więc w zadaniu tym używamy biernika. Das Schwimmbad został niezmieniony.

 • Nein, nicht ins Schwimmbad (nie, nie na basen).
 • Gehen wir lieber ins (in das) Kino. (Chodźmy lepiej do kina). Kino ma rodzajnik das, a w bierniku das zostaje.

Waszym zadaniem jest ułożenie w zeszycie 3 dialogów. Zamiast basenu i kina wybieracie inne miejsca z tabelki. (Podręcznik str. 63 zad. 11).

 

W razie pytań piszcie na librusa. Nie zapomnijcie wysłać zdjęcia zrobionych zadań i notatek.

Muzyka 

Witam Was drodzy uczniowie!

Dziękuję Wam za przesłane zadania. Bardzo dobrze sobie poradziliście! Czekam jeszcze na osoby, które nie dosłały prezentacji lub krzyżówki o Fryderyku Chopinie.

 

Temat lekcji: „Stanisław Moniuszko i opera. Opera jako forma muzyczna i widowisko teatralne”-

                        warsztat muzyczny.  (2 godziny)

 1. Zapisz w zeszycie temat lekcji.
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika.
 3. Przepisz do zeszytu:

  Opera (wł. opera < łac. opera „dzieło, utwór, praca, wysiłek”) - sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną (libretto). Istotą tego gatunku muzycznego jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskiej. Twórcą polskiej opery narodowej jest Stanisław Moniuszko.

 1. Wysłuchaj muzyczne przykłady:

 https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU    MONIUSZKO 10 faktów

https://www.youtube.com/watch?v=ihrou8B-iFo   „STRASZNY DWÓR”

 1. Przypomnij sobie w ramach rozgrzewki gamę C-dur na flecie:

    film instruktażowy- gama  https://www.youtube.com/watch?v=xBeDz12pCf4 

 1. Naucz się grać na flecie „Melodię amerykańską”:

    Na początek osłuchaj się z melodią kilka razy!

    filmik instruktażowy- melodia    https://www.youtube.com/watch?v=mE9KSRYAfvk  

    zapis nutowy z podpisanymi chwytami (trochę się różni od nut z filmiku, napisałam wam 

    łatwiejszą wersję:

1

UWAGA!

Dla osób, które grają na dzwonkach przesyłam inną wersję:

film instruktażowy- dzwonki melodia  http://www.kursnamuzyke.pl/using-joomla/camtown-races 

zapis nutowy z nazwami literowymi:

2

 Ps. W ramach odskoczni od różnych szkolnych obowiązków posłuchajcie swoich ulubionych przebojów i dołączcie się do śpiewania.
Życzę miłego muzykowania!!! Pozdrawiam.

Plastyka 

30.03.2020

Temat: Płaskorzeźba- motyw roślinny. (2 godziny)

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Witajcie! Dziś tematem naszej lekcji jest PŁASKORZEŹBA- MOTYW ROŚLINNY. Uczniowie z plasteliny tworzą płaskorzeźbę z motywem roślinnym, mogą to być drzewa, krzewy, kwiaty itd. Praca ma być wykonana na kartce o formacie A5 ( ½ kartki z bloku technicznego lub twarda tektura), kompozycja pozioma lub pionowa. CAŁA PŁASZCZYZNA KARTKI MA BYĆ POKRYTA PLASTELINĄ. Zdjęcie proszę podpisać w komentarzu i wysyłać  na adres mailowy 

Termin do 10.04.2020

Rzeźba jest jedną z podstawowych dyscyplin sztuki. Rzeźby wolnostojące można oglądać ze wszystkich stron. Obok rzeźb wolnostojących możemy wyróżnić takie, które częściowo wystają z płaszczyzny, nazywamy je PŁASKORZEŹBAMI, czyli RELIEFAMI. Można je oglądać tylko z przodu.

