Unia Europejska - Projekty

8 a

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

 plan

Kochani Uczniowie,

wraz z harcerzami chcemy się włączyć w akcję „ List do Powstańca”. Pan Henryk 30 kwietnia będzie obchodził 100 urodziny - umilmy Mu ten dzień! Zróbmy niespodziankę Zacnemu Jubilatowi i wyślijmy mnóstwo pięknych słów ze Skrzyszowa!

 1

Zrób coś bezinteresownie - napisz list/ kartkę/ laurkę/ namaluj obrazek!

Nie musisz nawet fatygować się na pocztę i kupować znaczka. Skrzynka na listy będzie wystawiona w Lewiatanie od czwartku (od godz.12.00) do poniedziałku (do godz. 12.00) - do niej wrzuć to, co chcesz przesłać (niepotrzebna nawet jest koperta, a pisać możesz ręcznie albo na komputerze, ale mile widziana będzie duża czcionka). Pamiętaj tylko, żeby nie zdradzać swoich danych - podpisz się więc imieniem i pierwszą literą nazwiska. W poniedziałek skrzynka z korespondencją zostanie dostarczona do szkoły, a tam Pani Sekretarka (w rękawiczkach) spakuje wszystkie Wasze niespodzianki do jednej koperty (a mamy nadzieję, że będzie potrzebna baaaaaaardzo duża koperta) i wyśle do adresata.

Liczymy na każdego z Was i wierzymy w to, że nas nie zawiedziecie!

 (Jeśli masz jakieś pytania, napisz do swojej polonistki)

 Rekrutacja

- informator naborowy w formacie PDF (w załączniku na samym dole strony)
- film instruktażowy dostępny pod linkiem
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jxLVMSiWoK0

Język polski 

Liczba jednostek lekcyjnych: 2
Termin realizacji: 23.04.2020 r. i 24.04.2020 r. 
Forma i sposób sprawdzenia zadań: Microsoft Teams
 
1.  Zapisz w zeszycie z literatury temat: Po powrocie z kina lub teatru.
2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika ze str. 112 - 113.
3. Wykonaj w ćwiczeniach zad. 1, 3, 4  znajdujące się na str. 82 - 84.
4. Na lekcji online w piątek sprawdzimy zadania i poćwiczymy jeszcze na innych przykładach.
 
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Termin realizacji: 22.04.2020 r.
Forma i sposób sprawdzenia zadań: Messenger, e-mail
 
1.Zapisz w zeszycie temat: Treść i zakres wyrazu.
2. Przeczytaj z podręcznika nową wiadomość ze str. 124.
3. Wykonaj w ćwiczeniach zad. 1, 2, 3, 4, 7 ze str. 22 - 23.
4. Prześlij zdjęcia wykonanych zadań - najpóźniej do godziny 17.00.
 

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Termin realizacji: 20.04.2020 r. i 21.04.2020 r. 
Forma i sposób sprawdzenia zadań: Microsoft Teams, e-mail
 
 
1.    Zapisz w zeszycie z literatury temat: Powtórzenie wiadomości o środkach poetyckich (stylistycznych).
2.    Przypomnij sobie wiadomości o środkach stylistycznych i ich funkcji w tekście.
 
123
3. Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/kiedy-nam-smutno/D13gfaFMC i uzupełnij ćwiczenie 5., 6., 9. - sprawdź sam siebie.
4. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń - str. 114 - 118.
 
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Termin realizacji: 17.04.2020 r.
Forma i sposób sprawdzenia zadań: aplikacja Microsoft Teams
 
1.    Zapisz w zeszycie z literatury temat: Jak napisać podanie?
2.    Zapoznaj się z informacjami w podręczniku - str. 244- 245.
3.    Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-podanie/DAX4dFDav , przeczytaj wszystkie nowe wiadomości i wykonaj następujące zadania: 1, 3, 4 (do zeszytu).
4.    W ćwiczeniach zrób zad. 1, 2, 3 i 4 ze str. 102 - 104.
5.  Do lekcji wrócimy w poniedziałek, gdy spotkamy się na lekcji on-line w Microsoft Teams.
 
Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Termin realizacji: 15.04.2020 r. i 16.04.2020 r.

Forma i sposób sprawdzenia zadań: Messenger, e - mail

 

 1. Zapisz w zeszycie z gramatyki temat: Słowotwórstwo - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
 2. Przepisz notatkę:

Wyrazy utworzone od innych słów nazywamy wyrazami pochodnymi. Natomiast słowa, od których je utworzono, to wyrazy podstawowe.


