Unia Europejska - Projekty

V a

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

plan

Język polski 

Witajcie

29.04.2020 r. (środa)

Temat: Wykrzyknik - znak pełen emocji!

 1. Przeczytajcie nową wiadomość z podręcznika na stronie 191, a następnie przepiszcie do zeszytu informację z każdej kropki.
 2. W zeszycie ćwiczeń zróbcie  zadanie 3 ze str. 97 oraz całą stronę 98.
 3. Prześlijcie zdjęcie strony 98 od razu po jej wykonaniu.

 

30.04.2020 r. (czwartek)

Temat: Jak rozjaśnić obraz świata ?

 1. Zastanówcie się, co czuliście w sytuacji, w której udzieliliście komuś bezinteresownej pomocy ?
 2. Zapiszcie w zeszycie krótką notatkę o poecie, który napisał wiersz pt. „Przepaść”.

Tadeusz Różewicz (lata życia: 1921-2014)

Był jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Przeżył II wojnę światową, którą w wielu swoich wywiadach nazywał piekłem.

 1. Otwórzcie podręcznik na str. 264 i przeczytajcie wiersz „Przepaść”.
 2. Zapiszcie kilka skojarzeń do słowa: przepaść (zad.1 str. 265)
 3. Odpowiedzcie na pytania:
 • O jakiej sytuacji mówi podmiot liryczny ?
 • Kto w niej uczestniczy ?
 • Jak rozumiesz ostatnią zwrotkę ?
 • Oceń postawę chłopca z wiersza: Uważam, że………………………………

 

Życzę Wam udanej majówki.

Odpocznijcie i nabierzcie sił. 

Do zobaczenia na lekcji on-line w poniedziałek, wtedy poproszę wybrane osoby o przeczytanie odpowiedzi z zadania 5.

 

Witajcie

Dzisiaj spotykamy się na lekcji on-line.

27.04.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Czas na powtórkę z mitologii.

 1. Na dzisiejszej lekcji spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące znajomości mitologii.
 2. Przekonamy się także, czy potrafimy czytać ze zrozumieniem.

Przypominam także, że we wtorek od 11.10 do 11.40 mamy kółko na platformie Teams, na które serdecznie zapraszam.

Do zobaczenia

 

28.04.2020 r. (wtorek)

Temat: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury.

 1. Otwórzcie podręcznik na str. 230 i 231.
 2. Przeczytajcie ze zrozumieniem wiadomości z tematu: „Mitologia na językach” i przyjrzyjcie się ilustracjom.
 3. Przepiszcie do zeszytu definicję: frazeologizmy- to inaczej związki wyrazowe   pochodzące z mitologii, które na stałe weszły do naszego języka.
 4. Zapiszcie w zeszycie współczesne znaczenie każdego frazeologizmu (zawsze jest to druga kropka pod obrazkiem)

Przykład:

 • Jabłko niezgody- oznacza przyczynę konfliktu, powód kłótni.
 • Koń trojański-
 • Nić Ariadny-
 • Paniczny strach-
 • Pięta Achillesa-
 • W objęciach Morfeusza-
 1. Wykonajcie w zeszycie zad. 1 ze strony 232 i prześlijcie na mój adres mailowy (we wtorek).

Życzę miłej pracy.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Język angielski

30.04

Temat: Piszemy wpis na blogu nt. Dessert Festival. ( 1 godzina lekcyjna- teams)

Podręcznik str. 95 zad 5 i 6. Wykonamy je wspólnie na teams.

Homework- Wpis na blogu na temat ulubionego festiwalu lub święta (do 14 maja na adres mailowy).

29.04

Temat: Ćwiczenia utrwalające materiał z rozdziału 6. (1 godzina lekcjyna- praca samodzielna do sprawdzenia w czwartek na Teams)

Wykonajcie zadania z ćwiczeń:

 • 1 i 2 str. 36 - słownictwo dot. świąt,
 • 1 i 2 str. 37 - wyrażenia z dialogu,
 • 1 i 2 str. 38 - be going to w przeczeniach.

