Unia Europejska - Projekty

7b

Język polski 

27.03

Liczba jednostek lekcyjnych: 1

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Temat: Rola symboli w "Balladynie".

Witajcie

Pamiętacie, że podczas omawiania "Małego Księcia" rozmawialiśmy rónież o roli symboli w utworze. Dzisiaj odwołamy się do utworu J. Słowackiego.

1. W celu przypomnienia zapiszcie notatkę:

SYMBOL- znak (postać, zdarzenie, przedmiot), który poza znaczeniem dosłownym wyraża treści głęboko ukryte; symbol jest wieloznaczny- czyli można go interpretować na wiele sposobów np. ogień- może symbolizować niebezpieczeństwo, zagrożenie, ciepło rodzinne, miłość, namiętność.

Czytając "Balladynę", dostrzegamy pojawiające się co pewien czas elementy, które posiadają dodatkowe (prócz konkretnego), ukryte znaczenia. Są to przedmioty - symbole. Pojawiają się odnośnie danych zdarzeń, pogłębiając je i dodając tragizmu. Są pewnego rodzaju sugestią. Mają przemawiać nie tylko do naszej logiki,ale również do wyobraźni.

2. Wykonaj ćwiczenie w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij na adres:  (do 27.03, do 17.00).

Czego symbolem w "Balladynie" są:

-dzban malin-

- wierzba-

-nóż-

-piorun-

- złota korona Popielów-

- znamię na czole Balladyny-

- zamknięta skrzynia-

3. Uzupełnij tabelę.

1

4. Przyjrzyj się plakatowi Andrzeja Pągowskiego do spektaklu teatralnego "Balladyna". Twórca za pomocą różnych elementów graficznych przedstawił swoją interpretację dramatu Juliusza Słowackiego. Wybierz dwa elementy (symbole) i wyjaśnij ich sens w kontekście całego utworu.

2

5. Otwórz podręcznik na stronie 30. Przyjrzyj się plakatowi i na jego podstawie wskaż co najmniej dwa symbole, wyjaśnij ich sens w kontekście całego utworu.
6. Przedstaw w zeszycie swoją wizję plakatu do przedstawienia pt. "Balladyna", posłuż się symbolami. Podaj także, kiedy i gdzie odbędzie się spektakl.

Pozdrawiam i życzę miłej pracy.

25.03

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail

Temat: "...będę żyła, jakby Boga nie było"- charakterystyka Balladyny.

1. Zapiszcie w zeszycie: Charakterystyka- to forma wypowiedzi, która polega na szczegółowym opisie wyglądu i zachowania wybranej postaci oraz na analizie jej charakteru i przekonań.

2. Przypomnijcie sobie budowę charakterystyki- patrz: podr. str.129 oraz  charakterystyka Ebenezera Scrooge'a- zeszyt.

3. Dzisiaj poproszę Was o napisanie  charakterystyki Balladyny. Skorzystajcie z poniższych wskazówek.

4. Jak wyglądała Balladyna- podpowie Wam akt I, scena 3 (wypowiedź Kirkora). Zwróćcie uwagę, że wygląd bohaterki odzwierciedla jej  charakter.

5. W swojej pracy nie zapomnijcie o akapitach.

6. Proszę o przesłanie charakterystyki na adres:  do czwartku (do 19.00).

1

23.03
Witajcie

Temat: Pojedyncze czy złożone- bez problemu określone.
1. Wejdź na stronę:
https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone---bez-problemu-okreslone/DF7lrPhlv
2. W zeszycie odpowiedz na pytanie: Czym różni się zdanie pojedyncze od złożonego ? Możesz skorzystać z informacji zawartych na stronie
https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone---bez-problemu-okreslone/DF7lrPhl lub skorzystać z podręcznika str. 192.
3. Wykonaj ze strony
https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone---bez-problemu-okreslone/DF7lrPhlv następujące ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 6. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
4. Ćwiczenie na rozgrzewkę- podręcznik str. 192- do zeszytu.
5. Dla chętnych: ćw. 7 str. 194. Wyślij na adres:
 (do środy).