Wyrazy pochodne są tworzone za pomocą różnych formantów (cząstek).

Typy formantów:
- przedrostek- cząstka, która występuje przed tematem słowotwórczym, np. naj- słodszy,

- przyrostek- cząstka występująca po temacie słowotwórczym, np. dom-ek,

- wrostek- cząstka występująca między dwiema częściami tematu

słowotwórczego, np. list-o-nosz, desk-o-rolka,
- formant zerowy - występuje wówczas, gdy część wyrazu podstawowego została odrzucona (lub zastąpiona inną cząstką fleksyjną), przez co nowo utworzone słowo należy do innej części mowy, np. wykopać  - › wykop/Ø.

 

Rodzina wyrazów to grupa słów, w których występuje wspólna cząstka mająca określone znaczenie. Tę cząstkę nazywa się rdzeniem.

Wyrazy pokrewne - wszystkie wyrazy należące do jednej rodziny.

W rdzeniu może dochodzić do wymiany głosek, którą nazywamy obocznością.

 

Wyrazy, które powstały z połączenia przynajmniej dwóch innych słów, nazywamy wyrazami złożonymi.

Dzielimy je na:
- złożenia - połączenie dwóch wyrazów za pomocą wrostka -o-, -i-, -y-, np. gazociąg, cudzysłów,

- zrosty - bezpośrednie połączenie dwóch wyrazów lub wyrazu i cząstki, która nie występuje jako samodzielne słowo, np. Wielkanoc,

- zestawienia - połączenie dwóch lub więcej wyrazów pisanych oddzielnie, ale tworzących jedną nazwę, np. Boże Narodzenie, Ameryka Południowa.

3. Przypomnij wiadomości - podręcznik str. 254, 255, 257.
4. Wykonaj w zeszycie z gramatyki zadanie 1a, 4, 5 str. 255, 256 (podręcznik) + zeszyt ćwiczeń str. 54 - 56.

Język angielski

Grupa Z

22-24 kwietnia

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziałów 11-12.

 

Podręcznik str. 101 i 109

W czasie lekcji na Teams w środę rozwiążemy część zadań. Pozostałe zrobicie sami na drugiej lekcji, a sprawdzimy je w poniedziałek na spotkaniu.

 

20 kwietnia

Temat: Pronouns - one/ones, other, another. Zaimki one/ones, other, another. (1 godzina lekcyjna)

 

Notatka do zeszytu (można przepisać przed lekcją online lub po niej):

One- zastępuje rzeczownik w liczbie pojedynczej, gdy nie chcemy po raz kolejny go powtarzać.

Np. Which pen do you want? - The red one. (ten czerwony (długopis))

Ones- zastępuje rzeczownik w liczbie mnogiej, gdy nie chcemy po raz kolejny go powtarzać.

Np. Which roses do you want? - The yellow ones. (Te żółte (róże) poproszę)

Another- inny, następny, jeszcze jeden

Np. Give me another cup of tea- Daj mi kolejną filiżankę herbaty.

Other- inni, inny

Np. I’ve got other dresses. - mam inne sukienki.

The other- ten drugi (nie ten)

Np. Give me the other dress, please- poproszę o tą drugą sukienkę.

 

Ćwiczenia str. 119- omówienie części teoretycznej.

Ćwiczenia str. 120 zad. 2, 4, 5- wykonamy na lekcji na Teams w poniedziałek.

Homework- Zad. 1 str. 121 WB

 

17.04

Temat: Robots at people's service- czytanie.

Witam.

Dziś przed Wami praca z tekstem. Na str. 110 w podręczniku mamy tekst. Proszę go sobie przeczytać, wypisać nowe słówka i przetłumaczyć za słownikiem internetowym (np. diki). Do tekstu w zeszycie wykonajcie zadania nr 3, 4, 7 i prześlijcie mi na maila do poniedziałku do godziny 18.

W razie pytań- piszemy w dowolnej aplikacji.

 

15.04

Temat: Buying and selling- ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. (1 godzina lekcyjna)

Na stronie 107 w waszych podręcznikach mamy wykaz funkcji związanych z mówieniem o sprzedawaniu i kupowaniu.

Proszę zapoznać się z wykazem i zapisać zwroty sprawiające Wam trudność.

Następnie wykonajcie w zeszycie zadanie 1, 2, 3 i 5 z tej samej strony

Zadania proszę przesłać do czwartku do godz. 18.00.

W razie pytań- piszemy na grupie, Librusie lub mailu  

Pozdrawiam.