28.04

Temat: Zaimki zwrotne - ćwiczenia gramatyczne. (1 godzina lekcyjna- Teams)

Notatka:

Zaimki zwrotne- się, siebie, samodzielnie:

myself- (ja) się

yourself- (ty) się

himself- (on) się

herself- (ona) się

itself- (ono) się

ourselves- (my) się

yourselves- (wy) się

themselves- (oni) się

np. I cut myself- przecięłam się.

 

Zadania, które wykonamy wspólnie na lekcji:

 • podręcznik ćw. 3, 4, 5 str. 89
 • ćwiczenia ćw. 3, 4 str. 35.

Matematyka 

30.04.2020r.

Temat: Miary kątów w równoległobokach.

 

Drodzy uczniowie  obliczymy wspólnie miary kątów w ćwiczeniu zamieszczonym na stronie  130. Z jakich własności korzystamy? Proszę teraz narysować równoległobok  i zaznaczyć  w nim kąty wewnętrzne. Sformułujemy i zapiszemy wnioski dotyczące tych kątów. Wykorzystamy poznaną wiedzę w zad. 1 i 2 str. 130 z podręcznika oraz w zad. 1 str. 32 zeszyt ćwiczeń. Obowiązkowo proszę dokończyć te podpunkty z zad. 1 w ćw. które pominiemy na lekcji oraz zad. 2. Dla chętnych  na plusa zad. 3 z kaktusem oraz superzagadka ze str. 130.

 Życzę owocnej pracy.

 

Realizacja tematu 27.04 - 29.04.2020r.

Temat : Równoległoboki i romby.

Drodzy uczniowie rozwiążemy wspólnie Ćw. A na str. 127. Proszę mi przypomnieć jakie położenie przyjmują dwa boki równoległe? Zapiszemy kolorem:

„Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, to równoległobok.”

„Równoległobok, który ma boki jednakowej długości, to romb.”

„Prostokąt i kwadrat są równoległobokami, a kwadrat jest również rombem.”

Narysujemy teraz równoległoboki i romby ze str. 127. Popatrzcie jak rysujemy równoległobok przy pomocy cyrkla i linijki w analogiczny sposób rysujemy romb. https://www.youtube.com/watch?v=dixf6TLtp3I.

Nieco inna konstrukcja jest przedstawiona na stronie 127 w podręczniku. Zapraszam do jej przeanalizowania. Rysujemy równoległobok o bokach długości 6cm i 4cm, oraz romb o boku długości 4 cm. Wewnątrz figur proszę narysować przekątne. Formułujemy i zapisujemy wnioski:

„Przekątne równoległoboku przecinają się w połowie.”

„Przekątne rombu przecinają się w połowie i są prostopadłe.”

Można również narysować romb zaczynając od narysowania dwóch prostopadłych, przecinających się w połowie przekątnych.

Utrwalimy wiadomości rozwiązując zad. 1 i 3 str.129. Przejdźmy do ćwiczeń zad. 4, 7, 12.  str. 29, 31. Samodzielnie proszę rozwiązać zad. 1, 2, 10, 14. Dla chętnych zad 6 i superzagadka str. 129, zad.11 str.31. W miarę wolnego czasu zachęcam do rozwiązania wybranych zadań w ćwiczeniach.

Biologia

27.04.

Temat: Sprawdzanie rozpoznawania pospolitych drzew i krzewów.

Geografia 

 1. Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej/ lekcja online/.
  2. Udostępniłam Wam z e. podręczników tematy: Pustynia; Przyroda pustyni; Pustynia lodowa; Przyroda wokół biegunów. Przeczytajcie te lekcje i zróbcie zadania interaktywne/ za zadania interaktywne  plusy lub kropki z aktywności/.
  3.Przeczytajcie również temat o pustyni lodowej i gorącej  z podręcznika od 127 do 135.
  4.Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń od str.76 do 78.
  5.Dla dociekliwych jest zadanie w ćwiczeniach na stronie 79.

Historia 

Temat:  Polska pod rządami Bolesława Krzywoustego 
Zapoznaj się z materiałem ze strony :
https://epodreczniki.pl/a/klotnie-w-rodzinie-ksiazecej-i-podzial-polski-przez-krzywoustego/DEeC7K1tQ

Wykonaj pisemnie do zeszytu:
ćwiczenie 1 ( relacja na temat śmierci biskupa Stanisława) oraz ćwiczenie 3 ( podział ziem pomiędzy Zbigniewem a Bolesławem ) 
Pozostała część tematu zostanie omówiona na lekcji online. 

