Unia Europejska - Projekty

Klasa 7 B

Plan spotkań na Teams od 11.05.2020

plan

Godziny trwania zajęć na Teams

 OD DNIA 4.05.2020 LEKCJE UCZNIÓW BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

1 LEKCJA 8.00- 8.30

2 LEKCJA 8.40-9.10

3 LEKCJA 9.20-9.50

4 LEKCJA 10.00-10.30 

  PRZERWA OD 10.30-11.00

5 LEKCJA 11.00-11.30

6 LEKCJA 11.40- 12.10

7 LEKCJA 12.20-12.50

8 LEKCJA 13.00-13.30

Język polski

22.06, 23.06 (poniedziałek, wtorek)

Temat: Ćwiczenia ortograficzne i  interpunkcyjne.

https://epodreczniki.pl/a/do-czego-sluzy-przecinek/DD6pLo7Ra 

24.06 (środa)

Temat: Składamy wyrazy- ćwiczenia słowotwórcze.

 

19.06 (piątek)

Temat: Przecinek w zdaniu złożonym.

Zeszyt ćwiczeń str. 80-81

15.06 (poniedziałek)

Temat: W jakich sytuacjach przydaje się wiedza na temat wywiadu ?

Podręcznik str.314-317

Zeszyt ćwiczeń str.108-110

10.06 (środa)

Temat: Podsumowanie wiadomości o „Zemście”.

9.06 (wtorek)

Temat: Prezentacja charakterystyk.

8.06 (poniedziałek)

Temat: Przedstawiamy charakterystykę wybranego bohatera „Zemsty”.

5.06 (piątek)

Temat: Jak zbudowana jest akcja w "Zemście" Aleksandra Fredry ?

4.06 (czwartek)

Temat: Rekonstrukcja zdarzeń w „Zemście”.

2.06 (wtorek)

Temat: Omówienie kartkówek z „Zemsty” A. Fredry.

3.06 (środa)

Temat: O rodzajach komizmu w „Zemście” A. Fredry.

Matematyka

2.06.2020 T: Prostokątny układ współrzędnych - zadania

zad 9-11 str. 222

zad. 13-16 str.223

3.06.2020 T: Twierdzenie, założenie, teza, dowód

zad.1-3 str.226

4.06-5.06.2020 T: Twierdzenie Pitagorasa

zad.4-7 str. 232

zad. 12-14 str. 234

8.- 9.06.2020 T : Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

zad.5 i 9 str236/238,    zad.14-15 str.242

10-11.06.2020 T: Podsumowanie wiadomości  - twierdzenie Pitagorasa podręcznik  str.224-225

18.06.2020 T: Pole powierzchni graniastosłupa prostego

zad.1-3 str.256 zad.7-9 str. 257

22-23.06.2020 T: Objętość bryły, jednostki objętości

zad. 1-8 str. 261

24-25.06.2020 Objętość graniastosłupa prostego

zad.1-10 str.263

Język angielski

Grupa Z

24 czerwca

Temat: Let's summarise that year- podsumowanie roku szkolnego.

22 czerwca

Temat: Summer vocabulary- ćwiczenia w mówieniu.

19 czerwca

Temat: Talking about films - ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

10 czerwca

Temat: The Hobbit - praca z tekstem, słownictwo. 

podręcznik str. 142-143

8 czerwca

Temat: Zaimki zwrotne.

podręcznik str. 141

3 i 5 czerwca

Temat: Passive Voice - ćwiczenia gramatyczne, parafrazy. 

podręcznik str. 140-141 + pliki grupy 

Grupa ŚZ

24 czerwca ( 1 godz)

Temat: Scotland - facts and symbols.

TEAMS: 11.40 - 12.10

19 czerwca (1 godz)

Temat: UK - facts and symbols.

TEAMS: 8.00 - 8.30

19 czerwca (1 godz)

Temat: The song of the Quarkbeast - rozumienie tekstu pisanego.  

podręcznik str. 152 - 153

TEAMS: 11.00 - 11.30   

10 czerwca (1 godz)

Temat: Going to the cinema - dialogi.    

podręcznik str. 145

ćwiczenia str. 51

TEAMS: 11.40 - 12.10

Klasa 7ab ŚZ  -  8 czerwca (1 godz)

Temat: Talking about films - dialogi.

podręcznik str. 144 zad. 1,2,3

ćwiczenia str. 50

TEAMS: 8.00 - 8.30

5 czerwca (1 godz)

Temat: The Hobbit - reading. 

podręcznik str. 142 - 143

TEAMS: 11.00 - 11.30 

3 czerwca (1 godz)

Temat: Zaimki zwrotne - parafrazy.   

podręcznik str. 140 - 141

ćwiczenia str. 48 - 49

TEAMS: 11.40 - 12.10

Biologia

22.06.

