Unia Europejska - Projekty

VII a

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

plan

Język polski 

Liczba jednostek lekcyjnych: 3
Forma i sposób sprawdzenia zadań: Microsoft Teams 
 
Temat: Utrwalamy wiadomości o środkach poetyckich (stylistycznych).
 
1. Wydrukuj notatkę i wklej do zeszytu lub przepisz.
 • EPITET- określenie rzeczownika wyrażone przymiotnikiem lub imiesłowem np. leśne niebo.
 • METAFORA (PRZENOŚNIA)- nietypowe zestawienie wyrazów, w którym zyskują one nowe, niedosłowne znaczenie. Metafory nie da się wytłumaczyć w sposób dosłowny np. "Żaglem łez nakryty", "Nie depczcie przeszłości ołtarzy", "Anioła widział w kobiecie, lecz ta mu serce rozdarła".
 • ANIMIZACJA (OŻYWIENIE) - przypisanie przedmiotom, pojęciom lub zjawiskom cech istot żywych np. "Zaświstaj cienko, a pobiegnie rzeka".
 • PERSONIFIKACJA (UOSOBIENIE) - nadanie przedmiotom, pojęciom, roślinom lub zwierzętom cech ludzkich np. 'Wściekłość podaje rękę łagodności".
 • PORÓWNANIE- zestawienie jednego zjawiska z innym za pomocą spójników: jak (jakoby), jakby, niby, niczym np. masz oczy jak gwiazdy, "Wóz nurza się i jak łódka brodzi".
 • ZDROBNIENIE- wyraz pomniejszający wielkość lub znaczenie wyrazu pierwotnego np. zajączek, Zosieńka, trawka.
 • ZGRUBIENIE- wyraz wyolbrzymiający i wzmacniający znaczenie wyrazy pierwotnego np. wąsiska, bucior.
 • SYMBOL- znak (postać, zdarzenie, przedmiot), który poza znaczeniem dosłownym wyraża treści głęboko ukryte; symbol jest wieloznaczny- czyli można go interpretować na wiele sposobów np. ogień- może symbolizować niebezpieczeństwo, zagrożenie, ciepło rodzinne, miłość, namiętność.
 • APOSTROFA- bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata (przedmiotu, osoby, bóstwa) np. "Gościu, siądź pod mym liściem"
 • PYTANIE RETORYCZNE- pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi np. "Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy ?"
 • WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY (ONOMATOPEJA)- wyraz naśladujący swym brzmieniem  rzeczywisty dźwięk    np."O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny/ I pluszcze...".
 • ANAFORA - celowe powtórzenie tego samego słowa na początku zdania, wersu lub strofy np.
"Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
Żem prawie nie znał rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi..."
 
2. Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/kiedy-nam-smutno/D13gfaFMC i uzupełnij ćwiczenie 5, 6, 9 - sprawdź sam siebie.
3. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń - str. 115 - 118 (zadania z gwiazdką na plusa).
4. W czwartek poproszę wybranych uczniów o przeczytanie odpowiedzi.
 
 
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Termin realizacji: 27.04.2020 r.
Forma i sposób sprawdzenia zadań: Microsoft Teams
 
Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.
 
1. Dzisiaj spotykamy się na lekcji on-line.
2. Przygotujcie zeszyty, podręczniki i ćwiczenia.

Do zobaczenia.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Witajcie

We wtorek spotykamy się na lekcji on-line, podczas której między innymi wrócimy do naszych zadań z poprzednich zajęć: sprawozdania z filmu i krzyżówki.

Do zobaczenia.

Język angielski

Grupa Z

29.04

Temat: Comparative & superlative forms - ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. (1 godzina lekcyjna- Teams)

 • Podręcznik str. 122 teoria i zad. 2
 • Ćwiczenia 1-5 w ćwiczeniach.

 27.04

Temat: The Nomads of Mongolia - słownictwo, praca z tekstem. (1 godzina lekcyjna)

Podręcznik str.118- 119- przeczytaj tekst, wypisz nowe słownictwo.

Wykonaj zadania nr 1, 3, 6, 7.

Sprawdzimy je na najbliższym spotkaniu na Teams.