  W środę przekażę kolejną porcję informacji i zadań.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

Język angielski

Grupa Z

25.03 

Temat: Conditionals 0, 1 i 2 - ćwiczenia gramatyczne i ćwiczenia w pisaniu. (2 godziny lekcyjne)

Dzień dobry. Witam was na dzisiejszej lekcji. Obejmuje ona jeden temat, który będziemy realizować na lekcji dzisiejszej i kolejnej. Dzisiaj omówimy sobie całą część teoretyczną i troszkę poćwiczymy, a na lekcji kolejnej będziemy już tylko trenować. W zeszytach zapiszcie do każdego z trybów, kiedy jest używany, wzór i przykład zdania.

Każde zdanie w trybie warunkowym składa się z dwóch części - zdania będącego warunkiem i rezultatu (np. Jeśli nie będzie padać- warunek, to pójdę na spacer- skutek).

Zacznijmy więc od trybu zerowego.  Jest on używany do opisywania warunków stałych, najczęściej praw przyrody i nauki.

np.Jeśli podgrzejesz lód to się roztopi.

W języku angielskim w tym trybie dwukrotnie używamy czas present simple.

Wzór: If + Present Simple, Present Simple lub Present Simple + if + Present Simple

np. If you heat ice, it melts.

Oczywiście strony zdania możemy zamienić, czyli lód roztopi się, jeśli go podgrzejesz.

Tryb warunkowy pierwszy używany jest do mówienia o warunkach realnych dotyczących przyszłości lub teraźniejszości.

np. Jeśli nie będzie padać, pójdę na spacer. W języku angielskim w części wyrażającej warunek ponownie używany jest czas present simple, a w drugiej części czas przyszły (will).

Wzór: If + Present Simple, Future Simple lub Future Simple + if + Present Simple

np. If it doesn’t rain, I will go for a walk. lub I will go for a walk if it doesn’t rain.

I drugi tryb warunkowy, który wyraża warunki nierealne lub mało realne do zrealizowania teraz lub przyszłości. Ja nazywam go "gdybaniem". Np. Gdybym wygrał 1 000 000 $ to kupiłbym sobie prywatną wyspę. Życzę wam wszystkim żeby się spełniło! Choć przyznacie, że jest to mało prawdopodobne. W języku angielskim część wyrażającą warunek w tym trybie zapiszemy w czasie przeszłym (Past Simple) a drugą część wprowadzimy słowem would.

Wzór: If + Past Simple, would lub would + if + Past Simple.

np. If I won $1 million, I would buy my own island or I would buy my own island if I won $1 million.

Polecam też obejrzeć dwa filmy: https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE i https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc

W drugiej części naszej lekcji, czyli w piątek tryby poćwiczymy sobie tryby wymieszane w Waszych ćwiczeniach i na zadaniach internetowych. Na stronie 37 w zadaniach 7,8 musicie zastanowić się, który tryb jest użyty i wstawić odpowiednią formę.

Ponad to proponuję zadania ze stron https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Conditionals/ZERO,_FIRST,_AND_SECOND_CONDITIONALS_kd1447hm i https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/mix2.htm

To zadania internetowe więc możecie sprawdzić ja sami a mnie zapytać o to, co sprawiło Wam trudność.

Wszystkie podane zadania będziemy rozwiązywać w trakcie zajęć na grupie. Po ich wykonaniu, czyli w piątek do godziny 18.00 proszę przesłać mi zdjęcia z wykonaniem tych w ćwiczeniach na adres mailowy  . 

Pozdrawiam serdecznie i miłej pracy życzę. 

W razie pytań- zapraszam przez Librus, e-mail, grupę lub wiadomości prywatne na komunikatorze.

23.03

Temat: Environmental protection.

Dziś zajmiemy się słownictwem związanym z ochroną środowiska. 

W podręcznikach na str. 103 zadania 6-8. Korzystając ze słowników z tylu książki lub innych przetłumaczcie nowe słownictwo i wykonajcie te 3 zadania w zeszycie. We wtorek rano na grupie sprawdzimy sobie odpowiedzi. 

W razie pytań- piszemy na grupie, Librusie lub mailu  

Pozdrawiam.

Luiza Dworok

A wszystkich chcących zwiedzić Londyn- zapraszam na wirtualną wycieczkę- http://360.visitlondon.com/# lub https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0

Grupa ŚZ
27.03
 
Temat: Environmental problems - praca z tekstem. 
podręcznik str. 102 - 103  zad. 1,2,3,4,6,7,      zadanie  8   - dla chętnych
ćwiczenia str. 35  zadanie 1,2,3,4 

25.03

Temat: On thin ice - praca z tekstem.