Grupa ŚZ

22-23 kwietnia

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziałów 11-12.

 

Podręcznik str. 101 i 109

W czasie lekcji na Teams w środę rozwiążemy część zadań. Pozostałe zrobicie sami na drugiej lekcji, a sprawdzimy je w poniedziałek na spotkaniu.

 

20 kwietnia

Temat: Pronouns - one/ones, other, another. Zaimki one/ones, other, another. (1 godzina lekcyjna)

 

Notatka do zeszytu (można przepisać przed lekcją online lub po niej):

One- zastępuje rzeczownik w liczbie pojedynczej, gdy nie chcemy po raz kolejny go powtarzać.

Np. Which pen do you want? - The red one. (ten czerwony (długopis))

Ones- zastępuje rzeczownik w liczbie mnogiej, gdy nie chcemy po raz kolejny go powtarzać.

Np. Which roses do you want? - The yellow ones. (Te żółte (róże) poproszę)

Another- inny, następny, jeszcze jeden

Np. Give me another cup of tea- Daj mi kolejną filiżankę herbaty.

Other- inni, inny

Np. I’ve got other dresses. - mam inne sukienki.

The other- ten drugi (nie ten)

Np. Give me the other dress, please- poproszę o tą drugą sukienkę.

 

Ćwiczenia str. 119- omówienie części teoretycznej.

Ćwiczenia str. 120 zad. 2, 4, 5- wykonamy na lekcji na Teams w poniedziałek.

Homework- Zad. 1 str. 121 WB

 

16.04

Temat: Robots at people's service- czytanie.

Witam.

Dziś przed Wami praca z tekstem. Na str. 110 w podręczniku mamy tekst. Proszę go sobie przeczytać, wypisać nowe słówka i przetłumaczyć za słownikiem internetowym (np. diki). Do tekstu w zeszycie wykonajcie zadania nr 3, 4, 7 i prześlijcie mi na maila do piątku do godziny 18.

W razie pytań- piszemy w dowolnej aplikacji.

 

15.04

Temat: Buying and selling- ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. (1 godzina lekcyjna)

Na stronie 107 w waszych podręcznikach mamy wykaz funkcji związanych z mówieniem o sprzedawaniu i kupowaniu.

Proszę zapoznać się z wykazem i zapisać zwroty sprawiające Wam trudność.

Następnie wykonajcie w zeszycie zadanie 1, 2, 3 i 5 z tej samej strony

Zadania proszę przesłać do czwartku do godz. 18.00.

W razie pytań- piszemy na grupie, Librusie lub mailu  

Pozdrawiam.

Matematyka 

23.04 i 24.04

Temat: Pola wielokątów - rozwiązywanie zadań (2h).

1h - 23.04

Dzisiaj spotykamy się na platformie Teams. Proszę przygotować podręcznik oraz zeszyt, będziemy wspólnie rozwiązywać zadania dotyczące obliczania pół wielokątów.

2h - 24.04

Na dzisiejszej lekcji będziecie utrwalać wiadomości z poprzednich lekcji. Proszę rozwiązać zadania, które znajdują się poniżej (na ocenę), a następnie przesłać rozwiązania na e - maila (jreclik2@gmail.com), termin: 27.04 (poniedziałek).

 

 1

20.04, 21.04

 

Temat: Pola wielokątów (2h).

 

1h - 20.04.

Wiadomości dotyczące pól wielokątów były już przerabiane w klasie 8, teraz utrwalimy te pojęcia. Proszę zapisać do zeszytu wzory z podręcznika ze strony 184, a następnie rozwiązać zadanie 10 ze strony 194.

2h - 21.04

Dzisiaj spotykamy się  w aplikacji Teams. Proszę przygotować podręcznik oraz zeszyt. Rozwiążemy razem następujące zadania: str. 193- 194 zadanie 3,11,13.

Zadanie dla chętnych (+):  str. 196 zadanie 23

Proszę o przesłanie rozwiązania zadania 10 oraz zadania dla chętnych na email jreclik2@gmail.com (termin środa, 22.04).

 

16.04, 17.04

 

Temat: Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie (2h).

Przeczytajcie wiadomości z podręcznika str. 180-185.

