Unia Europejska - Projekty

Klasa 7a

Materiały do opracowania.

Język polski 

19.03

T: O komizmie w Zemście Aleksandra Fredry.
 
1.      Przepisz do zeszytu notatkę.
KOMIZM - konieczny składnik komedii wywołujący reakcję w postaci śmiechu i wesołości, ale wykluczający emocje negatywne, np. odrazę, litość.
KOMEDIA - gatunek literacki zaliczany do dramatu, którego cechami charakterystycznymi są lekka, pogodna tematyka, komizm i szczęśliwe zakończenie.
 
Rodzaje komizmu:
- sytuacyjny (zabawne dla odbiorcy układy zdarzeń i sytuacji między bohaterami, np. nieporozumienia, zamiana ról),
- słowny (wyraża się w odpowiednio prowadzonym dialogu),
- postaci (odpowiedni sposób ukształtowania postaci).
2. Znajdź w dramacie i zapisz przykłady komizmu sytuacyjnego (akt IV, scena 5; akt I, scena 8 i akt II, scena 2; akt II, scena 7; akt I, scena 7; akt I, scena 2) i słownego (akt IV, scena 5; akt II, scena 5; akt III, scena 1; akt IV, scena 6; akt II, scena 7).
3. Która z postaci - według ciebie - jest w utworze najbardziej komiczna i dlaczego? Odpowiedź zapisz w zeszycie.

17.03

1 cz2 cz

 lektury

 1. Zapoznaj się z filmemyoutube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c
 2. Zredaguj notatkę biograficzną o Aleksandrze Fredrze, w której uwzględnisz informacje o:

- czasie narodzin i śmierci,

- pochodzeniu i zajęciu,

- wykształceniu,

- ważniejszych wydarzeniach z życia,

- najważniejszych utworach.

 1. Wymień głównych bohaterów dramatu i określ relacje między nimi.
 2. Wymień bohaterów pobocznych.
 3. Określ, kiedy, jak długo i gdzie się toczy akcja.
 4. Sporządź plan wydarzeń.
 5. Wyjaśnij, jaki jest związek tytułu z treścią komedii. Kto, na kim i za co się mścił i do czego przyczyniła się zemsta?

 

Po powrocie do szkoły będzie sprawdzana realizacja zadań.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez Librus.

Język angielski

 Grupa Z

19.03

Temat: Environmental problems.

Dziś zajmiemy się słownictwem związanym z ekologią. 

W podręcznikach na str. 102 zadania 1-4. Korzystając ze słowników z tylu książki lub innych przetłumaczcie nowe słownictwo i wykonajcie te 4 zadania w zeszycie. Wieczorem na grupie podam odpowiedzi. 

Pozdrawiam.

Dla chętnych

https://engly.pl/tasks/text_task/530

https://engly.pl/tasks/connect_task/531

17.03

Powoli zaczniemy pracować nad nowym rozdziałem w podręcznik, gdyż 5 jest już podsumowany. 

Temat: On Thin Ice- praca z tekstem.

Proszę przeczytać test ze strony 100-101, wypisać nieznane słownictwo z tabeli pod tekstem razem z polskimi odpowiednikami (patrz tył podrecznika) i wykonać następujące zadania do zeszytu:

 • 3- dopasuj nagłówki do kolejnych fragmentów tekstu,
 • 4- odpowiedz w zeszycie całymi zdaniami na zadane pytania,
 • 6- połącz przeciwności.

 W razie trudności ze zrozumieniem słownictwa, można korzystać ze słowników internetowych https://www.diki.pl/ lub https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/ . W razie pytań lub trudności zachęcam do kontaktu. 

Pozdrawiam serdecznie.

13.03

Na stronie 92-93 w podręczniku mamy przykładowy e-mail z opisem święta, w którym któs wziął udział. Proszę przeanalizować przykład i przydatne zwroty. Zadaniem jest napisanie e-maila na temat święta/ uroczystości/ imprezy, w której wzięliście udział (gdzie, kiedy, co się tam działo, jak się bawiliśmy). Ilość słów 50-120. Proszę używać odpowiednich czasów przeszłych i słownictwa z rozdziału 5 (poznanego dotąd). Prace do sprawdzenia można przesyłać na adres  lub przez Librus. Można też przynieść po powrocie do szkoły.