Przeczytać tekst ze str. 100 - 101 w podręczniku, następnie wypisać słówka z ramki "Check these words" i przetłumaczyć je. Wykonać do zeszytu zadanie 5 i 6 w podręczniku str. 101.  Zrobić zdjęcia notatkom w zeszycie i  wysłać zdjęcie na mój mail:  do piątku 27 marca.

W ćwiczeniach wykonać zad. 1,3 i 4, zrobić zdjęcie i również przesłać mi do piątku (27 marca).

24.03

Temat: Environmental protection.
Dziś zajmiemy się słownictwem związanym z ochroną środowiska.
W podręcznikach na str. 103 zadania 6-8. Korzystając ze słowników z tylu książki lub innych przetłumaczcie nowe słownictwo i wykonajcie te 3 zadania w zeszycie.

Matematyka 

25.05

Witam. Drugi temat jest na 26.03. 2020

12

Biologia

25.03

Powtarzając wiadomości z układu oddechowego proszę wejść na 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV

i w tym temacie przeczytać wiadomości, obejrzeć rysunki i film, wykonać interaktywne ćwiczenia i przeczytać podsumowanie

 

Plakaty, które robiliście sfotografujcie i prześlijcie mi do końca tygodnia.

23.03

Chemia

25.03

Powtórzenie wiadomości o syntezie.

Będziecie sobie utrwalać reakcje. Zaczniemy od reakcji łączenia. Na stronie:

https://epodreczniki.pl/b/w-jaki-sposob-mozna-opisac-przebieg-reakcji-syntezy/PHw2RtEbK  wprowadzenie ,film, interaktywne ćwiczenia i podsumowanie

Fizyka

25.03 (2h)

Temat:Ruch prostoliniowy zmienny.

Przeczytajcie tekst z podręcznika str 135 - 138 (temat 21)

W zeszytach odpowiedzcie na pytania:

1.Co to jest ruch niejednostajny(zmienny)?

2.Co to jest prędkość średnia i prędkość chwilowa?

3.Co to jest ruch jednostajnie przyspieszony?

4.Co to jest ruch jednostajnie opóźniony?

5.Jak oznaczamy przyspieszenie ciała i jaka jest jednostka przyspieszenia?

 

Zapiszcie wzór na przyspieszenie (str 136 tabelka) oraz wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym (str 137 tabelka).

Temat ten znajduje się również na stronie e-podreczniki :

https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/Df9pgJhuh

Przeanalizujcie podane tam przykłady i doświadczenia.

W zeszytach rozwiążcie zadanie 5.1 i 5.2 właśnie ze strony e-podreczniki.
Oraz przeliczcie wartość prędkości na odpowiednie jednostki: (każdy powinien zrobić już to bezbłędnie)
340m/s=…………...km/h
54km/h……………..m/s
50cm/s=…………..km/h

36m/h= ……………. cm/min

120cm/h= ……………...mm/min

1,6 m/min=..................cm/s

Zdjęcia wykonanych zadań w zeszycie odeślijcie mi na e-maila najpóżniej do piątku do godz.18.00

W razie pytań kontaktujemy się przez Librusa i e-maila.

Pozdrawiam i życzę miłej pracy

Geografia 

Temat lekcji : Gospodarka narodowa.

/ 2h/ Przeczytajcie uważnie tekst podręcznika od str. 134 do str.138 .Odpowiedzcie  w zeszycie według punktów na zagadnienia: Jakie 3 sektory wyróżniamy w gospodarce państwa? Podaj przykłady 5 zawodów zaliczanych do 1,2 i 3 sektora gospodarki. Co to jest PKB i ile wynosi w Polsce. Na podstawie mapy na str.136 podaj przykłady 10 krajów świata ,które znajdują się w podobnej grupie państw co Polska. Na podstawie diagramu kołowego na str.137 napisz jaki jest udział poszczególnych sektorów w tworzeniu PKB w Polsce. Uzupełnijcie tabelkę.

zad

Zachęcam do zobaczenia lekcji na e.podręczniki.pl trzeba wejść w kształcenie ogólne, szkoła podstawowa, geografia jest tam dobrze opracowana lekcja „ Rozwój usług w Polsce”. Zachęcam do zaglądania na tę stronę. To jest zadanie na ten tydzień. W przyszłym tygodniu  poproszę  o przesłanie zadania / zdjęcia/ do sprawdzenia.
Pozdrawiam. Renata Ucher