Przesyłam filmy, które pomogą Wam utrwalić poznane już wiadomości:

https://www.youtube.com/watch?v=O0XvY1Y97bc  - kąty wierzchołkowe, naprzemianległe i odpowiadające

https://www.youtube.com/watch?v=3hbHHAWbWFI - kąty przyległe

https://www.youtube.com/watch?v=XjbMpzyru2E - skala

https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk  https://www.youtube.com/watch?v=X1I8ZGucgrs  - przeliczanie jednostek pola (możecie wykorzystać graf z fizyki dotyczący zamiany jednostek pola)

https://www.youtube.com/watch?v=Y29img_iS28 - twierdzenie Pitagorasa

https://www.youtube.com/watch?v=kuxH3xvPAOk  - cechy przystawania trójkątów

https://www.youtube.com/watch?v=pIpmZC3cm50  - układ współrzędnych, punkty w układzie współrzędnych

W zeszytach obowiązkowo wykonaj zadanie 1, 3, 5, 7, 9,13, 19 str. 186 -188

Dla chętnych (+) zadanie 20 str. 188

Rozwiązania zadań odsyłacie do mnie w jednym mailu na adres jreclik2@gmail.com (do poniedziałku - 20.04).

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów służę pomocą.

Biologia

 

Temat: Sprawdzanie wiadomości z ekologii           1 lekcja

 

Witam wszystkich serdecznie.

Już wiem od Was, że chcecie popracować, aby móc otrzymać dobre oceny. Nadarzyła się sposobność. Zakończyliśmy powtórki. Dostajecie dziś ode mnie pytania. Na tej lekcji odpowiadacie na nie i wysyłacie mi do sprawdzenia   figiel.biolchem@interia.pl

 1. Wyjaśnij pojęcia:

a) populacja

b) imigracja

c) biotop

d) piramida wieku

2. Wymień 4 ekosystemy lądowe.

3. Wyjaśnij jak roślinożercy zmieniają świat

4.Porównaj pasożyta i drapieżnika

5.Opisz nieantagonistyczne zależności

6.Co mogło się wydarzyć, że sieć pokarmowa została zachwiana

 

Owocnej pracy Wam życzę!

Chemia

2

15.04.

Temat: Aminokwasy

 

 Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy pracę!

Otwórzcie podręczniki na stronie 182 i przeczytajcie temat do strony 185. Następnie w zeszytach zróbcie notatkę z tej lekcji. W notatce muszą znaleźć się informacje:

- co to są aminokwasy

- zaznaczcie kolorami dwie grupy funkcyjne występujące w aminokwasach

- właściwości kwasu aminoetanowego

- zastosowanie kwasu aminoetanowego

- jak jest zbudowane wiązanie peptydowe

- co to są polipeptydy

Polecam https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX

 

Uczniowie chętni mogą mi przysłać na plusa zadania ze strony 185 (podręcznik).

EDB 

 

Termin lekcji: 20 kwietnia 2020 (poniedziałek)

Tematy: Powtórzenie materiału z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz postępowania
w sytuacjach zagrożeń (1h)

 

Dziś powtórzenie materiału.

W prezentacji z pierwszego linku macie zestawienie wiadomości m.in. o pożarach, powodziach, ekstremalnych warunkach pogodowych:

https://www.youtube.com/watch?v=8lnXpXhakQc

W prezentacji z drugiego linku najważniejsze informacje o wypadkach i katastrofach:

https://www.youtube.com/watch?v=BYuY7NRLH94&list=PLsSLmii8rB3DV9Ds99X8kNHnwU1XUqbZX&index=5

W prezentacji z trzeciego linku - informacje o alarmowaniu i ostrzeganiu i zagrożeniach:

https://www.youtube.com/watch?v=kSvizrshSPQ&list=PLsSLmii8rB3DV9Ds99X8kNHnwU1XUqbZX&index=7

Miłego oglądania i porządkowania wiedzy w głowie.

W ramach zadania domowego poproszę o wasze zdjęcie zrobione w czasie oglądania filmów.

Zdjęcie wysyłamy do piątku 24 kwietnia na adres:  

Fizyka 

Geografia 

Temat: Ameryka - podsumowanie działu - 1h/ lekcja online/.

1/ Przeczytać tekst z podręcznika od  str.128 do 113.    2/ Rozwiązać test  z podręcznika na str.133i 134.