Dawniej artyści rzeźbiarze wykonywali swoje dzieła z drewna, kamienia, brązu. Współcześnie korzystają także z mas plastycznych, blach, szkła i innych materiałów. Podczas pracy posługują się narzędziami, na przykład dłutem, młotkiem czy piłą. Podczas pracy z materiałem twardym, na przykład kamieniem lub drewnem, rzeźbiarz ujmuje narzędziem zbędne części. Nie można ich potem przywrócić. Jeśli rzeźba jest wykonywana w miękkim materiale, na przykład w glinie, można ją kształtować za pomocą dłoni. W każdej chwili rzeźbiarz może dokładać materiał, w którym pracuje.

Rodzaje płaskorzeźb:

 • płaski - płaskorzeźba wystaje nad powierzchnię mniej niż połową swej wypukłości
 • wypukły - płaskorzeźba wystaje nad powierzchnię więcej niż połową swej grubości
 • wklęsły (wklęsłorzeźba) - płaszczyzna powierzchni wystaje powyżej wykonanej kompozycji
 • technika łączna - płaszczyzna zostaje obrabiana w dwóch kierunkach płaszczyzny

Przykładowe prace uczniów:

12

 

Religia

WDŻ

Temat: Uzależnienia behawioralne - 2 lekcje

 

 2

3

Zastanów się jakie zagrożenia behawioralne mogą nieść skutki dla młodzieży?

Wykonaj Quiz na temat uzależnienia do Internetu. Zaplanuj jeden dzień w tygodniu bez portali społecznościowych i gry na komputerze.

Quiz - Media i TY

 1. Przed komputerem

a) Zawsze przekraczam limit czasu

b) Mam nad tym kontrolę

c) Długie przesiadywanie raczej mi się nie zdarza

2. Wracając po lekcjach do domu:

a) Włączasz komputer i grasz

b) Surfujesz po sieci na smartfonie

c) Odpoczywasz

3. W niedzielne popołudnie na propozycję wspólnego rodzinnego spaceru:

a) Wymawiasz się, a zaraz po wyjściu domowników siadasz do komputera

b) Marudzisz, nie przerywanie klikania

c) Zgadzasz się

4. Musisz przygotować się do sprawdzianu. Po powrocie ze szkoły:

a) Logujesz się do sieci, żeby wszystkim przypomnieć o sprawdzianie

b) Próbujesz się uczyć z przerwami na gry na komputerze

c) Jesz obiad i siadasz do nauki

5. W ciągu dnia chcesz zrobić wiele rzeczy. Nie udaje Ci się, ponieważ:

a) Byłeś w internecie

b) Grałeś w nową grę, którą wysłał ci kolega z klasy

c) Przedłużyło się spotkanie z przyjaciółmi.

6. Gdy rodzice proszą, abyś wyłączył komputer:

a) Reagujesz złością

b) Próbujesz przedłużyć czas włączając nową grę

c) Spełniasz polecenie bez oparu

7. Masz do wyboru wycieczkę rowerową z przyjaciółmi lub czas spędzony przy komputerze:

a) Bez wahania wybierasz komputer

b) Na wyjście będzie czas, jak pogadasz na czasie

c) Przy takim wyborze nawet nie myślisz o komputerze

8. Właśnie rozładował się twój smartfon i nie masz przy sobie ładowarki. Wtedy:

a) Jesteś rozdrażniony

b) Zajmujesz się czymś innym, ale masz już ułożony „ plan działania” jak będziesz online

c) Szybko znajdziesz nowe zajęcie

9. Czy zawieranie znajomości przez internet to dobry pomysł ?

a) mam sporo znajomych z neta

b) jeśli ktoś jest nieśmiały…

c) wolisz poznawać ludzi w realu

10. Jak myślisz, co można przeżyć miesiąc bez komputera?

a) nie wyobrażam sobie takiej sytuacji

b) pewnie tak, ale po co ?

c) uważam, że da się

 

Przewaga odpowiedzi a:

Jesteś zwolennikiem spędzania czasu przed monitorem. Brak ci sił do racjonalnego gospodarowania wolnym czasem. Nawet jeżeli media nie są dla Ciebie problemem, uważaj - granica między zabawą  a uzależnieniem jest cienka.

 

Przewaga odpowiedzi b:

Umiesz zagospodarować czas wolny w różnorodny sposób, chociaż zdecydowanie preferujesz smartfona i media społecznościowe. Doceń czas spędzany w realu.