W razie pytań- służę pomocą przez Librus, e-mail lub inne komunikatory.

Grupa ŚZ

20.03

Wykonać online dwa testy:   https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/present-perfect

A tu wydrukować lub wpisać do zeszytu te dwa testy i rozwiązać je:  https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/past-perfect

Dla chętnych - online: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/present-perfect-simple-and-continuous

19.03

Temat: Environmental problems.

Dziś zajmiemy się słownictwem związanym z ekologią. 

W podręcznikach na str. 102 zadania 1-4. Korzystając ze słowników z tylu książki lub innych przetłumaczcie nowe słownictwo i wykonajcie te 4 zadania w zeszycie. 

Pozdrawiam.

Dla chętnych

https://engly.pl/tasks/text_task/530

https://engly.pl/tasks/connect_task/531

17.03

Powoli zaczniemy pracować nad nowym rozdziałem w podręcznik, gdyż 5 jest już podsumowany. 

Temat: On Thin Ice- praca z tekstem.

Proszę przeczytać test ze strony 100-101, wypisać nieznane słownictwo z tabeli pod tekstem razem z polskimi odpowiednikami (patrz tył podrecznika) i wykonać następujące zadania do zeszytu:

 • 3- dopasuj nagłówki do kolejnych fragmentów tekstu,
 • 4- odpowiedz w zeszycie całymi zdaniami na zadane pytania,
 • 6- połącz przeciwności.

 W razie trudności ze zrozumieniem słownictwa, można korzystać ze słowników internetowych https://www.diki.pl/ lub https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/ . W razie pytań lub trudności zachęcam do kontaktu. 

Pozdrawiam serdecznie.

Tytuł: Materiał edukacyjny dla uczniów klas 6 - 7

Poniżej link do zadań online, które uczniowie klas 6 - 7 mają wykonać w domu w ramach e-nauczania na czas od 12 do 25 marca:
gramatyka:
https://liblink.pl/AMiPth31pl
słownictwo:
https://liblink.pl/KJOkUGpN6o
język angielski na codzień:
https://liblink.pl/R6RqsuPEt3
przetestuj się:
https://liblink.pl/y7dG5WKIkZ
wszystkie kategorie razem:
https://liblink.pl/ZiMGd5WnBj

Proszę, aby uczniowie rozwiązywali zadania oraz grali w gry edukacyjne online na tej stronie internetowej zgodnie z wyborem danej kategorii.

Oprócz tego proszę, aby w formie powtórzenia i utrwalenia materiału, uczniowie grali w gry edukacyjne z języka angielskiego: https://www.gamestolearnenglish.com/?fbclid=IwAR1QB_fwH_7qLVjlaFFFCTpy0LsldAcew89-Cm5JnLqsJbfRNCC0eb1I-xA

 

Na stronie 92-93 w podręczniku mamy przykładowy e-mail z opisem święta, w którym któs wziął udział. Proszę przeanalizować przykład i przydatne zwroty. Zadaniem jest napisanie e-maila na temat święta/ uroczystości/ imprezy, w której wzięliście udział (gdzie, kiedy, co się tam działo, jak się bawiliśmy). Ilość słów 50-120. Proszę używać odpowiednich czasów przeszłych i słownictwa z rozdziału 5 (poznanego dotąd). Prace do sprawdzenia należy przynieść po powrocie do szkoły.

W razie pytań- służę pomocą przez Librus.

Matematyka 

18.03

matemat 

Witam drodzy Uczniowie.
W związku z zaistniałą sytuacją będziemy realizowali nowy dział, który jest dla Was znany i jest powtórzeniem. Proszę przepisać lekcję do zeszytu i rozwiązać zadania.

matematyka

Mirela Zgrzędek

 Biologia 

17.03

Zachęcam uczniów, aby przygotowali się do poprawy sprawdzianów z układu oddechowego oraz krwionośnego i limfatycznego, które będzie można napisać po powrocie do szkoły.

 

 Każdy uczeń sam wykonuje plakat na temat „Dbam o siebie” uwzględniając wiele czynników wpływających na nasze zdrowie.