Temat: Budowa i działanie żeńskich narządów rozrodczych

notatka do lekcji

 

8.06.

Temat: Męski układ rozrodczych

notatka do lekcji

 

2.06.

Temat: Higiena oka i ucha

notatka do lekcji

 

Temat: Zmysł powonienia, smaku, dotyku

notatka do lekcji

Chemia

Temat: Tlenki metali

notatka: przepisać właściwości podanych w podręczniku tlenków

zadania od 1 do 5/201

 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity

 

 Wypisać substancje, które przewodzą prąd.

Opisać wymienione na str. 205 wskaźniki (jak zmienia się ich barwa).  

Fizyka

Data: 9 czerwca 2020 (wtorek)

Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona.

Podręcznik: strona 179 - 181

 

Data: 10 czerwca 2020 (środa)

Temat: Siła tarcia.

Podręcznik: strona 183 - 185

 

Data: 2 czerwca 2020 (wtorek)

Temat: Druga zasada dynamiki Newtona.

Podręcznik: strona 169 - 171 oraz materiały na platformie Teams

 

Data: 3 czerwca 2020 (środa)

Temat: Swobodne spadanie ciał.

Podręcznik: strona 174 - 176 oraz materiały na platformie Teams.

Geografia

Temat: Wpływ migracji na strukturę demograficzną wsi / poniedziałek/.

Temat: Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia / piątek/.

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich / podręcznik str.216/. 

Historia

Temat: Polska w okresie międzywojennym - powtórzenie (kontynuacja)  (9.06.2020)

Temat: Polska w okresie międzywojennym - powtórzenie. (4.06.2020)

 1. Odzyskanie niepodległości przez Polskę.
 2. Kształtowanie się granic państwa polskiego.
 3. Rząd parlamentarne.
 4. Zamach majowy i jego konsekwencje.
 5. Gospodarka II RP.
 6. Osiągnięcia Polski w okresie międzywojennym.
 7. II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej.
 8. W przededniu wojny.
 9. Daty, pojęcia, postacie:
 10. 11.1918; 13-15.08.1020; 1919-1921; 17.03.1921; 12.05.1926; 23.04.1935; 23.08.1939
 11. Orlęta lwowskie; plebiscyt; „cud nad Wisłą”; sanacja; zamach majowy; Międzymorze; eksterytorialność;
 12. Piłsudski, R. Dmowski ,I.J. Paderewski, E. Kwiatkowski, W. Witos, G. Narutowicz, S. Wojciechowski, I. Mościcki, W. Grabski, W. Korfanty, W. Reymont,

 

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej. (2.06.2020)

podr. 264-267

UCZEŃ:

1.Rozumie pojęcia: eksterytorialność

 1. Zna datę paktu Ribbentrop-Mołotow (23.08.1939); identyfikuje te dwie postacie
 2. Wyjaśnia w jakich okolicznościach doszło do włączenia Zaolzia do II RP; przedstawia żądania III Rzeszy wobec Polski; wyjaśnia jakie znaczenie dla Polski miało zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow;

Notatka:

Na sytuację Polski w przededniu II wojny światowej miały wpływ następujące wydarzenia:

 1. Konferencja w Monachium z 1938 r., w wyniku której Polska zajęła Zaolzie, co przyczyniło się do jej izolacji na arenie międzynarodowej,
 2. Żądania Niemiec wobec Polski dotyczące Wolnego Miasta Gdańsk i eksterytorialne autostrady,
 3. Zbliżenie polityczne Polski, Francji i Wielkiej Brytanii,
 4. Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23.08.1939 r. zawierający tajny protokół dotyczący podziału ziem polskich przez Niemcy i ZSRS.

 

Informatyka

Piątek, 19.06. (klasa 7b dz)

Dzień dobry!

Temat: Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą internetu. Jakie zostawiamy ślady w cyberprzestrzeni? Bezpieczni w sieci.

Na zajęciach zobaczycie filmy Fundacji Uniwersytet Dzieci na temat bezpieczeństwa w sieci:

 1. Jakie ślady zostawiamy w internecie: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kAvjCdoqPD0&feature=emb_logo
 2. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci: https://www.youtube.com/watch?v=U6iPiVV5fPA&feature=emb_logo
 3. Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych: https://www.youtube.com/watch?v=xWkCkwsLA10&feature=emb_logo

Po obejrzeniu filmów porozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, co jest bardzo ważne również w wolnym czasie.