Historia 

26.03

Temat: Narodziny faszyzmu (26.03.2020)

podr. 192-197                     

Uczeń:

 1. Wyjaśnia znaczenie terminów: marsz na Rzym, narodowy socjalizm (nazizm); furer; czarne koszule, antysemityzm, noc długich noży, ustawy norymberskie, noc kryształowa, autorytaryzm, pucz
 2. Zna daty marszu na Rzym (1922), puczu monachijskiego (1923); przejęcia władzy przez Hitlera (1933)
 3. Identyfikuje postaci: Mussoliniego, Hitlera, Goebbelsa, Piusa XI i Rosenberga.
 4. Podaje przykłady państw totalitarnych, demokratycznych i autorytarnych w Europie.
 5. Charakteryzuje ideologię faszystowską i nazistowską, politykę nazistów wobec ludności żydowskiej, przedstawia sytuację Włoch i Niemiec po zakończeniu I wojny św.

Notatka do zeszytu:

 1. Po I wojnie światowej we Włoszech rosło niezadowolenie wynikające m.in. z postanowień traktatu wersalskiego. Panujące nastroje wykorzystali faszyści na czele z Benito Mussolinim, którzy w 1922 roku przejęli władzę we Włoszech („marsz na Rzym”).
 2. Po przegranej wojnie Niemcy pogrążyły się w kryzysie gospodarczym i politycznym. Na popularności bardzo szybko zyskali naziści. Jednak zorganizowany przez nich w 1923 roku „pucz monachijski” zakończył się klęską. W 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem i zaczął wprowadzać swoje rządy w Niemczech.
 3. Cechy ideologii nazistowskiej:

- kontrolowanie wszystkich dziedzin życia,

- pozbywanie się przeciwników politycznych („noc długich noży”; podpalenie Reichstagu),

- antysemityzm (wrogość wobec Żydów) - ustawy norymberskie, „noc kryształowa”,

- powstanie obozów koncentracyjnych i policji politycznej (gestapo)

Wejdźcie na ten link i zobaczcie film

https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607

Załączone ćwiczenie wykonać do następnej lekcji, czyli do 31 marca. Wystarczy, że wpiszecie tylko odpowiedzi np.

3.1. A;

3.2. C   itd

I jeszcze jedna prośba podpisujcie swoje prace , wpisujcie temat np., Narodziny faszyzmu bądź datę 26.03.2020 

1

 

24.03

rew

Informatyka

Język niemiecki 

25.03.2020

Witajcie, kilka ustaleń :)

 • Ilość lekcji: od przyszłego tygodnia będę wysyłać tak jak do tej pory dwie lekcje niemieckiego. Ze względu na to, żeby było Wam łatwiej lekcje będą wysyłane raz w tygodniu.
 • Termin realizaji: lekcje należy przerobić zawsze do piątku.
 • Sprawdzanie zadań:

Należy zrobić zdjęcie:

 1. wykonanych zadań (z podręcznika, ćwiczeń),
 2. przepisanej do zeszytu notatki.

 Zdjęcia należy wysłać mi na maila - DO PIĄTKU.

W temacie maila napiszice imię, nazwisko, klasę.

Pamiętajcie, żeby zdjęcia były zrobione tak, abym bez problemu mogła przeczytać zadanie.

 • Mail: zdrojewskakucdaria@gmail.com
 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: w razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań.

Przepiszcie do zeszytu.
Temat: Meine Clique - opisywanie czynności czasu wolnego.

Nie piszemy tego :)

Na ostatniej lekcji nauczyłeś się zdań o twojej paczce przyjaciół.

Wyślijcie mi na maila zdjęcie:

•       z zeszytu - opisu przyjaciela, przepisanych zdań o paczce przyjaciół oraz dzisiejszej notatki.

•       z ćwiczeń - zad. 7 i 8 str. 40 oraz zadanie z dzisiejszej lekcji (zad. 10 str.40).

Do zeszytu - przepisz całe zdania wybierając odpowiedzi zgodne z prawdą.

Meine Clique - moja paczka.

