Unia Europejska - Projekty

Virtual Tourism

Virtual Tourism- logo

O PROJEKCIE

Chcemy stworzyć wirtualny projekt, który pozwoli naszym uczniom i ich zagranicznym rówieśnikom odkrywać kulturę i walory turytyczne kraju partnerskiego. Pragniemy stworzyć silne więzi z partnerami po to, aby uświadomić sobie nawzajem wartość otwarcia się na Europę i świat. Ponadto chcemy umożliwić uczestnikom projektu praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych podczas wirtualnych spotkań, w czasie których uczniowie przedstawią przygotowane wcześniej w języku angielskim prezentacje multimedialne lub filmy, ukazujące wybrane zagadnienia związane z Polską i Martyniką.

CELE

· Odkrywanie innej kultury (w zakresie artystycznym, muzycznym, gastronomicznym itp.).

· Uświadomienie sobie własnego miejsca w wielokulturowej Europie.

· Wdrożenie strategii komunikacji w celu wymiany informacji w języku obcym.

· Komunikowanie się z zagranicznymi rówieśnikami- porównanie różnych aspektów życia obu krajów.

· Rozmowy o sobie i o swoim otoczeniu w języku angielskim.

· Promowanie atutów Martyniki i Polski.

 

POSTĘP DZIAŁAŃ

Nasi uczniowie, pracując w parach, przygotują prezentacje (PowerPoint lub video), aby zaprezentować Martynikę i Polskę swoim wirtualnym korespondentom. Tematy są następujące:

· ogólna prezentacja nas i naszej szkoły,

· kultura Martyniki i Polski,

· historia obu krajów,

· gastronomia,

· geografia,

· krajobraz i klimat,

· zajęcia,

· roślinność,

· znani Polacy i Martynikanie na świecie.

Następnie wymienimy się, porównamy, zadamy sobie wzajemnie pytania o różnice, podobieństwa, zaskakujące aspekty, które zauważyliśmy dzięki kontaktom na zoomie, a na koniec uczniowie będą mogli indywidualnie wchodzić w interakcje przez skype/zoom, aby porozmawiać o sobie, swoich gustach, działaniach, rodzinie, itp.

 

SPODZIEWANE REZULTATY

Oczekiwania:

· Odkrycie i uświadomienie sobie różnorodności kulturowej Europy i jej bogactwa.

· Podniesienie poziomu wypowiedzi ustnych i interakcji.

· Otwarcie się uczniów na kontakty międzynarodowe, co może wpłynąć na ich przyszłość, m.in. zawodową.

Przewiduje się publiczną przestrzeń w TwinSpace.

Mobilność fizyczna jest możliwa, jeśli w ramach początkowego partnerstwa wyłoni się pomysł na realizację większego projektu.

do góry