9101112

Drodzy uczniowie!
1,Temat: Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata./1h, , termin wykonania - kolejna lekcja geografii/.2/Przeczytajcie z podręcznika ten temat od str.120 do str.127. 3/Opracujcie w zeszycie zagadnienia :a/ Porównajcie wartość PKB USA z innymi państwami / wykres str. 120/; b/ Co to znaczy ,że rolnictwo w USA ma charakter towarowy ? ; c/ Jakie rośliny uprawia się w USA ?; d/ Jakie surowce energetyczne, metaliczne i chemiczne występują w USA ? Podajcie nazwy stanów i ośrodków przemysłowych w których znajdują się największe złoża; e/ Wymieńcie najlepiej rozwinięte gałęzie przemysłu; f/ Co to są technopolia, podajcie  ich przykłady; g/Jakie usługi przynoszą ogromne dochody USA? g/ Na czym polega Amerykanizacja?; h/ Co to jest Dolina Krzemowa? i/ Przerysujcie do zeszytu i uzupełnijcie tabelki. 4/ Przyjemnej pracy i dobrego tygodnia. Pozdrawiam. Renata Ucher.

12

Pozdrawiam. Renata Ucher.

Historia 

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS (22.04.2020)

podr. 234-239

Uczeń:

1.Rozumie pojęcia: WNP, Euromajdan, rewolucja róż,  oligarchia,

 1. Identyfikuje postacie: Jelcyna, Putina, Clintona, Łukaszenki, Janukowycza, Juszczenki, Saakaszwili.
 2. Zna daty: powstania WNP (1991); pomarańczowej rewolucji (2004); Euromajdanu (2013/14)
 3. Wymienia problemy, z jakimi spotkały się podczas transformacji ustrojowej kraje postsowieckie; prezentuje skutki rozpadu Jugosławii omawia proces demokratyzacji Ukrainy i Gruzji; przedstawia przyczyny i skutki wojen w byłej Jugosławii i Czeczenii; charakteryzuje sytuację polityczną na Kaukazie i w Naddniestrzu

Notatka:

Po 1989 roku państwa bloku wschodniego rozpoczęły proces powolnej integracji z Europą Zachodnią. Byłe republiki radzieckie przeżywały trudne czasy. Najszybciej ustrój demokratyczny i gospodarkę wolnorynkową wprowadziły były państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia. Rosja główna spadkobierczyni rozpadu ZSRS była pogrążona w kryzysie politycznym i gospodarczym. W innych regionach dawnego ZSRS odżyły konflikty narodowościowe, pojawiły się problemy społeczne, gospodarcze i polityczne. Z takimi problemami musiały sobie radzić Ukraina ( „pomarańczowa rewolucja” 2004 r czy Euromajdan 2013/2014), Gruzja („rewolucja róż”) czy Czeczenia, która stała się miejscem dwóch wojen oraz jest kojarzona z terroryzmem.  Na początku lat 90. rozpoczął się krwawy proces rozpadu Jugosławii,  gdzie kolejne republiki ogłaszały swoją niepodległość  - Chorwacja, Słowenia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, jako ostatnie Czarnogóra (2006) i Kosowo (2008).

 

Temat: Upadek komunizmu - powtórzenie  (21.04.2020)

Notatka:

 1. Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce.
 2. Karnawał Solidarności.
 3. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
 4. Rozpad bloku wschodniego.
 5. Narodziny III RP.
 6. Daty, pojęcia, postacie, skróty:
 7. 1976, 16.10.1978, 31.08.1980, 13.12.1981, 6.02-4.04.1989; 4.06.1989
 8. Jesień Ludów; pieriestrojka; głasnost; uskorienie; Pomarańczowa Alternatywa; Okrągły Stół; aksamitna rewolucja; imperium zła; drugi obieg; stan wojenny; Karnawał Solidarności
 9. Reagan; W. Jaruzelski; L. Wałęsa; T. Mazowiecki; M. Gorbaczow; V. Havel; L. Balcerowicz;
 10. KOR; ROPCiO; MKS; NSZZ; KPN; WRON; ZOMO

Do końca kwietnia proszę na ocenę wykonać krzyżówkę do hasła stan wojenny, używając np. takich pojęć jak: Jesień Ludów; pieriestrojka; głasnost; uskorienie; Solidarność; Pomarańczowa Alternatywa; aksamitna rewolucja; imperium zła; drugi obieg; Karnawał Solidarności; Okrągły Stół;  R. Reagan;  W. Jaruzelski; L. Wałęsa; T. Mazowiecki; M. Gorbaczow; V. Havel; L. Balcerowicz; J. Popiełuszko; R. Kukliński; porozumienia sierpniowe; Gdańsk; Jastrzębie Zdrój; Karol Wojtyła; Radom. Krzyżówkę proszę przesłać na e-mail:

 

Temat: Początek III RP. (15.04.2020)

 

podr. 226-229

Uczeń:

1.Rozumie pojęcia: obrady Okrągłego Stołu, UOP, weryfikacja, sejm kontraktowy, hiperinflacja , „gruba linia/ gruba kreska”

 1. Identyfikuje postacie: Wałęsy, Jaruzelskiego, Mazowieckiego, Geremka, Kaczyńskiego, Balcerowicza, Kiszczaka
 2. Zna daty: obrad Okrągłego Stołu (II-IV 1989), wyborów czerwcowych (4VI 1989); ponownego zalegalizowania „Solidarności” (IV1989)
 3. Wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce, podaje postanowienia i skutki obrad „Okrągłego Stołu”, prezentuje następstwa wyborów czerwcowych, przedstawia reformy rządu T. Mazowieckiego, ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce

 

Notatka

Trudna sytuacja gospodarcza kraju oraz strajki zmusiły komunistów do podjęcia rozmów z opozycją. Rolę mediatorów w tych rozmowach odgrywali duchowni. Od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 r. odbywały się obrady Okrągłego Stołu, w których stronie rządowej przewodniczył gen. Cz. Kiszczak, a stronie opozycyjnej L. Wałęsa. Ich skutkiem były:

- częściowo wolne wybory do sejmu,

- wolne wybory do senatu,

- przewrócenie urzędu prezydenta,

- zalegalizowanie „Solidarności”.

W wyborach parlamentarnych z 4 czerwca 1989 r. zwyciężyła „Solidarność”. W myśl hasła „Wasz prezydent, nasz premier” prezydentem został Wojciech Jaruzelski, a premierem Tadeusz Mazowiecki, który stanął na czele rządu koalicyjnego.

Informatyka

Dzień dobry!

Tematem zajęć w tym tygodniu jest aplikacja, z której będziemy korzystać: Microsoft Teams - netykieta, umiejętność obsługi aplikacji. Wykorzystanie możliwości dysku Google. (lekcja w MTeams). Dowiecie się, jak dołączać do spotkania, jak włączać i wyłączać kamerę oraz mikrofon, do czego służy czat. Poznacie również funkcje zakładek: ogłoszeń, plików, notesu zajęć. Ważna informacja: korzystając z tego samego loginu i hasła, których używacie, logując się do Microsoft Teams, możecie zalogować się również na stronę: office 365 (https://www.office.com/?omkt=pl-pl), na której można skorzystać z darmowego pakietu Office (uproszczonej wersji Worda, Excela, PowerPointa). Jeśli ktoś ma konto Google (gmail), również ma dostęp do swojego wirtualnego dysku, w którym również może tworzyć dokumenty, arkusze, prezentacje. Jest to ważna informacja dla tych z Was, którzy mają problem z oprogramowaniem - korzystanie z jednego z tych dwóch źródeł może rozwiązać część problemów. Jeśli pojawią się jakieś pytania lub problemy, zapraszam do kontaktu przez FB, Librus, Microsoft Teams oraz

Do zobaczenia!

1234

Przydatne linki:

Strona, z której należy pobrać aplikację Microsoft Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software

Drugi sposób instalacji aplikacji przedstawiony jest na filmie  https://www.youtube.com/watch?v=AiWCFtWwVko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ISQePLcezEZws2uZgoypqC6EvHVvz6Uv8VF6zUgwMKvx35bxJoSK5ipg&app=desktop

Aplikację Teams można też zainstalować na wszelkiego typu urządzeniach mobilnych (np. smartfon, tablet). Należy zainstalować aplikację tak jak wszystkie inne w urządzeniu i zalogować się danymi podanymi w Librusie.

Po zalogowaniu się warto zobaczyć film, który przedstawia podstawowe możliwości aplikacji Teams https://www.youtube.com/watch?v=lCLK2w5kIrA

Można również zapoznać się z poradnikiem dla uczniów: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

 

Zachęcam do samodzielnego zalogowania się. Jeśli pojawią się problemy, proszę o kontakt najlepiej za pośrednictwem Facebooka lub Librusa - postaram się pomóc.

Mirella Markowska

Chłopcy
Dziewczyny

 

Język niemiecki 

 • Termin realizacji: do piątku 24.04.2020.
 • Ilość lekcji: 2
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • WYSYŁAMY JEDNEGO MAILA Z ZAŁĄCZNIKAMI
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

      W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librusa.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: Wie komme ich zum Rathaus? - opis drogi.