 

Grupa śZ

 Teams od 10.30 do 11.00 - temat ze środy (29 kwietnia)

 

29 kwietnia (1 godz)

Temat: Appearance - wygląd.

podręcznik str.120 - 121 ex. 1,3,4,8,10,11, ćwiczenia str. 41 ex. 1-6

27 kwietnia (1 godz)

Temat: The Nomads of Mongolia - vocabulary and reading.

podręcznik str.118 - 119 ex. 1,3,5,6,7, ćwiczenia str. 40 ex. 1,3,4

Teams: 7ab ŚZ o godz. 10.30 do 11.00

 

Matematyka  

27.04

Temat:      Proporcja zadania

zad.1-10 str 181

- rozwiązywanie równań i zadań tekstowych za pomocą proporcji.

 

28.04 29.04

Temat: Podział proporcjonalny

Omówienie tematu na platformie, analiza przykładów z podręcznika,

zad. 1,2,4,5 str 183

zad.8,9, 10 str. 184

zad. 17, 18, 20 str. 185

 

30.04

Temat: Przekształcanie wzorów

zad. 1-7 str.187- podręcznik

Biologia 

28.04.

Temat: Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego

 

W notatce:

- wyjaśnijcie pojęcia: mózgowie, istota szara i biała, rdzeń kręgowy

- wypiszcie funkcje: mózgu, móżdżku, pnia mózgu, płatów mózgu, rdzenia kręgowego

Chemia

chem

27.04.

Temat: Woda jako rozpuszczalnik

 

W notatce:

- wyjaśnijcie pojęcia: dipol, rozpuszczanie, emulsja

- wypiszcie od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji

 

Temat: Rodzaje roztworów

 

W notatce:

- wyjaśnijcie pojęcia: roztwór właściwy, koloid, zawiesina, roztwór nienasycony, nasycony, przesycony i podajcie przykłady

Fizyka 

 

Geografia  

 1. Temat: Rola usług w gospodarce Polski. Transport i łączność. / lekcja online/.
 2. Przeczytajcie temat z podręcznika od str.177.
 3. Zadanie domowe: wykonajcie 4  zadania.

567

Historia  

 

Temat: Walka o granicę wschodnią.  (28.04.2020)

podr. 222-227

Uczeń:

 1. Zna daty: bitwy warszawskiej (15.08.1920); pokoju ryskiego (18.03.1921); buntu Żeligowskiego (X.1920)
 2. Wyjaśnia znaczenie terminów: koncepcja inkorporacyjna i federacyjna; linia Curzona, „bunt Żeligowskiego”; „Orlęta” lwowskie, „cud na Wisłą”
 3. Identyfikuje postacie: Piłsudskiego, Dmowskiego; Witosa; W. Sikorskiego; L. Żeligowskiego; S. Petlury; T. Rozwadowskiego.
 4. Omawia przebieg wojny polsko-rosyjskiej; okoliczności przyłączenia ziemi wileńskiej do Polski; postanowienia pokoju ryskiego.

Notatka:

 1. W odrodzonej Polsce istniały 2 koncepcje kształtu granic. Zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej był Roman Dmowski, a federacyjnej Józef Piłsudski.
 2. Na przełomie października i listopada 1918 roku w Galicji wschodniej wybuchł konflikt z Ukraińcami, którzy ogłosili utworzenie swojego państwa. Polakom po zaciętych walkach („Orlęta” lwowskie)udało się wyprzeć wojska ukraińskie rzekę Zbrucz.
 3. Wiosną 1919 r. Józef Piłsudski podjął ofensywę na wschód, wstrzymaną jesienią tegoż roku. Wiosną 1920 r. wspólna ofensywa polsko-ukraińska zakończyła się zajęciem Kijowa. Jednak Armia Czerwona przeszła do kontrofensywy i już w lipcu znalazła się na ziemiach polskich. Od 13-15 sierpnia 1920 r. rozegrała się bitwa warszawska („cud nad Wisłą”), która w znaczącym stopniu zdecydowała o dalszych losach wojny, zakończonej podpisaniem 18 marca 1921 r. pokoju w Rydze.
 4. W październiku 1920 r. gen. Lucjan Żeligowski na zlecenie Piłsudskiego upozorował bunt i zajął Wileńszczyznę, która w 1922 r. została włączona w granice II RP.

Informatyka

Wtorek, 28.04.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Komórka, adres, formuła - praca z arkuszem kalkulacyjnym.

