Unia Europejska - Projekty

Klasa 7 A

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

 

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

15.06.2020 r.
 
Temat: Wyrazy złożone.
Podręcznik str. 326
Ćwiczenia str. 65 - 67
 
19.06.2020 r. i 22.06.2020 r.
 
Temat: Skróty i skrótowce.
Podręcznik str. 322 - 324
Ćwiczenia str. 61 - 64
 
23.06.2020 r.
 
Temat: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki.
Podręcznik str. 292 - 294
Ćwiczenia str. 76 - 77
 
24.06.2020 r.
 
Temat: Pisownia przymiotników złożonych.
Podręcznik str. 328
Ćwiczenia str. 78 - 79
 
10.06.2020 r.
Temat: O rodzinie wyrazów.
 
Podręcznik str. 290 - 291
Zeszyt ćwiczeń str. 59 - 60
 
8.06.2020 r. i 9.06.2020 r.
 
Temat: O wyrazach pochodnych.
 
Podręcznik str. 287 - 289
Zeszyt ćwiczeń str. 55 - 58
 
4.06.2020 r. i 5.06.2020 r.
 
Temat: Jak powstaje wyraz?
 
Podręcznik str. 284 - 286
Zeszyt ćwiczeń str. 50 - 53
 
3.06.2020 r.
Temat: "Balladyna" - test podsumowujący.
 
2.06.2020 r.
 
Temat: "Balladyna" jako dramat romantyczny.
 
Zadanie domowe
Zapoznaj się z filmem: 

Matematyka

2.06.2020 T: Prostokątny układ współrzędnych - zadania

zad 9-11 str. 222

zad. 13-16 str.223

3.06.2020 T: Twierdzenie, założenie, teza, dowód

zad.1-3 str.226

4.06-5.06.2020 T: Twierdzenie Pitagorasa

zad.4-7 str. 232

zad. 12-14 str. 234

8.- 9.06.2020 T : Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

zad.5 i 9 str236/238,    zad.14-15 str.242

10-11.06.2020 T: Podsumowanie wiadomości  - twierdzenie Pitagorasa podręcznik  str.224-225

18.06.2020 T: Pole powierzchni graniastosłupa prostego

zad.1-3 str.256 zad.7-9 str. 257

22-23.06.2020 T: Objętość bryły, jednostki objętości

zad. 1-8 str. 261

24-25.06.2020 Objętość graniastosłupa prostego

zad.1-10 str.263

 

Język angielski

Grupa Z

24 czerwca

Temat: Let's summarise that year- podsumowanie roku szkolnego.

22 czerwca

Temat: Summer vocabulary- ćwiczenia w mówieniu.

19 czerwca

Temat: Talking about films - ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

10 czerwca

Temat: The Hobbit - praca z tekstem, słownictwo. 

podręcznik str. 142-143

8 czerwca

Temat: Zaimki zwrotne.

podręcznik str. 141

3 i 5 czerwca

Temat: Passive Voice - ćwiczenia gramatyczne, parafrazy. 

podręcznik str. 140-141 + pliki grupy 

Grupa ŚZ

24 czerwca ( 1 godz)

Temat: Scotland - facts and symbols.

TEAMS: 11.40 - 12.10

19 czerwca (1 godz)

Temat: UK - facts and symbols.

TEAMS: 8.00 - 8.30

19 czerwca (1 godz)

Temat: The song of the Quarkbeast - rozumienie tekstu pisanego.  

podręcznik str. 152 - 153

TEAMS: 11.00 - 11.30   

10 czerwca (1 godz)

Temat: Going to the cinema - dialogi.    

podręcznik str. 145

ćwiczenia str. 51

TEAMS: 11.40 - 12.10

Klasa 7ab ŚZ  -  8 czerwca (1 godz)

Temat: Talking about films - dialogi.

podręcznik str. 144 zad. 1,2,3

ćwiczenia str. 50

TEAMS: 8.00 - 8.30

5 czerwca (1 godz)

Temat: The Hobbit - reading. 

podręcznik str. 142 - 143

TEAMS: 11.00 - 11.30 

3 czerwca (1 godz)

Temat: Zaimki zwrotne - parafrazy.   

podręcznik str. 140 - 141

ćwiczenia str. 48 - 49

TEAMS: 11.40 - 12.10

Biologia

2.06.