 

Przewaga odpowiedzi c:

Lubisz czasem pograć na komputerze, ale przekładasz świat realny nad wirtualny. Tak trzymaj!

W-F

 DZIEWCZYNY 

1.04-8.04

Dziękuję wszystkim , które wysłały wyniki testu. Czekam jeszcze na resztę . Te , które zrobiły cały test wpisze ocenę, pozostałe jak dokończą . Dziewczyny wysyłam Wam na najbliższy tydzień zestawy ćwiczeń , które możecie w czasie wolnym od nauki wykonać. Pamiętajcie o rozgrzewce , każda ćwiczy na miarę swoich możliwości.

Zapraszam do nagrywania filmików- dla chętnych ! Jak ćwiczycie i przesłania na mój e-mail

Propozycje ćwiczeń na ten tydzień:

https://www.youtube.com/watch?v=UbcjnU3wu0U&fbclid=IwAR2Zck1v9ZNHmytC8DtVQreFUXjxWh1czJraWaKWHA76InIH0QU0gQxj5xI

https://www.youtube.com/watch?v=RvN0mb0IpAc&fbclid=IwAR0S5IR2JMiNjeTS_is7P77xFI1B0ljl6v6ovm9O9gmvRaoE7QO3zAgXGGI

https://www.youtube.com/watch?v=AlyqBfDqp94&fbclid=IwAR200HTBi-PzC5xdUDDkNaJ6CxhqH_ml6nrjKFZb2UvJ6LM4tEKtUQm0_y4

30.03-31.03

Dzisiaj ostatni dzień na przygotowaniu się do Indeksu Sprawności Fizycznej , we wtorek wykonujecie cały test, przesyłając do środy wieczora tabelki z wynikami na adres      e-mail: .

Dla chętnych , którzy chcą zrobić coś więcej  dla zdrowia polecam trening interwałowy całego ciała ( wystarczy zrobić jedną serię). Trzymam za Was kciuki- powodzenia. Pozdrawiam Was gorąco.

https://www.youtube.com/watch?v=aRzvpq4eXNk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1whTapCkDxLj_V1aukPPPWja5FV_Q-ajTiKqGcEoeamfm-mkmllWdwmoE

CHŁOPCY

7.04.2020r.

Temat: Doskonalenie umiejętności wykonania rzutów z półdystansu po zatrzymaniu na jedno lub dwa tempa.

Przypomnijcie sobie technikę wykonania rzutów:

https://www.youtube.com/watch?v=d5W1dPE111E&t=77s

8.04.2020r.

Temat: Doskonalenie umiejętności wykonania startu niskiego w biegach sprinterskich.

Cenne porady:

https://www.youtube.com/watch?v=sJHERmQTaCQ

 
31.03.2020r.
 
Temat: Doskonalenie umiejętności prawidłowego ustawienia się w ataku i w obronie.
 
Zapoznać sie z filmikami.
 
Zachowanie zawodnika w ataku:
Zachowanie zawodnika w obronie:
 
Do piątku (3.04.2020r.) do godziny 15.00 wysyłamy plan rozgrzewki:
 
Temat: Doskonalenie umiejętności wykonania podań sytuacyjnych.
 
Przypominamy zasady techniki podań piłki w tym sytuacyjnych:
 
Ćwiczenia wykonujemy w miarę możliwości.
 
2.04.2020r.
Temat: Doskonalenie umiejętności wykonania rzutu z biegu po kozłowaniu.
 
Przypominamy sobie technikę wykonania:
 
Wykonujemy ćwiczenia w miarę swoich możliwości.
 
3.04.2020r.
Temat: Doskonalenie umiejętności wykonania rzutów do kosza z wyskoku.
 
Zapoznajemy się z techniką wykonania rzutu z wyskoku (1:16):
 
Do piątku (3.04.2020r.) do godziny 15.00 wysyłamy plan rozgrzewki:
Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf zeszyt-cwiczen-spotkania-z-fizyka-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf 5.88MB pobierz Plik: zeszyt-cwiczen-spotkania-z-fizyka-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf
pdf czasy teoria.pdf 62.14KB pobierz Plik: czasy teoria.pdf
do góry