 

Przepiszcie zdania do zeszytu:

 1. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? - Przepraszam, jak dojdę na dworzec?
 2. Gehen Sie… - Niech Pan/Pani idzie….
 3. Geradeaus - prosto
 4. bis zur Kreuzung - do skrzyżowania
 5. rechts - w prawo
 6. links - w lewo
 7. an der rechten Seite - po prawej stronie
 8. an der linken Seite - po lewej stronie
 9. Fahren Sie - niech Pan/Pani jedzie
 10. Fahren Sie mit dem Bus - Niech Pan/Pani jedzie autobusem.
 11. Ist die Post weit von hier? - Czy poczta jest daleko stąd?
 12. In der Nähe - w pobliżu
 13. Durch die Kreuzung - przez skrzyżowanie
 14. Zweite StraBe rechts - druga ulica w prawo
 15. Gleich um die Ecke - tuż/ zaraz za rogiem
 16. Steigen Sie an der Haltestelle „…..” aus - Niech Pan/Pani wysiądzie na przystanku „…..”
 17. Danke - dziękuję

Ćwiczenia str. 46 zad. 5 (trzeba w nim wpisać środki transportu)

 

Resztę zadań zrobimy na teamsie :)

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: Hier darf man nicht parken - nakazy i zakazy.

 

Przepisz do zeszytu notatkę:

Czasownik dürfen wyraża pozwolenie, uprawnienie.

 

ich darf                       wir  dürfen

du darfst                     ihr  dürft

er, sie, es darf             sie/Sie  dürfen

 

Ich darf nicht ausgehen. - Nie wolno mi/nie mogę wychodzić.

Darfst du ins Kino gehen? - Czy wolno Ci iść do kina?

Mein Bruder darf hier nicht parken - Mój brat nie może tutaj parkować.

 

Ćwiczenia zad. 12 str.48 - do tabelki po lewej wpisujecie co Wam wolno, po prawej czego wam nie wolno. Pamiętajcie, żeby przepisywać, a nie numerować.

 

Resztę zadań zrobimy razem na teamsie.

 

Powodzenia! :) W razie czego piszcie na librus. Zróbcie proszę zdjęcia notatek i zadań i wyślijcie mi do piątku JEDNEGO maila z załącznikami.

Pozdrawiam wszystkich,

Daria Zdrojewska-Kuc

 • Termin realizacji: do wtorku 21.04.2020.
 • Ilość lekcji: 1
 • Zrób zdjęcie notatki z zeszytu oraz zadań z ćwiczeń.
 • WYSYŁAMY JEDNEGO MAILA Z ZAŁĄCZNIKAMI
 • Zdjęcia wyślij na maila: zdrojewskakucdaria@gmail.com

      W temacie wpisz imię, nazwisko, klasę.

 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań. W razie pytań odnośnie zadań proszę śmiało pisać na librusa.
 • Problemy techniczne: proszę o informację na librusa w przypadku problemów technicznych.

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: Mit dem Bus oder zu Fuß? - nazywanie środków lokomocji i pytanie o drogę.

 

Otwórzcie podręcznik str. 77 zad. 2

 • Przepiszcie  słówka pod obrazkami (środki lokomocji) do zeszytu i je przetłumaczcie.
 • Teraz przepiszcie przykładowe zdania:
 1. a) Womit fährst du ZUR Schule? - czym jeździsz/jedziesz do szkoły?

       Zur Schule fahre ich MIT DEM Bus. - Do szkoły jeżdżę/jadę autobusem.

 • Przepisz notatkę do zeszytu:
 1. a) Jeśli chcemy powiedzieć, że jedziemy danym środkiem transportu to używamy MIT + DEM lub DER:

       Środki transportu, które mają rodzajnik der, das zmieniamy na dem.

       Środki transportu, które mają rodzajnik die zmienimy na der.

       MIT wymaga więc użycia celownika.

 1. b) Jeśli chcemy powiedzieć, że jedziemy w dane miejsce, np. do szkoły, do pracy, do parku itp. używamy:
 • ZUM = ZU DEM,
 • ZUR = ZU DER

      ZU wymaga również użycia celownika, np.

      ZUR Schule - szkoła ma rodzajnik DIE i zmieniamy go w celowniku na DER

      ZUM Bahnhof - dworzec ma rodzajnik DER i zmieniamy go w celowniku na DEM

 • PAMIĘTAJ - JEŚLI CHCESZ POWIEDZIEĆ „DO DOMU” UŻYWASZ WYRAZU NACH, NP. NACH HAUSE.
 • „NACH” UŻYWAMY RÓWNIEŻ ZAZWYCZAJ PRZED MIASTAMI I PAŃSTWAMI, NP.

