Unia Europejska - Projekty

Klasa 8b

Materiały do opracowania.

Egzamin

Codziennie wchodzimy w podany link i do zeszytów z 3 przedmiotów rozwiązujemy podany zestaw. Po południu sprawdzamy odpowiedzi i zaznaczamy w zeszycie poprawność wykonanych zadań.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Język polski 

19.03
Temat: Romantyczny wzór patrioty w czasach powstania listopadowego.

1. Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/kim-byl-pulkownik/DBPU7W5Jz
2. Przepisz notatkę do zeszytu.
Adam Mickiewicz napisał "Śmierć Pułkownika"- podobnie jak "Redutę Ordona"- po klęsce powstania listopadowego. Poeta poświęcił swój wiersz postaci autentycznej, litewskiej szlachciance Emilii Plater, która brała udział w walkach powstańczych.
Wiersz jest hołdem złożonym kobiecie- powstańcowi. Emilia nie waha się poświęcić życia w obronie kraju. Poeta nadaje jej cechy heroiczne- ukazuje jako wzór żołnierza, wiernego sprawie do końca. Gloryfikuje jej postawę poprzez porównanie do dawnych rycerzy- bohaterów polskiej historii np. Stefana Czarneckiego.
3. Następnie wykonaj ćwiczenia, odpowiedzi zapisz  w zeszycie
I Co wiesz o powstaniu listopadowym?
II Wymień kilka postaci historycznych związanych z powstaniem listopadowym.
III  W kilku zdaniach opowiedz  historię, która stała się tematem wiersza pt. „Śmierć Pułkownika”.
IV Wymień elementy wojskowego rynsztunku, z którym chciała się pożegnać bohaterka.
V Kto i w jaki sposób reagował na zbliżająca się śmierć Pani Pułkownik, możesz posłużyć się cytatami z tekstu.
VI Wypisz wszystkie określenia, którymi nazwano tytułową bohaterkę.
VII Wyjaśnij, na czym polega wyjątkowość opisywanego wodza.
VIII Kiedy pojawia się imię i nazwisko tytułowej bohaterki, w którym momencie? Czemu służy taki zabieg poety?

4. Zadanie na wtorek:
Na jednej ze stron internetowych toczy się dyskusja, dlaczego warto pomagać innym. Zabierz głos w dyskusji. Napisz komentarz, w którym przedstawisz swoje stanowisko i poprzesz je dwoma argumentami (minimum 100 słów). Proszę przesłać mailem.

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

Witajcie
Przesyłam kolejny zakres materiału dotyczący "Syzyfowych prac".

I Proszę przypomnieć sobie po raz kolejny informacje dotyczące "Syzyfowych prac" https://www.youtube.com/watch?v=dn1sL8yzDR8
II Następnie w formie pisemnej odpowiedz na pytania (do zeszytu):
- jakie rozterki przeżywa Marcin Borowicz w związku z pierwszą miłością,
- kiedy i gdzie spotyka Birutę,
- jak zachowywała się dziewczyna podczas przypadkowych spotkań z Marcinem.
III Uzupełnij plan wydarzeń:
1. Popołudniowy spacer Biruty aleją klerykowskiego parku.
2. Dostrzeżenie na twarzy chłopca smutku i przygnębienia.
3........................................................................................................
4.........................................................................................................
5. Wzajemna deklaracja uczuć.
6.............................................................................................................
7.............................................................................................................
Pamiętaj o równoważnikach zdań. Wskaż w swoim planie zdarzenie, które będzie stanowić punkt kulminacyjny.

IV Uzupełnij zdania w taki sposób, aby informacje w nich zawarte były zgodne z treścią lektury.
.............................................................zwana Birutą była pierwszą wielką miłością Marcina Borowicza. Chłopiec spotykał ją w parku, jednak nigdy z nią nie.....................................Nie miał możliwości bliżej poznać dziewczyny, ponieważ wolny czas wypełniały jej.....................................Kiedy Biruta wraz z rodziną wyjechała ..............................., Marcin się załamał.
V Uzupełnij schemat:
ZAKOCHANA OSOBA
- serce bije.....................................
- ręce...............................................
- nogi są jak z ................................
- czuje radość, niepokój,......................

Zadanie dla wszystkich na czwartek: Przekształć poniższy fragment tekstu w taki sposób, aby pojawił się w nim dialog. Zapisz każdą wypowiedź od nowego wiersza i myślnika.
Zaniepokojona dziewczyna podeszła do siedzącego na ławce chłopca i zapytała, co się stało. Marcin ze smutkiem odpowiedział, że czuje się bardzo nieszczęśliwy. (Proszę przesłać mailem do czwartku 19.03).