Informatyka

 

Muzyka 

Temat: Na majówkę- majowe święta Polaków.

 

Drodzy Uczniowie!

Przed nami majowy weekend i święta z nim związane:

1 maj- Święto Pracy

2 maj- Święto Flagi

3 maj - Konstytucja 3 Maja.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu oraz krótką notatkę.
 2. „Mazurek Dąbrowskiego”-polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego  1927r. oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowa hymnu - nazywanego początkowo Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech - zostały napisane przez Józefa Wybickiego, który był przyjacielem generała  Dąbrowskiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany. 

 

I hymnem Polski była pieśń średniowieczna „Bogurodzica”(zachęcam do przesłuchania)

II hymnem była „Rota”(zachęcam do przesłuchania)

III hymnem „Mazurek Dąbrowskiego” (od 1927r.)

 

 1. Przypomnij sobie i wyrecytuj z pamięci 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Pamiętaj, że śpiewamy go z szacunkiem i powagą oraz w pozycji „na baczność”. Przygotuj się i zapraszam do odśpiewania hymnu

https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU

 

 1. „Mazurek 3 maja” („Witaj majowa jutrzenko”)- pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego.Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia jest stylizowana na mazurka.Pieśń przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie. 

 

Wysłuchaj pieśni https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8

 

Pamiętajcie, że ćwiczymy „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach, aby kolejne osoby mogły zagrać ją na następnej lekcji.

Życzę miłego muzykowania!

 

 

Plastyka  

Religia

Temat: Św. Bernadetta - wybrana przez Maryję

Lourdes (czyt. Lurd) to miasteczko we Francji, do którego pielgrzymują ludzie dotknięci różnymi chorobami. Tutaj Maryja objawiła się Bernadetcie. W Grocie Massabielskiej osiemnaście razy od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku. Podczas tych spotkań Maryja zwracała się do Bernadetty z różnymi prośbami, przekazała obietnicę i wyjawiła swoje Imię.

Zapisz notatkę w zeszycie:

Bernadetta Soubirous (czyt. Subiru) spełniła wszystkie pragnienia Matki Bożej. Orędzie z Lourdes jest nadal aktualne. Maryja potrzebuje ludzi, którzy będą się modlić.

Odszukaj w skarbczyku „Litanię loretańską” i przygotuj ją na najbliższą lekcję on-line.

Technika 

29.04

Szkice techniczne

Praca z zeszytem ćwiczeń

W-F

 DZIEWCZYNY 

( 27.04-29.04)

https://padlet.com/msichswitala/dd8cw11clesk4ksf

CHŁOPCY

27.04. -30.04

Witajcie

W tym tygodniu kolejna porcja ćwiczeń doskonalących podstawowe elementy techniczne z piłki koszykowej i piłki siatkowej.

Pamiętajcie o rozgrzewce !

Tutaj przesyłam wam link do fajnej rozgrzewki przy muzyce. Możecie go wykorzystać w swoich ćwiczeniach.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g

Teraz będziemy doskonalić odbicia sposobem dolnym.

Staracie się jak największą ilość razy odbijać piłkę nad sobą przynajmniej metr nad głowę, podobnie jak robiliście to sposobem górnym i wysyłacie mi krótki filmik.

Życzę powodzenia. Na wasze filmiki czekam do poniedziałku 04.05.2020 r.

Wysyłacie je na adres:

Tutaj przesyłam filmiki z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, oswajającymi z piłką i doskonalącymi odbicia.

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&t=88s 

https://www.youtube.com/watch?v=-9d1XWGb3_E

https://www.youtube.com/watch?v=JVUiHncywto

Dziękuję za przesłane filmiki z odbiciami sposobem górnym. Kto jeszcze nie zdążył wysłać to czekam.

Życzę powodzenia i do zobaczenia na platformie.

 

SKS

29.04.2020r.

Klasa 5a (lekcja na Microsoft Teams 11.10-11.40)

Nauka gry w szachy - skoczek.

https://www.youtube.com/watch?v=PIh3ehRVeB0

Zapoznaj się z zasadami gry.

do góry