Przypominam, że wykonanie, wielkość liter oraz hasła, które są możliwie krótkie, ale trafiające w sedno problemu najbardziej przemawiają. Proponuję przystępować do wykonania pracy w sposób uporządkowany i przemyślany. Najpierw zająć się wyszukiwaniem materiałów następnie je pogrupować. Potem zająć się tworzeniem tekstu do swojej pracy. Ostatnia faza to estetyczne wykonanie, na które też potrzeba czasu. Myślę, że jeśli kilka dni poświęcicie na tę pracę nie tylko zyska ona ładną formę, ale ważniejsza rzecz pochylicie się nad swoim zdrowiem. Będzie to działanie bardziej przemyślane i powinno zaowocować w Waszym życiu. Jeszcze raz apeluję, abyście nie śpieszyli się ani nie żałowali czasu na to zadanie.

Po powrocie do szkoły sprawdzę Wasze plakaty.

Chemia 

17.03

Uczniowie chętni rozwiązują zadania, które są w podręczniku, a nie były rozwiązane. Można wybierać sobie tematy, albo rozwiązywać wszystkie od początku.

 

Uczniowie rozwiązują zadania 1, 2, 3, 4, 5/150 str. oraz zadania 7, 8 ze str. 158. Rozwiązania muszą zawierać jednostki i pisemną odpowiedź.

Po powrocie do szkoły zadania sprawdzę.

Fizyka 

18.03

Proszę o wykonanie ćwieczeń od 1-12 ze strony https://epodreczniki.pl/a/predkosc-droga-i-czas/DMfGBqT9v - temat: Prędkość, droga, czas. Rozwiązujecie je i sprawdzacie odpowiedzi, natomiast ćwiczenie 10 i 11 ( i tylko te) wykonujecie w zeszycie.
Ponadto w zeszytach proszę zamienić jednostki :

540m/s =  … km/h

12 m/s = ……km/h

108m/s = ……km/h

20m/min=……km/h

500 km/h =……m/s

    Myślę, że zadania nie sprawią wam żadnego problemu. Gdyby jednak, to służę pomocą przez Librusa.  Pozdrawiam.

 

Proszę w zeszytach ułożyć krzyzówkę z hasłem KINEMATYKA.Pytania do krzyżówki zamieścić w zeszycie.

Proszę wykorzystać wiadomości zamieszczone w podręczniku na stronie 122-133.
W razie pytań służę pomocą poprzez  Librus.

Geografia 

Proszę przeczytać temat z podręcznika  Czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa / str.143-146/ i odpowiedzieć do zeszytu na pytania 1 i 2  na str. 146. Osoby ktore nie mają zeszytu / zostaly w szkole do sprawdzenia ostatniej pracy/przygotują zadanie na kartce.

Historia 

20.03

Poniższe zadania można wydrukować/przepisać lub przesłać odpowiedzi na ibrudny@o2.pl  Zadania odnoszą się do tematu na I wojna światowa na ziemiach polskich s. 170-175

Przypominam cały czas czytamy i utrwalamy lekcje z działu I wojna światowa.

 

 1. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

Wydarzenie chronologicznie pierwsze

A

B

C

D

Wydarzenie chronologicznie ostatnie

A

B

C

D

 

 1. Internowanie Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu
 2. Objęcie przez Józefa Hallera dowództwa nad Błękitną Armią
 3. Utworzenie I Korpusu Polskiego w Rosji
 4. Szarża polskich legionistów pod Rokitną

 

 1. Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenie

„Pomijając tak istotne określenie, jak Niepodległa Polska, Niepodległa Ojczyzna, rząd polski lub osoba króla, nie zawiera rota [treść przysięgi] w sobie zapowiedzi spełnienia tych dążeń i celów, dla których Legiony Polskie przez trzy lata przy ofiarnej pomocy całego narodu walczyły na polach bitew […]. Zważywszy, iż dane przeciwne składaniu tej roty są przeważające - złożenie jej w obecnych warunkach korpus 6 pułku Legionów Polskich uważa za niemożliwe”

Na podstawie tekstu, przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C

Opisana w tekście decyzja doprowadziła do 2.1. ______________________ . Do wydarzenia tego doszło w 2.2. ________________. W jego wyniku rozwiązano 2.3. _______________