Zadanie na czwartek: zapoznaj się z treścią utworu A. Mickiewicza "Śmierć Pułkownika" https://www.youtube.com/watch?v=05aor0qs9-M 
W czwartek podam zakres materiału dotyczący utworu "Śmierć Pułkownika" (przypominam, że jest to tekst z zakresu lektur obowiązkowych).

Dla chętnych na czwartek wypracowanie (proszę przesłać mailem do 19.03) Napisz przemówienie do............., w którym uzasadnisz potrzebę dostrzegania drugiego człowieka. Odwołaj się w nim do dwóch argumentów: jednego z listy lektur obowiązkowych i drugiego  z życia- obecnej sytuacji, która wstrząsnęła światem. (minimum 200 słów).

Przypominam, że dzisiaj upływa termin przesłania charakterystyk i rozprawek. W razie pytań proszę o kontakt poprzez Librus lub drogą mailową.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

 

 lektury

Znajomość lektury "Syzyfowe prace".

https://klp.pl/syzyfowe-prace/ Zapoznaj się z informacjami na temat lektury "Syzyfowe prace".
Napisz charakterystykę Marcina Borowicza i prześlij na adres:  - do 17.03
Proszę również o przesłanie zadania domowego (rozprawki) z 12.03 również na adres: 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt ze mną poprzez dziennik Librus lub e-mail.

Język angielski 

 Grupa Z

20.03

Uzupełnijcie zadania online i w zeszycie zapiszcie te, które sprawiły Wam trudność.

https://engly.pl/tasks/text_task/1059

https://engly.pl/tasks/text_task/1060

Dla chętnych:

https://engly.pl/tasks/text_task/1061

https://engly.pl/tasks/text_task/1062

18.03

Podręcznik str.  97 zadanie 2 i 4 (do czytanki obok) + strona 98 zadanie 2 i 7.  W razie pytań - zapraszam na messengerze na grupie lub indywidualnie.

Pozdrawiam

13.03

Ćwiczenia strony 106-109 - zadania z testu egzaminacyjnego od nr. 4 do 15. Ćwiczenia obejmują materiał z rozdziałów 1-10, czyli nie ma tam żadnych nowych zagadnień.

W razie pytań- służę pomocą na grupie lub poprzez Librus. 

Grupa ŚZ

20.03

Uzupełnijcie zadania online i w zeszycie zapiszcie te, które sprawiły Wam trudność.

https://engly.pl/tasks/text_task/1059

https://engly.pl/tasks/text_task/1060

Dla chętnych:

https://engly.pl/tasks/text_task/1061

https://engly.pl/tasks/text_task/1062

18.03

Podręcznik str.  97 zadanie 2 i 4 (do czytanki obok) + strona 98 zadanie 2 i 7.  W razie pytań - zapraszam na messengerze na grupie lub indywidualnie.

Pozdrawiam

13.03

 Ćwiczenia strony 106-109 - zadania z testu egzaminacyjnego od nr. 4 do 15. Ćwiczenia obejmują materiał z rozdziałów 1-10, czyli nie ma tam żadnych nowych zagadnień.

W razie pytań- służę pomocą na grupie lub poprzez Librus. 

Matematyka 

 

20.02

Dla chętnych

zad

19.03

                                                     
 Webinary powtórkowe z matematyki
    Z myślą o uczniach, którzy w najbliższym czasie będą realizować program nauczania poza szkołą, zespół
Pi-stacji zaplanował webinary powtórkowe dla ósmoklasistów , które tak jak wszystkie zasoby projektu będą udostępnione za darmo - poniżej szczegółowy harmonogram:
 
Wszystkie spotkania będą zaczynać się o godz. 19.00.
 
 
Aby wziąć w nich udział, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy punktualnie zjawić się na kanale YouTube.com/c/PistacjaMatematyka klikając na link wskazany przy wybranym terminie.

Więcej „pewniaków egzaminacyjnych” można znaleźć w materiale „Powtórka last minute przed egzaminem” na stronie Pi-stacji.

Zachęcamy Was bardzo do udziału w tych webinariach ! Pozdawiamy i życzymy owocnej pracy!

18.03

Codziennie wchodzimy w podany link i do zeszytu z matematyki rozwiązujemy podany zestaw. Po południu sprawdzamy odpowiedzi i zaznaczamy w zeszycie poprawność wykonanych zadań.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Dodatkowo w ramach utrwalenia proszę rozwiązać następujący quiz:

quizizz.com/join/quiz/5e6bf8f8a563ee001b42abcd/start?from=soloLinkShare&referrer=5c44ddd8b79c04001adad846

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez dziennik Librus.

Zestaw zadań część II.

zad. 2

Obliczenia procentowe.
Proszę rozwiązać do zeszytu następujące zadania z podręcznika:
str. 165 zadania 1, 4, 5, 6.