Na dzisiejszych zajęciach arkuszem kalkulacyjnym. Jeśli nie macie podręczników, zajrzyjcie na stronę wydawnictwa Migra, klikając na przykład w ten link: https://bit.ly/2zvgU4V Z tego miejsca mamy od razu dostęp do interesujących nas stron w podręczniku. Proszę, abyście zapoznali się z tematem, by sobie przypomnieć najważniejsze pojęcia: czym jest arkusz kalkulacyjny, co to jest skoroszyt, kolumna, wiersz, adres komórki, zakres komórki, formuła, pasek formuły. Jeśli na swoim komputerze lub laptopie macie zainstalowany program Microsoft Excel lub LibreOffice Calc, możecie w nich wykonywać zadania, które zapisujcie w specjalnie stworzonym folderze o nazwie: Obliczenia (zapisane tu zadania będziecie wysyłać do mnie, bym mogła ocenić Waszą pracę). Na zajęciach w aplikacji Microsoft Teams będziemy korzystać z arkusza internetowego, dostępnego w dysku Google’a (na ostatnich zajęciach tłumaczyłam, jak można do niego dotrzeć z otwartej skrzynki mailowej - magiczne dziewięć kropek w lewym górnym rogu). Kto więc nie posiada odpowiedniego oprogramowania na komputerze, musi skorzystać z konta Google’a, a jeśli go nie ma - obowiązkowo musi je założyć.

Najważniejsze wiadomości na temat wprowadzania formuł:

Mnożenie oznaczamy „*”, dzielenie - „/”, potęgowanie - „^”. Każdą formułę musi poprzedzać znak „=”. W formułach najlepiej używać adresów komórek, a nie konkretnych wartości, co szczególnie jest pomocne przy wielokrotnym przeliczaniu danych zawartych w komórce (np. kopiując formułę). Na zajęciach w aplikacji MT wykonamy ćwiczenie 1 i 2/164, a następnie 3/165. I tu przechodzimy do adresowania względnego, które ułatwia wykonywanie powtarzających się obliczeń. Wszystkie ćwiczenia z lekcji wykonajcie samodzielnie - bez tego nie nauczycie się. Jako zadanie domowe zróbcie ćwiczenie 4/166. Jako zadanie domowe na ocenę proszę wykonać zadania 1, 3 i 4/167, na ocenę celującą dodatkowo 5/168. Zadania proszę wysyłać na adres: . Termin nadsyłania zadań - czwartek 30 kwietnia 2020 r.

 

J.niemiecki

 • Termin realizacji: do 30.04.2020.
 • Ilość lekcji: 2

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: In der Schule brauche ich - przybory szkolne.

 

Dużą część tej lekcji zrobiliśmy na teamsie, ale nie wszystko :) Zobacz do którego punktu masz zrobione i uzupełnij resztę.

 

 1. W zeszycie powinny być przepisane słówka str. 76 (również należy je przetłumaczyć na język polski).
 2. Ćwiczenia str.49 zad.14 i 16
 3. Przepisz teraz notatkę:

Mianownik odpowiada na pytanie Kto? Co?

W języku niemieckim przed rzeczownikiem musi być rodzajnik.

Jeśli mówimy o czymś po raz pierwszy używamy rodzajnika nieokreślonego.

Rodzaj męski i rodzaj nijaki „ein”,

rodzaj żeński „eine”, np.

Das ist ein Buch (książka jest rodzaju nijakiego das Buch).

Das ist eine Mappe (teczka jest rodzaju żeńskiego die Mappe).

 

Jeśli chcemy zaprzeczyć i powiedzieć, że to nie jest dana rzecz używamy:

kein - przed rzeczownikami rodzaju męskiego (der) i nijakiego (das),

keine - przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego (die), np.

Das ist kein Buch - to nie jest książka (das Buch).

Das ist keine Mappe - to nie jest teczka (die Mappe).

 

Zrób w ćwiczeniach zadanie 15 str. 49

 

Zapisz temat lekcji i przepisz notatkę.

Thema: In der Schule brauche ich - rodzajniki w bierniku.

 

 1. Przeczytaj dialog z podręcznika ze strony 77 i odpowiedz do zeszytu na pytania od 1-6.

Wskazówka: słówko „brauchen” oznacza potrzebować.

 

 1. Przepisz regułkę do zeszytu:

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś mamy lub czegoś potrzebujemy to używamy rodzajnika w bierniku (kogo? co?).

Tak zmieniają się rodzajniki w bierniku:

der - einen

die - eine

das -  ein

Przykładowe zdania:

Ich habe einen Kugelschreiber - Mam długopis. (Długopis jest rodzaju męskiego „der”)

Ich brauche eine Schere - Potrzebuję nożyczek. (Nożyczki są rodzaju żeńskiego „die”)

Ich suche ein Buch - szukam książki. (Książka jest rodzaju nijakiego „das”)

 

Jeśli chcemy zaprzeczyć to przed rodzajnikiem einen, eine i ein wstawiacie jeszcze literkę „k”, np.