 • wymarszu Kompanii Kadrowej B. bitwy pod Kaniowem               C. kryzysu przysięgowego
 • 1916 B. 1917                                             C. 1918
 • II Brygadę Legionów B. I i III Brygadę Legionów           C. II Korpus Polski

 

 1. Oceń czy poniższe zdania są prawdziwe, zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” przy fałszywych.

 

Roman Dmowski prowadził aktywną działalność na rzecz utworzenia polskich oddziałów u boku państw centralnych

P

F

W 1917 roku założono nowy Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Petersburgu

P

F

Przedstawiciel KNP Ignacy Jan Paderewski propagował sprawę polską w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

P

F

 

 

Poniższe zadania można wydrukować lub przepisać i oddać na lekcji lub przesłać odpowiedzi na ibrudny@o2.pl . Zadania odnoszą się do tematu na frontach I wojny światowej z podręcznika s. 161-167

Przypominam cały czas czytamy i utrwalamy lekcje z działu I wojna światowa.

 

 1. Oceń czy poniższe zdania są prawdziwe, zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” przy fałszywych.

 

Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej był zamach na austriackiego arcyksięcia, przeprowadzony w Sarajewie przez serbskiego nacjonalistę

P

F

Wojnę rozpoczął jednoczesny atak Francji i Rosji na Niemcy i Austro-Węgry

P

F

Wielka Brytania wysłała swoje wojska do Francji,  by wesprzeć oddziały francusko-belgijskie stawiające opór najeźdźcom

P

F

Podczas bitwy pod Marną w 1914 roku wojskom niemieckim udało się zatrzymać natarcie francusko-belgijskie i zastosować plan wojny błyskawicznej.

P

F

Niemcy próbowali zastosować plan wojny błyskawicznej, który zakładał prowadzenie walk na stałej linie frontu i walk pozycyjnych.

P

F

Do jednej z największych i najkrwawszych bitew I wojny światowej doszło w 1916 r. pod Verdun.

P

F

 

 1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i ją zaznacz.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z końcowego okresu wojny, to:

 1. kapitulacja Austro-Węgier; przełamanie frontu zachodniego przez siły ententy; podpisanie rozejmu z Niemcami w Compiegne; podpisanie pokoju brzeskiego
 2. podpisanie pokoju brzeskiego; przełamanie frontu zachodniego przez siły ententy; podpisanie rozejmu z Niemcami w Compiegne; kapitulacja Austro-Węgier;
 3. podpisanie pokoju brzeskiego; przełamanie frontu zachodniego przez siły ententy; kapitulacja Austro-Węgier; podpisanie rozejmu z Niemcami w Compiegne;
 4. przełamanie frontu zachodniego przez siły ententy; podpisanie rozejmu z Niemcami w Compiegne; podpisanie pokoju brzeskiego; kapitulacja Austro-Węgier;

Informatyka

Komórka, adres, formuła

Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego

Zanim rozpoczniecie wykonywanie zadań, proszę o stworzenie na swoim komputerze folderu: Informatyka, a w nim podfolderu: Excel. Tutaj zapiszcie wszystkie pliki, które będziecie tworzyć w domu, a które później (napiszę kiedy) prześlecie pocztą do sprawdzenia. Do wykonania zadań potrzebny jest jeden z programów: LibreOffice Calc, Microsoft Excel lub arkusz Google (ten ostatni jest dostępny bezpłatnie dla każdego posiadacza konta Google - gmaila). Przed przystąpieniem do wykonania zadań proszę otworzyć link: https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1629 . Proszę zapoznać się z treścią pierwszego rozdziału: Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego, a następnie w dowolnej formie zrobić notatkę (może to być notatka w Wordzie, PowerPoincie - ważne, żeby została zapisana w Waszym folderze). W notatce powinny się znaleźć wyjaśnienia następujących pojęć: arkusz kalkulacyjny, adres komórki, skoroszyt, tabela, wiersze, kolumny, komórka, formuła, pasek formuły. Postarajcie się zapisywać notatkę własnymi słowami.  W razie pytań proszę o kontakt najlepiej za pośrednictwem Messengera lub Librusa.