W czasie wakacji odpocznijcie od komputera, laptopa, telefonu, internetu. Spędzajcie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

Bezpiecznych i udanych wakacji!

Czwartek, 04.06.2020 (7a i 7b chł), piątek - 05.06.2020 (7b dz)

Dzień dobry!

Temat: Nauczanie zdalne - wady i zalety. Jak oceniamy naukę online oraz pracę w chmurze?

Na zajęciach przedstawione zostaną propozycje ocen, sposoby poprawienia. Zastanowimy się również nad pozytywnymi i negatywnymi cechami nauczania zdalnego oraz pracy w chmurze.

Język niemiecki

22.06.2020
Robiliśmy zadania 12,13/60 - ćwiczyliśmy użycie czasowników nieregularnych w zdaniach.
24.06.2020
Będziemy uzupełniać ćwiczenia z rozdziału o ubraniach.
 
15.06.2020
Thema: Meine Klamotten - moje ubrania.
Przepisywaliśmy słownictwo podręcznik str.99
Ćwiczenia 1,2,3 str. 65

08.06.2020

Thema: Essen in der Stadt - ćwiczenia komunikacyjne.

Robiliśmy dialogi w restauracji podręcznik str. 90.

Odmienialiśmy czasownik “nehmen”.

 

10.06.2020

Thema: Was nimmst du? - czasowniki nieregularne.

Będziemy sprawdzać ćwiczenia z rozdziału ESSEN.

Utrwalimy zastosowanie poznanych czasowników nieregularnych robiąc ćwiczenia:

16,17,18 str.60-61

 

03.06.2020

Thema: Was isst du gern? - odmiana czasowników nieregularnych.

ćwiczenia 10,11,12,13/59-60

w domu ćwiczenie 14/60

Muzyka

Temat: Na estradzie- pop, rock, muzyka rozrywkowa. Z muzyką dalej w świat!

Podręcznik str. 162-164

 

Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja.

Podręcznik str. 145- 150.

Plastyka

Plener plastyczny.

Religia

02.06. - 05.06.

- Daj mi Panie dobre myśli - Zesłanie Ducha Świętego w moim domu

- Mówić prawdę i dotrzymywać słowa. Wykroczenie przeciw prawdzie

08.06. - 10.06.

- Kościół polski w okresie niewoli narodowej

- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

15.06. - 19.06.

- Kult współczesnych świętych Polaków

- Utrwalenie wiadomości

22.06. - 24.06.

- Kto rywalizuje o mój wolny czas? Właściwe wykorzystanie czasu wolnego

- Podczas wakacji nie odpoczywam od Boga.

WDŻ

01.06 - 05.06  Temat: Problemy okresu dojrzewania  (chłopcy) (dziewczyny) 

08.06 - 12.06 Temat: Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo ( dziewczyny ) ( chłopcy) 

Wychowanie fizyczne

Dziewczyny

w-f

15.06-22.06

Witam Was bardzo serdecznie w przedostatnim tygodniu nauki w tym roku szkolnym. Na koniec mam do Was propozycje gry planszowej- dobrze Wam znanego Monopoly - tym razem w wersji sportowej. W grę możecie pograć zarówno w domu jak i na dworze, wystarczy wydrukować planszę zabrać kostkę do gry, pionki i do dzieła!!!

Miłej zabawy!!!

wf

8.06-10.06

W tym tygodniu chciałabym przypomnieć Wam zasady sędziowania badmintona.

http://www.badminton.pl/przepisy/4-przepisy-gry-w-badmintona

Zapraszam do gry pojedynczej , jeżeli uda się zaprosić rodzinę i macie wystarczająco rakietek zapraszam do gry deblowej.

Miłej zabawy!!!

2.06-5.06

Witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu . Na ten tydzień przygotowałam Was kolejne lekcje z piłki nożnej.

Tym razem skupimy się na prowadzeniu piłki wewnętrzną częścią stopu w  miejscu i w biegu. Zachęcam do wykonania w/w ćwiczeń pamiętając ,że ćwiczymy tylko pod obecność rodziców.

https://ewf.h1.pl/student/?token=UWu8os3jA9493TBBBBDQfD3D2dwWCnTNCzZEAXofRjcyHzrdFH

https://ewf.h1.pl/student/?token=hME5RwxlZIwoiIhJA2VkqfRtQYpkEF1iKfu8eCfhoslmFwkegu

 

Pamiętajcie ,że w przyszłym tygodniu wystawiamy oceny, sprawdźcie proszę  oceny z wf - macie jeszcze cały tydzień -czekam na Wasze filmiki.