 1. In meiner Clique sind wir (2/3/4/...) Leute. W naszej opaczce jest … osób.
 2. Wir kennen uns (schon lange/seit einiger Zeit/seit vielen Jahren). - Znamy się już długo/od pewnego czasu/od wielu lat.
 3. Wir treffen uns (bei mir zu Hause/im Park/in der Schule). - Spotykamy się u mnie w domu/w parku/ w szkole.
 4. Wir haben gemeinsame Hobbys: Wir spielen (FuBball/Volleyball/Computer).

Mamy współne zainteresowania. Gramy w piłę nożną/siatkówkę/na komputerze.

 

Ćwiczenia: zrób zad. 10 str.40

23.03

Witajcie, przepiszcie temat i zdania do zeszytu.

Temat: Meine Clique - moja paczka przyjaciół.

 1. Das ist meine Clique - to jest moja paczka.
 2. Wir sind 6 Leute - jest nasz 6.
 3. Wir kennen uns schon lange - znamy się już długo.
 4. Wir treffen uns im Park/bei mir zu Hause - spotykamy się w parku/u mnie w domu.
 5. Wir spielen zusammen Computerspiele - gramy razem w gry komputerowe.
 6. Wir singen zusammen Lieder - śpiewamy razem piosenki.
 7. Wir machen zusammen Hausaufgaben.
 8. Wir fahren zusammen Rad - jeździmy razem na rowerze.
 9. Wir lernen zusammen Englisch - uczymy się razem angielskiego.

Zrób w ćwiczeniach zadanie 7 i 8 str. 40. Korzystaj ze zdań powyżej. Polecam Wam do nauki ściągnąć aplikacje słownik pons (grupa 2 ma już go na komórkach i jest z niego zadowolona).

Pozdrawiam!

Muzyka 

Plastyka  

Religia

27.03 (4l.)

Temat: Modlitwa w rodzinie i z rodziną.

Każdy z nas niejednokrotnie doświadcza pokus. Kościół proponuje pomoc, jak sobie z nim poradzić. Szczególnie w okresie Wielkiego Postu, kiedy rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa, jesteśmy zachęcani do pracy nad sobą przez podejmowanie różnych praktyk pokutnych.

Uzupełnij tekst z lukami wyrazami z ramki. Zapisz go w zeszycie.

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się obrzędem posypania głów popiołem w ………………… …………………. . Podczas Wielkiego Postu formami pokutnymi są ………………………….., ………………………………………….., ………………………... Osoby od 18. Do 60. Roku życia obowiązuje ……………….. ścisły (czyli jeden posiłek do syta i dwa skromniejsze oraz powstrzymanie się od pokarmów mięsnych) w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Mękę i śmierć Pana Jezusa rozważamy podczas nabożeństw …………………………i …………………………………….

Sakrament pokuty i ………………………… przywraca nam więź z Chrystusem utraconą przez grzech

Czasem pokuty są również wszystkie ………………….. w ciągu roku. Każdego, kto ukończył 14. rok życia obowiązuje wówczas wstrzemięźliwość …………………………. Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje w czasie………………………………………..

*pojednania*Środę Popielcową*modlitwa, post, jałmużna*drogi krzyżowej*gorzkich żali*post*od pokarmów mięsnych*piątki*Wielkiego Postu*

 

Proszę o nadesłanie prac do końca przyszłego tygodnia na adres: mdurczok27@gmail.com

Zachęcam was do udziału w czwartek we Mszy szkolnej i bezpośrednio po niej w Drodze Krzyżowej drogą on-line. www.skrzyszowparafia.pl.

W-F

 DZIEWCZYNY 

25-30.03

 1. Narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (BMI, ISF), wykonanie próby szybkości i skoku w dal - Indeks Sprawności Fizycznej
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem, wykonanie próby gibkości i siły mm brzucha- Indeks Sprawności Fizycznej
 3. Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na zdrowie, wykonanie próby wytrzymałości i siły RR -Indeks Sprawności Fizycznej.

Podaje link do rozgrzewki z dużym zakresem ćwiczeń rozciągających 

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

 1. Wykonuje próby sprawnościowe zgodne z ISF Zuchory : próba gibkości, próba szybkości, próba m. brzucha oraz próba  skok w dal z miejsca,wytrzymałości i siły RR i zapisuje je w Dzienniku aktywności .

Przez 3 lekcje będziemy przygotowywać się do wykonania kolejnych prób testu sprawności. 