Temat: Higiena oka i ucha

notatka do lekcji

 

Temat: Zmysł powonienia, smaku, dotyku

notatka do lekcji

Chemia

23.06

Temat: Dysocjacja jonowa zasad

notatka do tematu

 

8.06.

Temat: Wodorotlenek wapnia

notatka do lekcji

 

2.06.

Temat: Wzory i nazewnictwo wodorotlenków

notatka do lekcji

 

Temat:Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu

notatka do lekcji

 

Fizyka

Data: 19 czerwca 2020 (piątek)

Temat: Siła tarcia.

 

Podręcznik: strona 183 - 185

 

Data: 10 czerwca 2020 (środa)

Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona.

 

Podręcznik: strona 179 - 181

Data: 3 czerwca 2020 (środa)

Temat: Druga zasada dynamiki Newtona.

Podręcznik: strona 169 - 171 oraz materiały na platformie Teams.

 

Data: 5 czerwca 2020 (piątek)

Temat: Swobodne spadanie ciał.

Podręcznik: strona 174 - 176 oraz materiały na platformie Teams.

Geografia 

Temat: Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi / poniedziałek/.

Temat: Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia / piątek/.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich / podręcznik str.216/.

Historia

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. (4.06.2020)

podr. 260-263

UCZEŃ:

1.Rozumie pojęcia: „korytarz”; polityka równowagi i Międzymorza;

  1. Identyfikuje postacie: Piłsudskiego i Józefa Becka
  2. Wie, z którymi państwami i kiedy Polska zawarła sojusze i układy w okresie międzywojennym oraz jakie było ich znaczenie; wyjaśnia jakie zagrożenia niosły traktaty z Rapallo i Locarno; charakteryzuje politykę prowadzoną przez Józefa Becka; ocenia pozycję II RP na arenie międzynarodowej.

Notatka:

Podstawę polityki zagranicznej II RP stanowiły zawarte w 1921 r. sojusze z Francją i Rumunią. W okresie międzywojennym państwo polskie realizowało 2 koncepcje w polityce międzynarodowej:

  1. Sojuszu państw środkowoeuropejskich zw. Międzymorzem.
  2. Politykę równowagi i zachowania tzw. „równych odległości” w kontaktach z ZSRS i Niemcami, w myśl której zawarło układ o nieagresji z ZSRS w 1932r. i pakt o niestosowaniu przemocy z III Rzeszą w 1934r.

 

 

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej. (5.06.2020)

podr. 264-267

UCZEŃ:

1.Rozumie pojęcia: eksterytorialność

  1. Zna datę paktu Ribbentrop-Mołotow (23.08.1939); identyfikuje te dwie postacie
  2. Wyjaśnia w jakich okolicznościach doszło do włączenia Zaolzia do II RP; przedstawia żądania III Rzeszy wobec Polski; wyjaśnia jakie znaczenie dla Polski miało zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow;

Notatka:

Na sytuację Polski w przededniu II wojny światowej miały wpływ następujące wydarzenia:

  1. Konferencja w Monachium z 1938 r., w wyniku której Polska zajęła Zaolzie, co przyczyniło się do jej izolacji na arenie międzynarodowej,
  2. Żądania Niemiec wobec Polski dotyczące Wolnego Miasta Gdańsk i eksterytorialne autostrady,
  3. Zbliżenie polityczne Polski, Francji i Wielkiej Brytanii,
  4. Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23.08.1939 r. zawierający tajny protokół dotyczący podziału ziem polskich przez Niemcy i ZSRS.

 

Informatyka

Czwartek, 04.06.2020 (7a i 7b chł), piątek - 05.06.2020 (7b dz)

Dzień dobry!

Temat: Nauczanie zdalne - wady i zalety. Jak oceniamy naukę online oraz pracę w chmurze?

Na zajęciach przedstawione zostaną propozycje ocen, sposoby poprawienia. Zastanowimy się również nad pozytywnymi i negatywnymi cechami nauczania zdalnego oraz pracy w chmurze.