Chłopcy

Materiał 22.06 - 24.06

 

Witajcie.

Na ostatni tydzień szkoły przygotowałem wam 2 zestawy ćwiczeń kształtujących.

Jest to kolejna propozycja ćwiczeń, którą możecie wykonać w wolnym czasie, aby wzmocnić swoje mięśnie.

https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2 - trening stabilizacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=b8ix5dkGNis - stretching

Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich spodobają się wam.

Zbliżają się wakacje. Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą czy w górach.

Życzę wam udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu w szkole (przynajmniej mam taką nadzieję).

Pozdrawiam.

Leszek Micał

 

Materiał 15.06 - 19.06

 

Witajcie.

W tym tygodniu w dniach 16,17,18 czerwca przeprowadzony zostanie egzamin ośmioklasisty. Są to dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych. Przesyłam więc wam materiały na 15 i 19 czerwca.

Zbliżają się wakacje więc pora omówić jeden ze sportów, które łatwo uprawiać na swoim podwórku. Tym sportem jest badminton.

Zobaczcie na filmikach podstawowe przepisy gry oraz grę zawodników na najwyższym poziomie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrnUP6gKpEc - badminton

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFGLXYcKD2M - badminton

 

Kolejnym tańcem towarzyskim, który wam pokażę jest walc angielski. Zobaczcie na filmie kroki podstawowe tego tańca. Poćwiczcie i sprubójcie zatańczyć z mamą,tatą, siostrą, bratem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMZ4OvUugnw - walc angielski

 

Pozdrawiam.

08.06 - 10.06

Witajcie.

W tym tygodniu przesyłam wam materiał dotyczący kolejnego elementu technicznego koszykówki, a mianowicie rzutu do kosza z biegu, czyli popularnego dwutaktu.

Zobaczcie dokładnie ten filmik. Zwróćcie uwagę na pracę nóg oraz poprawne wyprowadzenie rzutu. Jeśli macie możliwość popróbujcie wykonać poprawny dwutakt na podwórku.

Pamiętajcie o rozgrzewce i bezpieczeństwie podczas ćwiczeń.

https://www.youtube.com/watch?v=UelsnCzUI8k - koszykówka, rzut z biegu.

W naszym programie nauczania mamy również taniec. Na filmikach zobaczycie dwa układy zumby, oraz podstawowe kroki tańca towarzyskiego jakim jest cha cha. Może któryś się wam spodoba.

https://www.youtube.com/watch?v=vdbJSFVmxrc - zumba

https://www.youtube.com/watch?v=lcWtiFL904s - zumba

https://www.youtube.com/watch?v=juAWft7ndN4 - taniec cha cha

 

Życzę wam miłego tygodnia.

Pozdrawiam.

Materiał 02.06 - 05.06

W tym tygodniu skupiamy się nad następnym elementem technicznym koszykówki jakim jest poprawna technika rzutu z miejsca. Zobaczcie filmik znajdujący sie poniżej i zaobserwujcie jak powinien wyglądac poprawny  rzut do kosza z miejsca. Zwróćcie uwagę na prawidłowe ułożenie nóg w czasie rzutu. Popatrzcie na pracę ręki rzucającej i wspomagającej.

https://www.youtube.com/watch?v=kT5ZYVr_3H8 - p.k. technika rzutu

Jeśli juz wiecie jak wygląda poprawny rzut z miejsca, teraz sam wykonaj na podwórku takie rzuty. Za kosz może służyć kubeł na śmieci lub inny przedmiot. Wszystko zależy od twojej pomysłowości.

Nadal wzmacniamy swoje mięśnie. Po ćwiczeniach z krzesłem zróbcie ćwiczenia wzmacniające mięśnie całego ciała, które znajdziecie na filmiku poniżej. Ilość powtórzeń i czas przerw dawkujecie według swoich możliwości.

https://www.youtube.com/watch?v=Eso66q7XLDM - ćw. wzmacniające całe ciało

https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 - ćw. z krzesłem

 

W tym tygodniu elementem technicznym z piłki nożnej jest żonglerka piłką.

Element ten wykonujecie na ocenę. Kręcicie krótki filmik pokazujący jak żonglujecie piłką i przesyłacie na adres: . Na wasze filmiki czekam do piątku (05.06.)

Pamiętajcie, przed wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia należy się porządnie rozgrzać !

Ćwiczcie zawsze w bezpiecznym miejscu !

Powodzenia.

 

Pozdrawiam

Leszek Micał

do góry