Język niemiecki 

18.03

Temat: Mein bester Freund ... - opis przyjaciela.
1. Macie przepisane cechy charakteru str. 60 zad. 3b? Jeśli nie to je przepiszcie i przetłumaczcie (wyrazy pod obrazkami + wyrazy z tabelki).
2. Przepisz do zeszytu zdania na temat Tomka.
a) Mein bester Freund heiBt Thomas.
b) Er ist 13 Jahre alt und wohnt in Skrzyszów.
c) Thomas besucht die Klasse 7a.
d) Er ist sympathisch und nett.
e) In seiner Freizeit spielt er Computer.
f) Wir lernen und hören zusammen Musik.
g) Ich finde ihn humorvoll und ungeduldig.
3. Opisz teraz Tinę według podanych punktów. Wzoruj się na zadaniu poprzednim. Pamiętaj, żeby zastąpić "ER" przez "SIE" "IN SEINER" przez "IN IHRER".
a) Meine beste Freundin ..............
b) 15 Jahre alt; Rybnik
c) 8b
d) hilfsbereit und geduldig
e) Gitarre spielen
f) singen Lieder (śpiewać piosenki), Volleyball spielen
g) zamiast "ihn" piszecie "sie" launisch und lustig
4. Zróbcie w ćwiczeniach zadanie 2 i 3 str.39
 
Powtarzajcie sobie materiał.

Muzyka 

 W ramach powtórzenia proszę o obejrzenie audycji muzycznej o Fryderyku Chopinie https://www.youtube.com/watch?v=myD-LXvDJ6I   Proszę o przygotowanie prezentacji multimedialnej o kompozytorze (około 10 slajdów od narodzin do śmierci Fryderyka Chopina). Zachęcam także do rozwiązania quizu  www.learningapps.org (wybieramy: przeglądaj aplikacje, muzyka, Fryderyk Chopin). W wolnym czasie zachęcam do posłuchania utworów Chopina. Życzę miłego muzykowania. Pozdrawiam

Plastyka 

WIELKANOCNY ZAJĄC- MALARSTWO
Uczeń wykonuje swoją pracę artystyczną na kartce papieru o formacie A4, farbami akrylowymi lub plakatowymi. 
Uczeń swobodnie podchodzi do tematu przedstawiając swój warsztat i kreatywne myślenie. (2 godz. lekcyjne)

Religia

19.03

-Zastanów się i wpisz w krzyż, który rysowaliśmy w zeszycie na lekcji, jakich wartości nie można zdobyć za pieniądze.

- Proszę abyście w czwartek (19.03)  uczestniczyli on-line we Mszy Świętej Szkolnej (o godzinie 17.00) i bezpośrednio po niej w Drodze Krzyżowej za pośrednictwem strony internetowej: http://www.skrzyszowparafia.pl/

16.03

 1. Wymyśl hasło promujące czytanie Pisma Świętego. Wieczorem, jako modlitwę przeczytaj dowolny fragment Pisma Świętego.
 2. Każdego wieczora o 20.30 z naszego kościoła transmitowana jest modlitwa różańcowa. Postaraj się dołączyć do modlitwy wchodząc na stronę internetową naszej parafii http://www.skrzyszowparafia.pl/ lub pomódl się sam na swoim różańcu.

WDŻ

 

W-F

 

 Dziewczyny 

W związku z czasową przerwą od szkoły ( to nie są ferie) zalecam, aby każda w swoim zakresie pamiętał o ruchu.

Prowadź kartę aktywności fizycznej. Karta powinna zawierać : Imię i nazwisko uczennicy, datę , rodzaj aktywności fizycznej      ( przysiady, skoki przez skakankę, pompki, „ deska”,pajacyki, brzuszki), czas aktywności

Imię i nazwisko:

Data:

Rodzaj aktywności

Czas aktywności

16.03.2020

Przysiady

5 minut

 

Dodatkowo trening z youtuba  dla chętnych: https://www.youtube.com/watch?v=Q6ZCzExbbeo

Lub https://www.youtube.com/watch?v=OFx1cicEn8U

Ćwiczymy na miarę swoich możliwości

Uważajcie na siebie i do zobaczenia w szkole :)

Chłopcy

 https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/?fbclid=IwAR3Ykbcm2UoPTcmLKyI_4oMl8O0Yl7IcI-5q24ZYTSu2CxIWVFwbzgRndzI

 

do góry