      NACH BERLIN (DO BERLINA), NACH ITALIEN (DO WŁOCH).

 

Napisz dialogi według wzoru, zamieniając cel podróży w pierwszym zdaniu i środek transportu w drugim zdaniu. Pamiętaj, aby prawidłowo zastosować ZUR/ZUM w pierwszym i MIT DEM/MIT DER w drugim zdaniu.

 1. a) Womit fährst du ZUR Schule? - czym jeździsz/jedziesz do szkoły? (DIE Schule zamieniliśmy na DER Schule)

       Zur Schule fahre ich MIT DEM Bus. - Do szkoły jeżdżę/jadę autobusem. (Der Bus zamieniliśy na DEM Bus).

 1. b) Womit fährst du ZUM Park (der Park zamieniliśmy na dem Park).

       Zum Park fahre ich mit DEM Auto (DAS Auto zamieniliśmy na DEM Auto)

 1. c) Die Post/ der Zug,
 2. d) Der Supermarkt/ das Taxi,
 3. e) Das Stadion/ das Fahrrad
 4. f) nach Hause/ das Mofa
 5. g) Das Kaufhaus/ der Bus

 

Ćwiczenia str. 46 zad. 1,2,3

W zadaniu 2 podam przykład:

 • jechać pociągiem - mit dem Zug fahren - zawsze dajecie mit + dem lub der + środek transportu + fahren,

W zadaniu 3:

 • Wie kommt man zum Stadtzentrum? - jak dojechać do centrum?

      ……mit dem Bus……. oder ……….mit dem Fahrrad…….. (autobusem czy rowerem?)

      Możecie wstawić dowolne środki transportu, byle było to logiczne.

      Zawsze piszecie mit + dem lub der + środek transportu.

Powodzenia! :) W razie czego piszcie na librus. Zróbcie zdjęcia notatek i zadań i wyślijcie mi do wtorku JEDNEGO maila z załącznikami.

Pozdrawiam wszystkich,

Daria Zdrojewska-Kuc

Religia

 Temat: Świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa.

Ułóż krzyżówkę do hasła ZMARTWYCHWSTANIE związaną ze świetami  Wielkanocnymi i prześlij ją na mojego emaila na ocenę.

WDŻ

20.04 - 25.04 Temat: Dojrzałość do małżeństwa. 

W-F

 DZIEWCZYNY 

20.04-25.04

Witam Was w kolejnym tygodniu. Na ten tydzień zaplanowałam dla Was doskonalenie techniki rzutów do kosza. Pamiętajcie zwróćcie uwagę na poprawnie wykonany rzut, nieważne jaką wykorzystacie piłkę-dowolną , którą posiadacie.  Mile widziane zdjęcia z Waszej aktywności lub filmiki na mój e-mail:msichswitala@gmail.com

https://padlet.com/msichswitala/ugm36447ltay8o8d

16.04-17.04

Witam Was bardzo serdecznie po przerwie świątecznej. Zachęcam Was do poruszania się każdego dnia. Nie musicie ćwiczyć całą godzinę , wystarczy chociażby 15minut- dziennie .

Przesyłam Wam filmiki , z których możecie skorzystać i zachęcam do wysyłania na mój e-mail zdjęć , filmów z Waszej aktywności.

https://www.youtube.com/watch?v=85ZE3meQlno 

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

Miłej zabawy.

Przypominam osobom , które jeszcze nie odesłały ISF K. Zuchory. Czekam do piątku.

CHŁOPCY

20.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad czystej gry w wybranej grze rekreacyjnej.

 

Oglądamy I część reportażu (30 minut) na temat reprezentacji Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=pVUzUgxgRxk

 

21.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej .

 

Oglądamy drugą część reportażu:

https://www.youtube.com/watch?v=pVUzUgxgRxk

 

23.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad czystej gry w wybranej grze rekreacyjnej.

 

Oglądamy 20 minut reportażu:

https://www.youtube.com/watch?v=xVSz-d0RA-g&t=12s

 

24.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w wybranej grze rekreacyjnej.

 

Oglądamy kolejne 20 minut reportażu:

https://www.youtube.com/watch?v=xVSz-d0RA-g&t=12s

16.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

Oglądamy filmik poświęcony reprezentacji Polski:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xVSz-d0RA-g

 

17.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej

Oglądamy filmik poświęcony reprezentacji Polski:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xVSz-d0RA-g

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf informator 20202021.pdf 9.27MB pobierz Plik: informator 20202021.pdf
do góry