Ich habe keinen Kugelschreiber (Nie mam długopisu).

Ich habe keine Schere (Nie mam nożyczek).

Ich habe kein Buch (Nie mam książki).

 

Zróbcie w ćwiczeniach:

 zad. 19 str. 50 (w każdym dialogu zróbcie tylko dwa pierwsze zdania).

zad. 20 str.50 (zróbcie tylko 1-3).

zad. 21 str. 50-51.

 

Powodzenia!

Widzimy się za niedługo. W razie pytań piszcie na librusa,

pozdrawiam,

Daria Zdrojewska-Kuc

 

Muzyka

Temat: Na majówkę- majowe święta Polaków.

 

Drodzy Uczniowie!

Przed nami majowy weekend i święta z nim związane:

1 maj- Święto Pracy

2 maj- Święto Flagi

3 maj - Konstytucja 3 Maja.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu oraz krótką notatkę.
 2. „Mazurek Dąbrowskiego”-polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego  1927r. oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowa hymnu - nazywanego początkowo Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech - zostały napisane przez Józefa Wybickiego, który był przyjacielem generała  Dąbrowskiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany. 

 

I hymnem Polski była pieśń średniowieczna „Bogurodzica”(zachęcam do przesłuchania)

II hymnem była „Rota”(zachęcam do przesłuchania)

III hymnem „Mazurek Dąbrowskiego” (od 1927r.)

 

 1. Przypomnij sobie i wyrecytuj z pamięci 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Pamiętaj, że śpiewamy go z szacunkiem i powagą oraz w pozycji „na baczność”. Przygotuj się i zapraszam do odśpiewania hymnu

https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU

 

 1. „Mazurek 3 maja” („Witaj majowa jutrzenko”)- pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego.Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia jest stylizowana na mazurka.Pieśń przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie. 

 

Wysłuchaj pieśni https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8

 

Pamiętajcie, że ćwiczymy „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach, aby kolejne osoby mogły zagrać ją na następnej lekcji.

Życzę miłego muzykowania!

Religia

Temat: Na co poświęcić czas w niedzielę?

„W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymywać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2185)

Zapisz notatkę w zeszycie:

W Starym Testamencie poświęcano Bogu siódmy dzień tygodnia, czyli szabat. Przez sześć dni człowiek swoją pracą odtwarza stwórcze działanie Boga Stwórcy. Odpoczynkiem w dniu siódmym naśladuje święty odpoczynek Boga. To dzień wdzięczności człowieka za wszystko, co od Boga otrzymał. Dla nas, dniem świętym jest pierwszy dzień tygodnia - niedziela, ponieważ w tym dniu zmartwychwstał Chrystus.

- Oddajemy cześć Bogu

- Uczestniczymy we Mszy Świętej

- Odpoczywamy fizycznie i duchowo

- Jesteśmy z rodziną

- Pomagamy biednym

- Wyciszamy się

- Nie pracujemy

- Nie wykonujemy prac niekoniecznych

Przygotuj swój egzemplarz Biblii (Nowy Testament) lub skorzystaj z wersji elektronicznej: https://biblia.deon.pl/

Podaję skrót biblijny do przeczytania: Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 24 werset od 1 do 43. (Łk 24, 1-43)

 

WDŻ

27.04 - 01.05  Temat: Czas oczekiwania. 

wdz

W-F

 DZIEWCZYNY 

( 27.04-29.04)

https://padlet.com/msichswitala/y3848fvryzx802gc

CHŁOPCY

28.04.2020r.

Doskonalenie techniki indywidualnej w skoku wzwyż.

 

Zapoznaj się z ćwiczeniami:

https://www.youtube.com/watch?v=HzUr1HguuXM

 

29.04.2020r.

Nauka umiejętności doboru ćwiczeń kształtujących wytrzymałość z wykorzystaniem ukształtowania terenu (cross).

 

Zapoznaj się z ćwiczeniami:

https://www.youtube.com/watch?v=_31crNaqiVE

 

30.04.2020r.

Nauka umiejętności organizowania klasowych zawodów lekkoatletycznych.

 

Zaproponuj jak zorganizować klasowe zawody lekkoatletyczne. Chętni swoje prace mogą wysłać: mateusz_woznica_nauczanie@wp.pl

SKS
do góry