Po powrocie do szkoły będzie sprawdzona realizacja zadań.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nauczycielem poprzez dziennik Librus.

Biologia 

  17.03

W zeszytach proszę odpowiedzieć pisemnie: ćwiczenia 1, 2, 3 ze strony 128 oraz 3 ze strony 124. Po powrocie do szkoły sprawdzę to zadanie domowe.

Uczniowie zainteresowani odpowiadają w zeszytach na pytania, które znajdują się pod omówionym już tematem.

Chemia 

 17.03

Uczniowie uzupełniają w zeszytach ćwiczeń wszystkie tematy związane z alkoholami i kwasami karboksylowymi. Po powrocie do szkoły sprawdzę.

EDB 

 

Fizyka 

 18.03

 Jedno z zagadnień do egazminu  z matematyki dotyczny wiadomości z fizyki.Chodzi o obliczenie drogi przy danej prędkości i czasie, prędkości przy danej drodze i czasie, czasu przy danej drodze i prędkości oraz stosowania jednostek prędkości km/h i m/s. Dlatego proszę o wykonanie ćwieczeń od 1-12 ze strony https://epodreczniki.pl/a/predkosc-droga-i-czas/DMfGBqT9v - temat: Prędkość, droga, czas. Rozwiązujecie je i sprawdzacie odpowiedzi, natomiast ćwiczenie 10 i 11 ( i tylko te) wykonujecie w zeszycie.
    Myślę, że zadania nie sprawią wam żadnego problemu. Gdyby jednak, to służę pomocą przez Librusa.  Pozdrawiam.
 
Proszę w zeszytach ułożyć krzyzówkę z hasłem OPTYKA.Pytania do krzyżówki zamieścić w zeszycie.
Proszę wykorzystać wiadomości zamieszczone w podręczniku na stronie 212-222.
W razie pytań służę pomocą poprzez  Librus.

Geografia 

 Proszę przeczytać temat z podręcznika  Wielkie kataklizmy klimatyczne/ str.100-104/. Proszę napisać do zeszytu notatkę według punktów:
1. Cyklony tropikalne/ huragany/:
a/ miejsce powstawania
b/krotki opis
c/ skutki dla środowiska przyrodniczego
d/skutki dla człowieka
e/ środki bezpieczeństwa
2. Tornada
3. Powodzie
Tornada i powodzie opisujemy według tych samych punktów co cyklony.Prace będę oceniać po powrocie do szkoły.

Historia 

18.03

Tekst do zadania 1:

„ Lawinowo wzrastały sądowe represje za drobne „przestępstwa” polityczne, zwłaszcza za :rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” (przez co rozumiani m.in. „szeptankę” , czyli powtarzanie plotek), słuchanie „wrogich rozgłośni” czy lżenie narodu polskiego lub jego przywódców (w tym Stalina). […] Sąd Najwyższy uznał m.in. , że słuchanie zagranicznego radia w towarzystwie jest zbrodnią przeciwko pokojowi, a opowiadanie dowcipów politycznych zbrodnią stanu”

Na podstawie tekstu, przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C

W tekście scharakteryzowano działania sądów z czasów  1.1 ______________. W tym okresie najwyższą władzę w państwie sprawował 1.2 _____________ . Do porzucenia opisanych praktyk i rehabilitacji części ich ofiar doszło na skutek  1.3 _____________ .

1.1. A. budowy „drugiej Polski”                B. małej stabilizacji                        C. stalinizmu

1.2. A. Władysław Gomułka                       B. Bolesław Bierut                          C. Edward Gierek

1.3. A. października 1956 roku                  B. marca 1968 roku                       C. grudnia 1970 roku

Zadanie 2

Wstaw X obok stwierdzeń, które są prawdziwe w odniesieniu zarówno do wydarzeń z czerwca 1956 roku, jak i grudnia 1970 roku

 • Protesty objęły miasta położone na Wybrzeżu
 • Do spacyfikowania protestów władze wysłały wojsko
 • Strajk robotników zostały wywołane przez podwyżki cen
 • Świadkami demonstracji byli uczestnicy międzynarodowych targów handlowych
 • Na skutek działań podjętych przez władze śmierć poniosło co najmniej kilkadziesiąt osób

16.03

Proszę zobaczyć do końca film Generał Nil

Proszę czytać i utrwalać lekcje z działu „Polska po II wojnie światowej”

Wykonać do zeszytu z podręcznika  ćwiczenie 3 strona 163.