Na 4 lekcji wykonamy wszystkie próby wpisując swoje wyniki w tabeli , wystawiając ocenę ,zgodnie z tabelą. W miarę możliwości można wysłać do nauczyciela gotową tabelę na e-mail msichswitala@gmail.com.(  Gdy ktoś ma problem może wysłać zdjęcie na messegera.

Na dole strony znajdziecie pdf z testem.

Pozdrawiam życząc zdrowia i wytrwałości.

 

Zadania na kolejny tydzień 23.03-24.03

Dziewczyny każda ćwiczy na miarę swoich możliwości i posiadanych umiejętności.

Nie zapominamy na początku o rozgrzewce.

Wykonujemy tylko po jednym wybranym ćwiczeniu z każdym przyborem. Butelkę z wodą zamienić na poj. 500ml-1l

https://damianrudnik.com/cwiczenia-w-domu-z-przyborami-domowymi-dbaj-o-zdrowie-cwicz/?fbclid=IwAR1URvaDUfkL8i2Njqthnu7vMxAtKu5gyrPMr6YNXb0QL5H8g944aZHbSMc

Pamiętajcie o ćwiczeniach rozciągających na zakończenie ćwiczeń z przyborami.

Pamiętajcie aby odejść od komputera , telefonu i zrobić coś dla zdrowia - ruszajcie się !

CHŁOPCY

25-30.03

 1. Narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (BMI, ISF), wykonanie próby szybkości i skoku w dal - Indeks Sprawności Fizycznej
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem, wykonanie próby gibkości i siły mm brzucha- Indeks Sprawności Fizycznej
 3. Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na zdrowie, wykonanie próby wytrzymałości i siły RR -Indeks Sprawności Fizycznej.

Podaje link do rozgrzewki z dużym zakresem ćwiczeń rozciągających 

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

 1. Wykonuje próby sprawnościowe zgodne z ISF Zuchory : próba gibkości, próba szybkości, próba m. brzucha oraz próba  skok w dal z miejsca,wytrzymałości i siły RR i zapisuje je w Dzienniku aktywności .

Przez 3 lekcje będziemy przygotowywać się do wykonania kolejnych prób testu sprawności. 

Na 4 lekcji wykonamy wszystkie próby wpisując swoje wyniki w tabeli , wystawiając ocenę ,zgodnie z tabelą. W miarę możliwości można wysłać do nauczyciela gotową tabelę na e-mail leszek.oshin@interia.pl

Na dole strony znajdziecie pdf z testem.

Pozdrawiam życząc zdrowia i wytrwałości.

 

Zadania na kolejny tydzień 23.03-24.03

Każda ćwiczy na miarę swoich możliwości i posiadanych umiejętności.

Nie zapominamy na początku o rozgrzewce.

Wykonujemy tylko po jednym wybranym ćwiczeniu z każdym przyborem. Butelkę z wodą zamienić na poj. 500ml-1l

https://damianrudnik.com/cwiczenia-w-domu-z-przyborami-domowymi-dbaj-o-zdrowie-cwicz/?fbclid=IwAR1URvaDUfkL8i2Njqthnu7vMxAtKu5gyrPMr6YNXb0QL5H8g944aZHbSMc

Pamiętajcie o ćwiczeniach rozciągających na zakończenie ćwiczeń z przyborami.

Pamiętajcie aby odejść od komputera , telefonu i zrobić coś dla zdrowia - ruszajcie się !

 

Zajęcia dodatkowe

Dla uczniów biorących udział w zajęciach SKS

W związku z bardzo ograniczoną możliwością przeprowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych mam dla was w tym tygodniu (25.03. - 31.03.) trochę nietypowe zadanie.

Temat zajęć: Ćwiczenia ogólnorozwojowe podczas wykonywania prac domowych.

Zadanie:

Gruntownie wysprzątaj swój pokój lub dowolne pomieszczenie w domu.

Ćwiczenia:

- skłony tułowia w przód - podczas odkurzania, mycia podłóg,

- wspięcia na palcach - ścieranie kurzu na wysokich meblach,

- ćwiczenia siły mięśni ramion - podczas trzepania dywanów,

- celność rzutów - wrzucanie śmieci do kosza

Na koniec fajna wiadomość - nie trzeba robić rozgrzewki.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf 111.73KB pobierz Plik: Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf
do góry