Język niemiecki

22.06.2020
Robiliśmy zadania 12,13/60 - ćwiczyliśmy użycie czasowników nieregularnych w zdaniach.
24.06.2020
Będziemy uzupełniać ćwiczenia z rozdziału o ubraniach.
 
15.06.2020
Thema: Meine Klamotten - moje ubrania.
Przepisywaliśmy słownictwo podręcznik str.99
Ćwiczenia 1,2,3 str. 65

08.06.2020

Thema: Essen in der Stadt - ćwiczenia komunikacyjne.

Robiliśmy dialogi w restauracji podręcznik str. 90.

Odmienialiśmy czasownik “nehmen”.

 

10.06.2020

Thema: Was nimmst du? - czasowniki nieregularne.

Będziemy sprawdzać ćwiczenia z rozdziału ESSEN.

Utrwalimy zastosowanie poznanych czasowników nieregularnych robiąc ćwiczenia:

16,17,18 str.60-61

 

03.06.2020

Thema: Was isst du gern? - odmiana czasowników nieregularnych.

ćwiczenia 10,11,12,13/59-60

w domu ćwiczenie 14/60

Muzyka

Temat: Na estradzie- pop, rock, muzyka rozrywkowa. Z muzyką dalej w świat!

Podręcznik str. 162-164

 

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja.

Podręcznik str. 145- 150.

Plastyka

Plener plastyczny.

Religia

02.06. - 05.06.

- Daj mi Panie dobre myśli - Zesłanie Ducha Świętego w moim domu

- Mówić prawdę i dotrzymywać słowa. Wykroczenie przeciw prawdzie

08.06. - 10.06.

- Kościół polski w okresie niewoli narodowej

- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

15.06. - 19.06.

- Kult współczesnych świętych Polaków

- Utrwalenie wiadomości

22.06. - 24.06.

- Kto rywalizuje o mój wolny czas? Właściwe wykorzystanie czasu wolnego

- Podczas wakacji nie odpoczywam od Boga.

WDŻ

01.06 - 05.06  Temat: Problemy okresu dojrzewania  (chłopcy) (dziewczyny) 

08.06 - 12.06 Temat: Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo ( dziewczyny ) ( chłopcy) 

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

w-f

15.06-22.06

Witam Was bardzo serdecznie w przedostatnim tygodniu nauki w tym roku szkolnym. Na koniec mam do Was propozycje gry planszowej- dobrze Wam znanego Monopoly - tym razem w wersji sportowej. W grę możecie pograć zarówno w domu jak i na dworze, wystarczy wydrukować planszę zabrać kostkę do gry, pionki i do dzieła!!!

Miłej zabawy!!!

wf

8.06-10.06

W tym tygodniu chciałabym przypomnieć Wam zasady sędziowania badmintona.

http://www.badminton.pl/przepisy/4-przepisy-gry-w-badmintona

Zapraszam do gry pojedynczej , jeżeli uda się zaprosić rodzinę i macie wystarczająco rakietek zapraszam do gry deblowej.

Miłej zabawy!!!

2.06-5.06

Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu . Na ten tydzień przygotowałam Was kolejne lekcje z piłki nożnej.

Tym razem skupimy się na prowadzeniu piłki wewnętrzną częścią stopu w  miejscu i w biegu. Zachęcam do wykonania w/w ćwiczeń pamiętając ,że ćwiczymy tylko pod obecność rodziców.

https://ewf.h1.pl/student/?token=UWu8os3jA9493TBBBBDQfD3D2dwWCnTNCzZEAXofRjcyHzrdFH

https://ewf.h1.pl/student/?token=hME5RwxlZIwoiIhJA2VkqfRtQYpkEF1iKfu8eCfhoslmFwkegu

 

Pamiętajcie ,że w przyszłym tygodniu wystawiamy oceny, sprawdźcie proszę  oceny z wf - macie jeszcze cały tydzień -czekam na Wasze filmiki.

Chłopcy

8-12 czerwiec 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy trening stabilizacyjny:

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

2-5 czerwiec 2020r.

W tym tygodniu na lekcjach wychowania fizycznego wykonujemy 15 minutowy STRETCHING dla każdego:

https://www.youtube.com/watch?v=b8ix5dkGNi

Widzimy się na lekcji online.

Pozdrawiam Was!

do góry