Informatyka

Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

Adresowanie mieszane

Zanim rozpoczniecie wykonywanie zadań, proszę o stworzenie na swoim komputerze folderu: Informatyka, a w nim podfolderu: Excel. Tutaj zapiszcie wszystkie pliki, które będziecie tworzyć w domu, a które później (napiszę kiedy) prześlecie pocztą do sprawdzenia. Do wykonania zadań potrzebny jest jeden z programów: LibreOffice Calc, Microsoft Excel lub arkusz Google (ten ostatni jest dostępny bezpłatnie dla każdego posiadacza konta Google - gmaila). Przed przystąpieniem do wykonania zadań proszę otworzyć link: https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1629 - tutaj możecie przypomnieć sobie, jak się tworzy formuły, co to jest adresowanie względne i bezwzględne. Następnie otwórzcie link: https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1630 i zapoznajcie się z treścią pierwszego rozdziału: Adresowanie mieszane. Wykonajcie ćwiczenie 1 krok po kroku, zapiszcie je pod nazwą: Szkoła1, a następnie wykonajcie ćwiczenie 2 i zapiszcie je pod nazwą Szkoła2.  W razie pytań proszę o kontakt najlepiej za pośrednictwem Messengera lub Librusa.

Język niemiecki 

18.03

Mam nadzieję, że zrobiliście zdania z podanych linków. Zapiszcie proszę temat:

Thema: Gehen wir joggen? - wyrażanie propozycji.

 1. Przepiszcie do zeszytu słówka str. 62 zad. 4a i je przetłumaczcie.
 2. Przepiszcie do zeszytu przykładowy dialog.

- Gehen wir heute in den Park? (Czy idziemy dzisiaj do parku?)

- Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss zu Hause bleiben. (Przykro mi, nie mogę. Muszę zostać w domu).

 1. Wzorując się na podanym wyżej przykładzie napiszcie podobne dialogi wykorzystując podane wyrazy.

Pierwsze zdanie musi zaczynać się od GEHEN WIR + podany wyraz.

W kolejnym zdaniu należy napisać "Przykro mi, nie mogę. Ich muss + podany wyraz".

 1. a) reiten (Jeździć konno) ----- meine Oma besuchen (Odwiedzić babcię).

W tym przypadku trzeba zadać pytanie :

-Czy idziemy dzisiaj pojeździć konno?

- Przykro mi, nie mogę. Muszę odwiedzić babcię.

 1. b) schwimmen - Hausaufgaben machen
 2. c) inlineskaten - mein Fahrrad putzen (myć rower)
 3. d) ins Kino - Deutsch lernen.
13.03
Temat: Ich kann sehr gut tanzen - czasowniki modalne.
 
Zobaczcie filmik przypominający jak się tworzy zdania z czasownikami modalnymi i wykonajcie zadania.

Religia

 19.03  W ramach katechezy proszę do zobaczenia filmu " Bezcenny dar" i napisać w zeszycie  swoją refleksję na temat tego filmu - na ocenę

WOS 

20.03

Kliknij w poniższy link. Zapoznaj się z tematem lekcji i wykonaj ćwiczenia

2,3,4,5,6,

https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DLHiRKLUI

 

17.03

Podręcznik str. 127 zad 4, 5, 6 - pisemnie do zeszytu

Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne według przydzielonych tematów. Proszę pracować indywidualnie w domu, nie w grupach. Gotowe prezentacje można wysłać do konsultacji na adres sfinks.biuro@op.pl lub przez librusa (link i pytania do prezentacji).

WDŻ

 

W-F

 Dziewczyny 

W związku z czasową przerwą od szkoły ( to nie są ferie) zalecam, aby każda w swoim zakresie pamiętała o ruchu. Podejmij wyzwanie ( udokumentowanie pisemne)

 1. Dokonaj pomiaru ciała ( waga, obwód brzucha, ud, łydki)
 2. Ćwicz systematycznie każdego dnia zgodnie z założeniami wybranego wyzwania.
 3. Wprowadź pomiary po zakończeniu.
 4. Napisz swoje wnioski i spostrzeżenia:
 • Czy wyzwanie było trudne?
 • Czy uzyskałaś spodziewany efekt/
 • Czy podejmiesz się jeszcze raz takiego wyzwania lub podobnego?

Wyzwanie brzuch: https://www.youtube.com/watch?v=NnjmEN0TuXg

Wyzwanie uda: https://www.youtube.com/watch?v=--ovupOBESg   

 Wyzwanie uda i łydki: https://www.youtube.com/watch?v=l5v0D2Hsgk0

Ćwiczymy na miarę swoich możliwości.

Uważajcie na siebie i do zobaczenia w szkole :)

Chłopcy

 https://hpba.pl/trening-stabilizacyjny-2/?fbclid=IwAR3Ykbcm2UoPTcmLKyI_4oMl8O0Yl7IcI-5q24ZYTSu2CxIWVFwbzgRndzI

 

 

do góry