Unia Europejska - Projekty
Strona główna/O Szkole/Historia Szkoły

Historia Szkoły

Historia szkoły w Skrzyszowie

Pierwszy zapis na temat istnienia szkoły w Skrzyszowie pochodzi z 1679 roku. Była to wówczas szkoła parafialna. Budynek w tym czasie był drewniany. Rektor szkolny, zwany także żakiem, pełnił zwykle w kościele funkcję śpiewaka i zakrystianina - później organisty. Jego mieszkanie zwano szkołą, a uczył od 4 do 5 chłopców czytania i ministrantury.

Szkoła jako murowana jest wzmiankowana w 1697 r. Do szkoły w Skrzyszowie uczęszczały dzieci z Podbucza i Krostoszowice, a do 1819 r. nawet dzieci z Mszany.

Wiadomo, że w latach 1765-1872 istniała tu szkoła z językiem wykładowym polskim, chociaż Skrzyszów należał wtedy do Prus. W trakcie nasilającej się germanizacji szkołę przekształcono na niemiecką i tak było do 1922 roku. W 1890 roku do szkoły w Skrzyszowie uczęszczało łącznie z dziećmi z Podbucza i Krostoszowice 330 uczniów. Była ona trzyklasowa i mieściła się w budynku, który później służył jako siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej. W latach 1902-1906 wybudowano dwie nowe szkoły wg tego samego projektu. Jedna - to późniejsze przedszkole, druga - Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach.

W 1926 roku w skrzyszowskiej szkole uczyło się 313 dzieci, a była to szkoła siedmioletnia. Mieściła się wówczas w dwóch budynkach.

Nie wiadomo dokładnie kto podjął decyzję i kto finansował budowę nowej szkoły. Wiadomo jednak, ze budynek powstał na gruntach pana Menżyka.

W 1938 roku w Skrzyszowie oddano do użytku nowy, dwupiętrowy budynek szkoły, który jak na owe czasy był bardzo nowoczesny, przestronny i dobrze wyposażony. Oprócz sal lekcyjnych była pracownia z warsztatami, kuchnia, jadalnia, szatnia i natryski. Piece kaflowe ogrzewały wszystkie pomieszczenia. Do szkoły dołączono budynek stanowiący mieszkanie kierownika i woźnego. Pierwszym kierownikiem w nowej szkole był Ludwik Lupa.

Szkoła w dniu otwarcia miała już swoje imię, bowiem na budynku widniał napis „Powszechna Szkoła Publiczna im. Karola Miarki.” Jednak nauka w polskiej szkole trwała tylko rok, gdyż 1 września 1939 r. rozpoczęła się okupacja niemiecka. Wtedy to z murów usunięto polską nazwę szkoły, a nauka odbywała się w języku niemieckim. W czasie działań wojennych szkoła została poważnie zniszczona. Nie zachowały się żadne akta szkolne, wykradziono nawet pomoce naukowe i sprzęt szkolny.

W roku 1945 zajęcia lekcyjne odbywały się tylko 2 razy w tygodniu, czynne były 4 izby lekcyjne i kuchnia. Odczuwano wyraźny brak nauczycieli, z tego też powodu nauka odbywała się w klasach łączonych. 27 października 1947 roku powstał Komitet Rodzicielski, który w pierwszym rzędzie zajął się remontem. Oszklono okna i naprawiono piece, zorganizowano bibliotekę szkolną. Na jubileusz 40-lecia Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.

W czasie swego istnienia szkoła była kilkakrotnie remontowana i modernizowana oraz systematycznie wyposażana w sprzęt, pomoce dydaktyczne i obiekty sportowe. Działania te były zasługą kolejnych kierowników i dyrektorów, a byli nimi: Ludwik Lupa, Kurtz, Henryk Adamczyk, Fryderyk Stebel, Alojzy Reclik, Janina Szyroki, Piotr Kowalewski i Adriana Cudnowska.

Do 1967 roku nauka w podstawówce trwała 7 lat, później do 1999 roku 8 lat, natomiast po ostatniej reformie szkolnictwa 6 lat. Powołano wtedy do życia trzyletnie gimnazjum.

Przez pierwsze dwa lata uczniowie gimnazjum uczyli się w budynku podstawówki. W latach 2000-2001 staraniem ówczesnych władz gminnych i oświatowych dobudowano do szkoły nowe skrzydło, przeznaczone wyłącznie dla uczniów gimnazjum, a oddano je do użytku 3 września 2001 r. Z zakorzenienia w środowisku lokalnym i jego historii zrodziła się idea nadania Gimnazjum imienia Powstańców śląskich, którzy na skrzyszowskiej ziemi w latach 1919-1921 przelewali krew dla włączenia jej do Polski. 1 czerwca 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie Gimnazjum imienia Powstańców Śląskich oraz wręczenie społeczności szkolnej sztandaru.

Od roku 2008 utworzono w Skrzyszowie Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki oraz Gimnazjum im. Powstańców Śląskich. Funkcję dyrektora tego zespołu pełni Adriana Cudnowska. W zespole działa świetlica szkolna, 2 biblioteki zasobne w bogaty księgozbiór, czytelnia multimedialna oraz stołówka.

Reforma Edukacji, która weszła w życie 1 września 2017 r. wymusiła zmiany w organizacji szkół na terenie gminy. W związku z powyższym Rada Gminy uchwałą z dnia 22 czerwca 2017 r. nadała Szkole Podstawowej imię Powstańców Śląskich.

Od 1 września 2019 r. dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Bonarek.

do góry